הרב הרצל חודר

הרב הרצל חודר: פרשת תצוה - פור ופורים

הרב הרצל חודר

מה הקשר בין זכירת השבת למחיית עמלק? הרב הרצל חודר בשיעור נפלא על הסכנה שמסתתרת מאחורי העמלק של ימינו