הרב אליהו עמר

דבר תורה וסגולה מיוחדת לפרשת תרומה מספר "זרע שמשון"

הרב אליהו עמר

למה דווקא את עצי השיטים היה יעקב אבינו צריך להכין לבני ישראל? ולמה הביא הקדוש ברוך את הזהב לעולם?

חידוש נפלא מהספר זרע שמשון
לרכישת הספר https://goo.gl/EdtDQO