הרב ברוך רוזנבלום

הכסף והכיסופין - הרב ברוך רוזנבלום

הרב ברוך רוזנבלום

למה התקשה משה רבנו במחצית השקל? למה מתחילה התורה במצות עבד עברי ולא במצוה יותר פיקנטית? מה היתה התפילה ה-515 שבה עצר הקב"ה את משה רבנו? ומהי נקודת המבחן באהבת ה'?