הרב זמיר כהן - כיצד להתייחס לבן שמבקש ללמוד בישיבה?

הרב זמיר כהן

הבן רוצה להיכנס לישיבה, אך מה יהיה בעתיד עם הפרנסה? צפו בתשובה הנפלאה שנותן הרב זמיר כהן לאב הדואג, המעניקה כלים מעשיים לשאלה המעסיקה הורים רבים  

תמלול ההרצאה

1
00:00:02,846 --> 00:00:05,260
שאלה חשובה שלא פעם שמענו אותה

2
00:00:05,271 --> 00:00:08,730
גם מהורים לבחורים
שנכנסו ללמוד בישיבות שונות,

3
00:00:09,339 --> 00:00:11,570
וההורה קצת לחוץ מתוך האהבה של הבן,

4
00:00:11,587 --> 00:00:14,568
הוא לא מתנגד לדת
אבל בכל זאת, מה לגבי פרנסה?

5
00:00:14,793 --> 00:00:17,285
צריך לדעת שמי שבאמת רציני

6
00:00:17,302 --> 00:00:19,972
הולך ללמוד בישיבה כי הוא מאוהב בתורה,

7
00:00:20,010 --> 00:00:20,965
רוצה להשקיע,

8
00:00:21,513 --> 00:00:22,806
לא שנמאס לו מבית הספר

9
00:00:22,834 --> 00:00:26,765
אז הולך להתבטל כל היום בישיבה,
רק לעמוד ליד החלון ולפצח גרעינים.

10
00:00:27,109 --> 00:00:30,517
אבל אם באמת הוא הולך
לישיבה על דעת ללמוד,

11
00:00:30,893 --> 00:00:33,697
הוא יכול להיות תלמיד חכם ולהרוויח:

12
00:00:35,794 --> 00:00:38,646
בעולם התורה יש המון ערוצי פרנסה

13
00:00:38,740 --> 00:00:41,648
שהוא יכול להשתמש בהם
בגלל שהוא תלמיד חכם.

14
00:00:42,295 --> 00:00:44,571
אני לא מדבר עכשיו על להיות דיין,

15
00:00:44,909 --> 00:00:47,653
כי זה כל הורה יגיד
"עד שיהיה דיין, עד שיבחרו בו".

16
00:00:47,763 --> 00:00:51,254
דיין זה משכורת של שופט,
זה מעמד של שופט, זה חשוב.

17
00:00:51,546 --> 00:00:53,247
ומי יודע, אולי כן יהיה דיין?

18
00:00:53,440 --> 00:00:55,408
אולי יהיה רב עיר?
אולי יהיה רב שכונה?

19
00:00:55,633 --> 00:00:58,126
יש הרבה תפקידים עם משרות ומשכורות.

20
00:00:58,180 --> 00:01:00,526
יש סופר שכותב תפילין, ספרי תורה,

21
00:01:00,587 --> 00:01:01,514
יכול להתפרנס מזה.

22
00:01:02,078 --> 00:01:03,973
יכול להיות יועץ נישואין.

23
00:01:03,998 --> 00:01:06,933
יש אנשים יש להם גישה,
מבינים בנפש האדם,

24
00:01:07,186 --> 00:01:11,012
אז אחרי שהוא כבר לומד הרבה גמרא
ומשנה והלכה ומוסר,

25
00:01:11,426 --> 00:01:13,970
הוא יודע מתוך התורה להיות יועץ נישואין.

26
00:01:14,586 --> 00:01:20,121
כמה יש יועצי נישואין וספרים שחוברו
על ידי מומחים בשלום בית,

27
00:01:20,330 --> 00:01:22,693
לא למדו פסיכולוגיה ולא למדו באוניברסיטה,

28
00:01:22,754 --> 00:01:23,692
הכול מתוך התורה.

29
00:01:24,246 --> 00:01:26,520
הוא יכול להיות משגיח בישיבה.

30
00:01:26,528 --> 00:01:29,671
לכל ישיבה יש משגיח רוחני,
הוא לא מלמד גמרא,

31
00:01:29,914 --> 00:01:32,607
התפקיד שלו לעצב את האישיות של הבחורים.

32
00:01:33,041 --> 00:01:36,638
הוא נותן פעם בשבוע או יותר מזה
שיחת מוסר איך להתנהג,

33
00:01:36,645 --> 00:01:37,640
איך להיות בן אדם,

34
00:01:37,669 --> 00:01:39,126
איך להיות רגיש לזולת.

35
00:01:39,441 --> 00:01:42,427
בחור מרגיש שהוא עצבני
אז הולך, ניגש אליו לחדר,

36
00:01:42,443 --> 00:01:43,245
יושב, מתייעץ איתו.

37
00:01:43,763 --> 00:01:45,688
כמו קואוצ'ר כזה פרטי שלו.

38
00:01:46,106 --> 00:01:47,236
אני זוכר כשהייתי בישיבה,

39
00:01:47,246 --> 00:01:51,850
לא ידענו להעריך מה המשמעות
של המשגיח הרוחני שהיה בישיבה.

40
00:01:51,935 --> 00:01:53,422
אבל רק אחרי שיוצאים לחיים

41
00:01:53,434 --> 00:01:55,854
פתאום קולטים שזה היה שווה מיליונים

42
00:01:56,053 --> 00:01:57,473
מה שקיבלנו אז בישיבה,

43
00:01:57,504 --> 00:02:01,305
בהדרכה הזאת של עבודת המידות,
של התנהלות נכונה.

44
00:02:01,573 --> 00:02:06,212
אם הוא חריף בגמרא יכול להיות רב בישיבה
שמלמד גמרא ויקבל על זה שכר.

45
00:02:06,320 --> 00:02:09,848
אם הוא יודע לפסוק הלכות
יוכל להתעסק בתחום הזה.

46
00:02:10,038 --> 00:02:12,998
יש אינספור ערוצי פרנסה שיש בתוך התורה.

47
00:02:13,201 --> 00:02:14,497
לכן האבא לא צריך לדאוג.

48
00:02:14,530 --> 00:02:16,864
ואדרבה, בן שבא לאביו ואומר לו

49
00:02:16,873 --> 00:02:18,441
"אבא, אני רוצה להיכנס לישיבה",

50
00:02:18,460 --> 00:02:20,202
שיחבק אותו, ינשק אותו,

51
00:02:20,553 --> 00:02:22,881
יגיד לו: אתה תהיה התלמיד חכם של הבית,

52
00:02:23,231 --> 00:02:24,568
בך אנחנו נתגאה,

53
00:02:24,697 --> 00:02:26,231
תביא כבוד לכל המשפחה,

54
00:02:26,240 --> 00:02:28,171
תביא תורה לכל המשפחה.

55
00:02:28,554 --> 00:02:30,751
עדיף שיהיה בישיבה,
ולא הניסיונות שיש היום

56
00:02:30,777 --> 00:02:34,139
בגיל 16, 17 מועדונים
עם כל הסכנות שיש שם.

57
00:02:34,147 --> 00:02:35,766
לא צריך לפרט הרבה, כולם יודעים.

58
00:02:36,674 --> 00:02:39,366
בכלל, צריך לדעת, גם בעולם הבא,

59
00:02:39,443 --> 00:02:42,286
אם זוכים שהבן לומד בישיבה,
נהיה תלמיד חכם,

60
00:02:42,340 --> 00:02:44,286
ההורים, אף על פי שאין להם תורה,

61
00:02:44,448 --> 00:02:47,342
עולים ממדרגה למדרגה בגן עדן העליון

62
00:02:47,387 --> 00:02:50,371
בזכות המעשים של הבן
שנמצא כאן בעולם הזה.

63
00:02:51,003 --> 00:02:54,450
רבי עקיבא, מספרים חז"ל,
ראה אדם שחור כולו,

64
00:02:54,476 --> 00:02:55,772
רואים שזה פיח,

65
00:02:55,808 --> 00:02:58,163
סוחב על עצמו חבילה של עצים ורץ.

66
00:02:58,283 --> 00:02:59,565
זה היה חיזיון רוחני,

67
00:02:59,600 --> 00:03:01,992
הוא כבר לא בעולם החיים, רוח של נפטר.

68
00:03:02,231 --> 00:03:03,081
אמר לו: תגיד, מה קרה?

69
00:03:03,699 --> 00:03:06,092
אמר לו: אין עבירה בעולם
שהוא לא עבר עליה.

70
00:03:07,125 --> 00:03:10,561
וכל יום הוא חוטב עצים,
ואחר כך בעצים האלה מה שעושים לו...

71
00:03:10,578 --> 00:03:11,453
דברים מאוד קשים.

72
00:03:11,476 --> 00:03:14,153
תיאר לו איזה סבל יש לו
על כל העבירות שהוא עשה.

73
00:03:14,633 --> 00:03:15,756
שאל אותו רבי עקיבא:

74
00:03:15,770 --> 00:03:18,208
אני יכול לעזור לך במשהו?
אני עדיין בעולם הזה.

75
00:03:18,390 --> 00:03:22,845
אמר לו: שמעתי שאומרים שאם הבן שלי
יגיד קדיש, זה מאוד יעזור לי.

76
00:03:22,933 --> 00:03:24,845
הלך רבי עקיבא, חיפש את הילד הזה,

77
00:03:24,975 --> 00:03:27,920
ראה ילד נמצא בין עבריינים, פושעים,

78
00:03:28,060 --> 00:03:28,928
כמו אביו היה.

79
00:03:29,398 --> 00:03:31,276
לקח אותו רבי עקיבא, אימץ אותו,

80
00:03:31,281 --> 00:03:33,276
לימד אותו אלף-בית, קידם אותו.

81
00:03:33,365 --> 00:03:35,723
כשלמד תפילות וכו' אז התחיל להגיד קדיש,

82
00:03:35,753 --> 00:03:36,721
אחר כך למד תורה,

83
00:03:36,984 --> 00:03:39,883
עד שבסופו של דבר הוכתר לרבנות.

84
00:03:40,396 --> 00:03:42,046
ביום שהכתירו אותו לרב

85
00:03:42,483 --> 00:03:45,296
רבי עקיבא בלילה רואה בחלום את אותו אדם

86
00:03:45,500 --> 00:03:47,321
שכולו מאיר וזורח.

87
00:03:47,645 --> 00:03:48,850
אמר לו: כבוד הרב,

88
00:03:51,831 --> 00:03:53,843
כי כשהבן שלי התחיל לומר קדיש,

89
00:03:53,878 --> 00:03:56,317
התחילו להעלות אותי ממדרגה למדרגה.

90
00:03:56,885 --> 00:03:59,926
כשהתחיל ללמוד תורה,
הוציאו אותי מהגיהינום.

91
00:04:00,151 --> 00:04:03,283
וכשהכתירו אותו לרב הכניסו אותי לגן עדן

92
00:04:03,302 --> 00:04:05,102
והיום אני יושב עם כל הצדיקים

93
00:04:05,126 --> 00:04:07,444
מוכתר בכתר עליון, איזה תענוג!

94
00:04:07,460 --> 00:04:08,843
תודה רבה לך, כבוד הרב.

95
00:04:09,179 --> 00:04:12,761
כמה צריך לשאוף שהילדים יתחנכו
במוסדות חינוך תורניים,

96
00:04:13,097 --> 00:04:14,765
שאם הבן לומד תורה,

97
00:04:14,796 --> 00:04:16,495
גם אם האבא לא מי יודע מה,

98
00:04:16,521 --> 00:04:20,536
אבל בזכות הבן עולה
ממדרגה למדרגה בגן עדן העליון.

כתוביות

*לחיפוש ביטוי מדויק יש להשתמש במירכאות. לדוגמא: "טהרת המשפחה", "הרב זמיר כהן" וכן הלאה