x
הרב שלמה לוינשטיין

פנינים מפרשת ויגש - הרב שלמה לוינשטיין

הרב שלמה לוינשטיין

הרב שלמה לוינשטיין בווארטים ופירושים נפלאים על פרשת השבוע.

למה צפצף המגנומטר כשהרב שטיינמן ניסה לעבור דרכו ומדוע הוא בכה? למה קרה יעקב קריאת שמע כשהוא ראה את יוסף לראשונה? ולמה לא הכירו אחי יוסף אותו? הרי הוא היה דומה מאוד ליעקב אבינו