x
ערוץ הידברות

החוט המקשר - טיילים

ערוץ הידברות

אמיר דרומי שחזר עם תובנות על החיים בעקבות מסע בעולם, הרב דרור משה שאול שבעקבות פגישה עם גרמני נשלח ליהדות, דורון רוזיליו שמפגש עם כומר גרם לו לשאול שאלות. סיפורם של הטיילים. בהנחיית גולן אזולאי