x
הרב גואל אלקריף

יש סיכוי - הרב גואל אלקריף

הרב גואל אלקריף

למה פחד יעקב מעשיו? איזה מוסר מדהים למד האדמ"ר מפיאסצנה מהירח? ואיך הציל יעקב אבינו את בית המקדש מעשיו הרשע?