הרב ירון אשכנזי

הרב ירון אשכנזי: סגולות חנוכה - מחילת עוונות

הרב ירון אשכנזי

ימי החנוכה הם ימים המסוגלים למחילת עוונות, לכן טוב בימים אלו לעסוק בחשבון נפש ולהרהר בתשובה

(אורך 1:09)