x
הרב ברוך רוזנבלום

האבנים והסולם - הרב ברוך רוזנבלום

הרב ברוך רוזנבלום

מהיכן ידעו האמהות שאמורים להיוולד להם 12 ילדים? אלו סגולות יכולות להועיל לזיווג ולהבנת הלימוד? איזה מראות ראה יעקב אבינו בחלום הסולם? באיזה יצור התגלגל עשיו ומדוע?