x
הרב גואל אלקריף

הישועה - הרב גואל אלקריף

הרב גואל אלקריף

למה החשיך הקב"ה את העולם כדי שיעקב אבינו ישן במקום המקדש? מה הפריע לר' יעקב אבוחצירא ללמוד בשמחה? וכיצד תרם הויתור לשידוך מיוחד בדרך ניסית?