שבת אחים: פרק 2 - קהילת יוצאי מרוקו

ערוץ הידברות

השבוע ב"שבת אחים": קהילת יוצאי מרוקו.

על המנהגים, המורשת, הזיכרונות מבית אבא ועל כל מה שביניהם.
סביב שולחן השבת : הרב משה סוויסה, יעקב בניסטי, משה מלול ואלחי לגריסי.
בהנחיית: הרב ראובן זכאים.

תמלול ההרצאה

1
00:04:08,510 --> 00:04:12,210
.שלום לכם
."אנחנו בעוד תוכנית של "שבת אחים

2
00:04:12,450 --> 00:04:15,690
הנה מה טוב ומה נעים"
."שבת אחים גם יחד

3
00:04:16,060 --> 00:04:19,240
נקדים תודה לפייטן אלחי לגריסי

4
00:04:19,620 --> 00:04:21,470
:ולנגנים היקרים שלצידו

5
00:04:21,910 --> 00:04:25,440
,נתי יצחקוב שעל הכינור
אילן אטיאס שעל הקלידים

6
00:04:25,760 --> 00:04:27,380
,וליאור אסור על הדרבוקה

7
00:04:27,600 --> 00:04:33,410
שפתחו לנו את התוכנית
,שמוקדשת כל כולה לעדה המיוחדת והמפוארת

8
00:04:33,890 --> 00:04:35,720
,העדה שהיא מהגדולות בארץ

9
00:04:35,740 --> 00:04:37,190
,אבל לא רק מבחינה מספרית

10
00:04:37,200 --> 00:04:42,790
אלא גם עדה שמבחינת תרבות
הותירה הרבה עושר

11
00:04:43,060 --> 00:04:44,920
,עם שושלות רבנים שהעמידה

12
00:04:45,360 --> 00:04:49,980
עם פייטנים ששרו פיוטים
,שהתקדשו בכל תפוצות ישראל

13
00:04:50,270 --> 00:04:52,680
.ובשימור מסורת ישראל סבא

14
00:04:53,010 --> 00:04:55,200
מקצת החכמים שעמדו לקהילה הזו

15
00:04:55,210 --> 00:04:57,640
,במרוצת הדורות הם, נזכיר

16
00:04:57,870 --> 00:04:59,120
,רבי חיים בן עטר

17
00:04:59,330 --> 00:05:02,390
,רבי יעקב אבן צור
,או בכינויו היעב"ץ

18
00:05:02,800 --> 00:05:08,900
וכמובן שושלת משפחת אביחצירא
,שבראשם רבי יעקב בן רבי מסעוד אביחצירא

19
00:05:09,170 --> 00:05:13,700
ועוד רבים וגדולים
.שכל עם ישראל כולו חרד לשמעם

20
00:05:13,850 --> 00:05:17,760
אני שמח לשבת כאן היום
.יחד עם בני הקהילה המרוקאית

21
00:05:18,250 --> 00:05:22,620
אומרים שיהודים הגיעו לאזור מרוקו
עוד מימי בית המקדש הראשון

22
00:05:23,180 --> 00:05:24,740
.ומאז הכול היסטוריה

23
00:05:24,990 --> 00:05:26,810
?אז איך הם הגיעו לשם

24
00:05:27,160 --> 00:05:29,290
?מה היה היחס של הגויים אליהם

25
00:05:29,570 --> 00:05:34,340
אילו נכסי צאן ברזל
?הביאו עמם המרוקאים לארץ הקודש

26
00:05:34,600 --> 00:05:37,550
.נשתדל לענות על כך היום בתוכנית שלנו

27
00:05:37,830 --> 00:05:40,970
אני רוצה לומר שלום וברוכים הבאים
:לאורחים שלנו

28
00:05:41,520 --> 00:05:46,600
,לרב משה סוויסה
,קצין בצה"ל ומחבר ספרים על מנהגי מרוקו

29
00:05:46,620 --> 00:05:48,250
,"עטרת אבות" ו"שערי הלכה"

30
00:05:48,670 --> 00:05:52,840
מר פינחס אלקיים הוא יושב ראש
,הפדרציה המרוקאית בפתח תקווה

31
00:05:53,420 --> 00:05:56,470
,מר משה מלול
"מנהל שווארמה "שמש

32
00:05:56,600 --> 00:06:00,690
ומי שמוכר לכולנו
,"מהתוכנית הפופולארית "אבא של שבת

33
00:06:01,220 --> 00:06:05,630
מר יעקב בניסטי
,"הוא יליד מרוקו ומנהל "אילור עיצובים

34
00:06:05,660 --> 00:06:09,470
מי שאחראי על כל התפאורה המיוחדת
,של האולפן שלנו

35
00:06:09,680 --> 00:06:12,830
,ואלחי לגריסי שכבר הזכרנו
הוא הפייטן

36
00:06:12,910 --> 00:06:18,710
,והוא גם מי שמלווה את שבתות הידברות
שזו אחת התוכניות המיוחדות של הידברות

37
00:06:18,900 --> 00:06:20,700
.ברחבי הארץ שנדבר עליהן

38
00:06:21,340 --> 00:06:25,300
.שלום לכולם וברוכים הבאים
.ברוכים הנמצאים. -תודה רבה-

39
00:06:26,460 --> 00:06:29,490
אני רוצה לפתוח בשאלה
.לרב משה סוויסה

40
00:06:29,500 --> 00:06:32,630
אני מבין שאתה חוקר
.את מנהגי יהדות מרוקו

41
00:06:33,150 --> 00:06:36,900
מה הביא אותך בעצם למלאכה הזו

42
00:06:37,580 --> 00:06:41,020
לחקור ולבדוק ולתור
מנהגים עתיקים, מנהגים ישנים

43
00:06:41,030 --> 00:06:43,080
.שחלקם אולי אפילו נשתכחו

44
00:06:44,170 --> 00:06:49,490
דווקא על המשפט האחרון
.לא הייתי חותם אבל מאוד פשוט

45
00:06:50,020 --> 00:06:52,490
תראה, העדה המרוקאית
.היא עדה מאוד מאוד מסודרת

46
00:06:53,070 --> 00:06:57,270
...יש לה
,מלבד שהיא ידועה כעדה מאוד מכובדת

47
00:06:57,420 --> 00:06:58,840
.יש לה סדר לכל דבר

48
00:06:59,400 --> 00:07:01,040
.לכל קהילה יש סדרים משלה

49
00:07:01,850 --> 00:07:06,490
,יש... כל זמן וזמן
,יש שבתות, חגים

50
00:07:07,450 --> 00:07:10,980
,בכל שבת ובכל חג
.מה אוכלים, מה שרים

51
00:07:11,370 --> 00:07:17,460
,רק אם אתה מכיר
.בשבתות החורף משכימים לפנות בוקר

52
00:07:17,500 --> 00:07:19,420
,מנהג עתיק יומין
.עד היום עוד קיים

53
00:07:20,080 --> 00:07:23,340
.לפנות בוקר קמים כל שבת ושבת

54
00:07:23,390 --> 00:07:26,920
לכל פרשה יש את הפיוטים שלה

55
00:07:26,940 --> 00:07:27,990
,ואת הייחודיות שלה

56
00:07:28,010 --> 00:07:29,940
.כי כל פרשה עוסקת במשהו אחר לגמרי

57
00:07:30,340 --> 00:07:31,510
והם משכימים לפנות בוקר

58
00:07:31,530 --> 00:07:33,160
עד זמן תפילה. -רגע, אין פיוטים קבועים

59
00:07:33,180 --> 00:07:34,530
?כמו בבקשות הרגילות

60
00:07:34,640 --> 00:07:37,810
.יש, אבל זו הייחודיות

61
00:07:37,830 --> 00:07:40,370
?כל פרשה, ה"אקסדה" שלה זה נקרא, נכון

62
00:07:40,390 --> 00:07:43,850
,"נכון, "אקסדה
,היא חותמת את הבקשות בכל שבוע

63
00:07:44,310 --> 00:07:47,040
אבל זה היה נפתח בדרך כלל
.בתיקון לאה מתוך תיקון חצות

64
00:07:47,050 --> 00:07:49,380
?מי כתב את הפיוטים
?בעיקר חכמי מרוקו

65
00:07:49,460 --> 00:07:52,610
זה הגיע מתקופות הראשונים
.ואפילו עוד קודם

66
00:07:52,770 --> 00:07:59,020
אחד הידועים זה האבן עזרא שכתב
.ורבי יהודה הלוי שהיה מוכר

67
00:07:59,390 --> 00:08:05,710
יש כמה קדומים וחכמים ראשונים
.שהם בעצם כתבו את הפיוטים האלה

68
00:08:05,730 --> 00:08:13,100
אתה גם יכול לראות
,שכל פיוט ופיוט מורכב ממשקלים ומחרוזים

69
00:08:13,470 --> 00:08:18,250
שהיום לא יודע אם מישהו היה מצליח להגיע
.לרמה כזאת של כתיבה. -מלאכת מחשבת

70
00:08:18,830 --> 00:08:20,470
.זה בתחום המוזיקה

71
00:08:20,900 --> 00:08:24,660
,יחד עם זאת, כמו שאמרתי
.גם התקופה הייתה מאוד משפיעה

72
00:08:24,890 --> 00:08:26,760
.קח לדוגמה את תקופת שלושת השבועות

73
00:08:27,290 --> 00:08:31,290
,כולם אבלים על בית המקדש
,אבל מה? אתה היית רואה פתאום ברחובות

74
00:08:31,400 --> 00:08:32,860
,תשמע עדויות של אנשים

75
00:08:33,280 --> 00:08:35,160
,ברחובות אנשים הולכים עם ראש למטה

76
00:08:35,840 --> 00:08:39,560
פשוט לא מרימים את הראש
.רק מהאבלות שחשים על חורבן בית המקדש

77
00:08:40,240 --> 00:08:41,950
.לא מסתפרים, לא מתחתנים

78
00:08:41,980 --> 00:08:44,530
,עכשיו תראה
יכול להיות שלפי ההלכה הקלסית

79
00:08:44,830 --> 00:08:47,600
.יכול להיות שזה אפשרי
השולחן ערוך אומר שאפשר-

80
00:08:47,690 --> 00:08:50,580
...אבל במרוקו
.אבל במרוקו היו מקפידים על זה-

81
00:08:50,680 --> 00:08:52,180
...למה? לא ממקום

82
00:08:52,590 --> 00:08:55,550
מלבד הראשונים
,שכבר מזכירים את המנהג הזה

83
00:08:55,980 --> 00:09:00,430
זה משהו שמגיע מתוך הלב פנימה
,שאנשים חשים כל כך את האבלות

84
00:09:00,500 --> 00:09:04,800
איך אני אתחתן עכשיו בשלושת השבועות
,כשבית המקדש חרב? -ואם בשבת עסקינן

85
00:09:04,830 --> 00:09:07,740
.תן לנו איזה מנהג ייחודי למרוקאים בשבת

86
00:09:08,430 --> 00:09:11,160
.שבת היא הכי מדהימה שבעולם

87
00:09:11,180 --> 00:09:12,920
.כמו שאמרתי, יש סדר לכל דבר

88
00:09:13,330 --> 00:09:17,710
אתה נכנס בערב שבת הביתה
,יחד עם הילדים מבית הכנסת

89
00:09:18,770 --> 00:09:22,120
מתיישבים כבר מסביב שולחן 
.שהוא כבר ערוך, מוכן כיד המלך

90
00:09:22,650 --> 00:09:25,450
.מתיישבים
.יש סדר מדויק מדויק

91
00:09:25,470 --> 00:09:26,740
.הכול עובד כמו שעון

92
00:09:27,060 --> 00:09:30,290
"האבא פותח ב"שלום עליכם
,עם מוזיקה ייחודית

93
00:09:30,320 --> 00:09:31,620
.זאת אומרת המנגינה ייחודית

94
00:09:32,070 --> 00:09:34,840
,"זה ממשיך הלאה ב"אשת חיל
,"אחר כך "בר יוחאי

95
00:09:35,210 --> 00:09:38,710
.אסדר לסעודתא" בצורה מאוד מסודרת"
.ורק האבא קורא

96
00:09:39,020 --> 00:09:41,960
"אבל אחר כך מגיע "ויהא רעווא
.שעונים אחריו אמן

97
00:09:42,590 --> 00:09:46,720
.עומדים כולם, הנשים יושבות
.ככה היו נוהגים

98
00:09:47,100 --> 00:09:48,360
.בקידוש. -בקידוש

99
00:09:48,760 --> 00:09:51,610
,מתחיל הקידוש
."האבא פותח במילים "שבת מקודש

100
00:09:51,680 --> 00:09:54,740
יש מנגינה מיוחדת, "יום השישי
"...ויכולו השמיים". -"יום השישי

101
00:09:55,030 --> 00:09:56,210
.אתה יודע יותר טוב ממני

102
00:09:57,080 --> 00:10:00,580
,"ולאחר מכן "סברי מרנן
,"עונים "ברוך הוא וברוך שמו, אמן

103
00:10:00,990 --> 00:10:03,960
מהמילים "אשר קידשנו
..."במצוותיו ורצה בנו

104
00:10:03,990 --> 00:10:06,160
...הם אומרים עם ה
.אומרים עם האבא-

105
00:10:06,210 --> 00:10:08,830
...בקיצור, זה
,מסתיים הקידוש, מתיישבים-

106
00:10:09,150 --> 00:10:10,450
?אוכלים סלטים. למה

107
00:10:10,470 --> 00:10:13,320
.יש לנו להשלים 100 ברכות
גם לסלטים אני יודע שיש סדר מיוחד-

108
00:10:13,380 --> 00:10:16,290
וסודות מיוחדים
.ואנחנו בטח נתעכב על זה גם כן. -נכון

109
00:10:16,780 --> 00:10:19,430
,אתה כתבת חלק מהדברים
.אני מבין, בספרים שלך. -נכון

110
00:10:19,450 --> 00:10:21,370
.וחקרת את השורשים שלהם בהלכה

111
00:10:21,860 --> 00:10:24,340
כן, לפני שבע שנים
"הקמתי את מכון "מורשת אבות

112
00:10:24,460 --> 00:10:27,120
בשביל התחום הזה של המנהגים וההלכה

113
00:10:27,670 --> 00:10:32,190
.שמשום מה זו מסורת למעלה מאלף שנה

114
00:10:32,490 --> 00:10:35,560
אתה יכול לראות כבר ראשונים
שמזכירים בשפה כזו או אחרת

115
00:10:35,980 --> 00:10:39,370
שאצל יהדות ספרד או אצל המרוקאים
.נהגו כך וכך

116
00:10:39,950 --> 00:10:41,100
.זה הלך והשתכח

117
00:10:41,180 --> 00:10:43,760
,למה? כי עם עליית המרוקאים לארץ

118
00:10:43,770 --> 00:10:47,040
,ואני לא רוצה עכשיו
...זה לא הזמן עכשיו להיכנס לכל ה

119
00:10:47,220 --> 00:10:51,590
.בקיצור, זה תחום מאוד מרתק. -סיבה
.ואתה עמל לחקור את השורשים

120
00:10:51,720 --> 00:10:54,530
יש פה דור וחצי
,שפשוט לא ידע מה אבותיו נהגו

121
00:10:54,890 --> 00:10:57,110
ופתאום בתחילת שנות האלפיים
אתה רואה כזו התעוררות

122
00:10:57,130 --> 00:10:59,720
,שפתאום מתחילים להדפיס ירחונים
,זה התחיל מירחונים

123
00:11:00,140 --> 00:11:02,140
...זה ממשיך הלאה בסידורי
.ירחונים תורניים אתה מתכוון. -נכון-

124
00:11:02,610 --> 00:11:03,980
,ממשיך הלאה בסידורי תפילה

125
00:11:04,320 --> 00:11:07,280
פתאום שו"תים של רבני המערב
.שבכלל לא היו ידועים

126
00:11:07,300 --> 00:11:09,720
,פתאום אתה רואה איך מחדשים אותם
.מדפיסים אותם מחדש

127
00:11:10,130 --> 00:11:13,090
...הכול מקבל
."תורה מחזרת על אכסניה שלה"- 

128
00:11:13,240 --> 00:11:16,290
,ולצידך יושב מר פינחס היקר

129
00:11:16,320 --> 00:11:19,780
שאתה יושב ראש
.הפדרציה המרוקאית של פתח תקווה

130
00:11:19,830 --> 00:11:21,980
.כלומר לכל עיר יש יושב ראש
.נכון-

131
00:11:22,200 --> 00:11:24,840
?מה זו הפדרציה המרוקאית
...אתם

132
00:11:24,960 --> 00:11:28,390
ברשותכם, אני רק אוסיף
.למה שהרב סוויסה אומר

133
00:11:29,000 --> 00:11:34,510
למעשה, בתקופה הזאת
."הספר המפורסם ביותר זה "שיר ידידות

134
00:11:35,370 --> 00:11:38,010
הוא הספר שמבוססת עליו
.שירת הבקשות

135
00:11:38,960 --> 00:11:46,610
ואיתו אנחנו קמים לפנות בוקר
בקהילות יהודי מרוקו

136
00:11:47,040 --> 00:11:51,350
.ואיתו אנחנו ממשיכים את שירת הבקשות

137
00:11:51,840 --> 00:11:55,750
...זה ספר "ידידות" שהוא למעשה מלווה
...יש הרבה פייטנים מאוחרים, רבי דוד חסין-

138
00:11:55,990 --> 00:11:59,220
.נכון. -ועד רבי דוד בוזגלו
.עד רבי דוד בוזגלו-

139
00:11:59,250 --> 00:12:02,480
ועדיין, ברוך השם, היהדות המרוקאית
.ממשיכה לייצר פיוטים

140
00:12:02,530 --> 00:12:06,470
אבל הספר החשוב ביותר
."זה "שיר ידידות". -"שיר ידידות

141
00:12:06,480 --> 00:12:07,940
?טוב, מה עם הפדרציה

142
00:12:08,000 --> 00:12:13,610
הפדרציה העולמית של יהדות מרוקו
שמה לעצמה למעשה להנחיל

143
00:12:13,750 --> 00:12:21,680
את המורשת של יהדות מרוקו בפרט
.וגם של צפון אפריקה בכלל

144
00:12:22,840 --> 00:12:25,560
.אני כיושב ראש הפדרציה מזה כעשרים שנה

145
00:12:26,320 --> 00:12:31,330
אני גאה בכך לומר
שהסניף של הפדרציה העולמית בפתח תקווה

146
00:12:31,700 --> 00:12:37,580
הוא הסניף הפעיל והמוביל ביותר
,בכל מה שקשור להנחלת המורשת

147
00:12:38,040 --> 00:12:39,430
,לפעילות התרבותית

148
00:12:39,890 --> 00:12:42,130
,הפעילות הענפה בכלל

149
00:12:42,150 --> 00:12:46,940
,אם זה המופעים באנדלוסים
,הכנסים

150
00:12:47,220 --> 00:12:50,560
.סופי שבוע עם הפייטנים מהדרגה הראשונה

151
00:12:50,750 --> 00:12:58,120
,יושב לידי ידידי, הפייטן הדגול, אלחי
שהוא התארח אצלי מספר שבתות

152
00:12:58,130 --> 00:13:03,150
יחד עם ליאור אלמליח
ויחד עם אמיל זריהן

153
00:13:03,410 --> 00:13:04,470
.ועוד פייטנים

154
00:13:04,730 --> 00:13:10,820
למעשה, כל המטרה היא להנחיל
?את המורשת. -יש גם משהו בתחום התורני

155
00:13:10,830 --> 00:13:12,820
?התורה של רבני מרוקו
.בוודאי, בוודאי-

156
00:13:12,940 --> 00:13:19,320
...יחד עם זאת כמובן יש
.אגב, הזכרתם את הרב משה עמאר שליט"א

157
00:13:19,640 --> 00:13:23,000
הוא גם התארח אצלנו
והוא אחד המומחים הגדולים

158
00:13:23,270 --> 00:13:28,200
.בנושא הזה של יהדות מרוקו

159
00:13:28,900 --> 00:13:31,490
,וכך למעשה אנחנו פעילים

160
00:13:31,690 --> 00:13:35,630
והכול בשפה המרוקאית המוגרבית
.שגדלנו עליה

161
00:13:36,260 --> 00:13:38,000
.וכך היום אנחנו ממשיכים

162
00:13:38,020 --> 00:13:42,420
הנה, שבוע הבא יש לנו הצגה שהיא כל כולה

163
00:13:42,470 --> 00:13:45,010
.בשפה המרוקאית בהיכל התרבות

164
00:13:45,390 --> 00:13:47,830
.כבר למעלה מ-800 כרטיסים נמכרו

165
00:13:48,340 --> 00:13:51,150
.ואנשים צמאים לתרבות הזאת
.כלומר, יש דרישה לתרבות הזאת-

166
00:13:51,160 --> 00:13:53,490
.יש דרישה ויש צימאון רב

167
00:13:54,320 --> 00:13:58,460
,ולצידך נמצא משה מלול
.האיש והחיוך

168
00:13:58,500 --> 00:14:00,810
."אתה מנכ"ל של "שווארמה שמש
.נכון-

169
00:14:00,820 --> 00:14:05,060
,רציתי אותך לשאול
הוריך, הבנתי, היו מאותם שעלו ארצה

170
00:14:05,080 --> 00:14:08,980
.ב-1955 וחוו את כל קשיי הקליטה

171
00:14:09,000 --> 00:14:11,420
.לא סתם כתוב שארץ ישראל נקנית בייסורים

172
00:14:11,780 --> 00:14:14,790
משה, אתה יכול קצת לשתף
את הצופים שלנו בבית

173
00:14:15,240 --> 00:14:17,320
.על אילו ייסורים מדובר? -הייסורים

174
00:14:17,720 --> 00:14:19,410
,אז ככה, לפי מה שאני שמעתי

175
00:14:19,620 --> 00:14:23,060
,כי כשאני כבר נולדתי
,נולדתי באיזשהו מקום טוב

176
00:14:23,670 --> 00:14:27,000
,אבל שמעתי מההורים
.כשהם הגיעו לארץ שמו אותם בטירה

177
00:14:29,290 --> 00:14:32,440
.לפני חיפה, זה היה נקרא... -טירת הכרמל
.כן, טירת הכרמל זה נחשב טירה-

178
00:14:32,950 --> 00:14:40,310
ואבי בשביל למצוא עבודה הוא היה נוסע
,פעם בשבוע, זאת אומרת לאילת

179
00:14:40,350 --> 00:14:41,760
צובע אוניות מתחת למים

180
00:14:42,520 --> 00:14:45,840
.והיה חוזר ככה לשישי-שבת

181
00:14:46,090 --> 00:14:48,380
...ואז ביום ראשון ואחרי זה ככה

182
00:14:48,550 --> 00:14:51,280
.והזמנים התפתחו ועברו אחר כך ליפו

183
00:14:51,350 --> 00:14:53,700
,גם ביפו הייתה קהילה מרוקאית מאוד גדולה

184
00:14:53,850 --> 00:14:55,300
,קהילה גם דתית

185
00:14:55,680 --> 00:14:56,760
וגם שמה הם הקימו

186
00:14:56,780 --> 00:14:59,550
"את "חבורת רבי שמעון בר יוחאי
.לעזור לנפטרים

187
00:14:59,790 --> 00:15:01,820
זאת אומרת, אז לא היה כל כך
.את כל הזה

188
00:15:02,100 --> 00:15:04,130
...היו גם כן
...הקפידו שמה

189
00:15:06,460 --> 00:15:10,480
"אנשים שהיו "שכיב מרע
,ועמדו להיפטר מהעולם

190
00:15:10,490 --> 00:15:12,440
הקפידו לשים עליהם משמרות
.של קריאת שמע

191
00:15:12,460 --> 00:15:13,800
.זה היה חסד אמיתי
.חברת קדישא-

192
00:15:13,870 --> 00:15:17,030
,"זו הייתה "חבורת רבי שמעון בר יוחאי
.זו עדיין לא הייתה חברת קדישא

193
00:15:18,160 --> 00:15:20,740
...כן, ושמה כבר
.זה היה, עוד פעם, בשנות ה-60

194
00:15:21,910 --> 00:15:25,930
היו אז את החטיפות של הגופות
.שאנשים היו נפטרים ואז היו מנתחים אותם

195
00:15:26,510 --> 00:15:27,960
.אז גם בקטע הזה

196
00:15:28,280 --> 00:15:32,350
בקיצור, אנחנו גדלנו בבית
,בעיקר של גמילות חסדים

197
00:15:32,860 --> 00:15:34,950
,לאהוב את הזולת
.להסתכל על השני

198
00:15:35,310 --> 00:15:37,640
...עם כל מה שהקב"ה נותן, אנחנו רק

199
00:15:37,650 --> 00:15:40,350
אנחנו צריכים גם כן
.להמשיך את זה הלאה ולתת

200
00:15:40,540 --> 00:15:44,150
בכלל הבתים המרוקאים ידועים
.כבתים מכניסי אורחים

201
00:15:44,650 --> 00:15:46,670
,וזה מביא אותי לשאלה

202
00:15:46,990 --> 00:15:52,320
אני מבין שכל החיבור שלך לאוכל
?התחיל בגלל אח שלך שהיה בשבי

203
00:15:53,070 --> 00:15:55,310
?מה? מה
?אתה יכול להסביר לי את הקשר

204
00:15:55,340 --> 00:15:58,120
כן, במלחמת יום כיפור
אחי היה שבוי במצרים

205
00:15:59,140 --> 00:16:00,900
...ואחרי שהוא חזר מהשבי

206
00:16:01,000 --> 00:16:03,280
,ככה, אבא שלי לא רצה שהוא ייכנס
...אתה יודע, לכל מיני

207
00:16:03,300 --> 00:16:04,980
.אה, מבחינה נפשית
.לטראומות או דברים כאלה-

208
00:16:05,010 --> 00:16:06,790
אבל לא, בסך הכול
.הוא חזר בסדר, ברוך השם

209
00:16:07,330 --> 00:16:09,640
ורצה להעסיק אותו
?"אז הוא אמר לו: "מה אתה רוצה

210
00:16:09,650 --> 00:16:10,970
."אמר לו: "אני רוצה לפתוח מסעדה

211
00:16:11,320 --> 00:16:12,880
אז לא היו מושגים
.של פועלים או דברים כאלה

212
00:16:12,900 --> 00:16:14,970
,אז משה היה ככה קטן
,'הייתי בכיתה ג

213
00:16:15,610 --> 00:16:16,980
,בן שבע או שמונה

214
00:16:17,590 --> 00:16:21,340
,ואחרי צהריים, אתה יודע
.תעזור, ללכת לעזור לאחיך

215
00:16:21,370 --> 00:16:24,380
?חופש גדול, מה, תטייל ברחובות
.לך תעזור לאחיך

216
00:16:24,790 --> 00:16:27,770
ומשם התחיל ככה החיבור שלי
.והאהבה שלי למטבח

217
00:16:28,370 --> 00:16:30,780
כמובן שאימא שלי
גם הייתה מבשלת למסעדה

218
00:16:31,170 --> 00:16:33,120
.אז הייתי, איך אומרים? עוזר טבח

219
00:16:33,890 --> 00:16:35,660
...אוהב לקלף, אוהב לזה ו

220
00:16:36,430 --> 00:16:40,270
?טועם
...טועם פחות אבל-

221
00:16:41,230 --> 00:16:42,400
.אנחנו היינו רואים את האוכל

222
00:16:42,900 --> 00:16:47,060
.אבל משם התחילה האהבה למטבח

223
00:16:47,220 --> 00:16:51,380
,כמובן אחרי זה אבא שלי היה לו אולם
.אז גם שם הייתי כשוליה של אחד הטבחים

224
00:16:52,150 --> 00:16:55,210
ושמה כבר למדתי את זה
.בצורה יותר מקצועית

225
00:16:55,810 --> 00:16:59,800
,כמובן בלי שום קשר
,זה במקביל ללימודים שלי בישיבה

226
00:17:00,250 --> 00:17:02,220
.בישיבה תיכונית למדתי אז בזמנו ברחובות

227
00:17:02,930 --> 00:17:04,880
בגרות היא בגרות
.ולימודים הם לימודים

228
00:17:05,270 --> 00:17:08,660
,אחרי לימודים, חופשים
.יישאר לך משהו ביד

229
00:17:09,300 --> 00:17:12,960
,יושב לצידך יעקב
.מי שמכנים אותו בחיבה ג'קי

230
00:17:14,510 --> 00:17:19,650
אתה, אני מבין, בן שנה וחצי
.הגעת לארץ עם הוריך. -נכון

231
00:17:19,860 --> 00:17:26,070
,ואני מניח, סביר להניח שאתה קצת זוכר
גדלת פה לתוך ההוויה הישראלית

232
00:17:26,100 --> 00:17:29,430
.חווית את החוויות הללו ממש על בשרך

233
00:17:30,150 --> 00:17:35,300
.כן, נולדתי במרוקו
.הגעתי לארץ בן שנה וחצי בערך

234
00:17:35,880 --> 00:17:38,510
,אבל גדלתי בבית מרוקאי עם הסבתות

235
00:17:38,800 --> 00:17:39,920
,בעיקר עם הסבתות

236
00:17:40,650 --> 00:17:41,820
.הסבתות והחברות שלהן

237
00:17:41,830 --> 00:17:43,540
,שמה למדתי את המרוקאית באמת

238
00:17:44,160 --> 00:17:45,460
,שמה למדתי סיפורים

239
00:17:45,930 --> 00:17:49,040
,שמה שמעתי חוויות ממרוקו
.סיפורים ממרוקו

240
00:17:49,770 --> 00:17:56,000
כשאני הגעתי למרוקו אחרי הרבה שנים
.אז הדברים צלצלו לי עדיין בראש

241
00:17:56,010 --> 00:17:58,460
זאת אומרת, שמעתי את הסיפורים
על הרחובות, על הסמטאות

242
00:17:58,890 --> 00:18:01,810
.ופתאום ראיתי אותם
.אני במקרה נסעתי עם פיני

243
00:18:02,240 --> 00:18:04,550
הנסיעה שלי למרוקו הראשונה
,הייתה עם פיני

244
00:18:05,330 --> 00:18:07,510
,ובאמת נתקלתי פתאום בדברים

245
00:18:07,600 --> 00:18:09,370
,שמעתי סיפורים
הסיפורים צלצלו

246
00:18:09,390 --> 00:18:11,680
.והייתי בסמטאות וראיתי

247
00:18:12,110 --> 00:18:17,860
,אבל את כל הבסיס המרוקאי
את כל הידע בשבילי במרוקו

248
00:18:18,480 --> 00:18:21,490
,בשפה ובסיפורים

249
00:18:21,600 --> 00:18:24,160
באמת רכשתי שם בבית
.עם הסבתות בעיקר

250
00:18:24,780 --> 00:18:26,980
רגע, הסבתות היו ממש
?חלק מהמשפחה, נכון

251
00:18:27,360 --> 00:18:30,790
מה שאני יודע, שגם לקחו
.חלק בחינוך של הנכדים

252
00:18:30,960 --> 00:18:36,050
.כן. -הותירו בכך חותם עמוק

253
00:18:36,070 --> 00:18:40,000
כשההורים הגיעו לפה לארץ אז בגלל
הבעיות של... -יש משפט שהגמרא אומרת

254
00:18:40,020 --> 00:18:42,770
.שסבתא בבית זו מרגלית בבית

255
00:18:43,360 --> 00:18:44,620
.הם ידעו למה הם מתכוונים

256
00:18:45,310 --> 00:18:48,560
כשההורים הגיעו לארץ
.אז היו צריכות לעבוד, האימהות פה

257
00:18:48,600 --> 00:18:50,760
,במרוקו הנשים כמעט ולא עבדו

258
00:18:51,270 --> 00:18:53,600
פה בארץ הן נאלצו לצאת לעבוד

259
00:18:53,620 --> 00:18:55,840
,ואז הסבתות נשארו בבית
.הן כבר מבוגרות

260
00:18:56,570 --> 00:18:59,190
.הן טיפלו בילדים
.הן היו מופקדות על הבית-

261
00:18:59,220 --> 00:19:02,000
.כן, על הבישול, על הילדים
?יש לך איזה ככה סיפור-

262
00:19:02,020 --> 00:19:04,000
,אתה בהמשך אולי תספר לנו
,אני בטוח

263
00:19:04,020 --> 00:19:07,220
איזה סיפור מעניין שקיבלת
.מהסבתא שלך, זיכרונה לברכה

264
00:19:07,510 --> 00:19:12,290
,ואלחי, אתה זמר הבית, אמרתי
של הארגון הנפלא שלנו

265
00:19:12,320 --> 00:19:15,740
שבין יתר הדגלים שלו
.זה שבתות בקהילה. -אמת

266
00:19:15,760 --> 00:19:16,710
.אני מכיר את התחום

267
00:19:16,720 --> 00:19:19,780
אני מופקד על התחום התורני
.של השבתות הללו

268
00:19:20,100 --> 00:19:23,480
אבל אני מבין שאתה הצטרפת
.ואתה חלק מהעניין הזה

269
00:19:23,660 --> 00:19:28,000
ספר לי מזווית הראייה שלך
.על השבתות המיוחדות הללו של הידברות

270
00:19:28,950 --> 00:19:31,650
.אז קודם כול, כבוד גדול

271
00:19:31,760 --> 00:19:37,600
ולהגיע לשבתות כאלה
,זה בעצם ללוות את כל התפילות

272
00:19:37,730 --> 00:19:40,420
,כל תפילות השבת, בפיוטים

273
00:19:40,440 --> 00:19:43,630
,ככה לתת אווירה למתפללים
,אווירה קצת שונה

274
00:19:43,640 --> 00:19:45,530
.קצת אווירה ככה מיוחדת

275
00:19:46,410 --> 00:19:52,020
ביום שישי בערב יש לנו עונג שבת
,שיש גם דברי תורה, גם פיוטים

276
00:19:52,170 --> 00:19:56,640
,וברוך השם, יש תגובות מאוד טובות ככה
אתה יודע, לשילוב הזה

277
00:19:56,650 --> 00:19:58,640
.של דברי התורה ושל הפיוטים

278
00:19:59,600 --> 00:20:04,640
,וגם לפעמים אני נתקל בקהילות
אתה יודע, שהן לאו דווקא מרוקאיות

279
00:20:05,050 --> 00:20:09,220
,אבל מאוד אוהבים
.מאוד אוהבים ומתחברים וכיף

280
00:20:09,830 --> 00:20:12,190
,אתה אומר שהשבתות הללו מהזווית שלך

281
00:20:12,250 --> 00:20:14,880
אתה רואה איך שהן גורמות לגיבוש הקהילה

282
00:20:15,100 --> 00:20:17,920
.ותורמות לאווירה ולחוויה השבתית
.בדיוק-

283
00:20:18,060 --> 00:20:22,140
 מאוד. -שאני גם יכול, כמי שמופיע
,בשבתות הללו, כפי שאמרתי

284
00:20:22,180 --> 00:20:24,090
,בתחום של שיעורי התורה וההרצאות

285
00:20:24,390 --> 00:20:28,170
,שהן מותירות טעם מיוחד
,לפעמים לשנים ארוכות

286
00:20:28,510 --> 00:20:33,120
דבר נפלא ומיזם
.שבאמת אני מציע אותו בחום לכל קהילה

287
00:20:33,620 --> 00:20:36,030
.ואני מבין שאתה גם חייל

288
00:20:36,060 --> 00:20:38,680
.איך אתה מצליח לשלב... -נכון
?בין מוזיקה לבין הצבא-

289
00:20:39,760 --> 00:20:41,590
?בין הרובה לבין המיקרופון

290
00:20:42,630 --> 00:20:47,900
לא קל, לא קל, אבל כשיש מטרה
.וכשרוצים משהו אז נלחמים

291
00:20:48,930 --> 00:20:52,770
 ,ושוב פעם אני אגיד
,זה לא הכי קל בעולם לשלב את זה

292
00:20:52,790 --> 00:20:54,450
,אבל אני עושה את ההשתדלות שלי

293
00:20:55,920 --> 00:21:00,980
 ובכל דבר שאני נוגע, אני מאוד מאוד רוצה
.לקחת את זה בצורה הכי טובה

294
00:21:00,990 --> 00:21:04,730
 אז גם בצבא אני משתדל לתת
,את כל מה שיש לי

295
00:21:04,740 --> 00:21:07,770
,גם בנושא של הפיוטים, של המוזיקה

296
00:21:07,790 --> 00:21:10,890
 משתדל לפתח את זה
ולהתקדם בזה כמה שיותר

297
00:21:10,900 --> 00:21:15,060
ולשלב את שני הדברים
.בצורה הכי טובה שאפשר 

298
00:21:15,240 --> 00:21:16,800
?היכן אתה מופיע בדרך כלל

299
00:21:18,430 --> 00:21:21,280
,בדרך כלל יש גם אירועים פרטיים, כמובן

300
00:21:21,300 --> 00:21:25,370
,אבל אני מגיל 13-12 בערך

301
00:21:26,070 --> 00:21:30,170
אחת ההופעות הראשונות שלי
,עם התזמורת האנדלוסית של מעלות

302
00:21:31,200 --> 00:21:35,320
שנה לאחר מכן עם האנדלוסית
.של אשקלון וגם של אשדוד 

303
00:21:36,700 --> 00:21:39,150
.ואלה בעצם ההופעות הראשונות שלי

304
00:21:39,170 --> 00:21:41,950
,אחר כך, אתה יודע
,זה התפתח לאירועים פרטיים, להילולות 

305
00:21:42,370 --> 00:21:44,180
.שמחות, בר מצוות, חתונות

306
00:21:44,240 --> 00:21:50,560
וגם אני אציין עוד איזה דבר
,שבאמת ההתחלה מאיפה שזה הגיע

307
00:21:51,320 --> 00:21:52,580
,זה קודם כול מבית סבא

308
00:21:54,330 --> 00:21:57,750
 והמוזיקה והפיוטים
,תמיד הם היו משהו שהיה בבית

309
00:21:57,770 --> 00:22:02,240
ככה בשבת אחרי בית הכנסת
.יושבים בשולחן שבת, פיוטים

310
00:22:02,340 --> 00:22:05,220
,ומי שהיה המורה שלי המקצועי לזה

311
00:22:06,210 --> 00:22:12,910
,שככה ממש למדתי אצלו את שירת הבקשות
,את המקאמים, את כל הפיוטים

312
00:22:12,920 --> 00:22:14,570
.קוראים לו דוד איזנקוט

313
00:22:15,400 --> 00:22:18,940
אז זה המורה שלי בעצם
מגיל 12-11 בערך

314
00:22:20,120 --> 00:22:24,310
 שהוא נתן לי את הדחיפה
,ככה למוזיקה הזאת. -ואתה, ברוך השם

315
00:22:24,340 --> 00:22:27,770
.עולה ומתעלה ועושה חיל
,שמענו אותך מדבר כל כך יפה

316
00:22:28,430 --> 00:22:31,830
בואו נשמע אותך
.מבצע לנו איזה שיר בפועל. -בכבוד 

317
00:29:36,060 --> 00:29:38,800
!אח, איזה תענוג
!איזה שולחן שבת מרוקאי

318
00:29:38,850 --> 00:29:42,870
אלחי, תודה, תודה רבה
שהבאת לנו את הצלילים האלו

319
00:29:42,880 --> 00:29:46,760
,שנמסכים בדם
.וכמובן נתי שאיתך, ליאור ואילן

320
00:29:46,780 --> 00:29:48,400
.אנחנו עוד נחזור אליכם בהמשך

321
00:29:49,490 --> 00:29:51,590
.הרב משה סוויסה יושב לצידי

322
00:29:51,640 --> 00:29:53,000
...אני רוצה שקצת

323
00:29:54,140 --> 00:29:57,180
אתה עובד הרבה על הסידור
,ועל ספרי המנהגים

324
00:29:57,600 --> 00:30:01,990
.אבל יש גדולי עולם שישבו והתוו וכתבו

325
00:30:02,420 --> 00:30:04,690
,תן לצופים שלנו קצת
,אתה יודע, על קצה המזלג

326
00:30:04,720 --> 00:30:07,750
,כי באמת חכמי מרוקו הם רבים רבים רבים

327
00:30:08,140 --> 00:30:11,010
 אבל כמה שמות מרכזיים
.מהחכמים שהיו במרוקו

328
00:30:11,520 --> 00:30:14,910
טוב, אחד הידועים בדור האחרון

329
00:30:14,930 --> 00:30:16,130
.היה רבי שלום משאש

330
00:30:16,550 --> 00:30:20,190
,היה לפני כן אב בית דין בקזבלנקה

331
00:30:20,600 --> 00:30:24,640
 ,עלה לארץ בשנת, כמדומני
.תשל"ו או תשל"ד

332
00:30:25,520 --> 00:30:28,740
 עלה לארץ, נבחר מיד
,לרבה הראשי של ירושלים

333
00:30:29,280 --> 00:30:32,580
 כיהן בתפקיד הזה
,עד שנת תשס"ג, עד שנת 2003

334
00:30:33,170 --> 00:30:36,880
,וב-י' ניסן, ארבעה ימים לפני פסח
.הלך לעולמו 

335
00:30:37,840 --> 00:30:44,490
 הוא היה, אני חושב, אחת הדמויות
אולי הכי יפות שהיו בדור האחרון

336
00:30:44,510 --> 00:30:48,780
שאולי יכול לתת לנו לטעום
.מי בעצם היו חכמי המערב

337
00:30:49,540 --> 00:30:53,140
זה לדוגמה פוסק שלא תדע לעולם
.האם הוא מחמיר, האם הוא מקל

338
00:30:53,160 --> 00:30:54,120
.אתה לא יכול לדעת

339
00:30:54,590 --> 00:30:58,910
 יש לו פסיקות
.שלכאורה הוא המחמיר הגדול ביותר

340
00:30:58,930 --> 00:31:02,530
,יש תחום קלי הבישול בשבת
.אתה יכול לראות, מחמיר ביותר

341
00:31:02,950 --> 00:31:07,520
...פתאום מצד שני יש לו דברים
.עניינים חמורים ביותר-

342
00:31:07,540 --> 00:31:11,180
 אפילו לדוגמה, הפאה
.שהיא מוכרת מאוד היום, הקל בה

343
00:31:11,840 --> 00:31:13,360
?הקל בה. למה

344
00:31:13,590 --> 00:31:17,820
אתה לא יכול לדעת
.האם הפוסק הוא מחמיר או שהוא מקל

345
00:31:18,080 --> 00:31:19,370
,היה לו דבר אחד מול העיניים

346
00:31:19,960 --> 00:31:24,000
זה איך הוא רואה את הציבור
,ומה ההלכה לפי תפיסתו

347
00:31:24,060 --> 00:31:25,690
.ההלכה האמיתית מה היא אומרת

348
00:31:25,830 --> 00:31:28,980
.ככה הוא הסתכל על הדברים
...ואני חושב שזו דוגמה אחת

349
00:31:29,920 --> 00:31:33,280
,אתה אומר, מהרב משאש
,גם אנחנו זכינו להכיר אותו

350
00:31:33,470 --> 00:31:37,530
 נלמד מה היה אופיים
,של גאוני עולם, של חכמי מרוקו

351
00:31:37,820 --> 00:31:41,900
,שהם באמת, כפי שאמרתי
.דורות על גבי דורות של גאונים וחכמים

352
00:31:42,330 --> 00:31:49,760
 ,פינחס, אתה מדריך טיולים בין היתר
.בין יתר תפקידיך, ללא פחות מאשר למרוקו

353
00:31:50,240 --> 00:31:53,870
עם כל הידע שלך
.אתה לוקח קבוצות למרוקו

354
00:31:54,260 --> 00:31:56,200
.אתה יודע מה? מרוקו היא מלאה

355
00:31:56,280 --> 00:31:59,780
 ,אני יודע שאחד הדברים שאני צריך לעשות
.בלי נדר, ברשימה זה להגיע למרוקו

356
00:31:59,830 --> 00:32:00,740
.אחרי איראן כמובן

357
00:32:02,800 --> 00:32:08,500
 תגיד, מה הדבר הכי מיוחד
?שעוד נשמר שמה מחיי היהדות שמה במרוקו

358
00:32:10,320 --> 00:32:14,240
.תראה, היום במרוקו הקהילה הצטמצמה מאוד

359
00:32:15,170 --> 00:32:19,540
משנות ה-60 עד 1975-1974

360
00:32:20,240 --> 00:32:23,600
.מאות אלפי יהדות מרוקו עלו לארץ

361
00:32:24,490 --> 00:32:32,890
 כיום במרוקו בין 2,000 ל-2,500 יהודי מרוקו
.נמצאים בערים הגדולות בעיקר

362
00:32:33,570 --> 00:32:41,440
,הרוב הגדול מתגורר בקזבלנקה
.העיר הגדולה במרוקו

363
00:32:42,030 --> 00:32:49,940
שמה קהילות די גדולות
.עם המסורת של יהדות מרוקו עוד מימי קדם

364
00:32:50,540 --> 00:32:55,310
,יש בעיר פס, אחת מערי המלכות של מרוקו

365
00:32:55,820 --> 00:33:00,810
יש שמה קהילה לא גדולה במיוחד
.אבל קהילה פעילה מאוד

366
00:33:01,210 --> 00:33:04,950
,יצא לי להיות שם
להתארח שם שבתות

367
00:33:05,470 --> 00:33:10,180
ולהתארח בבית הכנסת שלהם
עם המסורת עתיקת היומין

368
00:33:10,580 --> 00:33:13,250
.עם "סידור פס" המקורי

369
00:33:13,750 --> 00:33:18,150
.לא מדלגים על שום פרט
.פס, כידוע, הייתה ערשם של הראשונים-

370
00:33:18,310 --> 00:33:22,020
.כן. -הרי"ף והרמב"ם
.הרי"ף, הרמב"ם, כן-

371
00:33:22,600 --> 00:33:31,100
ועד היום ממשיכים באותה המסורת
.מכל המשתמע מכך, כל דבר

372
00:33:31,130 --> 00:33:36,760
 כשאני מגיע לשם פתאום אני שומע דברים
.בתפילה שלא מוכרים לי כאן בארץ

373
00:33:36,780 --> 00:33:40,580
 ,ואני ניגש
.שואל את הגבאי, שואל את החזן

374
00:33:40,740 --> 00:33:44,660
.'והוא אומר לי: "כן, אצלנו זה 'מחזור פס
אנחנו עדיין ממשיכים

375
00:33:45,150 --> 00:33:47,910
."באותה המסורת של אבות אבותינו"
?יש להם רב, אני יודע, נכון-

376
00:33:47,930 --> 00:33:50,450
.הרב מונסונגו, שיהיה בריא
.נכון, נכון-

377
00:33:50,600 --> 00:33:52,220
והקשר שלהם עם המלכות

378
00:33:52,240 --> 00:33:55,230
 .גם אחד הסיפורים המרתקים
.בוודאי, בוודאי-

379
00:33:55,320 --> 00:34:03,860
 יש לך את העיר מרקש ששם הנשיא פעיל מאוד
.עם קשר הדוק מאוד לבית המלוכה

380
00:34:05,100 --> 00:34:08,790
.קוראים לו ג'קי קדוש
.הוא אחד הפעילים ביותר

381
00:34:09,130 --> 00:34:15,050
,לא מזמן המלך ביקר שם
שיפץ את האל-מלח של מרקש

382
00:34:15,590 --> 00:34:18,190
,ושחזר, נתן הוראה מיוחדת

383
00:34:18,900 --> 00:34:22,500
,זה מדובר על כמה מיליוני דירהמים שם

384
00:34:23,020 --> 00:34:27,440
.שלא מכירים את האל-מלח היום

385
00:34:27,660 --> 00:34:33,560
,האל-מלח חודש עם רחובות אותנטיים
אותם הרחובות שהיהודים גרו שם

386
00:34:34,190 --> 00:34:37,300
.עם השמות המקוריים שלהם
.זו הוראה של המלך

387
00:34:37,680 --> 00:34:41,570
 ככלל, אני יודע שהיחס שלהם
...לקברות הצדיקים, לבתי הקברות היהודים

388
00:34:41,760 --> 00:34:42,800
.בכלל, בכלל

389
00:34:43,070 --> 00:34:47,920
 יש לך בעיר אגאדיר
שם גם כן קהילה לא גדולה

390
00:34:47,940 --> 00:34:50,910
 ,אבל קהילה יפה
.קהילה פעילה, מגובשת מאוד

391
00:34:51,180 --> 00:34:53,160
.שני בתי כנסת מאוד פעילים

392
00:34:53,510 --> 00:34:55,720
.יוצא לי לבקר שם
 בדרך כלל אני גם אוהב

393
00:34:56,400 --> 00:34:58,860
.לעבור שבת שם עם הקבוצה שלי

394
00:34:59,240 --> 00:35:04,910
 ישנו שם יהודי יקר מאוד
שאנחנו הישראלים מכנים אותו

395
00:35:05,320 --> 00:35:06,770
."אברהם אבינו של מרוקו"

396
00:35:07,920 --> 00:35:11,280
.כך, בפירוש
.מתפללים אצלו בבית הכנסת

397
00:35:11,700 --> 00:35:13,790
.יש לו את בית המלון למעלה

398
00:35:14,210 --> 00:35:15,830
.מזמין את כל הקהל

399
00:35:16,460 --> 00:35:19,300
,יהיו 200, יהיו 300 איש
.כולם עולים למעלה

400
00:35:20,110 --> 00:35:21,810
.עונג שבת כיד המלך

401
00:35:22,570 --> 00:35:25,310
.קדושה רבה כזאת לא רואים בשום מקום

402
00:35:26,400 --> 00:35:29,540
וכך הוא נוהג
.וזו השמחה שלו, זו האהבה שלו

403
00:35:29,900 --> 00:35:31,570
ולכן אנחנו תמיד אומרים לו

404
00:35:32,520 --> 00:35:34,160
."אברהם אבינו של מרוקו"

405
00:35:34,780 --> 00:35:36,620
.אז יש מה לראות, אתה אומר, במרוקו

406
00:35:36,640 --> 00:35:40,890
.יש שווקים, תבלינים, צבעים
.יש שווקים ססגוניים, צבעים, ריחות-

407
00:35:42,730 --> 00:35:46,450
 ,הרי האטלס, הסהרה
,דיונות החול המדהימות

408
00:35:47,630 --> 00:35:52,920
.האזורים, המרחבים שמה
.זה פשוט לא ייאמן

409
00:35:53,440 --> 00:35:56,080
 ,ועם כל זה
 מרוקו עדיין היא מאוד אטרקטיבית

410
00:35:56,120 --> 00:35:58,100
.גם מבחינה כספית במחירים

411
00:35:58,410 --> 00:36:00,040
אתה מדבר איתי על צבעים ועל ריחות

412
00:36:00,060 --> 00:36:02,720
 ואני מסתכל פה
.על השולחן הערוך כיד המלך

413
00:36:02,980 --> 00:36:06,180
.הנה, בבקשה, ראו עיניכם
,מעשה ידיו להתפאר של משה מלול-

414
00:36:06,930 --> 00:36:13,880
שאתה יודע, אתה גם מככב פה כאבא של שבת
.של התוכנית בערוץ הידברות

415
00:36:14,290 --> 00:36:18,790
 ,ואולי אחת ולתמיד תסביר לנו
?תסביר לצופים מה אתם אוכלים

416
00:36:18,820 --> 00:36:19,360
.מה אנחנו רואים פה

417
00:36:19,380 --> 00:36:21,160
,אז קודם כול למען גילוי נאות

418
00:36:21,260 --> 00:36:22,420
.לא הכול אני עשיתי

419
00:36:22,900 --> 00:36:24,490
כי עזרה לי אחותי הגדולה קלודין

420
00:36:24,680 --> 00:36:25,840
.והבת שלי טופז עזרה

421
00:36:25,940 --> 00:36:27,200
.אז גם להן מגיע את הקרדיט

422
00:36:27,250 --> 00:36:30,220
.מגיע להן, בהחלט
.פשוט לא היה לי מספיק זמן אז לפני הכול-

423
00:36:30,350 --> 00:36:31,820
?ומאיפה נתחיל

424
00:36:31,860 --> 00:36:35,670
.אז אנחנו מתחילים כמובן עם הסלטים
מה שהמטבח המרוקאי-

425
00:36:35,690 --> 00:36:38,550
 או שולחן השבת המרוקאי
.לא יכול בלעדיו, סלטים

426
00:36:38,850 --> 00:36:41,780
 .סלטים
.זה מתחיל מעשרה צפונה

427
00:36:42,500 --> 00:36:43,980
.זה לא יורד מעשרה

428
00:36:44,390 --> 00:36:46,460
,כי אתה יודע
.צריכים את האווירה גם כן

429
00:36:46,480 --> 00:36:48,590
,דרך אגב, הרב סוויסה הזכיר

430
00:36:48,980 --> 00:36:52,810
 בין הקידוש לנטילת ידיים היה מנהג מרוקו
,בכדי להשלים את 100 הברכות

431
00:36:53,140 --> 00:36:57,180
"אז היו עושים את ה"עץ", "אדמה", "שהכול
.ואחרי זה היו הולכים ליטול ידיים

432
00:36:57,720 --> 00:37:04,290
 אז יש פה את ה"פרנה" המרוקאית
,שזה לחם בצק מחמצת, לא שמרים רגילים

433
00:37:04,440 --> 00:37:07,590
 ,זה תהליך
.שהוא לחם מאוד אוורירי ומאוד טעים

434
00:37:08,100 --> 00:37:11,400
,יש לנו פה את השומר
.את ה"בישבש", מה שנקרא במרוקאית

435
00:37:11,920 --> 00:37:13,250
,"וסלט ה"משוויאה

436
00:37:13,660 --> 00:37:18,450
זה סלט עם עגבניות ופלפלים
.שהמיוחד בו, יש בו את שמן הארגן

437
00:37:18,940 --> 00:37:20,320
.זה שמן מאוד מאוד ייחודי

438
00:37:20,880 --> 00:37:25,170
 ופה, דרך אגב, הזדמנות שאני רוצה לנפץ
.איזשהו מיתוס איך מייצרים אותו

439
00:37:25,490 --> 00:37:29,940
 ,באים היום קומביינים
.קוטפים אותו, שולחים אותו למפעל

440
00:37:29,960 --> 00:37:32,690
.הכול בצורה סטרילית, נקייה ומסודרת

441
00:37:32,910 --> 00:37:34,380
.יש לזה גם הכשר מצוין

442
00:37:34,410 --> 00:37:38,640
.ארגן זה בעצם אגוז ייחודי ממרוקו
.אגוז, כן, משם מפיקים את השמן-

443
00:37:38,730 --> 00:37:42,240
.והטעם של השמן הזה הוא פשוט גן עדן

444
00:37:42,640 --> 00:37:44,690
.זה טעם מאוד מאוד ייחודי
,משתמשים בו גם לתעשייה-

445
00:37:44,740 --> 00:37:47,650
 ,לתמרוקים ו... -משתמשים בו לתעשייה
אני משתמש בו לאוכל

446
00:37:47,690 --> 00:37:49,920
.כמו שלימדו אותי אבותיי
.הוא מיוחד, טוב. -כן-

447
00:37:50,010 --> 00:37:51,710
 .לתיבול של הפלפלים
.הנה המלצת השף-

448
00:37:52,770 --> 00:37:56,700
 תעבור הלאה ברשימה. -יש לנו
.את הסלק האדום, "הברבה", מה שנקרא

449
00:37:57,270 --> 00:38:01,220
 סלט חצילים במיונז
.שאצלי בבית בכל אופן הוא חייב להיות

450
00:38:01,240 --> 00:38:03,250
?במרוקו היה מיונז, משה
.אני לא יודע-

451
00:38:03,610 --> 00:38:05,390
.אצלי בבית כן
.אולי היו עושים את זה עם ארגן-

452
00:38:05,420 --> 00:38:07,180
.ודאי שהיה
.היינו מכינים את זה

453
00:38:07,190 --> 00:38:08,740
.עד היום אני מכין בבית גם מיונז

454
00:38:09,180 --> 00:38:10,150
.פשוט בהכנה ביתית

455
00:38:10,170 --> 00:38:15,570
 אז בזמנו היו לוקחים את המזלג
.עם תפוחי האדמה ועם החלמון של הביצה

456
00:38:15,800 --> 00:38:17,620
.מקציפים
.ומתחילים לערבב ולערבב-

457
00:38:17,650 --> 00:38:20,670
.נשבר, לא נשבר. -טוב
.אבל עושים

458
00:38:21,240 --> 00:38:24,960
,יש פה את ה"סחקה", מה שנקרא
,שזה הבסיס של המון סלטים

459
00:38:25,420 --> 00:38:29,660
הסחוג המרוקאי, עם פלפלים וכמון ושום
.ועוד כל מיני דברים טובים 

460
00:38:30,150 --> 00:38:32,800
 ,יש לנו את המטבוחה המרוקאית
.כולם מכירים אותה

461
00:38:33,440 --> 00:38:35,800
,"סלט... אני קורא לו "הסלט של ממה

462
00:38:36,110 --> 00:38:38,470
 שבצעירותי תמיד אימא שלי
.הייתה עושה אותו

463
00:38:38,550 --> 00:38:42,430
.הסבתא. -לא, דווקא זו אימא שלי
.אני בדור של האימא עוד יותר

464
00:38:42,970 --> 00:38:45,120
,אבל תפוזים וזיתים

465
00:38:45,760 --> 00:38:47,570
.כל מיני חגיגת טעמים, וסחוג

466
00:38:48,020 --> 00:38:51,110
.חגיגת טעמים אמיתית

467
00:38:51,130 --> 00:38:53,890
,יש פה את סלט החצילים
.הזעלוק", מה שנקרא"

468
00:38:54,290 --> 00:38:58,060
."ה"חיז'ו
?וכמובן איך אפשר בלי פלפל חריף

469
00:38:58,070 --> 00:39:00,690
.זה לא שולחן שבת
.אסור שלא יהיה

470
00:39:01,090 --> 00:39:01,980
.ספינת הדגל

471
00:39:02,860 --> 00:39:05,730
 כמובן יש לנו את החלות
.ממטבחה של אשתי

472
00:39:06,480 --> 00:39:08,850
.יש כל מיני צורות
.כן, יש כל מיני צורות

473
00:39:08,870 --> 00:39:10,970
."יש גם את הלחמניות שנקראות "הטיפנה

474
00:39:11,620 --> 00:39:13,970
.ו... -תעבור לפי הסדר
.נעבור לפי הסדר-

475
00:39:13,980 --> 00:39:15,300
,אז יש פה את הדג

476
00:39:15,890 --> 00:39:20,790
,דג מטוגן שיש עליו רוטב
."מה שנקרא "צרמלה

477
00:39:21,130 --> 00:39:23,270
אנחנו קוראים לזה במרוקאית
."חוט מצרמל"

478
00:39:23,850 --> 00:39:26,070
 זאת אומרת, זה בדרך כלל
אוכלים אותו בסעודה שלישית

479
00:39:26,350 --> 00:39:29,490
.ככה לא חם, אפשר לאכול אותו קר

480
00:39:29,520 --> 00:39:34,420
והרוטב הזה הוא ככה נותן לו פיקנטיות
.ומשאיר אותו עסיסי 

481
00:39:35,160 --> 00:39:36,670
.זה הקציצות של אימא, מה שנקרא

482
00:39:37,360 --> 00:39:41,010
.ויש לנו פה את הבשר הממולא

483
00:39:41,510 --> 00:39:44,780
,כשמו כן הוא, ממש קציץ בשר
.שזה ה"קלופס" המרוקאי

484
00:39:45,140 --> 00:39:48,160
,להונגרים יש את ה"קלופס", קציצת הבשר
.זה ה"קלופס" המרוקאי

485
00:39:48,490 --> 00:39:51,730
חלק עם בשר של עוף
.וחלק עם בשר בקר

486
00:39:52,120 --> 00:39:53,290
.מדהים ומאוד טעים

487
00:39:54,040 --> 00:39:56,880
,כמובן יש לנו את ה"קיגל" של המרוקאים

488
00:39:57,440 --> 00:39:58,930
."שזה מה שנקרא ה"מחמר

489
00:39:59,730 --> 00:40:04,640
,יש לנו זה, עושים אותו
.הוא יכול להיות פרווה, יכול להיות בשרי

490
00:40:04,650 --> 00:40:06,220
.שמים בו חתיכות עוף, קורקבנים

491
00:40:06,240 --> 00:40:09,130
 כל אחד בזה, גם כן בדרך כלל
.אוכלים אותו בסעודה שלישית

492
00:40:09,640 --> 00:40:10,400
.נאכל קר

493
00:40:10,910 --> 00:40:13,880
.וכמובן יש לנו פה את הדג המרוקאי

494
00:40:14,830 --> 00:40:18,850
במקרה הזה בחרתי לעשות
,"את המוסר ים, ה"קורבינה

495
00:40:18,860 --> 00:40:20,290
."והמרוקאים קוראים לזה "קורב

496
00:40:21,140 --> 00:40:23,540
...יש גם כן
?והסוד הוא בתיבול. -איך-

497
00:40:23,760 --> 00:40:26,740
,הסוד הוא, אתה יודע מה
.לא בתיבול, בהשקעה

498
00:40:27,340 --> 00:40:28,270
.אני יכול להבטיח את זה

499
00:40:28,500 --> 00:40:30,750
.כי התיבול הוא אותו תיבול
.יש מתכונים היום

500
00:40:31,140 --> 00:40:34,110
 ,ההשקעה. -המרוקאים נותנים את הנשמה
.אתה אומר. -בדיוק

501
00:40:34,320 --> 00:40:35,690
.ואנחנו מסיימים בזה

502
00:40:35,800 --> 00:40:40,660
ואנחנו נסיים כמובן במנה העיקרית
,שבדרך כלל בערב שבת

503
00:40:41,440 --> 00:40:43,790
,כל ערב שבת בעיקר בימי החורף הקרים

504
00:40:44,230 --> 00:40:48,420
,יש את החומוס עם גידים
.גידים של פרה

505
00:40:48,690 --> 00:40:51,480
,לא משתמשים בזה רק לתפירת ספרי תורה
.גם אוכלים את זה לפעמים

506
00:40:51,910 --> 00:40:53,630
.מוסיפים על זה חומוס ככה וחריף

507
00:40:53,970 --> 00:40:57,970
,וזו בדרך כלל המנה השנייה
.המנה העיקרית לאחר הדגים בערב שבת

508
00:40:58,110 --> 00:41:03,010
 ,אואה, בקיצור, מעניין
.מעניין מאוד ופותח את התיאבון

509
00:41:03,560 --> 00:41:05,670
.תודה לך, משה. -בשמחה
.יש לי עוד איזושהי שאלה-

510
00:41:05,690 --> 00:41:10,820
אני ככה שמעתי מאחורי הקלעים
שכשיש איזו שאלה על איך להכין משהו

511
00:41:10,840 --> 00:41:12,320
.אז פונים אליך. -כן

512
00:41:12,400 --> 00:41:15,740
.ודווקא בשאלות ההלכתיות פונים לאשתך
.פונים לאשתי, כן-

513
00:41:16,470 --> 00:41:21,620
.ספר לי על חלוקת העבודה המיוחדת הזו
.טוב, אשתי היא גם כן מרצה-

514
00:41:21,880 --> 00:41:26,150
היא התחילה אז בזמנו בין הראשונות בארץ
.שהתחילה את הפרשת החלה, שושנה מלול

515
00:41:26,180 --> 00:41:28,700
אואה. -היא הייתה השנייה בארץ
.אחרי האחיות רצון

516
00:41:28,720 --> 00:41:31,470
.אני מדבר איתך בשנת 1998-1997

517
00:41:31,970 --> 00:41:35,340
.והיא גם כן מדריכת כלות ולבית היהודי

518
00:41:35,360 --> 00:41:38,730
,ואצלה, מה שטוב אצלה
.אני יכול להעיד עליה שהכול לשם שמיים

519
00:41:39,410 --> 00:41:40,440
.והיא כל הזמן טוחנת

520
00:41:40,470 --> 00:41:45,470
...והבנות גדלו, זאת אומרת כמובן
.אני חייב לשנות פה איזה מיתוס מסוים

521
00:41:45,760 --> 00:41:46,800
.היא מבשלת בבית

522
00:41:47,830 --> 00:41:49,300
.האוכל שלה פשוט מדהים

523
00:41:49,950 --> 00:41:52,610
.אני עוזר לפעמים
וכשיש אירועים יותר גדולים

524
00:41:52,670 --> 00:41:56,110
אז אני נכנס באמת לעזור
.או כשהיא קצת עסוקה אני נכנס לעזור

525
00:41:56,740 --> 00:42:01,540
 ותמיד הבנות שהיו קטנות
ככה היו איתי ביחד עוזרות לי

526
00:42:01,560 --> 00:42:02,620
.ככה כמו שאני הייתי קטן

527
00:42:03,600 --> 00:42:07,940
...והן למדו, זאת אומרת כשהן הגיעו ל
,להתחתן

528
00:42:08,030 --> 00:42:09,260
.כבר הן היו כמעט מוכנות

529
00:42:10,010 --> 00:42:12,660
ועד היום כשרוצים לדעת מתכון

530
00:42:12,880 --> 00:42:15,490
אז הם מתקשרים אליי ושואלים אותי
.איך עושים זה וזה

531
00:42:15,850 --> 00:42:17,470
וכשרוצים לשאול שאלה בהלכה

532
00:42:18,490 --> 00:42:19,180
.אז שואלים את אשתי

533
00:42:19,970 --> 00:42:23,050
."טוב, יפה, "חוכמת נשים בנתה ביתה
.בנתה ביתה-

534
00:42:23,550 --> 00:42:26,120
,ג'קי בניסטי, אתה, כפי שאמרתי

535
00:42:26,140 --> 00:42:29,230
 ,אחראי על התפאורה
שממש העין לא תשבע לראות

536
00:42:29,650 --> 00:42:34,830
את הצבעים המיוחדים ואת כל ההדר הזה
.שמקיף כל אירוע מרוקאי

537
00:42:35,170 --> 00:42:37,080
."אתה הקמת את "אילור עיצובים

538
00:42:38,630 --> 00:42:40,920
.בוא תספר
אני מבין שיש לבושים מיוחדים 

539
00:42:40,960 --> 00:42:44,090
.לאירועים מיוחדים לנשים, לגברים

540
00:42:44,640 --> 00:42:48,220
 אתה אחראי
.גם על המלבושים המיוחדים הללו

541
00:42:48,250 --> 00:42:50,450
.בוא תציג לפנינו קצת גם את החליפה

542
00:42:51,110 --> 00:42:54,410
,את החליפות שאתם לובשים
,את ה"גנדורה" במרוקאית

543
00:42:55,120 --> 00:42:57,890
.הן בגדים אותנטיים, הן לחינות

544
00:42:58,750 --> 00:43:00,230
.אפילו בחגים לבשו אותן

545
00:43:01,970 --> 00:43:06,020
זה נכון שיש את הג'לביות
עם ממש מאות כפתורים

546
00:43:06,120 --> 00:43:08,400
?והיו כאלה שמכפתרים אותם בפועל

547
00:43:08,430 --> 00:43:10,640
.קראו לזה "אלקעד" במרוקאית, כן

548
00:43:11,150 --> 00:43:16,970
וישבו נשים מיוחדות
.ופשוט ארגו ותפרו את הכפתנים האלה 

549
00:43:16,980 --> 00:43:17,810
.הכול בעבודת יד

550
00:43:18,460 --> 00:43:21,040
,אולי היום קצת פחות
,זה יותר תעשייתי

551
00:43:21,060 --> 00:43:25,280
.אבל פעם ישבו נשים
זו הייתה המומחיות שלהן

552
00:43:25,890 --> 00:43:29,990
לשבת ולעשות את ה"עקד" האלה
,או את האריגה המיוחדת הזו

553
00:43:30,000 --> 00:43:35,310
 שהיא אותנטית ומיוחדת
.רק לכפתנים המרוקאיים

554
00:43:35,920 --> 00:43:40,060
אם זה בכפתן של נשים

555
00:43:41,820 --> 00:43:44,070
.בכל מיני צורות ובכל מיני דגמים

556
00:43:44,100 --> 00:43:47,730
 ?...את זה לבשו באירועים או
,לא ביום-יום. -לבשו את זה בחינות

557
00:43:47,810 --> 00:43:51,280
,בדרך כלל הכלה, האימא של הכלה

558
00:43:52,410 --> 00:43:57,040
התחלפו, כל תהליך בטקס
הייתה לו שמלה מיוחדת 

559
00:43:57,060 --> 00:43:59,950
.או כפתן מיוחד שליווה את הכלה

560
00:44:01,180 --> 00:44:02,430
.החליפו כמה שמלות

561
00:44:03,030 --> 00:44:09,030
גם לחתן היה לבוש מיוחד. -לחתן היה
.גם כן חליפה וגנדורה בכמה חלקים

562
00:44:09,270 --> 00:44:12,830
?ומה באשר לכובעים
?מה שמו על הראש

563
00:44:12,850 --> 00:44:16,650
,יש תרבוש כמו שפיני לובש על הראש
.זה התרבוש הקלסי

564
00:44:17,070 --> 00:44:18,780
?אגב, ממה הוא עשוי
?הוא לבד

565
00:44:19,000 --> 00:44:21,460
.התרבוש עשוי, כן, מקטיפה

566
00:44:21,920 --> 00:44:24,240
,הוא מצופה קטיפה
.לבד וקטיפה, כן

567
00:44:24,840 --> 00:44:26,290
.יש את התרבושים המיוחדים

568
00:44:27,900 --> 00:44:30,830
.אני אשים
.הו, מקסים, מקסים-

569
00:44:31,430 --> 00:44:33,970
?את זה מי היה חובש בדרך כלל
.היו חתנים-

570
00:44:35,430 --> 00:44:39,610
.סוג כזה של כובעים חבשו גם רבני הקהילה

571
00:44:39,830 --> 00:44:43,150
.אה, אואה
...כן, זה ביום-יום אפילו-

572
00:44:43,590 --> 00:44:45,920
."כחתן יכהן פאר"
תגיד רגע, עכשיו אני מבין

573
00:44:45,940 --> 00:44:48,760
שאתה נוסע למרוקו מדי פעם
.להביא סחורה

574
00:44:48,790 --> 00:44:50,760
.האותנטיות היא בדמך

575
00:44:50,990 --> 00:44:52,570
.כן, אני נוסע
.אני נוסע עם אשתי

576
00:44:52,590 --> 00:44:53,660
.אשתי מלווה אותי

577
00:44:53,890 --> 00:44:56,530
 ?אתה יכול למצוא שם מה
?...שווקים מסודרים ו

578
00:44:56,620 --> 00:44:58,700
 ,יש שווקים מסודרים
.יש חנויות מסודרות

579
00:44:58,720 --> 00:45:01,200
?ומוכרים את אותם לבושים
,למרות שאתה יודע

580
00:45:01,240 --> 00:45:04,240
.תרבות המערב לא פסחה על מרוקו
.גם וגם-

581
00:45:04,510 --> 00:45:08,200
.לובשים גם
.תרבות המערב שמה מפותחת מאוד

582
00:45:08,790 --> 00:45:10,910
,זו מדינה חילונית
יש בה תרבות גדולה

583
00:45:11,640 --> 00:45:15,170
,ויש גם את הבגדים
את הדברים האותנטיים, שעדיין נשמרים

584
00:45:16,520 --> 00:45:18,920
 ,מאות שנים, אני חושב
.אם לא אלפי שנים

585
00:45:19,180 --> 00:45:21,270
.מהביגוד האותנטי לשירה האותנטית

586
00:45:21,340 --> 00:45:22,660
.אני חוזר אליך, אלחי

587
00:45:22,680 --> 00:45:27,610
אתה, כמו שאמרת, מגיל צעיר מאוד
.הבנת שהמקום שלך זה על הבמה

588
00:45:28,070 --> 00:45:31,350
?היו לך אולי תוכניות אחרות בחיים

589
00:45:31,400 --> 00:45:33,560
?שינית? עשית איזה סוויץ' מסוים

590
00:45:34,510 --> 00:45:37,070
.תמיד ידעתי שזה לכיוון השירה

591
00:45:37,960 --> 00:45:41,010
...זה התחיל ממש ממש

592
00:45:41,680 --> 00:45:44,640
,ההתחלה שלי היא אפילו לא הפיוטים
.היא לא השיר המרוקאי

593
00:45:44,650 --> 00:45:48,150
 זה התחיל בעצם
ממקהלת "מזמור לדוד" שנפתחה בנהרייה

594
00:45:49,320 --> 00:45:52,320
.'שבה שרנו שירי ארץ ישראל וכו

595
00:45:53,520 --> 00:45:58,360
,וכמו שהזכרתי, יש אצלנו בנהרייה

596
00:45:59,300 --> 00:46:02,440
,מגיע פייטן מדי יום חמישי
,דוד איזנקוט

597
00:46:04,070 --> 00:46:06,460
.ללמד שמה במועצה הדתית בנהרייה

598
00:46:06,620 --> 00:46:12,800
,ומגיעים חבר'ה מעכו, מכרמיאל, ממעלות
.ללימוד הפיוטים והשירה המרוקאית

599
00:46:13,450 --> 00:46:16,840
,ואחרי המקהלה בעצם הלכתי לשמה

600
00:46:17,460 --> 00:46:22,380
והתחלתי ללמוד ככה בצורה מקצועית
,את המקאמים, את שירת הבקשות 

601
00:46:22,410 --> 00:46:24,910
.כל מה שקשור למוזיקה הזאת

602
00:46:26,010 --> 00:46:28,000
.אני אשאל אולי מי מכם שמכיר

603
00:46:28,020 --> 00:46:30,040
.השירה האנדלוסית היא מאוד ייחודית

604
00:46:30,590 --> 00:46:33,300
.היא סולמות מיוחדים, הכול שונה

605
00:46:33,320 --> 00:46:35,580
,כן, הסולמות שונים
.מקאמים שונים, בוודאי 

606
00:46:35,930 --> 00:46:36,750
.לגמרי שונה, כן

607
00:46:37,360 --> 00:46:40,090
וזו פשוט מלאכת מחשבת
,ומאוד מעניין שצעירים

608
00:46:40,240 --> 00:46:42,080
,אני יודע שאפילו צעירים ממך, אלחי

609
00:46:42,900 --> 00:46:47,180
לומדים את הדברים האלה וקולטים אותם
.כמו ממש זקנים ורגילים

610
00:46:47,350 --> 00:46:49,130
.בטח, כן
.יש המון, יש המון

611
00:46:49,220 --> 00:46:54,160
ממש יפה, ובאמת אשרי כל מי שעושה
כדי לשמר את התורה

612
00:46:54,620 --> 00:46:58,610
 ואת השירה ואת התרבות היהודית הייחודית
.של העדה המרוקאית

613
00:46:58,850 --> 00:47:00,700
,ואני רוצה כמו בכל התוכניות

614
00:47:00,990 --> 00:47:03,920
אנחנו עושים כעין סבב
.בין כל האורחים היקרים שלנו

615
00:47:03,960 --> 00:47:08,560
,כל אחד נושא בחובו איזה פתגם
,איזה משפט, איזה מכתב

616
00:47:08,590 --> 00:47:13,820
משהו שמלווה אותו במרוקאית
.מהסבתא, מהאימא, מהדודה

617
00:47:14,240 --> 00:47:15,410
...אז מי מכם ש

618
00:47:16,070 --> 00:47:18,000
.ואני בטוח שלכל אחד מכם יש הרבה

619
00:47:18,820 --> 00:47:21,660
.אז נתחיל לפי הסדר, אלחי
,יש איזה משפט של סבתא שלי-

620
00:47:22,980 --> 00:47:24,590
.משפט קצת מצחיק, אני זוכר אותו

621
00:47:24,950 --> 00:47:27,620
 אם תוכל לומר אותו במרוקאית
.כדי שנבין. -כן, בטח

622
00:47:28,160 --> 00:47:33,190
,אתה יודע, לפעמים הסבתא והסבא
,אם יש איזה משהו ככה שהוא לא במקום

623
00:47:33,670 --> 00:47:36,280
,"היא אומרת לו: "עביה פראסק

624
00:47:36,500 --> 00:47:39,620
.כביכול תתעסק בעניינים שלך

625
00:47:40,580 --> 00:47:42,620
.אז זה ככה היה זכור לי

626
00:47:43,330 --> 00:47:44,020
?ג'קי

627
00:47:44,820 --> 00:47:47,070
.לי יש הרבה סיפורים ממרוקו, באמת

628
00:47:47,520 --> 00:47:50,100
אבל משהו שתמיד תופס אותי

629
00:47:51,070 --> 00:47:54,820
 וזה מביא אותי גם כל הזמן
...לאהבה שלי למרוקו ולדברים ש

630
00:47:55,180 --> 00:47:56,530
.כי אני בסך הכול רק גדלתי פה

631
00:47:57,110 --> 00:47:59,380
 הסבתא, שהייתי יושב
תמיד לשמוע את הסיפורים שלה

632
00:47:59,400 --> 00:48:01,110
,ומתאספות הזקנות ומדברות

633
00:48:01,630 --> 00:48:04,110
:אז היא הייתה אומרת לי במרוקאית
"?אה, תקלו עיניק"

634
00:48:04,430 --> 00:48:07,180
!לך לישון
,כאילו מה, העיניים שלך בורקות

635
00:48:07,210 --> 00:48:08,450
.אתה עכשיו שומע את הזה

636
00:48:08,710 --> 00:48:14,200
אז האהבה לשפה ולסיפורים הייתה נותנת לי
.להישאר ער איתן לתוך הלילה

637
00:48:15,440 --> 00:48:16,410
.משה מלול

638
00:48:16,470 --> 00:48:20,710
טוב, לי יש, למען האמת, שני משפטים
מאוד חשובים שאני רוצה להגיד אותם 

639
00:48:20,770 --> 00:48:24,460
,שאבי זיכרונו לברכה תמיד היה ככה
.כל הזמן היה אומר לי 

640
00:48:25,040 --> 00:48:27,230
,אז המשפט הראשון
:תמיד היה אומר לי במרוקאית

641
00:48:27,260 --> 00:48:29,080
."עז'יז' ראסק פש יחבוק נאש"

642
00:48:29,590 --> 00:48:32,250
 זאת אומרת, כבד את עצמך
.בכדי שיאהבו אותך אנשים

643
00:48:32,950 --> 00:48:33,960
.זה המשפט הראשון

644
00:48:33,980 --> 00:48:36,420
,והמשפט שהלך איתי כל החיים שלי
,עד היום, ברוך השם

645
00:48:36,840 --> 00:48:39,850
:תמיד היה אומר לי
.תלך עם האמת, בחיים לא תפסיד

646
00:48:40,870 --> 00:48:42,170
...והם שני
.מהאמת לא מפסידים-

647
00:48:42,370 --> 00:48:43,500
...תמיד אמר לי
?איך אומרים את זה במרוקאית-

648
00:48:44,270 --> 00:48:46,070
.טוב, זה קצת קשה להגיד את זה

649
00:48:46,590 --> 00:48:51,180
 :היה אומר לי
."שיר מעה חק עמרק מתחפ"

650
00:48:51,550 --> 00:48:53,090
.מהאמת אף פעם לא מפסידים

651
00:48:53,120 --> 00:48:57,690
.וואו, פתגם מכונן
.הוא היה מחדיר את זה ככה כמו שצריך-

652
00:48:58,490 --> 00:48:59,730
...אבל ברוך השם ש

653
00:49:00,780 --> 00:49:02,380
.משתדלים להמשיך את זה הלאה

654
00:49:02,790 --> 00:49:05,120
.ברוך השם
.פינחס אלקיים-

655
00:49:06,660 --> 00:49:10,060
,הרבה אני לא זוכר מהאמרות האלה

656
00:49:10,090 --> 00:49:14,460
,אבל אני יכול לספר על התיאטרון המרוקאי
."תיאטרון "אל מגרב

657
00:49:15,250 --> 00:49:17,390
.ישנם שלושה שחקנים מדהימים

658
00:49:17,920 --> 00:49:21,150
אחד מהם בחור צעיר
.בשם יאיר פורטל

659
00:49:21,940 --> 00:49:27,370
...הבחור הזה יום אחד
הוא הופיע אצלנו בפתח תקווה הרבה פעמים

660
00:49:28,070 --> 00:49:31,440
,בשפה, בסלנג המרוקאי
.אבל הכבד ביותר

661
00:49:31,880 --> 00:49:34,490
מקורו במגדל העמק
.והוא נולד במגדל העמק

662
00:49:35,330 --> 00:49:37,770
 וערב אחד אחרי ההצגה
:אני תופס, אני אומר לו

663
00:49:37,780 --> 00:49:40,790
,יאיר, תגיד לי"
?מאיפה השפה העשירה הזאת

664
00:49:41,120 --> 00:49:43,750
"?השפה המיוחדת, המדהימה הזאת"

665
00:49:43,990 --> 00:49:45,050
.הוא אומר: "בוא, אני אספר לך סיפור

666
00:49:46,320 --> 00:49:47,930
,אני גדלתי אצל הסבתא שלי"

667
00:49:49,360 --> 00:49:50,880
,סבתא זוהרה"

668
00:49:51,360 --> 00:49:54,890
 ומגדל העמק זה רחובות קטנים"
.כמו במרוקו

669
00:49:55,860 --> 00:49:59,280
 והיא הייתה מפתה אותי"
.ללכת להתפלל בבית הכנסת

670
00:49:59,920 --> 00:50:02,080
,ואני חוזר ערב שבת מבית הכנסת"

671
00:50:02,600 --> 00:50:05,550
:והסבתא תופסת אותי ביד ואומרת לי"
,"'אנעבי בשק'

672
00:50:06,520 --> 00:50:08,310
,כפרה עליך בערבית

673
00:50:08,340 --> 00:50:10,650
אנעבי בשק, שיר עד הדיג הז'לה"

674
00:50:10,680 --> 00:50:12,650
."עמלה אל קידוש"

675
00:50:13,450 --> 00:50:16,220
,לך אצל המסכנה, האלמנה הזאת
.תעשה לה את הקידוש

676
00:50:16,890 --> 00:50:19,930
הוא היה הולך, הוא היה חוזר
.ושוב היה הולך לעוד אחת

677
00:50:20,350 --> 00:50:25,760
 ומכל אחת ספג את הברכה
.ואת השמחה ואת הסלנג

678
00:50:26,150 --> 00:50:29,210
 ,וככה, אתה לא תאמין
בחור צעיר יחסית

679
00:50:29,910 --> 00:50:32,340
.מדבר... -עם טעם זקנים
.עם טעם זקנים-

680
00:50:33,920 --> 00:50:35,010
.וזה יאיר פורטל

681
00:50:36,170 --> 00:50:37,650
.טוב, יפה
:על זה נאמר

682
00:50:37,660 --> 00:50:40,060
."שאל אביך ויגדך, זקניך ויאמרו לך"

683
00:50:40,440 --> 00:50:42,520
.ואחרון חביב, הרב משה סוויסה

684
00:50:42,970 --> 00:50:46,740
.פתגם, מאמר, דבר חוכמה של חכמי מרוקו

685
00:50:46,890 --> 00:50:51,150
,טוב, יש משפט שחז"ל אמרו
."בעל המאה הוא בעל הדעה"

686
00:50:51,200 --> 00:50:54,400
 כשאני הייתי ילד
הייתי מתארח בחצור הגלילית

687
00:50:54,430 --> 00:50:56,440
.אצל סבא וסבתא, זיכרונם לברכה 

688
00:50:56,830 --> 00:50:57,810
.שם הייתה קהילה

689
00:50:58,160 --> 00:51:00,330
,אני זוכר כשהייתי ילד
...היה מישהו ש

690
00:51:01,450 --> 00:51:04,870
לא זוכר מה אמרתי
...אבל רצו כאילו להביע כמה אתה לא

691
00:51:05,300 --> 00:51:08,430
:יש משפט שאומר
."דמה ענדו אלפלוש חלא בוה משוש"  

692
00:51:08,450 --> 00:51:09,810
.אני מקווה שאמרתי אותו נכון

693
00:51:10,330 --> 00:51:13,090
 כלומר, מי שאין לו כסף
.לא שומעים אותו בכלל

694
00:51:13,410 --> 00:51:14,340
...אז

695
00:51:15,130 --> 00:51:18,990
.כמה חוכמה וכמה עושר לשוני ורוחני

696
00:51:19,280 --> 00:51:21,940
הייתי כל כך רוצה
להמשיך ולהמשיך ולהמשיך

697
00:51:22,360 --> 00:51:23,960
.אבל זמננו תם

698
00:51:23,970 --> 00:51:28,470
,אני רוצה להודות לך, הרב משה סוויסה
,לך, פינחס אלקיים

699
00:51:28,720 --> 00:51:35,400
למשה מלול וליעקב בניסטי
:ולאלחי לגריסי ולנגנים המיוחדים שלו

700
00:51:35,420 --> 00:51:38,600
.נתי יצחקוב, ליאור אסור ואילן אטיאס

701
00:51:38,690 --> 00:51:40,320
.תודה
תודה שלקחתם חלק

702
00:51:40,330 --> 00:51:42,320
."מהתוכנית המיוחדת שלנו, "שבת אחים

703
00:51:42,760 --> 00:51:45,110
"תודה מיוחדת ל"מתוקים של איבון

704
00:51:45,540 --> 00:51:47,970
,על עוגות הבית שפיארו את השולחן היום

705
00:51:48,320 --> 00:51:50,220
,וגם לכם, הצופים בבית

706
00:51:50,340 --> 00:51:53,940
 ששוב ושוב בוחרים לצפות
.בתוכניות המיוחדות שלנו

707
00:51:54,240 --> 00:51:57,720
.תישארו איתנו גם בפרקים הבאים
.יהיה מעניין לא פחות

708
00:51:58,090 --> 00:52:02,060
,בינתיים נשמע עוד שיר נוסף
.שיר שיחתום את התוכנית

709
00:52:02,100 --> 00:52:03,600
.אלחי, הבמה שלך

710
01:00:27,010 --> 01:00:29,120
עריכת כתוביות: אורטל זגורי

711
01:00:29,140 --> 01:00:31,820
:תרגום ממרוקאית
אברהם ממן   יפה ממן

כתוביות

*לחיפוש ביטוי מדויק יש להשתמש במירכאות. לדוגמא: "טהרת המשפחה", "הרב זמיר כהן" וכן הלאה