הרב שי עמר

הרב שי עמר - לכבוד שבת קודש

הרב שי עמר

הכירו את החנות המיוחדת שנפתחה לכבוד שבת קודש. חנות בה רואים בחוש את הברכה בהוצאות הכספיות עבור צרכי שבת