הרב ירון אשכנזי

הרב ירון אשכנזי - מה מקור המנהג שאומרים סליחות?

הרב ירון אשכנזי

מהו מקור המנהג שאומרים סליחות בחודש אלול?