החוט המקשר - גרי צדק

ערוץ הידברות

אהרון ולדמן לומד תורה, בנימין גומל שהפך לפרופסור בקפוארה, ודור יצחק שחר שהגיע מחאן יונס אל חיק היהדות. סיפורם של גרי הצדק. בהנחיית גולן אזולאי

תמלול ההרצאה

1
00:00:04,100 --> 00:00:07,050
.וכי יגור איתכם גר בארצכם לא תונו אותו"

2
00:00:07,170 --> 00:00:09,880
כאזרח מכם יהיה לכם הגר הגר איתכם"

3
00:00:10,220 --> 00:00:11,560
."ואהבת לו כמוך"

4
00:00:11,850 --> 00:00:14,480
עם ישראל מצווה להתייחס לגר באהבה

5
00:00:14,680 --> 00:00:15,970
.כמו לכל אחד מישראל

6
00:00:16,180 --> 00:00:19,040
."ומצד שני, כתוב גם "קשים גרים לישראל

7
00:00:19,440 --> 00:00:22,870
?למה הכוונה
?הרצון להיות יהודי, מאיפה זה מגיע

8
00:00:23,090 --> 00:00:27,760
להצטרף לעם שנרדף בכל הדורות
ומחויב בעול תורה ומצוות

9
00:00:28,000 --> 00:00:30,000
.ומתעקש על כל מיני הלכות

10
00:00:30,530 --> 00:00:34,900
מה גורם לאדם שנולד לעם אחר
?לרצות להיות חלק מזה

11
00:00:35,150 --> 00:00:39,730
על המעבר, על התהליך, על ההתמודדות
וההשתלבות בעם ישראל

12
00:00:39,900 --> 00:00:43,390
,נדבר כאן היום בתוכנית שלנו
."החוט המקשר"

13
00:00:44,850 --> 00:00:50,600
,נמצאים איתנו כאן אהרון ולדמן
,גר מסין שהתגייר לפני חמש שנים בקנדה

14
00:00:50,870 --> 00:00:55,400
עלה לארץ לפני שנתיים ומאז לומד תורה
.בישיבת "נתיבות עולם" בבני ברק

15
00:00:55,860 --> 00:00:59,860
,בנימין גומל, בן למשפחת מצוקה מברזיל

16
00:01:00,210 --> 00:01:03,650
שהתייתם מהוריו כילד
.והפך לפרופסור בקפוארה

17
00:01:03,730 --> 00:01:07,660
,ודור יצחק שחר
,בשמו השני או השלישי

18
00:01:07,940 --> 00:01:12,020
ילד מחאן יונס שעבר מדורי גיהינום
.בדרך אל היהדות

19
00:01:12,450 --> 00:01:18,540
נשמע מהם באופן אישי מה זה בשבילם
.להפוך להיות חלק מהעם היהודי

20
00:01:42,770 --> 00:01:46,330
,בנימין גומל נולד בברזיל כילד עדין וחלש

21
00:01:46,550 --> 00:01:50,720
התייתם מהוריו בגיל צעיר
.ונזרק לפנימייה אלימה

22
00:01:51,070 --> 00:01:53,900
הוא מבין שכדי לחיות עליו להגן על עצמו

23
00:01:54,180 --> 00:01:57,940
ותוך זמן קצר הוא הופך
.לאגדת קפוארה בברזיל

24
00:01:58,240 --> 00:02:00,410
.הוא נשלח לישראל ללמד קפוארה

25
00:02:00,580 --> 00:02:03,830
בעקבות חלום יוצא דופן
.הוא מגיע לבית כנסת

26
00:02:03,990 --> 00:02:07,860
שם הוא פוגש ברב שעוזר לו
.להתקרב ליהדות ולהתגייר

27
00:02:08,080 --> 00:02:12,430
ולאחר מסע מורכב של ניסיונות
.הוא נכנס תחת כנפי השכינה

28
00:02:12,560 --> 00:02:15,690
אהרון ולדמן נולד בסין
.תחת השם צ'אי

29
00:02:15,800 --> 00:02:18,830
את ילדותו הוא בילה
בסין החדשה והמתועשת

30
00:02:18,980 --> 00:02:22,440
בלי רוחניות ובלי חיבור אפילו
.למסורת הסינית

31
00:02:22,510 --> 00:02:25,200
.בגיל ההתבגרות התחיל בחיפוש רוחני

32
00:02:25,410 --> 00:02:28,940
אחרי כמה שנים של לימוד נצרות
הוא מצא בה סתירות

33
00:02:29,090 --> 00:02:30,720
ומחליט ללכת למקור

34
00:02:30,980 --> 00:02:32,750
.וכך מגלה את היהדות

35
00:02:33,060 --> 00:02:35,390
הוא עובר תהליך גיור ועולה לארץ

36
00:02:35,430 --> 00:02:39,760
והיום הוא ממלא את הנשמה בתורה
.בישיבה בבני ברק

37
00:02:39,870 --> 00:02:43,420
היימן אבו סובוח
גדל בחאן יונס ברצועת עזה

38
00:02:43,600 --> 00:02:46,710
.ויחד עם אביו הוא מסתנן לעבוד בישראל

39
00:02:46,950 --> 00:02:48,710
,בניגוד לאלימות בה גדל

40
00:02:49,000 --> 00:02:52,000
.הוא נחשף ומיד מתחבר לעדינות היהודית

41
00:02:52,120 --> 00:02:54,020
.הוא מחליט להישאר בארץ

42
00:02:54,210 --> 00:02:56,380
,הוא מגלה שאפשר להפוך ליהודי

43
00:02:56,550 --> 00:02:59,240
.מנסה להתגייר, אך נדחה בשל גילו

44
00:02:59,410 --> 00:03:03,730
ואז נתפש כשב"ח
.ומוחזר לידי המשטרה הפלסטינית

45
00:03:03,860 --> 00:03:06,810
הוא עובר עינויי תופת במשך חצי שנה

46
00:03:06,950 --> 00:03:10,400
ורק החלום להפוך ליהודי
.מחזיק אותו בחיים

47
00:03:10,440 --> 00:03:12,300
הוא מצליח לחזור לישראל

48
00:03:12,370 --> 00:03:15,030
ובגיל 23 לאחר קרבות אדירים

49
00:03:15,160 --> 00:03:18,120
.הפך סוף סוף היימן ליצחק שחר

50
00:03:18,920 --> 00:03:21,600
.אז שלום לכם
.שלום וברכה-

51
00:03:21,620 --> 00:03:25,160
.אני מאוד מתרגש לארח אתכם פה באולפן

52
00:03:26,000 --> 00:03:28,590
אני יודע, יש לנו תוכנית קצרה
של 50 דקות

53
00:03:28,630 --> 00:03:31,540
כי כל אחד מכם זה עולם שלם של

54
00:03:32,660 --> 00:03:34,080
.יום ספיישל

55
00:03:34,860 --> 00:03:35,980
.נתחיל איתך, אהרון

56
00:03:36,750 --> 00:03:38,650
אני יודע שקצת אתה מתקשה בשפה

57
00:03:39,160 --> 00:03:42,690
?כי אתה חמש שנים גר כבר
?חמש שנים

58
00:03:42,770 --> 00:03:43,560
.כן, חמש שנים

59
00:03:43,750 --> 00:03:46,780
.אז בוא נתחיל איתך
.ספר לנו איך זה התחיל

60
00:03:48,060 --> 00:03:53,420
,זה סיפור ארוך אבל בקיצור
כשאני למדתי באוניברסיטה

61
00:03:53,710 --> 00:03:58,340
נפגשתי עם מיסיונר מאמריקה

62
00:03:59,440 --> 00:04:03,470
.בגלל זה שמרתי את הנצרות

63
00:04:03,930 --> 00:04:06,680
.אתה היית שייך לדת מסוימת בסין? -לא

64
00:04:07,440 --> 00:04:14,470
.אתיאסיט
.אנחנו התחנכנו בדת חילונית-

65
00:04:14,840 --> 00:04:16,900
.קומוניסטי כזה. -כמעט

66
00:04:16,980 --> 00:04:18,020
.כמו קומוניסטי. -כן

67
00:04:19,240 --> 00:04:23,760
?אז נפגשת עם מיסיונר ומה
?הוא התחיל לקחת אותך לכיוון הנצרות

68
00:04:23,860 --> 00:04:31,190
.הוא אמר לי שמי שמת על הצלב הוא אמת

69
00:04:31,840 --> 00:04:33,910
.אה, האיש ההוא אמת

70
00:04:34,790 --> 00:04:36,360
.הוא אמר לי שיש אלוקים

71
00:04:36,610 --> 00:04:41,330
קודם כול, עצם העובדה שיש אלוקים
,זה מעניין לך. -כן

72
00:04:41,810 --> 00:04:49,240
כי הרבה זמן חשבתי על השאלה
אם יש אלוקים או לא

73
00:04:51,090 --> 00:04:53,320
כשהייתי בבית ספר

74
00:04:54,180 --> 00:04:59,660
כי במדינה הם אמרו
.שאין אלוקים, כן? -כן

75
00:04:59,680 --> 00:05:04,030
.אבל הרבה דברים לא יכלו להסביר

76
00:05:05,000 --> 00:05:06,410
.הרבה דברים לא יכלו להסביר

77
00:05:07,150 --> 00:05:08,690
.צריך להיות משהו

78
00:05:09,110 --> 00:05:12,630
הבנת שיש איזה מישהו
.שמנהל פה את העולם. -כן

79
00:05:13,180 --> 00:05:15,660
.ולא ידעת איך לקרוא לו
.אבל לא ברור לי-

80
00:05:15,870 --> 00:05:24,370
כשנפגשתי איתו התחלתי לחשוב
.על השאלה לעומק

81
00:05:24,730 --> 00:05:30,200
לעומק. אז רגע, תחכה. אנחנו נמשיך
.עם שני החברים שלך, החברים שלנו

82
00:05:30,900 --> 00:05:35,370
.אז דור, אתה גדלת בחאן יונס

83
00:05:36,330 --> 00:05:40,960
.נולדת בחאן יונס
...נולדתי וגדלתי בחאן יונס עד גיל-

84
00:05:40,980 --> 00:05:44,200
?איזו משפחה
.משפחה מוסלמית. -מוסלמית. -כן-

85
00:05:46,640 --> 00:05:47,970
.זה התחיל בכלל מגיל שבע

86
00:05:48,780 --> 00:05:50,920
בגיל שבע? -בגיל שבע
?התחלת להרגיש משהו אחר

87
00:05:51,540 --> 00:05:53,480
.הרגשתי שאני לא שייך לשם

88
00:05:53,970 --> 00:05:55,370
,אפילו כשאני מסתכל על המשפחה שלי

89
00:05:55,400 --> 00:05:56,560
.שזו לא המשפחה שלי

90
00:05:58,670 --> 00:06:00,970
?אבל יותר מאוחר כשהבנתי... -מה זאת אומרת

91
00:06:00,980 --> 00:06:04,500
הסתכלת על המשפחה ואמרת: זו לא המשפחה
...שלי? -הסתכלתי על המשפחה שלי ולא

92
00:06:04,810 --> 00:06:06,080
?לא הרגשת שייך
.לא-

93
00:06:06,730 --> 00:06:07,840
?אולי כי לא אהבו אותך

94
00:06:09,050 --> 00:06:13,030
,תמיד הייתה אהבה מאימא
.תמיד הייתה אהבה. מאבא פחות בהרבה

95
00:06:14,000 --> 00:06:17,680
פשוט, אנחנו, יש לנו את הגוף
.ויש את הנשמה, שהנשמה היא של הקב"ה

96
00:06:17,720 --> 00:06:23,490
,אז אני מאמין בגלגול נשמות
.שנשמה של יהודי נכנסה בגוף של פלסטינאי

97
00:06:24,240 --> 00:06:26,310
.יכולה לקרות כזו טעות, אתה אומר
.כן, כן, בוודאי-

98
00:06:26,390 --> 00:06:30,390
,רגע, אז עכשיו אתה מבחינת הבית
?הבית הוא דתי? מבחינה מוסלמית הוא דתי

99
00:06:30,400 --> 00:06:33,620
?מאמין באלוהים? מתפלל
.מתפללים חמש תפילות ביום, כן-

100
00:06:33,730 --> 00:06:35,140
?כן? חמש תפילות ביום

101
00:06:35,290 --> 00:06:36,390
.חמש תפילות ביום

102
00:06:36,480 --> 00:06:40,220
?אתה התפללת חמש תפילות ביום
.לא, לא, מה פתאום, ההורים. -ההורים-

103
00:06:41,520 --> 00:06:48,810
וזהו, אז כשהתחלתי גם ללמוד בבית הספר
היה שם את החינוך על היהודים

104
00:06:48,850 --> 00:06:52,050
שהיהודים הם רוצחים ילדים ונשים

105
00:06:52,970 --> 00:06:55,460
וזו מצווה להרוג יהודים

106
00:06:55,480 --> 00:06:59,670
.וכל אחד שהורג יהודי אז נכנס לגן עדן

107
00:07:00,310 --> 00:07:04,820
אתה יודע, כמו יום כיפור, כאילו
.בכיפור הקב"ה מוחק לנו את כל העוונות

108
00:07:04,900 --> 00:07:08,740
.אה, מי שהורג יהודי נמחלים לו העוונות
.כן, זה ישר לגן עדן-

109
00:07:08,780 --> 00:07:15,340
וזו מצווה כאילו להרוג יהודי. גם הם אומרים
שהם לקחו את האדמה של הסבא שלכם

110
00:07:15,440 --> 00:07:20,480
ונילחם עד טיפת הדם האחרונה
ביהודים ונהרוג אותם

111
00:07:20,490 --> 00:07:22,580
.עד שנחזיר את האדמה

112
00:07:23,260 --> 00:07:28,800
כל זה לא עבד עליי. מה שעבד עליי
.שאמר המורה: ויש ליהודים שלוש רגליים

113
00:07:29,730 --> 00:07:32,410
,כאילו, עד עכשיו הוא דיבר שטויות
אבל רגל שלישית

114
00:07:32,660 --> 00:07:34,420
.מאוד נתפסה לי בראש

115
00:07:34,440 --> 00:07:37,510
.שיש ליהודי רגל שלישית
:כן, כן. ואז יצאתי מהכיתה ואמרתי לו-

116
00:07:37,540 --> 00:07:39,690
.המורה, אני חייב ללכת לשירותים
.יש לי כאב ראש

117
00:07:40,210 --> 00:07:43,860
,הוא הסתכל עליי במבט כזה, התקרב אליי
.נתן לי סטירה מצלצלת

118
00:07:44,860 --> 00:07:48,030
למה? -הוא אומר לי: בשיעור מיוחד כזה
?אתה צריך ללכת לשירותים

119
00:07:48,920 --> 00:07:51,320
.ומשם לקח אותי לחדר של המנהל

120
00:07:52,260 --> 00:07:56,240
.בחדר של המנהל יש לו שוט של סוסים

121
00:07:56,930 --> 00:08:01,620
.ואז הוא אומר: תעמוד על יד הקיר
,עמדתי על יד הקיר, כמובן הפנים לקיר

122
00:08:01,640 --> 00:08:03,920
ואז נתן לי את המכה בגב

123
00:08:03,950 --> 00:08:09,090
והוא אמר לי: תלך הביתה ותגיד לאבא
.שלך שיבוא למוחרת בבוקר לבית הספר

124
00:08:09,650 --> 00:08:12,500
.הלכתי הביתה בוכה
שמע, זה כואב בגב

125
00:08:12,540 --> 00:08:15,920
,ואני לא יכול לגרד בגב
.כאילו לא יכול להגיע לכל מקום בגב

126
00:08:16,820 --> 00:08:19,520
:ואז הגעתי הביתה ואימא שלי שאלה אותי
?למה אתה בוכה

127
00:08:19,550 --> 00:08:21,130
.סיפרתי לה מה היה בבית הספר

128
00:08:22,060 --> 00:08:30,560
.ואז למוחרת אני ואבא שלי ניגשנו לבית הספר
.אני נכנסתי לכיתה והוא נכנס לחדר של המנהל

129
00:08:30,660 --> 00:08:34,300
,לא עברו איזה שבע דקות
,אבא שלי בא לכיתה

130
00:08:35,140 --> 00:08:37,960
,תפס אותי מהחולצה, סובב אותי ככה
.נתן לי כמה סטירות

131
00:08:37,970 --> 00:08:42,700
.הוא אומר לי: כן להרוג יהודים
.כשתגיע הביתה תקבל את העונש שלך

132
00:08:44,110 --> 00:08:48,200
ומשם ברחתי לכיוון של סבא וסבתא
מצד של אימא

133
00:08:48,220 --> 00:08:51,870
.כי פחדתי, כי אבא שלי מאוד איש קשה

134
00:08:51,920 --> 00:08:53,610
?בן כמה אתה אומר אתה

135
00:08:54,720 --> 00:08:56,080
.בן שבע
?שבע-

136
00:08:56,170 --> 00:08:56,850
.בן שבע

137
00:08:56,940 --> 00:08:59,170
,החלום שלי זה להיות רופא
.אתה יודע

138
00:08:59,490 --> 00:09:03,250
זה החלום שלי. כשהתחלתי ללמוד
.בבית הספר, החלום שלי היה להיות רופא

139
00:09:03,260 --> 00:09:06,560
?אז מרביצים לך ליד הילדים גם
.חופשי, כן. בוודאי-

140
00:09:06,910 --> 00:09:11,580
והוא אמר "כשתגיע הביתה, אתה תקבל
.את עונשך", ואני יודע שאבא שלי מאוד קשה

141
00:09:12,580 --> 00:09:14,780
ואז ברחתי לכיוון סבתא שלי

142
00:09:15,820 --> 00:09:19,490
?וישנתי שם וחזרתי ביום ראשון בבוקר, למה

143
00:09:19,510 --> 00:09:23,210
,כי אבא שלי נוסע ביום ראשון
,היה עובד בארץ, הוא עבד 27 שנה

144
00:09:23,590 --> 00:09:24,640
.והוא היה חוזר ביום חמישי

145
00:09:25,460 --> 00:09:28,420
.אז הוא נסע ביום ראשון
.חזרתי ולא הלכתי לבית הספר

146
00:09:28,570 --> 00:09:31,310
אבל כשהוא חזר מהעבודה ביום חמישי

147
00:09:31,940 --> 00:09:33,310
.אז כן קיבלתי את העונש

148
00:09:33,350 --> 00:09:36,800
הוא קשר אותי על העץ
,עם שוט של סוסים כמובן

149
00:09:37,020 --> 00:09:38,220
.פתח את המים הקרים

150
00:09:38,770 --> 00:09:42,000
...קשר אותי על העץ, זה לא
.אבל הכול טובה

151
00:09:43,060 --> 00:09:45,490
?שזה הכול... איך אנחנו אומרים
.זה בדיעבד אתה אומר עכשיו-

152
00:09:45,530 --> 00:09:49,340
בוודאי, שהכול לטובה. -והילד לא מבין
שזה לטובה. -הקב"ה לפעמים נותן לך סטירות

153
00:09:49,360 --> 00:09:54,110
והוא מביא אותך למקום שבאמת... אמרתי לך
...על הנשמה, כאילו, ולא היה לי נוח ו

154
00:09:54,610 --> 00:09:59,480
.אני יכול להגיד לך שאני חיפשתי ונלחמתי
.זה לקח לי שבע שנים להיות יהודי

155
00:10:00,310 --> 00:10:02,700
...ונלחמתי ו
.תכף נגיע לזה. תכף נגיע לזה-

156
00:10:02,720 --> 00:10:06,920
.בנימין, ספר לנו על הילדות שלך בקצרה

157
00:10:07,520 --> 00:10:10,660
.נולדתי במשפחה מאוד ענייה

158
00:10:12,700 --> 00:10:14,980
הייתי יתום מגיל שנתיים מאבא

159
00:10:18,580 --> 00:10:21,290
.ויתום מגיל תשע מאימא

160
00:10:22,900 --> 00:10:26,030
,הייתי יוצא לרחובות בלי נעליים

161
00:10:27,680 --> 00:10:29,960
,בלי חולצה, מכנס קרוע

162
00:10:31,290 --> 00:10:33,060
,הרבה פעמים בלי סעודת בוקר

163
00:10:34,100 --> 00:10:38,770
- אבל תמיד היה דבר בליבי
.האמונה התמימה שאימא שלי לימדה אותי

164
00:10:39,990 --> 00:10:42,680
אני, אף פעם לא הייתה לי הוכחה
.שיש בורא לעולם

165
00:10:43,760 --> 00:10:47,710
ידעתי שיש בני אדם ויש חיות, יש בהמות

166
00:10:48,430 --> 00:10:51,840
.ויש את כל הבריאה הזאת
יש תמיד הקב"ה בעולם

167
00:10:52,690 --> 00:10:55,500
.ותמיד התפללתי אליו כבר מגיל קטן

168
00:10:56,700 --> 00:10:57,750
?מה ביקשת

169
00:10:59,940 --> 00:11:03,790
.אני הייתי מבקש ממנו שיגן עליי

170
00:11:05,010 --> 00:11:15,940
כשהקב"ה אומר: תיזהרו עם הצעקות
,של הגרים, של היתום, האלמנה והעניים

171
00:11:16,560 --> 00:11:22,640
,אני בתור אחד שהיה בדמות הזו
.היום אני יודע מהי הדמות שלהם

172
00:11:23,510 --> 00:11:27,840
כשהם צועקים לקב"ה הם צועקים
בשיא של האמונה ורצון

173
00:11:28,600 --> 00:11:31,860
והם מאמינים והם יודעים
שהקב"ה הולך לעזור להם

174
00:11:32,830 --> 00:11:35,840
.והם לא סומכים על אף אחד
.הם לא מאמינים בעצמם גם

175
00:11:36,110 --> 00:11:40,070
הם לא רואים כיצד הידיים של מישהו יכולות
.לעשות משהו, להביא לאיזו ישועה, איזו מטרה

176
00:11:40,940 --> 00:11:46,160
האמונה שלהם היא אמונה שהם חווים את
האמונה הזאת בתוך ייסורים, זלזול, גזענות

177
00:11:46,910 --> 00:11:52,420
וזו אמונה חזקה שנכנסת בתוך ליבם
.שאי אפשר לבלבל אותם

178
00:11:52,970 --> 00:11:54,320
.הם יודעים שיש בורא לעולם

179
00:11:55,790 --> 00:11:57,970
...הייתי מספר פעמים

180
00:11:58,310 --> 00:12:01,140
.מה שהציל אותי זה הקב"ה

181
00:12:02,230 --> 00:12:03,440
:אימא שלי תמיד הייתה אומרת

182
00:12:04,540 --> 00:12:07,830
.מי שמברך את היהודים הוא מבורך

183
00:12:07,920 --> 00:12:10,340
?ככה היא אמרה
.מי שמקלל הוא מקולל-

184
00:12:11,210 --> 00:12:12,270
?מאיפה אני יודע על זה

185
00:12:13,100 --> 00:12:15,600
...שמענו שהוא סיפר על
.זה בפרשת השבוע-

186
00:12:16,030 --> 00:12:18,000
.כל אומות העולם יודעות על עם ישראל

187
00:12:18,070 --> 00:12:21,680
,בברזיל יש רחובות, רחוב ירושלים
.רחוב יוסף, רחוב משה

188
00:12:24,230 --> 00:12:25,120
...זה אומר ש

189
00:12:26,670 --> 00:12:28,490
,עברתי דברים קשים בחיים

190
00:12:28,850 --> 00:12:31,940
,אבל הקשים האלה חיזקו אותי
.עשו אותי מה שאני היום

191
00:12:32,460 --> 00:12:35,790
מי שמנסה לקנות אמונה
,ולעבוד את השם יתברך

192
00:12:37,070 --> 00:12:40,490
,להיות מוצלח בלי ייסורים, בלי קושי
.זה לא שייך

193
00:12:40,820 --> 00:12:42,980
.חייב להיות ייסורים, אתה אומר
.חייב-

194
00:12:43,310 --> 00:12:44,870
.רק ככה אתה בונה לוחם

195
00:12:45,560 --> 00:12:47,700
?צ'אי זה השם המקורי שלך, נכון

196
00:12:48,350 --> 00:12:50,840
צ'אי, יש לנו אצלנו בעברית שי

197
00:12:51,080 --> 00:12:52,950
?וצ'אי בערבית זה תה, לא
.כן-

198
00:12:52,980 --> 00:12:55,450
?אז מה זה צ'אי
.זה עץ. -עץ-

199
00:12:56,730 --> 00:13:01,140
אז החלפת, זאת אומרת
.שינית לבנימין כשהתגיירת

200
00:13:01,700 --> 00:13:05,750
אז הגענו לנקודה הזאת
.שאתה מתחיל להתקרב לנצרות

201
00:13:06,380 --> 00:13:08,840
?כן. -מתחיל לקרוא את התנ"ך, נכון
.כן-

202
00:13:09,410 --> 00:13:19,100
מה קורה כשאתה קורא את התנ"ך? -אחר כך
.מצאתי הרבה סתירות בין הנצרות ובין התנ"ך

203
00:13:20,590 --> 00:13:22,340
...הברית החדשה ו

204
00:13:22,390 --> 00:13:28,660
,בברית החדשה יש יותר בעיה שם

205
00:13:29,490 --> 00:13:35,820
אבל בדרך כלל הנצרות והתנ"ך
.הם לא אותו דבר, כן? -כן

206
00:13:35,840 --> 00:13:40,560
,אז אתה ראית שיש הבדלים, שיש בעיה
.שיש דברים שלא מסתדרים. -כן

207
00:13:41,540 --> 00:13:46,970
.שאלתי הרבה שאלות את הכמרים
...כן. ואמרו לך-

208
00:13:47,210 --> 00:13:49,480
.הם לא יכלו לענות

209
00:13:49,840 --> 00:13:52,930
אתה זוכר שאלה אחת שהייתה לך
?שהם לא ענו עליה

210
00:13:53,920 --> 00:13:56,760
.זו שאלה פשוטה

211
00:13:57,560 --> 00:14:04,370
."כתוב בתורה "ה' אחד
."שמע ישראל... ה' אחד"

212
00:14:04,640 --> 00:14:06,680
.ושמו אחד
.כן? השם אחד-

213
00:14:07,690 --> 00:14:09,350
?מדוע הם אומרים השם שלוש

214
00:14:11,890 --> 00:14:14,190
?מי כתב בתנ"ך השם שלוש

215
00:14:14,610 --> 00:14:18,860
.אפילו בברית החדשה לא כתוב השם שלוש

216
00:14:19,680 --> 00:14:27,880
אי אפשר למצוא השם שלוש
.אפילו בספר שלהם

217
00:14:29,110 --> 00:14:32,500
?...מאיפה ה
?השילוש הזה, מאיפה השילוש? -מאיפה-

218
00:14:33,400 --> 00:14:38,840
.זה יצירת אדם
.הם מזייפים

219
00:14:38,990 --> 00:14:44,970
.וכשאני מתפתח עם ידיעת הדתות... -כן

220
00:14:48,710 --> 00:14:52,520
.אני מגיע לכמרים בדרגה יותר גבוהה

221
00:14:52,560 --> 00:14:55,510
?אה, התחלת להגיע לתותחים שלהם, כן

222
00:14:55,830 --> 00:14:58,700
.וגם הם לא נתנו לך תשובה
,בסוף הם אומרים-

223
00:14:59,590 --> 00:15:06,180
הם מודיעים לי שהם יודעים
.שהנצרות שקר

224
00:15:07,110 --> 00:15:09,590
?כן? אחרי שאתה דיברת איתם
.הם יודעים-

225
00:15:09,690 --> 00:15:14,960
?נו, שמעתם
,הם לא אומרים זאת ככה בפשטות-

226
00:15:15,770 --> 00:15:18,540
.אלא בצורה יותר דיפלומטית

227
00:15:18,860 --> 00:15:21,400
...כן, כאילו
?במה אתה עוסק באותה תקופה

228
00:15:22,490 --> 00:15:26,150
מה אתה עושה באותה התקופה הזאת
...שאתה חוקר לעומק את ה

229
00:15:26,870 --> 00:15:32,520
.אני עבדתי בסין כמהנדס אוטו

230
00:15:32,670 --> 00:15:34,000
.מהנדס רכבים, יפה

231
00:15:34,170 --> 00:15:39,680
אז אתה מתחיל להבין שיש בעיה
?שמה, בנצרות, ואתה מגיע ליהדות

232
00:15:40,270 --> 00:15:46,870
בנצרות שמעתי הרבה פעמים
שהם אמרו על היהדות

233
00:15:48,510 --> 00:15:57,090
.ועל היהודים
שמעתי מהם שהיהדות לא נכונה

234
00:15:57,300 --> 00:16:01,930
.והיהודים רעים, כן? -כן

235
00:16:01,950 --> 00:16:04,400
.אבל ידעתי שהם משקרים

236
00:16:04,620 --> 00:16:12,540
אם הם משקרים, אולי הם גם משקרים
.על היהדות ועל היהודים. -כן

237
00:16:12,890 --> 00:16:18,060
.כדאי לי לחקור. -לחקור את זה
.את היהדות ואת היהודים-

238
00:16:18,480 --> 00:16:21,600
?ואז הגעת לאן
.לא דרך הנצרות, אלא בדרך ישירה-

239
00:16:21,750 --> 00:16:22,980
?אה, ואז הגעת לאן

240
00:16:23,010 --> 00:16:29,590
.בדרך ישירה. אחר כך מצאתי יהודייה
.בסין? -אחת בסין-

241
00:16:30,340 --> 00:16:35,380
.אחת בסין ודרכה מצאתי עוד

242
00:16:36,970 --> 00:16:40,710
...כשמצאתי בתי חב"ד בסין

243
00:16:40,970 --> 00:16:47,470
.אה, הגעת לחב"ד. -אבל יש פוליטיקה בסין
.הם לא יכולים לעשות כלום בשבילי

244
00:16:47,580 --> 00:16:49,090
.מבחינת גיור
.מבחינת גיור-

245
00:16:49,140 --> 00:16:54,710
.צריך לעזוב את המדינה
אבל מה הרגשת כשפגשת חב"דניקים יהודים-

246
00:16:54,720 --> 00:16:59,060
,והתחלת לראות אנשים דתיים
?תורה, מצוות, קדושה, שבת

247
00:16:59,080 --> 00:16:59,880
?מה הרגשת

248
00:17:00,890 --> 00:17:02,160
.הם לא רעים

249
00:17:02,760 --> 00:17:05,140
.הם יהודים
.הם אנשים טובים

250
00:17:06,800 --> 00:17:09,830
?יהודים הם אנשים טובים, דור
,אתה רואה? גם זה מזכיר את הסיפור שלי-

251
00:17:09,850 --> 00:17:13,800
.כאילו עם המשפחה, גם היהודים רעים
.זה כאילו אתה רואה את זה מתפשט לא רק שם

252
00:17:14,470 --> 00:17:15,960
.שלוש רגליים אמרת, יש להם

253
00:17:15,980 --> 00:17:18,130
.שלוש רגליים
?זה תפס אותך. מה זה אומר-

254
00:17:18,160 --> 00:17:22,450
כל מה שהוא דיבר זה שטויות
?ושלוש רגליים... -זה אמיתי מבחינתך

255
00:17:22,460 --> 00:17:26,510
,אמיתי לגמרי. ואז, אתה יודע
.אני יוצא לרחובות, מחפש חיילים

256
00:17:26,700 --> 00:17:29,390
,גם פגשתי את החיילים
.שיחקנו כדורגל, אתה יודע

257
00:17:29,400 --> 00:17:31,650
ותוך כדי זה אתה מחפש אולי לראות
?אם יש להם עוד רגל

258
00:17:31,680 --> 00:17:35,270
...לפני זה גם... -אה, כדורגל
כן, היינו משחקים כדורגל-

259
00:17:35,300 --> 00:17:38,670
ואז היו גם מגיעים אזרחים
.לשוק, כמובן, עושים קניות

260
00:17:38,950 --> 00:17:40,990
.גם הם, אין להם את הרגל השלישית

261
00:17:41,760 --> 00:17:45,960
זה דבר שכולם דיברו עליו
.שיש להם רגל שלישית? -כן

262
00:17:46,150 --> 00:17:49,000
זה חלק. הם דיברו המון. -אולי הם מדברים
.על המוח השלישי של התפילין

263
00:17:49,020 --> 00:17:52,990
:תקשיב, אז עשיתי אחת ועוד אחת, אמרתי
- אוקיי, אז יש לנו שלושה סוגים של יהודים

264
00:17:53,020 --> 00:17:55,340
,זה חיילים סוג אחד
אזרחים זה סוג שתיים

265
00:17:55,760 --> 00:17:58,600
.והסוג השלישי זה מי שנמצא בישראל

266
00:17:58,640 --> 00:18:02,930
,זה נראה כמו כוכב
.חייזרים כאלו. -וואו

267
00:18:03,070 --> 00:18:07,040
תקשיב, מגיל 7 עד גיל 11
.הרגל השלישית תפסה אותי

268
00:18:07,530 --> 00:18:09,990
ואז גנבתי כמה שקלים
,מהארנק שלי אימא שלי

269
00:18:10,170 --> 00:18:13,120
.עליתי בארבע בבוקר באוטובוס של הפועלים

270
00:18:13,140 --> 00:18:17,610
,אז לא היו כל האישורים וכל הזה
.היה הכול פתוח. לא היו אפילו כמעט מחסומים

271
00:18:18,480 --> 00:18:19,920
.וירדתי במחלף ראשון

272
00:18:20,670 --> 00:18:24,350
,עליתי למעלה, ובשש בבוקר, שש וחצי
.אנשים עושים הליכה

273
00:18:25,130 --> 00:18:27,380
אז אני רואה אותם מקילומטר
שהם באים לכיוון שלי

274
00:18:27,410 --> 00:18:29,780
,ואני מסתכל ומחפש את הרגל השלישית

275
00:18:30,730 --> 00:18:32,000
.והם כבר עוברים אותי

276
00:18:32,020 --> 00:18:33,500
?אני אומר: אוקיי, איפה הרגל השלישית

277
00:18:34,250 --> 00:18:36,090
.וכל זה שטויות

278
00:18:36,510 --> 00:18:39,720
ואבא שלי ידע שבאתי לארץ
.כי השכן ראה אותי באוטובוס

279
00:18:40,030 --> 00:18:42,730
סליחה, מה אתה אומר לעצמך
?כשאתה מבין שאין רגל שלישית

280
00:18:42,750 --> 00:18:44,730
.זהו, אין רגל שלישית

281
00:18:45,150 --> 00:18:48,740
.אז גם זה מה שהוא אמר זה שטויות
.זהו, כאילו זה נמחק לי מהראש-

282
00:18:49,400 --> 00:18:52,300
והשכן שראה אותי
,סיפר לאבא שלי שהוא ראה אותי

283
00:18:52,320 --> 00:18:55,400
.אז אבא שלי בא, חיפש אותי וזה
.לא מצא אותי במחלף ראשון

284
00:18:55,410 --> 00:18:58,040
,חזר הביתה. אני חוזר הביתה
.אני רואה אותו. זה היה ביום שני

285
00:18:58,920 --> 00:19:02,370
זה היה מוזר. אתמול הוא נסע
.לעבודה, צריך לחזור ביום חמישי

286
00:19:02,420 --> 00:19:03,580
?מה הוא עושה בבית ביום שני

287
00:19:04,240 --> 00:19:05,740
?ואז הוא שאל אותי: איפה היית

288
00:19:06,640 --> 00:19:08,440
.אמרתי לו: סתם, עם חברים

289
00:19:08,470 --> 00:19:12,480
,הוא אומר לי: אני שואל עוד פעם
.איפה היית? היית בישראל? אמרתי לו: כן

290
00:19:12,830 --> 00:19:14,810
.הוא אומר: טוב, לך לישון
.באמת הלכתי לישון

291
00:19:14,830 --> 00:19:16,890
,העיר אותי בבוקר
,לקח אותי לאתר בנייה

292
00:19:17,530 --> 00:19:20,940
.נתן לי לסחוב דליים של בטון
.זה קשה, אני לא יכול לסחוב אותם

293
00:19:20,950 --> 00:19:24,430
,אני אומר לו: אבא, כבד. הוא מרביץ
אומר לך: אין מה לעשות. כל היהודים

294
00:19:24,440 --> 00:19:26,100
.וכל מי שבא לכאן זה מה שהוא עושה

295
00:19:26,460 --> 00:19:28,550
אז הוא מנסה לשכנע אותי
.לחזור לבית הספר

296
00:19:29,230 --> 00:19:31,050
,אז אמרתי "אוקיי
,"אני חוזר לבית הספר

297
00:19:31,290 --> 00:19:32,940
.אבל לא חזרתי באמת לבית הספר

298
00:19:33,300 --> 00:19:36,980
,הולך לבית הספר אבל לא נכנס
.חותך לכיוון הים

299
00:19:38,040 --> 00:19:42,790
יושב על החוף, ובזמן שיוצאים כאילו
מבית הספר לכיוון הבית הייתי מחכה להם

300
00:19:42,800 --> 00:19:44,740
.ליד השער ואז כאילו הולכים ביחד

301
00:19:44,750 --> 00:19:49,820
אחרי חודש ימים שאני לא הולך לבית הספר
המשפחה שלי קיבלו מכתב

302
00:19:49,940 --> 00:19:51,260
.מבית הספר שאני לא מגיע

303
00:19:52,290 --> 00:19:56,200
.ואני לא אשכח את הימים ואת השעות
.וזה היה יום שישי בבוקר

304
00:19:56,220 --> 00:20:00,840
,ואז אבא שלי יושב במזרן בסלון
?הוא שואל אותי: איך היה בבית הספר היום

305
00:20:01,590 --> 00:20:02,730
.אמרתי לו: בסדר

306
00:20:03,060 --> 00:20:05,370
?הוא אומר: מה למדתם היום
.אמרתי לו: חשבון

307
00:20:05,420 --> 00:20:07,690
:אז הוא שאל אותי
?שתיים כפול אחת, כמה זה

308
00:20:07,710 --> 00:20:09,530
.אמרתי לו: זה עדיין לא למדנו

309
00:20:10,640 --> 00:20:17,120
,ואז הוא אומר לי: אוקיי
.עכשיו אין בית ספר. אתה שומר על הכבשים

310
00:20:17,910 --> 00:20:22,710
,עכשיו, מה זה יער
,חושך, אין שכנים, אין אף אחד

311
00:20:22,740 --> 00:20:24,940
.חולדות, נחשים
.אתה לבד, ילד

312
00:20:25,230 --> 00:20:28,000
.בסך הכול ילד עם 50 כבשים

313
00:20:28,300 --> 00:20:29,570
.סתם, אתה שומר על הכבשים

314
00:20:30,160 --> 00:20:33,480
...אז עכשיו, שמע, מה שהיה מפחיד
?אתה בן שמונה כבר-

315
00:20:34,690 --> 00:20:36,340
.לא, שבע וחצי

316
00:20:37,560 --> 00:20:39,750
.ולא יכולתי לישון

317
00:20:41,350 --> 00:20:42,670
.בסופו של דבר נרדמתי

318
00:20:43,660 --> 00:20:45,810
.היה לי מזרן על הרצפה, כרית וסדין

319
00:20:46,080 --> 00:20:50,680
,ובחמש וחצי בבוקר, אני אומר לך
,אני לא אשכח את הימים ואת השעות

320
00:20:51,480 --> 00:20:54,100
.אני מרגיש משהו על החזה
.אני פותח את העיניים, אני רואה נחש

321
00:20:54,250 --> 00:20:57,800
,אני זורק את הסדין ורץ הביתה
!דופק בדלת: תפתחו! תפתחו לי

322
00:20:57,860 --> 00:20:59,580
?אבא שואל: מי זה
.אני אומר לו: אני

323
00:21:00,070 --> 00:21:02,980
,פתח את הדלת ואני מגמגם
!אומר לו: אבא, אבא, נחש! נחש

324
00:21:03,170 --> 00:21:05,820
.סטירה, "תחזור בחזרה
."זה לא מעניין

325
00:21:06,800 --> 00:21:11,520
ואז הוא הביא אותי בגיל 12 וחצי
.איתו לעבוד בארץ

326
00:21:11,570 --> 00:21:14,680
מה, כל השנים האלה אתה
.היית רועה צאן? -עם הכבשים, כן

327
00:21:16,500 --> 00:21:20,230
.ובגיל 12 וחצי הביא אותי לארץ
,הסתובבתי קצת בראשון

328
00:21:20,380 --> 00:21:24,080
הכרתי את המקומות
.כי תכננתי כבר לברוח ממנו

329
00:21:24,610 --> 00:21:27,370
.אחרי שלושה חודשים ברחתי ממנו
.זה לא מעניין אותם

330
00:21:27,490 --> 00:21:28,630
.הם לא יחפשו אותך

331
00:21:29,570 --> 00:21:34,520
,מה שהם אומרים: לא משנה
.הוא יחזור בעוד 50 שנה, 60 שנה

332
00:21:34,560 --> 00:21:36,030
.בסופו של דבר הוא יחזור הביתה

333
00:21:36,220 --> 00:21:37,540
.ככה הם חושבים

334
00:21:37,880 --> 00:21:38,980
.אה, לא חיפשו אותך
.לא-

335
00:21:39,110 --> 00:21:40,210
.התחלתי לעבוד בשמירה

336
00:21:40,820 --> 00:21:43,270
רגע, אז בוא נעצור פה
.ונלך לבנימין

337
00:21:43,330 --> 00:21:46,940
,כן, אז בנימין
.אתה גם ברחובות מסתובב

338
00:21:47,550 --> 00:21:49,770
.כן
?באיזה גיל אתה-

339
00:21:50,300 --> 00:21:52,120
.בגיל תשע. -תשע

340
00:21:52,300 --> 00:21:57,410
הביאו אותי לפנימייה
,של קרימינלים ונרקומנים בברזיל

341
00:21:58,120 --> 00:22:00,260
.ילדי רחוב

342
00:22:01,080 --> 00:22:05,460
,בברזיל... זה מאוד מוזר נשמע פה בארץ
.למה פה בישראל אין כזה דבר

343
00:22:05,940 --> 00:22:10,620
בברזיל ברחובות יש מאות אלפי ילדים
שחיים ברחובות

344
00:22:10,870 --> 00:22:14,280
.מגיל חמש, שבע, שמונה
.עוני, גנבים-

345
00:22:14,780 --> 00:22:16,920
.הילדים האלה הם באים מהעוני

346
00:22:17,020 --> 00:22:24,020
,מי שנולד בברזיל בעוני
.הוא חי עני, גדל עני ומת עני

347
00:22:24,160 --> 00:22:27,180
אין לו אפשרות
.לשנות את הסטטוס שלו. -אין

348
00:22:27,920 --> 00:22:32,330
עכשיו, הילדים האלה צריכים להראות
,הרבה אכזריות וגדולה

349
00:22:32,380 --> 00:22:33,690
."הרבה "כוחי ועוצם ידי

350
00:22:34,460 --> 00:22:37,800
כשאתה לוקח אחד מסכן
,בלי אבא ובלי אימא

351
00:22:37,940 --> 00:22:39,870
הוא מגיע בלי שום ביטחון עצמי

352
00:22:40,690 --> 00:22:45,760
ודורכים עליו, הוא ממש עובר
,כל מיני ביזיונות ופחדים

353
00:22:46,460 --> 00:22:52,060
משפט שדה כל הזמן. כל אלימות שאתה
עובר היא מביאה אותך למצב שבאמת

354
00:22:53,550 --> 00:22:55,110
.רק לבכות זה מה שנשאר

355
00:22:55,480 --> 00:22:57,850
...לבכות ולהגיד: אני הולך
.אי אפשר-

356
00:22:58,750 --> 00:23:01,940
אתה רק בוכה ובוכה
.וכל יום שאתה עובר זה נס

357
00:23:02,060 --> 00:23:06,410
אתה חושב: יכול להיות שמחר
.אני לא אראה את השמש

358
00:23:07,170 --> 00:23:10,490
.ואין גבורה, אין שום סיכון
.אלה אנשים מאוד מסוכנים

359
00:23:10,510 --> 00:23:12,490
,לדבר על האכזריות שהם עושים שם

360
00:23:14,550 --> 00:23:18,910
כל אחד יכול לכתוב באינטרנט
,"אלימות בברזיל"

361
00:23:18,920 --> 00:23:20,740
.הוא יבין טוב מאוד מה שאני מדבר איתו

362
00:23:21,480 --> 00:23:25,830
.זו יותר אכזריות מכל המלחמות
...אכזריות של ילדים זה-

363
00:23:26,390 --> 00:23:31,550
,וכל זה הם לא עושים את זה מתוך מטרה
.הם עושים את זה מתוך לזלזל

364
00:23:32,050 --> 00:23:34,540
...החזק שורד, החלש
.להראות את הכוח שלהם-

365
00:23:35,290 --> 00:23:40,220
עכשיו, זה גורם לך עוד יותר לפחדים
.והפחדים האלה מביאים אותך לתפילות

366
00:23:41,050 --> 00:23:44,260
ופה אתה חייב כל הזמן
לבכות להשם יתברך

367
00:23:46,010 --> 00:23:48,900
ואתה מתחיל לדבר עם השם ולבקש
,ואתה רואה ישועות

368
00:23:48,920 --> 00:23:52,980
איך הקב"ה מטפל בזה
,שאתה דווקא ביקשת מבורא עולם שיטפל בו

369
00:23:53,040 --> 00:23:54,170
.איך שהוא מטפל בזה

370
00:23:54,910 --> 00:24:00,040
,ואתה מתחיל להבין ולקבל ביטחון
.אתה יודע, יש בורא לעולם

371
00:24:00,660 --> 00:24:04,450
זאת אומרת, אתה מרגיש שאין לך
,אבא, אימא

372
00:24:04,480 --> 00:24:08,950
אז זה הכריח אותך לקבל
.את אבא שבשמיים

373
00:24:08,960 --> 00:24:12,900
חייב. אין לך אף אחד
.מאחוריך

374
00:24:13,330 --> 00:24:16,170
,כשאתה ישן - אתה מקבל מכות
.כשאתה אוכל - אתה מקבל מכות

375
00:24:16,640 --> 00:24:20,880
,אתה רועד כל הזמן עם הרגליים והידיים
.אפילו כשאתה יושב

376
00:24:20,900 --> 00:24:22,800
.אתה לא יודע מה עלול לקרות לך

377
00:24:22,890 --> 00:24:25,600
וכשהיית מרגיש פתאום את ההשגחה הפרטית
?מה זה היה עושה לך

378
00:24:25,720 --> 00:24:26,910
.הייתי שמח מאוד

379
00:24:28,610 --> 00:24:31,200
היית אומר: יש אלוהים
?והוא איתי והוא עוזר לי

380
00:24:32,020 --> 00:24:34,830
הייתי מסתכל על החבר'ה
:שהיו מרביצים לי, הייתי אומר

381
00:24:35,340 --> 00:24:40,230
,אני לא יכול לעשות לך שום דבר
.אבל תחכה, אלוקים כבר מטפל בך

382
00:24:41,360 --> 00:24:44,650
.בכזה קול
?ככה היית אומר תוך כדי שהיו מרביצים לך-

383
00:24:44,710 --> 00:24:45,410
.בטח

384
00:24:47,120 --> 00:24:50,580
ואתה רואה את החיים שלך
ומה שאתה מבקש אתה מקבל

385
00:24:50,600 --> 00:24:55,620
ופתאום אתה מתחיל להבין שיש דרך
.בשביל להגיע להצלחות

386
00:24:56,770 --> 00:25:02,100
אני היום, כשאני חי עם אמונתי
ואני רואה את כל הגבולות שאני עברתי

387
00:25:02,120 --> 00:25:04,760
,וכל החומות ששברתי דרך האמונה הזאת

388
00:25:05,690 --> 00:25:08,540
,אני רואה אנשים שחיים בלי אמונה
:אני שואל את עצמי

389
00:25:08,850 --> 00:25:12,010
?למה? איך להגיע בלי האמונה

390
00:25:12,050 --> 00:25:14,010
?איך הם חיים בלי האמונה
?איך הם חיים

391
00:25:14,170 --> 00:25:16,800
,אני אומר לך
:פשוט אתמול מישהו בא אליי ואומר

392
00:25:17,280 --> 00:25:21,330
.די, קשה. חייבים את המשיח
.קשה לנו

393
00:25:22,240 --> 00:25:24,600
:אני אמרתי לו
?למה קשה לך

394
00:25:25,210 --> 00:25:29,550
,אמרתי לו: יש לך משקפיים בעיניים
.משקפיים שחורים שאתה לא רואה כלום

395
00:25:30,550 --> 00:25:34,530
,הגאולה כבר פה. תרגיש טוב
תרגיש אמונה, תרגיש בורא עולם

396
00:25:35,060 --> 00:25:37,950
ואז אתה תבין שזה לא המשיח
.שמביא את הטוב בתוכך

397
00:25:38,270 --> 00:25:41,600
בדור הזה אתה יכול להרגיש
,את השיא של השמחה

398
00:25:41,670 --> 00:25:42,510
.תלוי בך

399
00:25:42,870 --> 00:25:46,080
טוב, אנחנו צריכים להביא את המשיח בעצם
.לפי המעשים שלנו

400
00:25:46,620 --> 00:25:49,850
.אנחנו מחליטים מתי להביא את המשיח

401
00:25:49,990 --> 00:25:55,560
אתה צודק אבל תדע לך... בשביל להביא
,את המשיח זה שאני ארגיש שמחה בתוכי

402
00:25:56,200 --> 00:25:58,810
.זה שאני ארגיש שאני חלק מהניצחון

403
00:25:59,280 --> 00:26:03,370
אם אני ארגיש
...שאני חלק מהחושך ואני אבוד

404
00:26:04,700 --> 00:26:07,130
שמונים אחוז מעם ישראל לא יצאו ממצרים

405
00:26:07,220 --> 00:26:10,330
בגלל שהם חשבו שמשה רבנו
יכול להוציא אותם ממצרים

406
00:26:10,690 --> 00:26:12,920
.אבל הם לא יכלו לצאת ממצרים בתוכם

407
00:26:13,760 --> 00:26:16,940
.חלק מהתהליך זה לדעת, אין קץ

408
00:26:17,230 --> 00:26:20,020
כי אנחנו צריכים להיות עם

409
00:26:21,680 --> 00:26:23,600
.ביחד, עם אחד
.נכון-

410
00:26:23,810 --> 00:26:26,230
,זה שאתה באפלה
.כאילו כולנו ככה למענך

411
00:26:26,950 --> 00:26:29,960
.כי כולנו צריכים להיות ביחד
."ברכנו אבינו כולנו כאחד"-

412
00:26:29,970 --> 00:26:33,780
,ולא כמו שקורה היום
.העם מתחלק לשניים

413
00:26:34,090 --> 00:26:37,160
.לשניים? ליותר, לצערנו
.יותר, ברור-

414
00:26:37,210 --> 00:26:38,850
.אני לא רוצה להיכנס לזה

415
00:26:39,440 --> 00:26:43,410
אבל אני אומר: אוקיי, היה חורבן בית המקדש
,הראשון, היה חורבן בית המקדש השני

416
00:26:43,440 --> 00:26:45,950
- כולנו יודעים למה
.כי הייתה שנאת חינם

417
00:26:46,240 --> 00:26:48,560
?השאלה הנשאלת, האם למדנו מזה משהו

418
00:26:49,120 --> 00:26:49,770
.לא נראה לי

419
00:26:50,330 --> 00:26:53,800
אז רגע, אז לפני שאנחנו הולכים לדברים
.הכלליים, אני רוצה עוד את הדברים הפרטיים

420
00:26:54,720 --> 00:26:59,030
?איך הגעת לקפוארה
?מתוך המצוקה הזאת חיפשת לחזק את הגוף

421
00:26:59,250 --> 00:27:04,000
זהו, ראיתי שהילדים שהיו הכי מרביצים לי
.הם היו קפואריסטים

422
00:27:04,190 --> 00:27:09,410
וקפוארה בברזיל היא לא
.ריקודים וסלטות כמו פה בארץ

423
00:27:10,030 --> 00:27:12,990
.ראיתי שהמכובדים הם החזקים בקפוארה

424
00:27:13,010 --> 00:27:15,430
אמרתי: אם אני אדע קפוארה
.אני מסודר

425
00:27:16,090 --> 00:27:19,340
,עכשיו אתה צריך להתקרב אליהם
.להתקרב אל האויב בשביל להתחזק

426
00:27:19,350 --> 00:27:21,280
והתפללתי להשם, ביקשתי מהשם הרבה

427
00:27:22,730 --> 00:27:26,810
.שיעזור לי ושיהיה איתי
.התאמנתי יום ולילה

428
00:27:27,830 --> 00:27:32,060
,מטרתי מטרה של לוחם
.להביס את כל הרשעים בפנימייה

429
00:27:32,940 --> 00:27:35,760
.והתאמנתי ואף אחד לא יודע מה המטרה שלי
קיבלתי עוד יותר מכות

430
00:27:36,200 --> 00:27:38,670
.אבל עברתי את זה
.בורא עולם היה איתי

431
00:27:39,030 --> 00:27:42,780
ותוך שלוש שנים הפכתי לבחור הכי
.חזק בקפוארה. -נהיית הכי חזק בקפוארה

432
00:27:42,870 --> 00:27:44,780
.אמרתי: עכשיו מכות לרשעים

433
00:27:45,700 --> 00:27:52,030
...אז אנחנו, סליחה, אני רוצה... אין לנו
אני רוצה להגיע עכשיו לתוך התהליך עצמו

434
00:27:52,390 --> 00:27:53,390
.של החזרה בתשובה

435
00:27:55,060 --> 00:27:56,780
.אני יודע, קראתי על כל אחד מכם

436
00:27:57,960 --> 00:28:00,150
.אני אגיד בקצרה
,אתה הגעת לישראל

437
00:28:00,200 --> 00:28:02,150
.ללמד קפוארה בישראל

438
00:28:02,560 --> 00:28:04,320
?איפה פגשת...? נכון

439
00:28:04,920 --> 00:28:08,320
הייתי אלוף באגרוף משקל כבד
.בגיל 23. -כן

440
00:28:08,450 --> 00:28:09,750
,הגעתי לפה, לארץ

441
00:28:10,660 --> 00:28:15,130
.והייתי מאוד... -מבוקש
...קפוארה זה היה הנושא

442
00:28:15,140 --> 00:28:21,560
המון הצלחות ופרנסה וגדל
ועשיתי חוזה עם הטלוויזיה

443
00:28:22,250 --> 00:28:25,540
."והייתי באיזה ערוץ, סדרה ב"הוט

444
00:28:25,670 --> 00:28:26,990
.כן, "חצויה", כן
."חצויה"-

445
00:28:27,280 --> 00:28:28,880
.כל ההצלחות ביד שלי

446
00:28:28,890 --> 00:28:31,270
כשאתה לוקח אחד שהיה מסכן
בלי שום דבר בידיים

447
00:28:31,290 --> 00:28:34,070
,ופתאום מצליח ומצליח
,פרנסה, מבוקש

448
00:28:34,090 --> 00:28:37,060
.הולך בים בתל אביב וחי פה

449
00:28:37,090 --> 00:28:39,710
,איך אומרים? מה שכולם חושבים
.שאלה החיים. -כן, שאלה החיים

450
00:28:40,040 --> 00:28:42,580
אבל בתוך זה
שאנשים חושבים שאלה חיים

451
00:28:43,270 --> 00:28:46,490
הגיעו הרגעים, אחרי שש שנים
.שהייתי פה בארץ, רציתי למות

452
00:28:46,780 --> 00:28:48,320
.וואי. -ולא הבנתי למה

453
00:28:49,920 --> 00:28:54,510
ופה אני הבנתי שמה שנתן לי
את החיות והכוח בשביל ההמשך

454
00:28:54,670 --> 00:28:57,870
זה החיסרון מתי כשהייתי ילד קטן
,שלא קיבלתי הכול ביד

455
00:28:57,890 --> 00:28:59,380
.קיבלתי את הטעם שבחיים

456
00:28:59,920 --> 00:29:01,380
.אהרון, איזה שם

457
00:29:01,700 --> 00:29:04,580
?אתה בחרת את השם
כן, אני בחרתי את השם-

458
00:29:04,680 --> 00:29:14,640
?כי אני מצאתי שיהודים, כן
,הם אנשים טובים, הכי טובים בעולם

459
00:29:15,130 --> 00:29:18,400
.הם אוהבים שלום
."אוהבים שלום, "רודף שלום-

460
00:29:18,410 --> 00:29:20,490
גם אני אוהב שלום

461
00:29:21,540 --> 00:29:24,540
...בגלל זה בחרתי את השם אהרון. -איזה

462
00:29:25,380 --> 00:29:28,530
,אני אגיד לך את האמת
.אני רוצה לחבק אותך, באמת

463
00:29:28,620 --> 00:29:33,250
איזה... -עם ישראל באמת
.עם של אהבה, עם של שלום

464
00:29:33,820 --> 00:29:35,750
.עם שאוהב, זה עם שמברך

465
00:29:36,660 --> 00:29:40,370
אז אתה מזהה את זה ואז אתה אומר לעצמך
.זהו, אני רוצה להיות יהודי"? -כן"

466
00:29:40,580 --> 00:29:43,410
.ואתה מתחיל ללמוד. -כן
.בקנדה. -כן-

467
00:29:43,710 --> 00:29:47,520
?עם הרב... מה שמו
.שלמה מילר. -שלמה מילר-

468
00:29:47,850 --> 00:29:49,610
.ואתה עובר אצלו תהליך גיור

469
00:29:50,120 --> 00:29:53,840
.אנחנו נדבר על תהליך גיור
.גם אתה עברת תהליך גיור

470
00:29:55,360 --> 00:29:59,500
.דחו אותך הרבה
?זאת אומרת, בהתחלה לא הבנת, נכון

471
00:29:59,520 --> 00:30:01,040
?היה לך... שמת עגיל

472
00:30:01,470 --> 00:30:04,650
ספר לנו... חשבת שלשים עגיל
.זה להיות יהודי כי ראית... -לא ידעתי

473
00:30:04,670 --> 00:30:08,020
,בתור ילד כי, אתה יודע
בזמנו כולם היו עם עגילים

474
00:30:08,080 --> 00:30:11,630
ומה שחשבתי, שאם אני שם עגיל
.הפכתי להיות יהודי

475
00:30:11,650 --> 00:30:13,920
ואז באתי למשפחה
."כי אמרתי להם "אני רוצה להיות יהודי

476
00:30:13,940 --> 00:30:16,420
המשפחה היהודית
.שהיית בקשר איתם. -נכון, היהודייה

477
00:30:16,750 --> 00:30:19,690
,עד היום אנחנו בקשר
.בעצם זו המשפחה שלי

478
00:30:21,010 --> 00:30:22,770
כי ביקשתי מהמשפחה
.שאני רוצה להיות יהודי

479
00:30:22,810 --> 00:30:24,830
אתה יודע, בתור ילד
...לא יכולתי

480
00:30:24,860 --> 00:30:27,310
ואז כל ה... בתקופה ההיא
.כל הצעירים היו עם עגילים

481
00:30:27,470 --> 00:30:29,410
.אמרתי: אוקיי, רק עגיל באוזן

482
00:30:29,420 --> 00:30:31,570
,אז הלכתי למדרחוב בראשון
,עשיתי את העגיל

483
00:30:31,590 --> 00:30:33,390
.באתי למשפחה מחייך, מאושר

484
00:30:33,410 --> 00:30:35,240
?אמרו: מה יש לך
.אמרתי: לא, עכשיו אני יהודי

485
00:30:35,930 --> 00:30:38,220
?מה, היית ברבנות
.לא הבנתי מה זה רבנות

486
00:30:38,240 --> 00:30:39,280
.יש לי עגיל באוזן

487
00:30:39,700 --> 00:30:41,660
?גרשו אותך לעזה בחזרה, נכון

488
00:30:41,680 --> 00:30:43,720
למרות שהתחננת
.שזה לא יקרה? -בוודאי

489
00:30:43,750 --> 00:30:46,080
.והתעללו בך בעזה
...התעללו בי ואז-

490
00:30:46,160 --> 00:30:49,590
כאילו, גרשו אותי בחזרה
.אחרי 45 יום שהייתי בכלא בבאר שבע

491
00:30:49,600 --> 00:30:51,140
.זה לא חוקי. -כן

492
00:30:51,590 --> 00:30:53,300
,ושמה... -זאת אומרת, פה אתה חוטף

493
00:30:53,550 --> 00:30:56,290
.פה אתה חוטף
...שם חטפתי-

494
00:30:56,310 --> 00:30:58,210
,מים קרים, מים חמים

495
00:30:58,220 --> 00:31:00,300
.מכות חשמל
.אז למה להיות יהודי? -זו הנשמה-

496
00:31:01,320 --> 00:31:02,830
.זו הנשמה
.יש את העם הנבחר

497
00:31:02,850 --> 00:31:04,380
.העם היהודי העם הנבחר

498
00:31:04,970 --> 00:31:07,880
ואני כל כך רציתי
,להיות חלק מהעם הנבחר

499
00:31:08,040 --> 00:31:10,610
,לקבל את הדת
,את השבת, את החגים

500
00:31:10,900 --> 00:31:12,500
.להיות קרוב לקב"ה

501
00:31:12,820 --> 00:31:14,020
,יש, כן, אלוהים אחד

502
00:31:14,330 --> 00:31:21,190
.אבל זו הנשמה. -הבנתי
,אתם מזהים בתוך המקור שאתם נמצאים

503
00:31:21,380 --> 00:31:27,970
בתוך הגויים, שיש אור מסוים
?שיש ליהודים שאין אותו למי שמסביבכם

504
00:31:28,260 --> 00:31:30,170
.אתם מרגישים את זה? -בוודאי

505
00:31:31,310 --> 00:31:32,660
.זה מה שגרם לי להתגייר

506
00:31:34,080 --> 00:31:37,310
אני ראיתי את העיניים
.של הרב שלמה עפר שגייר אותי

507
00:31:37,410 --> 00:31:39,700
.הרב שלמה עפר
,העיניים של יהודי-

508
00:31:39,920 --> 00:31:44,080
,אתה יכול לחפש בכל אומות העולם
.המין ברק הזה שיש בעיניים. -ברק הזה

509
00:31:44,110 --> 00:31:46,160
.אין אף גוי בעולם שיש לו כזה דבר

510
00:31:46,320 --> 00:31:50,030
,המין מבריקות, האור הזה
.זה רק דרך תורה ומצוות

511
00:31:50,290 --> 00:31:52,200
.וזה רק היהודי שיש לו

512
00:31:52,230 --> 00:31:54,440
,אני אומר לך
שכשאני שמעתי בהתחלה

513
00:31:54,900 --> 00:31:58,990
שיש הבדל בין יהודי לגוי
,זה מאוד אכל אותי מבפנים

514
00:31:59,010 --> 00:32:00,990
,למה, אימא שלי הייתה גויה
.אבא שלי היה גוי

515
00:32:01,610 --> 00:32:05,270
כשהרב אמר בשיעור כשעדיין לא התגיירתי
,שיש הבדל בין יהודי לגוי

516
00:32:05,300 --> 00:32:07,000
.זה מאוד אכל אותי מבפנים

517
00:32:08,930 --> 00:32:12,470
אבל כשהתגיירתי
הבנתי שיש הבדל בין יהודי לגוי

518
00:32:12,610 --> 00:32:16,950
ויכול להיות שאפילו יהודי
.לא יודע שיש הבדל בין יהודי לגוי

519
00:32:16,960 --> 00:32:17,850
?נכון. מה זה יכול להיות

520
00:32:17,870 --> 00:32:20,080
בטוח שיש יהודים
,שלא מבינים את ההבדל הזה

521
00:32:20,340 --> 00:32:21,760
.שרוצים להיות עם ככל העמים

522
00:32:22,070 --> 00:32:25,500
רק מי שפותח במלחמה
בשביל לטהר ולקדש

523
00:32:25,680 --> 00:32:27,970
,ולהיות עבד להשם יתברך

524
00:32:28,080 --> 00:32:30,220
הוא מבין את ההבדל
.של יהודי וגוי וכמה זה שווה

525
00:32:30,280 --> 00:32:34,310
,הייתה... אני מכיר אחת שהיא גויה

526
00:32:34,410 --> 00:32:36,480
,שהיא חיה פה בארץ הרבה
,היא מוזיקאית

527
00:32:36,780 --> 00:32:38,490
,מישהי מאוד מוכשרת
.מנגנת על עוד

528
00:32:39,450 --> 00:32:43,090
וישבנו כמה מוזיקאים
.ודיברנו רוחניות, חוזרים בתשובה

529
00:32:43,550 --> 00:32:49,870
והיא אמרה: אני שנים איתכם
ואתם מדברים על איזה ממד רוחני שיש לכם

530
00:32:51,190 --> 00:32:53,050
ואני רואה שיש לכם אותו

531
00:32:53,650 --> 00:32:55,080
.ואני יודעת שלי אין אותו

532
00:32:55,720 --> 00:32:59,140
יש לכם את הדבר הנוסף הזה
.שברור לי שאין לי אותו

533
00:33:00,600 --> 00:33:01,860
?והיא לא עשתה גיור, כן

534
00:33:01,900 --> 00:33:04,330
.אולי. זה היה לפני הרבה שנים
.אולי מאז היא עשתה

535
00:33:04,610 --> 00:33:06,480
:אבל היא אומרת
.אני רואה שאין אותו

536
00:33:06,750 --> 00:33:09,560
,ואתה, כשאתה טבלת
?בגיל 18

537
00:33:10,370 --> 00:33:13,700
?לא... -באיזה גיל
.בגיל 25. -סליחה, 25-

538
00:33:14,060 --> 00:33:18,200
?...בגיל 25 טבלת, הרגשת את ה
,מה? אני מקצר לך מדי את הדברים? -לא, לא

539
00:33:18,220 --> 00:33:22,100
,אני הייתי נמצא במקום חשוך
,די די די חשוך

540
00:33:22,130 --> 00:33:25,040
,ואתה מסתכל מרחוק
,אתה רואה נקודת אור

541
00:33:25,580 --> 00:33:27,600
.ממש נקודת אור קטנה

542
00:33:27,630 --> 00:33:30,390
,אתה צריך להגיע כאילו
.מה שהרגשתי, אני צריך להגיע לנקודת האור

543
00:33:30,820 --> 00:33:34,450
,כל השנים האלו שעברתי
,הולך לכיוון נקודת האור

544
00:33:34,780 --> 00:33:36,530
,עדיין היא אותו גודל
.גם לא גדלה

545
00:33:36,880 --> 00:33:40,790
אבל כשאתה מתגייר
,ואתה טובל במקווה וכשאתה יהודי

546
00:33:41,190 --> 00:33:44,830
פתאום האור משתלט על כל החושך
.ואתה מגלה דברים

547
00:33:44,900 --> 00:33:47,030
.והתחתנת? -אה, עוד לא

548
00:33:47,130 --> 00:33:49,200
.עוד לא? לאט לאט, לאט לאט
?קשה למצוא שידוך-

549
00:33:50,710 --> 00:33:52,690
?אנשים מפחדים
?אומרים: היית ערבי, היית זה

550
00:33:52,700 --> 00:33:56,840
,תשמע, אני אומר לך
,יש כאלו כן, יש מתנדנדות כאלו

551
00:33:56,860 --> 00:34:01,520
,"ויש כאלו שאומרים לך "כן רוצה
,אבל כל הקעקועים שאני לא יכול להתחבר לזה

552
00:34:01,540 --> 00:34:03,050
...ואת ה

553
00:34:03,900 --> 00:34:05,680
.ואתה לומד תורה? -כן

554
00:34:05,930 --> 00:34:09,210
,איפה? -אצל הרב שלמה לוי
.ישיבת ההסדר בראשון

555
00:34:09,750 --> 00:34:11,800
.אתה בישיבת הסדר? -כן, פעם בשבוע

556
00:34:11,820 --> 00:34:14,220
.גם למדתי שם איזו תקופה של חצי שנה

557
00:34:14,250 --> 00:34:16,130
.גם במכון מאיר למדתי איזה חודשיים
.גם במכון מאיר למדת-

558
00:34:16,570 --> 00:34:19,950
"אתה לומד בישיבת "נתיבות עולם
.בבני ברק. -כן

559
00:34:20,270 --> 00:34:22,560
.הישיבה הכי טובה
.הישיבה הכי טובה-

560
00:34:22,570 --> 00:34:24,710
?אתה מרגיש שמח שם? שמח
.כן, בוודאי-

561
00:34:25,110 --> 00:34:27,290
.אור של התורה אתה מרגיש. -כן, כן

562
00:34:27,610 --> 00:34:31,260
?מה אתה הכי אוהב ללמוד
.עכשיו אני לומד גמרא-

563
00:34:31,670 --> 00:34:36,830
?מה אתה לומד
.אני מכין לכתוב ספר על הגמרא-

564
00:34:37,030 --> 00:34:40,140
?אה, אתה כותב ספר על הגמרא
.אני מכין. -אה. -כן-

565
00:34:40,170 --> 00:34:41,890
.אני רק צריך ללמוד את כל הדברים

566
00:34:43,300 --> 00:34:46,950
?מה אתה לומד, בנימין
.אני רעב-

567
00:34:49,220 --> 00:34:53,530
,אוהב ללמוד את הכול
,הלכות, מוסר, גמרא

568
00:34:53,560 --> 00:34:57,180
.משניות, חומש, הכול
?למה אתה מתחבר? -הכול. -יש איזה צדיק-

569
00:34:57,390 --> 00:34:59,810
?אתה מחובר לצדיקים
.נראה לי, אתה מחובר לצדיקים

570
00:35:01,110 --> 00:35:03,400
.אני מחובר לכל עם ישראל

571
00:35:03,490 --> 00:35:04,960
.כל עם ישראל
.אני אוהב את כולכם-

572
00:35:05,020 --> 00:35:06,720
אוהב... -אפשר לשאול
?למה אתה עם הטלית

573
00:35:11,180 --> 00:35:15,480
אני התגיירתי
,ואני הכרתי בתוכי הרבה דברים

574
00:35:16,850 --> 00:35:19,610
.טובים וגם רעים

575
00:35:21,610 --> 00:35:24,500
,ואני אומר לכם
.טוב מותי מחיי בלי בורא עולם

576
00:35:25,030 --> 00:35:28,940
אני לא התגיירתי פה בשביל
,לעבור עוד זמן ועוד תהליך

577
00:35:29,030 --> 00:35:31,760
,אני עושה עד הסוף
אני מוכן לוותר על הכול

578
00:35:31,810 --> 00:35:32,870
.בשביל להתקרב לבורא עולם

579
00:35:33,680 --> 00:35:38,560
,כל מישהו שמפריע לי לעבודת השם
,גם בדברים בטוחים

580
00:35:38,580 --> 00:35:40,980
,אני מוכן לוותר
,ואני הבנתי דבר אחד

581
00:35:43,120 --> 00:35:45,500
,שמחתו של האדם, בריאותו

582
00:35:47,650 --> 00:35:52,150
- שלום בית, חינוך ילדים, פרנסתו
.תלוי בקדושתו

583
00:35:53,190 --> 00:35:58,450
קיבלתי טלית זמנית
עם אישור של הרב קנייבסקי

584
00:35:58,860 --> 00:36:01,060
.והמטרה שלי עם הטלית היא לקדש

585
00:36:01,100 --> 00:36:03,520
,אני יודע שהדבר הזה שומר עליי
,הבגד הזה

586
00:36:03,770 --> 00:36:06,440
מזכיר לי את כל המצווות
ומזכיר לי שאני יהודי

587
00:36:06,480 --> 00:36:08,030
.ואני גאה שאני יהודי

588
00:36:08,410 --> 00:36:12,020
.אני מרגיש עבודת השם אחרת

589
00:36:12,170 --> 00:36:16,830
אבל עוד פעם, בגלל שיש אישור של גדול הדור
.שאמר שאני יכול להיות עם טלית

590
00:36:16,990 --> 00:36:18,900
.כל היום, גם בלילה
.גם בלילה-

591
00:36:19,210 --> 00:36:21,460
בקפוארה שאתה עושה היום
?אתה גם עם טלית

592
00:36:22,730 --> 00:36:24,460
.שם אותה בצד
.שם אותה בצד-

593
00:36:26,230 --> 00:36:28,580
.אתה מסכים להוריד מדי פעם. -כן

594
00:36:29,070 --> 00:36:34,930
אבל כל המטרה שלי היא לקדש את עצמי
.וזה קשה, זו מלחמה גדולה. -בטח

595
00:36:34,950 --> 00:36:39,460
מה שאני צריך לעשות בשביל להגיע
.להיות יהודי אמיתי ולהגיע לאמת אני עושה

596
00:36:39,670 --> 00:36:42,360
.אני יודע שקשה להגיע לאמת

597
00:36:42,370 --> 00:36:45,090
,צריך המון סייעתא דשמיא
.המון תפילות, המון לימוד תורה. -בעזרת השם

598
00:36:45,110 --> 00:36:47,580
.ביד של בורא עולם
.עכשיו שאלה-

599
00:36:47,600 --> 00:36:50,970
לא שאלה, אני אבקש מכם
,ככה לקראת סיום

600
00:36:51,160 --> 00:36:53,120
?אתם לומדים תורה, כן

601
00:36:53,800 --> 00:36:58,050
ומהניסיון שעברתם
.התורה היא תורת החיים שלכם

602
00:36:58,550 --> 00:37:01,980
?מה אתם הייתם נותנים פה לצופים בבית

603
00:37:02,510 --> 00:37:06,940
?מה הייתם נותנים מתורת החיים שלכם
איזו הבנה שאתם חושבים

604
00:37:06,970 --> 00:37:09,670
?שחשוב שבן אדם יקבל אותה

605
00:37:09,930 --> 00:37:13,180
,אני עברתי הרבה גזענות בחיים

606
00:37:13,730 --> 00:37:15,060
.עברתי הרבה זלזול

607
00:37:16,780 --> 00:37:20,750
אני קיבלתי על עצמי
לקחת את כל הרע שעשו לי

608
00:37:21,720 --> 00:37:23,290
.ולעשות את ההפך לאחרים

609
00:37:24,390 --> 00:37:28,580
אחד מהדברים שמאוד עוזר לעבודת השם

610
00:37:29,830 --> 00:37:30,950
,זה לא לשפוט יהודי

611
00:37:33,040 --> 00:37:34,660
.לאהוב יהודי איך שהוא נראה

612
00:37:35,530 --> 00:37:40,110
וכשאני רואה יהודי שלא הולך בדרך של השם
.ולא מצליח, אני מתפלל עליו

613
00:37:40,610 --> 00:37:43,860
...מבקש מבורא עולם
:לא לשפוט, זאת אומרת אתה אומר-

614
00:37:43,900 --> 00:37:46,480
...לא לשפוט חילוני, לא לשפוט זה
.אף אחד-

615
00:37:46,530 --> 00:37:48,540
.כל אחד יש לו את הדרך שלו

616
00:37:48,910 --> 00:37:50,570
...לא שלכל אחד יש את הדרך שלו

617
00:37:50,580 --> 00:37:52,790
.לא, בתוך הדרך היהודית
.יש לו את הזמן שלו

618
00:37:52,930 --> 00:37:56,930
הוא לא זכה עדיין להגיע לאמת ולשלמות
.והוא הולך להגיע לזה

619
00:37:56,940 --> 00:38:01,330
אני מאמין באמונה שלמה
,שכולם הולכים להכיר את בורא עולם

620
00:38:01,610 --> 00:38:05,680
,להכיר את הטוב, את האור
.את השלווה, שלמות של החיים

621
00:38:06,040 --> 00:38:10,040
וזה תפקידי ושל כל יהודי
.להתפלל על אלה שרחוקים מהקב"ה

622
00:38:11,100 --> 00:38:15,070
:אוקיי. -אני צריך לרשום בבית
.התפקיד של כל יהודי להתפלל על כל יהודי

623
00:38:16,010 --> 00:38:19,070
?מה אתה אומר
.לתת משהו לבית? -כן-

624
00:38:19,120 --> 00:38:20,590
?איפה המצלמה שלי

625
00:38:20,610 --> 00:38:25,090
תסתכלו מה עברנו בחיים
.בשביל להיות יהודי, תאמינו שאתם מפסידים

626
00:38:26,080 --> 00:38:30,800
,זה יהודי, זו התורה, היא לטובתך
.היא לא לרעתך

627
00:38:30,880 --> 00:38:32,290
שהקב"ה נתן לך את התורה

628
00:38:32,320 --> 00:38:34,970
,זה כמו ספר חיים שיהיה לך טוב
.זה לא בא נגדך

629
00:38:34,990 --> 00:38:37,280
.קיבלת מתנה, צ'ופר
.זה קיבלת מתנה-

630
00:38:37,530 --> 00:38:41,040
,ואז אני אומר להם: תקשיבו
.יאללה, בואו, קצת אפילו, קצת

631
00:38:41,060 --> 00:38:43,220
...זה דבר מדהים, זה אור, זה

632
00:38:44,180 --> 00:38:45,090
.קשה להסביר את זה

633
00:38:46,190 --> 00:38:49,800
תסתכל מה עברנו בחיים
.בשביל להיות יהודי ומה לא

634
00:38:50,230 --> 00:38:55,710
?אתה עברת ייסורים כדי להיות יהודי
?היה לך קשה עד שנהיית יהודי

635
00:38:56,290 --> 00:38:57,520
בוודאי, קשה מאוד

636
00:38:59,360 --> 00:39:06,670
,כי הייתה לי בחירה לבחור שבע מצוות
.זה שבע. -כן

637
00:39:07,030 --> 00:39:10,320
.עכשיו אנו חייבים תרי"ג

638
00:39:12,070 --> 00:39:13,340
...זה כמעט

639
00:39:16,150 --> 00:39:20,330
.מאה פעמים
?כן, אבל אתה אוהב את המצוות, לא-

640
00:39:21,960 --> 00:39:28,410
אני רוצה לדבר עם כל היהודים בארץ
וכל היהודים בעולם

641
00:39:29,210 --> 00:39:31,890
.שיהדות כדאי כדאי לחקור

642
00:39:32,200 --> 00:39:33,710
...יהדות... אתה אומר שצריכים

643
00:39:33,760 --> 00:39:38,590
לכל היהודים אתה אומר: גם אם אתה לא דתי
.או מפחד מזה, תחקור את זה, אתה אומר. -כן

644
00:39:38,950 --> 00:39:44,180
.אני לא ממליץ פה אמונה טפלה. -כן

645
00:39:44,840 --> 00:39:50,640
.יהדות... -צריך לחקור קודם כול בשכל
.על ידיעה אמיתית-

646
00:39:52,770 --> 00:39:58,710
כדאי כדאי להשקיע זמן וכסף
.על העניין הזה

647
00:39:59,160 --> 00:40:02,010
,זאת אומרת, קיבלתם מתנה
,תורה, מצוות

648
00:40:02,360 --> 00:40:07,250
.את הדת, את היהדות
.תחקרו מה זה, תבדקו מה זה

649
00:40:07,480 --> 00:40:09,560
.כן. -תעמיקו בזה, תראו מה זה

650
00:40:09,590 --> 00:40:10,800
.זה החיים, זה חיים

651
00:40:10,920 --> 00:40:16,800
אני יכול להגיד שיהודי
,שקשה לו עם התורה, מצוות, שבת

652
00:40:18,380 --> 00:40:23,160
אני מבטיח לכם, אתם לא למדתם
.על הסודות של הדברים האלה

653
00:40:24,180 --> 00:40:28,070
מי שרוצה באמת שיהיה לו כיף
,להניח תפילין, להתפלל בבוקר

654
00:40:28,080 --> 00:40:32,520
מנחה, ערבית
- וללמוד תורה וחגים, שבת

655
00:40:32,720 --> 00:40:34,580
תלמד על הסוד של הדבר

656
00:40:35,690 --> 00:40:38,660
ותרגיש. אבל תכניס את עצמך כולך בזה

657
00:40:38,820 --> 00:40:41,160
.ואתה תראה שזה רק רווחים

658
00:40:42,210 --> 00:40:43,550
,אני אומר לכם, באמת

659
00:40:44,200 --> 00:40:45,900
.מה שבונה אותי זה המצוות

660
00:40:46,290 --> 00:40:48,730
.אני אוהב את המצוות יותר מאוכל

661
00:40:51,770 --> 00:40:52,680
.מדהים, מדהים

662
00:40:53,150 --> 00:40:55,460
.אני מראיין אתכם ואני גם מתחזק

663
00:40:56,170 --> 00:41:01,500
אני בטוח שהצופים בבית
.מתחברים מאוד למה שאתם אומרים

664
00:41:01,970 --> 00:41:05,490
אהרון, אתה זוכר את הרגע הראשון
?שעלית לתורה כיהודי

665
00:41:05,620 --> 00:41:08,340
.כן, כן, כן
.בכית? -כן, כמעט-

666
00:41:08,780 --> 00:41:09,920
.כמעט. -כמעט

667
00:41:10,050 --> 00:41:14,990
.כן, כי הרבה אנשים בבית כנסת
.לא נעים. -לא נעים-

668
00:41:15,220 --> 00:41:19,060
.לא, אבל זה בכי משמחה
.לא, סינים הם פנימיים, הם מופנמים-

669
00:41:19,150 --> 00:41:21,120
.אבל יש את הבכי משמחה
.כן, נכון-

670
00:41:21,140 --> 00:41:24,320
על זה הוא מדבר. -אין משהו
.יותר יפה מזה. בכי משמחה זה מדהים

671
00:41:24,350 --> 00:41:27,980
אז אמרת "אשר בחר בנו מכל העמים
,ונתן לנו את תורתו

672
00:41:28,490 --> 00:41:32,450
?"תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו"

673
00:41:32,640 --> 00:41:38,480
,כן, כן, איזו שמחה
.איזו שמחה שלנו, איזו מתנה שלנו

674
00:41:39,750 --> 00:41:46,340
,אשרינו שאנו חיים בארץ ישראל
,בארץ יהודית

675
00:41:47,130 --> 00:41:51,890
.ואשרינו שאנו חיים בתור יהודים טובים

676
00:41:53,170 --> 00:41:58,380
.הייתי בחוץ, הייתי חילוני
.אני יודע מה שם

677
00:41:59,530 --> 00:42:05,400
,כן? עכשיו אני בתור יהודי, יהדות
,אני יודע מהי תורה

678
00:42:06,480 --> 00:42:08,590
.אני יודע מה חיים בלי תורה

679
00:42:10,120 --> 00:42:16,210
.כן? בניסיון שלי אני בחרתי ביהדות

680
00:42:17,010 --> 00:42:18,490
.בחרת. -בחרתי יהדות

681
00:42:19,040 --> 00:42:24,890
.כן. -אני יודע שיהדות יותר טובה
.מכל דבר בעולם. -מכל דבר בעולם-

682
00:42:26,890 --> 00:42:29,020
?אני... -מה
.משהו קטן. -כן, בטח-

683
00:42:29,040 --> 00:42:32,660
סליחה, שאלת... -איזו תורה, תנו לי
.איזו תורה, תגידו איזו תורה, משהו, כן

684
00:42:32,770 --> 00:42:35,520
.איזה טיפ בשביל מישהו שמתגייר

685
00:42:35,600 --> 00:42:40,360
אני נותן את הטיפ הזה לא רק
.למישהו שתגייר, גם למי שהוא בעל תשובה

686
00:42:40,380 --> 00:42:42,710
.מי שמתקרב
.וגם מישהו שהוא חרדי-

687
00:42:42,920 --> 00:42:46,210
,הסוד של... ככה אני חושב
,הסוד של הצלחתי

688
00:42:46,220 --> 00:42:48,330
,וככה אני הגעתי להרבה דברים בחיים

689
00:42:49,050 --> 00:42:53,420
.בגלל שלא הייתי מצפה למחמאות של הסובב

690
00:42:54,360 --> 00:42:57,510
לא הייתי עושה דברים
.בשביל שמישהו יגיד, יחמיא

691
00:42:57,550 --> 00:43:03,530
זה אומר שבדרך של הגיור שלי
אני מצאתי המון אנשים נגדי

692
00:43:03,550 --> 00:43:04,740
ופגעו בי המון

693
00:43:05,270 --> 00:43:08,570
אבל בגלל שלא הייתי מצפה
,למחמאות של הסובב

694
00:43:08,900 --> 00:43:11,250
:אפילו הסתכלתי על זה, אמרתי
.יש מטרה

695
00:43:11,260 --> 00:43:12,800
?מה אכפת מה שהם חושבים
?מה שהוא יגיד

696
00:43:13,620 --> 00:43:18,270
,הכוח של נגד מה שיגידו
,הרבה אנשים רוצים להתקרב

697
00:43:18,300 --> 00:43:19,600
,ואני מכיר את זה גם מעצמי

698
00:43:20,160 --> 00:43:22,910
.של מה יגידו
.אני שחקן מוכר בטלוויזיה

699
00:43:22,970 --> 00:43:27,570
הייתי, אתם יודעים, כאילו עכשיו
.אני מתקרב, שם כיפה, אוי ואבוי

700
00:43:27,760 --> 00:43:30,470
.הרבה הפחד של מה יגידו
כשבן אדם משתחרר ממה יגידו

701
00:43:30,490 --> 00:43:35,010
והוא, כמו שאומרים
,"מי שלא מפחד מאף אחד פוחד רק מהאחד"

702
00:43:35,270 --> 00:43:41,040
אז הוא מתחיל לחיות חיים
.יותר מחוברים לפנימיות שלו

703
00:43:41,210 --> 00:43:44,960
.המאסטר שלי אמר: זה כפוי טובה

704
00:43:45,350 --> 00:43:49,100
השקענו בך
.והיית יכול להיות עמוד בקרבות

705
00:43:49,460 --> 00:43:51,500
איך אתה עוזב את כל ההשקעה
?בשביל להיות יהודי

706
00:43:51,750 --> 00:43:54,530
,אמרתי לו: אני חייב הכרת הטובה לכם

707
00:43:55,150 --> 00:43:59,310
אבל אם הכרת הטובה שלי לכם
זו כפירה לבורא עולם שהוא ברא אותי

708
00:43:59,340 --> 00:44:02,710
,וכל החיות וההצלחה, שמר עליי

709
00:44:03,610 --> 00:44:04,480
?איך ייתכן

710
00:44:04,790 --> 00:44:08,260
,אני קודם הכרת הטוב לבורא עולם
.אחר כך הכרת הטוב לכם

711
00:44:08,910 --> 00:44:12,300
קצר. מה הדבר
?שאתם הכי אוהבים בשבת

712
00:44:12,960 --> 00:44:16,140
,וואו, שבת אצלי
,חברים שלי, כולם יודעים

713
00:44:16,380 --> 00:44:18,530
.שבת תמיד הם יודעים שאני בגן עדן

714
00:44:18,960 --> 00:44:20,850
.שבת היא גן עדן

715
00:44:21,660 --> 00:44:24,720
?מה הדבר שאתה הכי אוהב בשבת
?קטן אפילו, מה

716
00:44:25,090 --> 00:44:29,530
שמע, זה קודם כול ללכת לבית כנסת
ואתה יודע, לעלות לתורה

717
00:44:29,650 --> 00:44:33,000
וברכות ולהתפלל ולבוא הביתה
,ולאכול טוב ולישון צוהריים

718
00:44:33,020 --> 00:44:36,540
.תשמע, זה גן עדן
.זה משהו מדהים. -אתה מתחבר לזה-

719
00:44:36,760 --> 00:44:39,370
.משהו מדהים. -שבת היא פלא

720
00:44:39,980 --> 00:44:41,560
.זה... -הוא לא סתם נתן את השבת

721
00:44:41,740 --> 00:44:45,310
.שולחן ערוך, זה דגים, בשר, יין

722
00:44:45,330 --> 00:44:47,960
.שבת זה עונג
?שבת עונג, אתה מרגיש-

723
00:44:47,980 --> 00:44:50,560
ממש. -אתה עושה
.בשיבה שבת? -כן

724
00:44:51,860 --> 00:44:54,380
.גם אצל כמה משפחות

725
00:44:54,400 --> 00:44:56,420
.משפחות שלוקחים אותך, מזמנים אותך

726
00:44:56,700 --> 00:44:59,220
.בעזרת השם שתזכו להתחתן
?אתה התחתנת-

727
00:44:59,530 --> 00:45:01,530
.עוד לא
.לא, לא, עדיין לא. - עדיין לא-

728
00:45:01,790 --> 00:45:02,840
...בעזרת השם ש

729
00:45:03,260 --> 00:45:10,050
אני אומר, מי שרוצה ליהנות משבת
.חייב לעשות שבת מאה אחוז רוחנית

730
00:45:10,320 --> 00:45:13,860
,נכון. -לא דברי חול
.לא עסקים, לא שום דבר

731
00:45:14,410 --> 00:45:19,170
ומראה לאישה שהוא רוצה
- ככה את הבית 100 אחוז רוחני

732
00:45:19,480 --> 00:45:22,350
הוא מרגיש ששבת זה עולם
.בתוך עוד עולם

733
00:45:22,450 --> 00:45:29,190
.הייתה לי איתכם באמת שעה מרגשת
.גם לנו. -מעניינת, מדהימה-

734
00:45:30,330 --> 00:45:33,290
אני מאמין שהצופים בבית
.וכולנו ביחד התחזקנו

735
00:45:33,650 --> 00:45:40,140
אני מברך אתכם
.שתמשיכו להפיץ אור ותורה ולחזק עוד יהודים

736
00:45:40,160 --> 00:45:43,810
,אמן. -ולהתחזק אתם בעצמכם
.שנתחזק כולנו. -אמן

737
00:45:43,830 --> 00:45:48,800
אני הייתי רוצה ללחוץ יד של כולכם
.ולחבק אתכם באופן אישי

738
00:45:49,730 --> 00:45:55,520
באמת תודה רבה לכם
.שבאתם ושיתפתם אותנו

739
00:45:55,530 --> 00:45:59,020
.תודה רבה, היה תענוג
.שתזכו לשפע ברכה בכול-

740
00:45:59,140 --> 00:46:00,020
.אמן. -כל טוב לכולם

741
00:46:00,170 --> 00:46:03,650
עם ישראל חי, עם ישראל חי

742
00:46:03,670 --> 00:46:06,900
עם ישראל, עם ישראל, עם ישראל חי

743
00:46:07,150 --> 00:46:10,440
עוד אבינו, עוד אבינו, עוד אבינו חי

744
00:46:10,800 --> 00:46:13,790
עוד אבינו, עוד אבינו, עוד אבינו חי

745
00:46:14,270 --> 00:46:17,070
.עוד אבינו, עוד אבינו... -נעשה קפוארה

746
00:46:17,710 --> 00:46:20,600
עוד אבינו, עוד אבינו, עוד אבינו חי

747
00:46:20,870 --> 00:46:24,240
עם ישראל חי, עם ישראל חי

748
00:46:24,260 --> 00:46:25,100
עריכת כתוביות: אורטל זגורי

כתוביות

*לחיפוש ביטוי מדויק יש להשתמש במירכאות. לדוגמא: "טהרת המשפחה", "הרב זמיר כהן" וכן הלאה