על מה אנחנו מתאבלים בתשעה באב? - הרב זמיר כהן

הרב זמיר כהן

מדוע מתאבלים בתשעה באב? הרב זמיר כהן בשיעור מרתק על המשמעות של חורבן בית המקדש בימינו

תמלול ההרצאה

1
00:00:05,170 --> 00:00:06,990
.שלום וברכה וערב טוב

2
00:00:07,020 --> 00:00:10,860
אנחנו נמצאים בימי בין המצרים
.לקראת תשעה באב

3
00:00:11,000 --> 00:00:15,720
קרוב לאלפיים שנה
,עם ישראל מתאבל מדי שנה בשנה

4
00:00:16,310 --> 00:00:19,040
.יושב על הרצפה בתשעה באב, צם

5
00:00:19,710 --> 00:00:21,880
:ולא פעם העניין הזה מעורר תמיהה

6
00:00:22,090 --> 00:00:24,950
נכון, היה אסון
,לפני קרוב לאלפיים שנה

7
00:00:26,470 --> 00:00:28,560
.אבל לכאורה אדם צריך להמשיך בחיים

8
00:00:29,440 --> 00:00:33,310
מדוע עם ישראל ממשיך להתאבל
?על מה שקרה אז

9
00:00:34,750 --> 00:00:36,240
,והפלא היותר גדול

10
00:00:38,290 --> 00:00:41,330
שכששואלים את עם ישראל
 - על מה אתם מתאבלים

11
00:00:43,250 --> 00:00:44,880
.אומרים: על חורבן בית המקדש

12
00:00:46,110 --> 00:00:50,670
?וכי רק חרב בית המקדש
.אילו אסונות היו באותם זמנים

13
00:00:51,540 --> 00:00:55,550
,כשרואים את התיאורים בחז"ל
,את התיאורים של יוסף בן מתתיהו

14
00:00:55,710 --> 00:00:57,670
,היסטוריון שחי באותה תקופה

15
00:00:59,260 --> 00:01:02,710
רואים שהאסון היה בסדר גודל
.לא פחות מהשואה

16
00:01:03,340 --> 00:01:06,580
,הטבח, המספר של היהודים שנרצחו

17
00:01:07,990 --> 00:01:10,150
,מספר מבהיל
.אפילו יותר מהשואה

18
00:01:11,200 --> 00:01:12,210
.ועל זה לא מדברים

19
00:01:12,330 --> 00:01:15,310
,מדברים, כלומר, בקינות מזכירים
.בגמרא רואים

20
00:01:15,850 --> 00:01:20,230
- אבל כשמציינים על מה אנחנו אבלים
.על חורבן בית המקדש

21
00:01:21,100 --> 00:01:23,410
כלומר, יש משהו מיוחד בבית הזה

22
00:01:25,070 --> 00:01:33,250
.שעבורו אנחנו עד היום צמים
,מתוך שישה צומות שיש לנו בשנה

23
00:01:33,890 --> 00:01:36,130
.ארבעה צומות על חורבן בית המקדש

24
00:01:38,780 --> 00:01:42,010
:נתבונן יחד קצת בעומקם של דברים

25
00:01:43,710 --> 00:01:47,260
,מה מסתתר מאחורי העניין הזה
,על מה בעצם האבלות

26
00:01:48,240 --> 00:01:51,790
מהי ארץ ציון וירושלים
בשביל עם ישראל

27
00:01:52,790 --> 00:01:55,000
.ומה המשמעות של חורבן בית המקדש

28
00:01:57,530 --> 00:02:00,280
מספרים שכשנפוליאון כבש את מצרים

29
00:02:01,550 --> 00:02:04,440
,והסתובב עם חייליו, עם המפקדים שלו

30
00:02:04,470 --> 00:02:06,160
.כבר קהיר שלו

31
00:02:07,410 --> 00:02:13,580
,הסתובב בשעות ערב
,ראה בית יפה, מכובד, מפואר

32
00:02:15,700 --> 00:02:20,160
.חשוך. רק נרות מרצדים בפנים
.זה היה בית כנסת

33
00:02:21,670 --> 00:02:24,860
ולהפתעתו הוא שומע
.קולות של נהי ובכי

34
00:02:25,970 --> 00:02:26,930
.הוא לא הבין מה קרה

35
00:02:28,490 --> 00:02:34,240
המון אנשים ואחד אומר משהו
,ואחרים עונים אחריו בקול של צער וכאב

36
00:02:34,270 --> 00:02:35,590
.מנגינות של בכי

37
00:02:36,680 --> 00:02:38,690
.הוא ביקש להיכנס
.עמד בפתח

38
00:02:39,190 --> 00:02:40,080
.מחזה מוזר

39
00:02:40,970 --> 00:02:44,890
,כולם יושבים על הרצפה
,על שמיכות, על מגבות

40
00:02:46,650 --> 00:02:51,200
נרות קטנים דולקים
.והם כולם עצובים ובוכים

41
00:02:53,330 --> 00:02:58,070
הוא ניגש למרכז, ראה שיש שם
.איזה חזן, איזה רב, שהוא מנהל את הכול

42
00:02:58,860 --> 00:03:02,880
כשראו שנפוליאון נכנס
,עם הצמרת של הצבא

43
00:03:02,910 --> 00:03:03,930
.מיד כולם שתקו

44
00:03:05,850 --> 00:03:07,990
?והוא שאל את הרב: קרה משהו

45
00:03:08,760 --> 00:03:10,050
?על מה אתם בוכים כל כך

46
00:03:12,830 --> 00:03:13,520
.הסביר לו

47
00:03:14,920 --> 00:03:18,290
אמר לו שהיה לנו
,בית גדול ומפואר בירושלים

48
00:03:18,590 --> 00:03:19,810
.קראו לו בית המקדש

49
00:03:20,560 --> 00:03:22,350
,שם היינו עובדים את האלוקים

50
00:03:23,600 --> 00:03:25,580
.והבית הזה נשרף וחרב

51
00:03:27,580 --> 00:03:32,340
?נפוליאון שאל אותו: מתי זה קרה
.אני לא שמעתי על זה

52
00:03:34,060 --> 00:03:38,090
.אמר לו: לפני קרוב ל-1,700 שנה. אז

53
00:03:40,810 --> 00:03:43,710
:נפוליאון אמר לו
לפני 1,700 שנה

54
00:03:45,130 --> 00:03:48,500
חרב לכם בית המקדש
?ועד היום אתם בוכים בצורה כזו

55
00:03:48,970 --> 00:03:49,600
.הוא הופתע

56
00:03:50,830 --> 00:03:54,100
,הסתובב למפקדים שלו
,אמר להם: תדעו לכם

57
00:03:55,010 --> 00:03:59,860
עם שזוכר ויודע לבכות
,על העבר המפואר שלו

58
00:04:00,490 --> 00:04:01,650
.זה עם שיש לו עתיד

59
00:04:03,100 --> 00:04:04,700
.והוא יצא בהתפעלות גדולה

60
00:04:06,070 --> 00:04:09,530
בהסתכלות הפשוטה של נפוליאון
,זה עם שבוכה על העבר

61
00:04:09,840 --> 00:04:13,140
ממילא יש לו גם עתיד
.כי הוא זוכר ורוצה ושואף

62
00:04:13,650 --> 00:04:15,490
.יש להיכן לשאוף, להיכן להגיע

63
00:04:16,390 --> 00:04:19,300
,אבל עבורנו כיהודים
המשמעות של הדברים

64
00:04:19,340 --> 00:04:21,890
היא הרבה יותר עמוקה
.מלבכות סתם על העבר

65
00:04:22,720 --> 00:04:27,340
,בשבועות האלה, שלושת השבועות
,משבעה עשר בתמוז עד תשעה באב

66
00:04:27,350 --> 00:04:29,050
.יש משמעות רוחנית גדולה

67
00:04:29,680 --> 00:04:35,050
אדם שיודע את המשמעות
יכול למנף את הימים הקשים האלה

68
00:04:35,070 --> 00:04:37,830
,לגבהים גם עבור עצמו
.גם עבור כלל ישראל

69
00:04:39,180 --> 00:04:43,760
אבל נפתח קודם כול בסקירה מהירה
,על הצומות שיש לנו במשך השנה

70
00:04:43,800 --> 00:04:45,340
.צומות שקשורים לתשעה באב

71
00:04:45,940 --> 00:04:47,710
.יש שני צומות שלא קשורים לתשעה באב

72
00:04:48,480 --> 00:04:51,690
.יום הכיפורים הוא יום שבו אנחנו צמים

73
00:04:51,720 --> 00:04:57,070
בתורה כתוב: "כי ביום הזה יכפר עליכם
,לטהר אתכם מכל חטאותיכם

74
00:04:57,300 --> 00:04:58,580
."לפני ה' תטהרו"

75
00:04:59,450 --> 00:05:02,670
כלומר, יש מסוגלות
,שהקב"ה הטביע ביום הזה

76
00:05:03,290 --> 00:05:08,570
שאפילו עבירות שתשובה לבד
,לא מטהרת את האדם לחלוטין

77
00:05:08,590 --> 00:05:11,330
.כשאדם עושה תשובה הוא מתנקה
.יש עבירות שלא צריך יום כיפור

78
00:05:11,940 --> 00:05:13,510
,אדם שעבר על מצוות עשה

79
00:05:15,160 --> 00:05:19,180
,עבר עליו יום בלי תפילין
,שבת בלי קידוש או בלי הבדלה

80
00:05:19,460 --> 00:05:22,100
זו מצוות עשה. אלוקים אומר לאדם
.תעשה והוא לא עשה

81
00:05:23,100 --> 00:05:26,530
,ברגע שעשה תשובה מיד מתכפר לו
.הוא לא צריך יום כיפור

82
00:05:27,140 --> 00:05:28,690
.בלי יום כיפור הוא נעשה נקי

83
00:05:29,120 --> 00:05:32,960
,כשמתחרט על העבירה שעשה בעבר
,מקבל על העתיד להשתנות

84
00:05:33,000 --> 00:05:35,920
מתוודה בפיו
:ובאמת מפסיק עם הטעות

85
00:05:35,950 --> 00:05:38,520
,מהיום באמת מניח תפילין כל יום, מקדש

86
00:05:39,090 --> 00:05:40,370
.כמו שהתורה ציוותה

87
00:05:41,230 --> 00:05:43,370
בלי יום כיפור
.הוא נעשה נקי לחלוטין

88
00:05:43,970 --> 00:05:46,650
,אם עבר על לא תעשה
זה כבר יותר גרוע

89
00:05:46,920 --> 00:05:48,250
.כי הוא לא רק ישב ולא עשה

90
00:05:48,780 --> 00:05:50,570
,אלוקים אומר לו: אל תעשה
.והוא עשה

91
00:05:50,730 --> 00:05:52,880
כתוב לא לאכול דבר
.שהוא לא כשר, והוא אכל

92
00:05:54,050 --> 00:05:57,280
על עבירה כזו
התשובה מתחילה את הניקיון

93
00:05:57,370 --> 00:05:58,700
.ויום הכיפורים מכפר

94
00:05:59,180 --> 00:06:03,510
על זה נאמר: "כי ביום הזה יכפר עליכם
לטהר אתכם מכל חטאותיכם

95
00:06:03,640 --> 00:06:04,760
."לפני ה' תטהרו"

96
00:06:04,810 --> 00:06:06,360
אז זה לא קשור
.לחורבן בית המקדש

97
00:06:06,840 --> 00:06:10,010
גם כשהיה בית המקדש
.היו צמים ביום הכיפורים

98
00:06:11,260 --> 00:06:14,930
יש עוד צום שהוא לא קשור
,לחורבן בית המקדש

99
00:06:14,940 --> 00:06:15,940
.זה תענית אסתר

100
00:06:16,140 --> 00:06:20,000
.לפני פורים יש לנו תענית אסתר
אדרבה, זה צום שקשור

101
00:06:20,020 --> 00:06:21,800
.לשמחה של הגאולה שהייתה אז

102
00:06:22,610 --> 00:06:30,290
,אבל יש ארבע צומות: עשרה בטבת
.שבעה עשר בתמוז, תשעה באב וצום גדליה

103
00:06:30,600 --> 00:06:35,340
אלה ארבעת הצומות שיש לנו
.על חורבן בית המקדש

104
00:06:35,520 --> 00:06:41,480
עשרה בטבת: ב-י' בטבת
.נבוכדנצר מלך בבל שם מצור על ירושלים

105
00:06:42,050 --> 00:06:46,130
,עם ישראל קם בבוקר
.רואה צבא אדיר מקיף את ירושלים

106
00:06:46,950 --> 00:06:48,230
:שבעה עשר בתמוז

107
00:06:49,800 --> 00:06:51,780
הובקעו החומות של ירושלים

108
00:06:52,660 --> 00:06:57,760
,והצבאות נכנסו לתוך ירושלים
.הצבא הרומאי

109
00:07:00,530 --> 00:07:02,800
.תשעה באב: נשרף בית המקדש

110
00:07:04,000 --> 00:07:07,080
,בבית ראשון, ב-ט' בתמוז הובקעו החומות

111
00:07:07,930 --> 00:07:11,750
אבל אנחנו מתאבלים לפי החורבן השני
.כי עד היום אנחנו בגלות

112
00:07:12,840 --> 00:07:14,440
,אז יש את שבעה עשר בתמוז

113
00:07:14,950 --> 00:07:18,520
:אחר כך תשעה באב
.נשרפו שני בתי מקדש ביום הזה

114
00:07:19,200 --> 00:07:23,460
צום גדליה זה היום
.שבו נהרג גדליה בן אחיקם

115
00:07:23,570 --> 00:07:27,430
נבוכדנצר מלך בבל מינה אותו
,שיהיה אחראי, שליט

116
00:07:28,120 --> 00:07:29,620
.במקום המלך שהוא הגלה

117
00:07:30,200 --> 00:07:36,710
,והיו אנשים בעייתיים שהרגו אותו
.את הנציג של מלך בבל

118
00:07:37,070 --> 00:07:39,350
ואז הוא עלה שוב
והגלה את שארית הפלטה

119
00:07:39,660 --> 00:07:42,320
ואז בעצם נחתם העניין
.של הגלות

120
00:07:42,350 --> 00:07:44,140
,לפני כן עוד היה סיכוי שיחזרו

121
00:07:44,410 --> 00:07:45,610
.אבל כעת נחתם העניין

122
00:07:46,420 --> 00:07:48,620
אלה בעצם ארבעת הצומות
.שאנחנו צמים

123
00:07:49,580 --> 00:07:53,100
אנחנו נתמקד בשלושת השבועות האלה
.ובמשמעות שלהם

124
00:07:54,230 --> 00:08:01,020
הזוהר הקדוש אומר שיש לנו
.בגוף 248 איברים ו-365 גידים

125
00:08:02,300 --> 00:08:08,300
ה-365 גידים מכוונים כנגד
.מצוות לא תעשה, 365 מצוות לא תעשה

126
00:08:09,120 --> 00:08:12,220
.האיברים כנגד 248 מצוות עשה

127
00:08:13,390 --> 00:08:17,830
...ויש בשנה
.כמה ימים יש לנו בשנה? 365 ימים

128
00:08:18,040 --> 00:08:22,650
- כלומר, אם אתה עושה טבלה
כל יום יש גיד שמכוון כנגד היום

129
00:08:22,810 --> 00:08:24,390
.ולאו שמכוון כנגד זה

130
00:08:25,150 --> 00:08:27,100
:אומר הזוהר הקדוש בפרשת וישלח

131
00:08:27,990 --> 00:08:32,130
יום תשעה באב הוא יום שמכוון
כנגד גיד הנשה

132
00:08:33,220 --> 00:08:34,570
.מתוך הימים של השנה

133
00:08:34,930 --> 00:08:38,970
ובלאווים, "על כן לא יאכלו
."בני ישראל את גיד הנשה

134
00:08:40,160 --> 00:08:41,610
.מכוון אחד כנגד השני

135
00:08:42,190 --> 00:08:46,120
וידוע, כששרו של עשיו
,נאבק עם יעקב

136
00:08:46,890 --> 00:08:50,560
"כתוב "ויגע בכף ירכו
.ואז נגע בגיד הנשה

137
00:08:51,110 --> 00:08:58,300
יוצא שלמלאך הזה, שהוא ראש הכוחות
,השליליים שיש בבריאה, הס"מ

138
00:08:58,930 --> 00:09:06,920
הוא בעצם שולט בגיד הנשה
,והוא שולט ביום תשעה באב

139
00:09:06,950 --> 00:09:08,690
.שהוא מכוון כנגד גיד הנשה

140
00:09:09,920 --> 00:09:13,790
:לכן אומר הזוהר הקדוש
היום הזה הוא יום מועד לפורענות

141
00:09:13,860 --> 00:09:16,840
,וצריך להיזהר בימים האלה
,שלושת השבועות האלה

142
00:09:17,200 --> 00:09:21,070
צריך להיזהר מדברים מסוכנים
.יותר מאשר כל השנה

143
00:09:21,360 --> 00:09:25,520
,כל השנה צריך להיזהר מסכנה
אבל בשבועות האלה נזהרים יותר

144
00:09:25,930 --> 00:09:29,840
שלא לקחת שום סיכון
כי חלילה האדם עצמו עלול להיפגע

145
00:09:30,150 --> 00:09:31,910
.בקלות יותר מאשר כל השנה

146
00:09:32,570 --> 00:09:35,130
.כלומר, אדם שיוצא לים, יוצא לבריכה

147
00:09:36,180 --> 00:09:41,100
,מותר לצאת לים, לבריכה
.אבל צריך להיזהר

148
00:09:41,390 --> 00:09:43,740
.יש כאלה שלא הולכים
.לא רוצים לקחת סיכונים

149
00:09:43,960 --> 00:09:45,430
לא יוצאים לים ולבריכה

150
00:09:46,500 --> 00:09:49,740
.כי הזמנים האלה מסוכנים
,באמת כל שנה, מי שיעקוב

151
00:09:49,770 --> 00:09:52,320
.בשבועות האלה יש סיפורים לא פשוטים

152
00:09:52,620 --> 00:09:55,080
,ניקח אפילו את המלחמות האחרונות
.מי שזוכר

153
00:09:55,120 --> 00:09:58,560
מלחמת לבנון השנייה התחילה
,בסביבות שבעה עשר בתמוז

154
00:09:58,590 --> 00:10:00,120
.הסתיימה בסביבות תשעה באב

155
00:10:00,650 --> 00:10:04,780
,צוק איתן" התחיל בסביבות שבעה עשר בתמוז"
.הסתיים בסביבות תשעה באב

156
00:10:05,760 --> 00:10:08,330
,עכשיו, השנה גם כן, בשבועות האלה

157
00:10:09,920 --> 00:10:15,060
.כל המהומות, שברוך השם קצת נרגע עכשיו
?מי יודע לאיפה זה היה מגיע

158
00:10:15,450 --> 00:10:19,870
כמה נרצחו בשבועות האלה באכזריות
?שכל יהודי ששומע מצטמרר

159
00:10:21,040 --> 00:10:24,770
:נכנס מחבל, האישה שואלת אותו
.מי אתה? הוא מחייך

160
00:10:25,110 --> 00:10:26,640
.פתאום מוציא סכין, מתחיל לדקור

161
00:10:28,940 --> 00:10:30,060
.דברים לא נתפשים

162
00:10:30,590 --> 00:10:33,210
,משפחת סלומון, שהשם ייקום דמה

163
00:10:33,790 --> 00:10:37,180
ועוד אחרים שכל הצרות
.של השבועות האלה

164
00:10:38,760 --> 00:10:43,400
,השבועות האלה, חכמי הקבלה אומרים
.צריך להיזהר מכל דבר מסוכן

165
00:10:43,700 --> 00:10:47,340
,הסתיים תשעה באב, המתח נגמר
,אפשר להירגע

166
00:10:47,600 --> 00:10:48,970
חוזרים שוב לשגרה

167
00:10:49,350 --> 00:10:51,260
.כי יום תשעה באב זה הפסגה

168
00:10:53,060 --> 00:10:55,210
בכל ההיסטוריה היו לנו
.רק שני בתי מקדש

169
00:10:56,280 --> 00:11:00,500
כמה סיכוי היינו נותנים
?ששני בתי מקדש יישרפו באותו יום

170
00:11:01,130 --> 00:11:03,330
,זה על ידי הבבלים
.וזה על ידי הרומאים

171
00:11:04,620 --> 00:11:07,740
,ותכף נראה מה זה בית המקדש
,מה המשמעות הגדולה לגבינו

172
00:11:08,440 --> 00:11:13,220
שעל זה נאמר שכל המתאבל על ירושלים
.זוכה ורואה בשמחתה

173
00:11:13,760 --> 00:11:18,230
שנאמר: "שמחו את ירושלים
,וגילו בה כל אוהביה

174
00:11:18,380 --> 00:11:21,040
."שישו איתה משוש כל המתאבלים עליה"

175
00:11:21,840 --> 00:11:26,120
אדם שלוקח ללב את הצער
,על חורבן בית המקדש, על ירושלים

176
00:11:26,710 --> 00:11:28,370
,צם ביום שצריך לצום

177
00:11:29,290 --> 00:11:33,310
- כשמגיע הזמן של הגאולה והשמחה
,הוא יושב בשולחן הכבוד

178
00:11:34,330 --> 00:11:35,880
.מכבדים אותו, מייקרים אותו

179
00:11:36,190 --> 00:11:39,480
."שמחו את ירושלים וגילו בה"
."מי? "כל אוהביה

180
00:11:39,510 --> 00:11:42,130
."שישו איתה משוש כל המתאבלים עליה"

181
00:11:43,410 --> 00:11:47,640
אבל כדי להתאבל צריך להבין
,מה זה בכלל בית המקדש, מה הפסדנו שם

182
00:11:47,720 --> 00:11:48,550
.מה המשמעות

183
00:11:49,030 --> 00:11:52,540
,אבל קודם שלושת השבועות האלה
.שהם 21 יום

184
00:11:53,290 --> 00:12:01,570
חכמי הקבלה אומרים שכנגד הימים האלה
.יש 21 ימים של שמחה במהלך השנה

185
00:12:01,960 --> 00:12:06,830
שכל אדם יכול להגביר
את העוצמה של השמחה כל השנה כולה

186
00:12:07,340 --> 00:12:10,250
אם בימים האלה הוא נושא בעול
,עם כלל ישראל

187
00:12:10,340 --> 00:12:12,530
,שאכפת לו מאחר
.לא רק אכפת לו מעצמו

188
00:12:13,070 --> 00:12:16,490
במשך השנה, אם ניקח
,את כל המועדים והימים השמחים

189
00:12:17,750 --> 00:12:24,120
,יש לנו שבת, ראש חודש
 - שני ימים טובים של ראש השנה

190
00:12:24,780 --> 00:12:25,970
.הגענו לארבעה ימים

191
00:12:26,800 --> 00:12:31,310
,יום הכיפורים, שזה יום של שמחה
.מתכפרים העוונות - חמישה

192
00:12:31,850 --> 00:12:35,130
.חג השבועות, יום אחד - שישה

193
00:12:35,500 --> 00:12:38,010
?כמה ימים יש לנו בפסח
.שבעה ימים

194
00:12:39,020 --> 00:12:40,910
.יחד - 13 יום

195
00:12:41,480 --> 00:12:43,250
.ועוד שמונת ימי חג הסוכות

196
00:12:43,870 --> 00:12:47,280
,נחבר את שמונת ימי חג הסוכות
.הגענו ל-21 ימים

197
00:12:48,740 --> 00:12:52,390
ושלושת השבועות האלה
.הם כנגד ה-21 ימים האלה

198
00:12:52,410 --> 00:12:54,300
.זה לעומת זה עשה האלוקים

199
00:12:55,560 --> 00:13:01,680
- אדם שמרגיש את הכאב של השני
.הקב"ה נותן לו שפע של ברכה ושמחה

200
00:13:02,090 --> 00:13:05,540
.לעיתים פונים לאדם: תעזור

201
00:13:06,210 --> 00:13:08,840
,יש פה משפחה במצוקה
.השכנים קשה להם

202
00:13:09,390 --> 00:13:13,740
- קרובי משפחה שזקוקים לעזרה כלשהי
.לדבר עם זה, לסדר את זה

203
00:13:15,100 --> 00:13:20,910
,והאדם הזה נרתם - הולך לבית החולים
.מבקר, מסייע, מדבר עם הרופאים, מסיע

204
00:13:21,380 --> 00:13:23,090
?מה הוא מרגיש
.עשיתי טובה לבן אדם

205
00:13:23,710 --> 00:13:26,550
שידע שהוא מנע מעצמו
.את הצרות האלה

206
00:13:27,090 --> 00:13:29,450
אם חס ושלום נגזר עליו
,להיות בבית חולים

207
00:13:29,990 --> 00:13:32,900
אם נגזר עליו לנסוע לבית חולים
,בשביל מחלות שלו

208
00:13:33,250 --> 00:13:36,850
- זה שהוא טרח לאחרים
.הוא חוסך מעצמו את אותן צרות

209
00:13:36,880 --> 00:13:40,260
,יצא ידי חובה. הוא כבר היה שם
.הוא כבר ביקר שם, הוא עשה

210
00:13:40,720 --> 00:13:43,830
,כל דבר שאדם עוזר לשני
,רואה אדם במצוקה

211
00:13:44,290 --> 00:13:47,380
מה זה שכתוב בתנ"ך
?"וצדקה תציל ממוות"

212
00:13:47,420 --> 00:13:48,880
?למה צדקה מצילה ממוות

213
00:13:49,370 --> 00:13:53,650
- מידה כנגד מידה: נתת חיים לבן אדם
.הקב"ה נותן לך חיים

214
00:13:54,700 --> 00:13:58,830
לפעמים האדם עוזר
"והוא מרגיש "עשיתי דבר גדול

215
00:13:59,460 --> 00:14:00,980
.והוא לא יודע שהוא עוזר לעצמו

216
00:14:01,500 --> 00:14:04,320
,כשהתורה מדברת על התרומה
:אומרת התורה

217
00:14:04,880 --> 00:14:07,120
"ונתנו"
."המילה שם היא "ונתנו

218
00:14:07,530 --> 00:14:11,280
,בדרך רמז, ככה הסבירו שם
.המילה "ונתנו" היא מילה מאוד נדירה

219
00:14:12,030 --> 00:14:16,460
,אתה יכול לקרוא אותה מההתחלה לסוף
.ואתה יכול לקרוא מהסוף להתחלה

220
00:14:16,730 --> 00:14:18,130
.גם ונתנו - ונתנו

221
00:14:18,720 --> 00:14:22,760
,לומר: כשאתה נותן - נתת לעצמך
.החזרת לעצמך

222
00:14:23,470 --> 00:14:26,490
:לכן גם התורה אומרת
וייקחו לי תרומה מאת כל איש"

223
00:14:26,520 --> 00:14:28,520
."אשר ידבנו ליבו"
?"מה זה "וייקחו

224
00:14:29,010 --> 00:14:31,070
."כאן היה צריך להגיד "וייתנו
."אומר "וייקחו

225
00:14:31,450 --> 00:14:33,800
,"מקום אחר כתוב "וייתנו 
- "פה כתוב "וייקחו

226
00:14:33,860 --> 00:14:37,680
 ,לומר: כשאתה נותן
.אתה בעצם לוקח

227
00:14:38,110 --> 00:14:40,900
.וזה כלל גדול
אדם שיאמץ לעצמו את היסוד הזה

228
00:14:41,440 --> 00:14:45,360
שכשהוא עוזר לאחרים
,הוא מבטל מעל עצמו גזרות קשות

229
00:14:45,800 --> 00:14:47,690
אז הוא הולך לעשות את הדברים
.מתוך שמחה

230
00:14:48,120 --> 00:14:51,500
:כשפונים אליו בבקשת עזרה
- תסייע כאן, תעזור כאן

231
00:14:51,940 --> 00:14:56,000
,הוא יודע: אני עושה את זה
.אני פוטר מעצמי הרבה צרות מהסוג הזה

232
00:14:56,270 --> 00:15:00,860
,נמצא ששלושת השבועות האלה
שעליהם נאמר "שמחו את ירושלים

233
00:15:00,880 --> 00:15:04,520
,וגילו בה כל אוהביה"
 ,"שישו איתה משוש כל המתאבלים עליה

234
00:15:04,770 --> 00:15:06,290
.אלה שלושת השבועות של אבלות

235
00:15:06,760 --> 00:15:10,220
.עכשיו אין חתונות
.האשכנזים כל שלושת השבועות לא מתחתנים

236
00:15:10,490 --> 00:15:13,200
.הספרדים מראש חודש אב לא מתחתנים

237
00:15:13,880 --> 00:15:16,890
,מגיע שבוע שחל בו תשעה באב
.כבר לא מסתפרים

238
00:15:16,980 --> 00:15:19,640
גם הספרדים לא מסתפרים
.בשבוע שחל בו תשעה באב

239
00:15:20,100 --> 00:15:22,770
עולים מדרגה. שבוע שחל בו תשעה באב
השנה זה יוצא

240
00:15:23,200 --> 00:15:25,660
.ממוצאי שבת ועד יום שלישי בלילה

241
00:15:26,270 --> 00:15:30,550
.לא אוכלים בשר בימים האלה
.רק אם יש ברית, אם יש שמחה, אוכלים בשר

242
00:15:30,620 --> 00:15:35,050
בשבת גם מותר לאכול בשר
.כי בשבת לא מתאבלים

243
00:15:36,040 --> 00:15:40,270
אבל כל השבועות האלה נוהגים במנהגי אבלות
.כשהפסגה יום תשעה באב

244
00:15:40,880 --> 00:15:42,940
,ביום תשעה באב לא נועלים נעלי עור

245
00:15:43,560 --> 00:15:47,280
,רק נעלי בד או נעלי גומי
.כמו נעלי ספורט, שהם לא עשויים מעור

246
00:15:47,730 --> 00:15:51,790
יושבים על הרצפה. עד תשעה באב בצוהריים
.יושבים על הרצפה, מתאבלים

247
00:15:52,260 --> 00:15:57,910
סעודה מפסקת - לפני הצום יושבים גם
על איזה מזרן או כרית

248
00:15:58,480 --> 00:16:00,630
.ואוכלים תבשיל אחד

249
00:16:01,560 --> 00:16:03,480
.אסור לאכול בסעודה מפסקת שני תבשילים

250
00:16:03,870 --> 00:16:06,780
?הרבה מה עושים
שעה לפני אוכלים ארוחה רגילה

251
00:16:07,620 --> 00:16:10,910
,עם כמה תבשילים
ולפני שהולכים לבית הכנסת להתפלל

252
00:16:11,220 --> 00:16:13,660
,יושבים על הרצפה
.לוקחים ביצה קשה עם איזו פיתה

253
00:16:13,920 --> 00:16:15,930
- זה רק לקראת הצום
.הסעודה המפסקת

254
00:16:16,780 --> 00:16:19,810
.כל אלה מנהגי אבלות
.ביום תשעה באב לא מתרחצים

255
00:16:20,320 --> 00:16:22,480
.רק אם מתלכלך מותר לו לנקות את עצמו

256
00:16:22,730 --> 00:16:24,480
.אבל רחיצה של תענוג אסורה

257
00:16:24,830 --> 00:16:27,980
,לא סכים את הידיים בקרמים
.את הגוף בקרמים

258
00:16:28,010 --> 00:16:29,280
.רק אם יש לו פצעים - מותר

259
00:16:29,800 --> 00:16:32,590
.אבל לתענוג ביום תשעה באב נזהרים

260
00:16:33,090 --> 00:16:36,680
?מה המשמעות של הימים הגדולים האלה

261
00:16:38,460 --> 00:16:42,670
- כשמתבוננים על מה בעצם אנחנו מתאבלים

262
00:16:43,750 --> 00:16:45,820
.יש בזה רבדים רבדים של עומק

263
00:16:45,960 --> 00:16:50,400
:הרובד הכי פשוט
.תראה כמה צרות היו לעם ישראל

264
00:16:50,980 --> 00:16:55,210
.יצאנו לגלות, כמה נטבחו
.גם השואה קשורה לחורבן בית המקדש

265
00:16:55,940 --> 00:16:59,910
אם לא שמפני חטאינו גלינו מארצנו
,ונתרחקנו מעל אדמתנו

266
00:17:00,000 --> 00:17:00,880
.גם לא הייתה שואה

267
00:17:01,090 --> 00:17:04,200
,הכול היה ממשיך במלכות ישראל
.הכול היה טוב

268
00:17:04,930 --> 00:17:09,280
,אבל יצאנו, כל הצרות של כל ההיסטוריה
- עלילות, שמדות, פוגרומים

269
00:17:09,620 --> 00:17:12,840
,כל מה שהיה קשור לחורבן בית המקדש
.ליציאה לגלות

270
00:17:14,030 --> 00:17:19,800
המצב הרוחני של עם ישראל
.שהלך וירד ביחס למה שהיה בזמנם

271
00:17:20,910 --> 00:17:27,150
אז זו סיבה פשוטה שאדם מתאבל
,על הצרות הפרטיות שלו, על הסבל שלו

272
00:17:27,630 --> 00:17:32,010
,על הצרות של כלל ישראל
.על המצב הרוחני, על המצב הגשמי

273
00:17:32,450 --> 00:17:33,270
.זה בפשטות

274
00:17:33,840 --> 00:17:39,160
אבל יותר בעומק, יש לזה משמעות
.יותר גדולה, יותר עמוקה

275
00:17:39,600 --> 00:17:44,460
:בפסוק כתוב שיעקב אבינו אמר
,מה נורא המקום הזה"

276
00:17:44,760 --> 00:17:47,420
אין זה כי אם בית אלוהים"
."וזה שער השמיים

277
00:17:47,930 --> 00:17:49,010
?"מה פירוש "שער השמיים

278
00:17:49,930 --> 00:17:52,000
.כשיש שער, אתה יכול להיכנס דרכו

279
00:17:52,330 --> 00:17:55,160
.לשמיים יש שער
.תפילות לא עולות מכל מקום

280
00:17:55,230 --> 00:17:56,180
.רק דרך השער

281
00:17:56,770 --> 00:17:59,480
השפע יורד לעולם
.גם כן דרך השער

282
00:17:59,690 --> 00:18:02,390
?איפה השער הזה נמצא
.מעל מקום המקדש

283
00:18:03,030 --> 00:18:07,120
ובית המקדש הוא כמו בית קיבול
של צינור שפע

284
00:18:07,140 --> 00:18:10,470
שמקבל את האור העליון
.ומזרים לכל הכיוונים

285
00:18:11,130 --> 00:18:13,580
כשדיברנו כאן על עולם הצבעים
,בתורת הקבלה

286
00:18:14,440 --> 00:18:17,270
הזכרנו שאדם יכול להתרפא
.על ידי צבעים

287
00:18:17,940 --> 00:18:20,540
,מה שהיום יש מחקרים
.שגילו את העניין הזה

288
00:18:20,840 --> 00:18:23,720
רבי משה קורדובירו
"כותב בספר "פרדס רימונים

289
00:18:24,200 --> 00:18:26,580
שהאדם יכול להתרפא על ידי צבעים

290
00:18:27,400 --> 00:18:32,860
כי כל צבע יש לו את השורש הרוחני
לפי המבנה של הספירות העליונות

291
00:18:33,390 --> 00:18:34,650
.ויש לזה השפעה על האדם

292
00:18:35,490 --> 00:18:41,490
אדם שמסתכל בצבע הירוק
,או שאוכל את כל הירוקים שיש

293
00:18:41,840 --> 00:18:44,200
.הצבע הירוק הוא מרפא את האדם

294
00:18:44,700 --> 00:18:49,030
,מסביר הרמ"ק למה
כי השורש של הירוק זה ספירת בינה

295
00:18:49,700 --> 00:18:52,440
וספירת בינה היא תחילת הבריאה

296
00:18:52,990 --> 00:18:54,940
.וממילא על ידי ירוק האדם מתרפא

297
00:18:55,490 --> 00:19:00,260
,אדם שמסתכל בכחול
.הצבע הכחול מרגיע אותו, מרגיע את הנפש

298
00:19:01,160 --> 00:19:06,750
אדום - מתסיס. מי שיש לו
לחץ דם נמוך, הצבע האדום טוב בשבילו

299
00:19:07,170 --> 00:19:11,370
כי זה גורם יותר לחיות
.כשהוא מסתכל באדום

300
00:19:12,140 --> 00:19:15,160
.צהוב - צבע שמשמח
אדם שבעצבות

301
00:19:15,470 --> 00:19:19,260
,שיסתכל בצהוב ויצא לשמש
.מקום שיש הרבה אור

302
00:19:19,740 --> 00:19:21,700
.הצבע הצהוב מסלק עצבות

303
00:19:21,780 --> 00:19:24,060
.הוא מסביר על פי הספירות
,דיברנו על זה אז כאן

304
00:19:24,490 --> 00:19:27,580
,על השילוב שיש בין חסד לגבורה
.שזה האיזון

305
00:19:27,750 --> 00:19:29,030
.החזה שזה תפארת

306
00:19:29,380 --> 00:19:31,370
,אז זה שייך לצהוב
.נותן שמחה

307
00:19:32,090 --> 00:19:35,560
,כל צבע וצבע יש לו ריפוי לאדם
.יש לו משמעות

308
00:19:36,400 --> 00:19:40,780
הכוהן הגדול בבית המקדש
היה לובש בגדים שיש בהם צבעים שונים

309
00:19:40,990 --> 00:19:41,680
.לא לחינם

310
00:19:42,300 --> 00:19:44,400
,כשהיה הולך, האור העליון

311
00:19:44,430 --> 00:19:47,840
אם היו לנו עיניים רוחניות לראות
,את כל הקרינות שהיו באותה שעה

312
00:19:48,200 --> 00:19:51,320
,אור עליון שמגיע אליו
,זורם ממנו לכל הכיוונים

313
00:19:51,640 --> 00:19:53,430
.העבודה שהייתה לו ביום הכיפורים

314
00:19:54,060 --> 00:19:58,600
בית המקדש היה כלי אדיר
.שנותן שפע גדול לכל העולם כולו

315
00:19:59,160 --> 00:20:02,650
עד כדי כך שחז"ל אומרים
שאם הגויים היו יודעים

316
00:20:02,680 --> 00:20:04,520
,מה הם מקבלים מבית המקדש

317
00:20:04,550 --> 00:20:06,980
,כי השפע הוא לא רק לעם ישראל
,הוא לכל העולם

318
00:20:07,700 --> 00:20:10,570
במקום לשרוף היו שומרים עליו
כהנה וכהנה

319
00:20:11,640 --> 00:20:13,460
.כי היו יודעים שהבית הזה הוא בית גדול

320
00:20:14,200 --> 00:20:19,710
,כשבית המקדש חרב ונשרף
בעצם נהרס אותו צינור שפע רוחני

321
00:20:19,910 --> 00:20:20,800
.שיורד לעולם

322
00:20:21,190 --> 00:20:24,300
צינור השפע הזה שנהרס
.גרם שאין היום נביאים

323
00:20:24,340 --> 00:20:25,120
אז היו נביאים

324
00:20:26,010 --> 00:20:29,710
שומעים את הקב"ה מדבר
,ויכולים לומר לנו מה אומר בורא עולם

325
00:20:29,730 --> 00:20:30,720
.לתת לנו הדרכה

326
00:20:32,170 --> 00:20:36,420
,שאול המלך, אבדו לו האתונות
הלך לשאול את הנביא

327
00:20:36,800 --> 00:20:37,900
.איפה האתונות נמצאות

328
00:20:39,100 --> 00:20:42,860
איפה יש היום נביאים
?ששומעים את הקב"ה מדבר איתם

329
00:20:43,300 --> 00:20:46,910
מאז שחרב בית המקדש
.נהרס הצינור הזה של הנבואה

330
00:20:47,210 --> 00:20:48,420
.אין לנו נבואה בעולם

331
00:20:48,980 --> 00:20:51,610
כלומר, הקלקול של חורבן בית המקדש

332
00:20:51,720 --> 00:20:55,350
יש לו השלכות הרבה יותר
מכפי שזה נראה כלפי חוץ

333
00:20:55,770 --> 00:20:57,220
.כי יש לזה השלכה רוחנית

334
00:20:58,540 --> 00:21:01,810
אבל יש רובד פנימי יותר
.ועמוק יותר

335
00:21:02,450 --> 00:21:07,160
חז"ל אומרים שמאז
 - "שעם ישראל יצא לגלות, "שכינתא בגלותא

336
00:21:07,510 --> 00:21:08,900
.השכינה נמצאת בגלות

337
00:21:09,070 --> 00:21:11,160
מה פירוש המילים האלה
?"שכינה נמצאת בגלות"

338
00:21:11,900 --> 00:21:14,770
,וכשאנחנו מתאבלים
.מתאבלים על צער השכינה

339
00:21:15,160 --> 00:21:18,050
גם אומרים, בקינות אומרים
,שאוי לנו על גלות השכינה

340
00:21:18,070 --> 00:21:19,090
.מזכירים את העניין הזה

341
00:21:19,590 --> 00:21:20,770
?משל למה הדבר דומה

342
00:21:21,040 --> 00:21:25,120
.נתאר לעצמנו בן מלך שנתפס בשוד

343
00:21:25,580 --> 00:21:28,630
.עצרו אותו, תפסו אותו
.מתברר שזה בן המלך

344
00:21:28,940 --> 00:21:31,420
.בחוק אין אפליה
.העמידו אותו למשפט

345
00:21:31,770 --> 00:21:34,450
במשפט נגזר עליו חמש שנות מאסר

346
00:21:35,500 --> 00:21:37,410
בתנאים של הכלא
.של הימים ההם

347
00:21:37,850 --> 00:21:42,180
,היום יש תנאים בכלא - לוקחים מחבלים
.מוציאים אותם עם תואר של דוקטור

348
00:21:42,710 --> 00:21:46,250
,מכניסים אותו לכלא
,נותנים לו ללמוד, נותנים לו פרנסה

349
00:21:46,280 --> 00:21:48,410
.נותנים לו דברים לא הגיוניים

350
00:21:48,940 --> 00:21:49,780
.אז לא היה כך

351
00:21:50,780 --> 00:21:53,980
.אדם פושע מכניסים אותו לכלא ובהתאם

352
00:21:55,450 --> 00:22:00,970
,שם בכלא היה מזרן שישן על הרצפה
אוכל ללחם צר ומים לחץ

353
00:22:01,370 --> 00:22:04,020
.מעט מאוד
.זה מה שהיו נותנים להם

354
00:22:04,660 --> 00:22:07,930
חמש שנים לאכול לחם ומים
.ולישון על הרצפה

355
00:22:09,060 --> 00:22:16,060
כשהמלך שמע שבנו שדד
,והוכנס לכלא

356
00:22:17,280 --> 00:22:18,610
.כולם שווים בפני החוק

357
00:22:20,210 --> 00:22:22,510
.אז הוא בסדר, חותם על זה
?מה הוא יכול לעשות

358
00:22:22,620 --> 00:22:23,740
.זו האמת, חתם על זה

359
00:22:24,770 --> 00:22:28,440
.והנה בערב יושב המלך לאכול ארוחת ערב

360
00:22:29,320 --> 00:22:33,410
,מגישים לפניו, כמו כל ערב
מגש כסף מלא ארוחת פאר

361
00:22:33,430 --> 00:22:35,410
.עמוס כולו במאכלים שונים

362
00:22:36,140 --> 00:22:39,470
,המלך מסתכל
."אני לא מסוגל לאכול"

363
00:22:39,750 --> 00:22:43,670
,הבן שלי בכלא
.ישן על מזרן, אוכל לחם ומים

364
00:22:43,980 --> 00:22:45,810
?אני אוכל מאכלים כאלה מפוארים

365
00:22:46,280 --> 00:22:48,510
.דחף את המגש
.לקח קצת לחם ומים

366
00:22:49,410 --> 00:22:51,560
.לא רוצה יותר
.תאכל, אדוני... -לא, הוא לא רוצה-

367
00:22:51,850 --> 00:22:56,110
.הלך לישון, נכנס לחדר שינה
.חדר מפואר של מלכות

368
00:22:56,620 --> 00:22:58,740
,אומר: הבן שלי ישן על מזרן
?אני אישן על זה

369
00:22:58,770 --> 00:23:00,650
,הוריד שמיכה על הרצפה
.ישן על הרצפה

370
00:23:01,350 --> 00:23:03,250
.באים כולם: אדוני, זה לא כבוד מלכות

371
00:23:03,970 --> 00:23:07,270
,אני לא מסוגל. הבן שלי בתנאים כאלה
.אני אישן על...? לא יכול

372
00:23:08,380 --> 00:23:11,470
.יום, יומיים, שבוע, חודש
.הוא לא מסוגל

373
00:23:13,790 --> 00:23:17,600
והנה סיפרו לבן: אתה יודע
?כמה אביך בצער עליך

374
00:23:18,550 --> 00:23:20,690
,כבר כמה חודשים ישן על הרצפה

375
00:23:21,330 --> 00:23:22,310
.בקושי אוכל

376
00:23:23,830 --> 00:23:27,490
,אם לבן המלך יש לב
:על מי כואב לו יותר

377
00:23:27,890 --> 00:23:29,240
?על עצמו או על אביו

378
00:23:30,250 --> 00:23:31,380
.יותר כואב לו על אביו

379
00:23:31,940 --> 00:23:33,730
,אומר: אני עוד עשיתי שטויות, אני סובל

380
00:23:33,750 --> 00:23:34,990
?אבל למה אבא צריך לסבול

381
00:23:35,940 --> 00:23:36,900
?ואז מה הוא עושה

382
00:23:37,730 --> 00:23:42,290
,עושה את כל המאמצים כדי שאביו
,המלך האהוב והחשוב והגדול

383
00:23:42,550 --> 00:23:45,250
.יחזור שוב לשמחתו כמו שהיה בעבר

384
00:23:45,750 --> 00:23:48,960
,אז הוא משתדל להתנהג יפה
שינכו לו שליש, לעשות הכול

385
00:23:48,970 --> 00:23:51,230
.לצאת כמה שיותר מהר
,פחות אכפת לו מעצמו

386
00:23:51,430 --> 00:23:52,680
.יותר אכפת לו מהמלך

387
00:23:54,320 --> 00:23:57,880
,כשעם ישראל יוצא לגלות
."כתוב בפסוק: "עימו אנוכי בצרה

388
00:23:58,940 --> 00:24:01,070
,נכון, היינו לא בסדר
.הוציא אותנו לגלות

389
00:24:01,740 --> 00:24:04,920
,אבל הקב"ה בצער איתנו
.אנחנו הילדים שלו

390
00:24:05,290 --> 00:24:08,680
."בנים אתם לה' אלוקיכם"
."זה נקרא "שכינתא בגלותא

391
00:24:08,930 --> 00:24:09,880
,השכינה בגלות

392
00:24:10,560 --> 00:24:14,360
שכביכול הקב"ה בצער יחד איתנו
.על המצב שלנו

393
00:24:15,070 --> 00:24:17,320
,אז כשאנחנו היום מתקנים את עצמנו

394
00:24:18,810 --> 00:24:20,190
?מה בעצם אנחנו עושים

395
00:24:20,910 --> 00:24:24,710
.מזרזים יותר שכבוד שמיים יחזור לאיתנו

396
00:24:25,220 --> 00:24:28,610
,יותר ממה שאכפת לנו על עצמנו
,זו הסתכלות יותר עמוקה

397
00:24:29,080 --> 00:24:33,010
שאנחנו רוצים לזרז את הגאולה
פחות ממחשבה על עצמנו

398
00:24:33,020 --> 00:24:36,090
שסובלים מערבים וצרות
,ומשכנתה וחובות

399
00:24:36,110 --> 00:24:38,150
.כל אחד עם הצרות שלו וצרות הכלל

400
00:24:38,380 --> 00:24:42,150
ולא רק על זה שבית המקדש חרב
,וצינור השפע נהרס

401
00:24:42,890 --> 00:24:47,230
אלא בעיקר האדם מצטער
,בצערו של אביו שבשמיים

402
00:24:47,530 --> 00:24:49,840
רוצה שהגאולה תבוא
.כמה שיותר מהר

403
00:24:49,850 --> 00:24:54,300
 וידע כל פעול כי אתה פעלתו"
,"ויבין כל יצור כי אתה יצרתו

404
00:24:54,320 --> 00:24:57,840
שכל העולם יכיר במלכות שמיים
.כשיבוא משיח וגאולה

405
00:24:58,550 --> 00:25:02,080
...כי באמת בזמן ביאת המשיח
?מה זה בעצם משיח

406
00:25:02,530 --> 00:25:05,330
?הרבה אנשים שואלים: מה זה משיח
?מה פירוש המילה משיח

407
00:25:06,690 --> 00:25:09,770
,צריך לדעת, משיח הוא בן אדם כמונו
.כמו כל אחד מאיתנו

408
00:25:09,920 --> 00:25:12,210
,יש לו אבא, יש לו אימא
.בן אדם רגיל

409
00:25:13,560 --> 00:25:17,410
?מה המיוחד בו
.שהוא בן אחר בן עד דוד המלך

410
00:25:17,880 --> 00:25:22,260
כתוב בפסוק "ויצא חוטר מגזע ישי
."ונצר משורשיו יפרה

411
00:25:22,680 --> 00:25:24,420
הוא בן אחר בן
.עד דוד המלך

412
00:25:25,520 --> 00:25:26,530
והאדם הזה

413
00:25:28,640 --> 00:25:31,230
...כשיוכתר למלך
 :פירוש המילה משיח

414
00:25:32,720 --> 00:25:36,210
בעם ישראל מכתירים מלכים
על ידי שבא נביא

415
00:25:36,300 --> 00:25:37,880
.ומושח אותו בשמן המשחה

416
00:25:38,010 --> 00:25:40,800
,"כשאתה אומר "אני מחכה למשיח
.אתה אומר: אני מחכה למלך

417
00:25:40,820 --> 00:25:41,620
.זה הפירוש משיח

418
00:25:41,970 --> 00:25:45,150
,היום יש ראש ממשלה
,יש נשיא מדינה, יש 120 חברי כנסת

419
00:25:45,460 --> 00:25:47,950
ביניהם כמה מחבלים
שלא מובן מה הם עושים שם

420
00:25:48,170 --> 00:25:52,040
ועוד מקבלים משכורת
ומדברים נגד ישראל ונגד הצבא

421
00:25:52,270 --> 00:25:54,040
.ונלחמים בעם ישראל

422
00:25:54,430 --> 00:25:56,120
.טוב, זו דמוקרטיה
?מה אפשר לעשות

423
00:25:56,730 --> 00:25:59,880
.כשיבוא משיח אין יותר ראש ממשלה

424
00:26:00,600 --> 00:26:04,920
.מכתירים אותו למלך
.הוא עצמו הופך להיות המלך של מדינת ישראל

425
00:26:05,930 --> 00:26:07,040
,רק יש כאן בעיה

426
00:26:07,620 --> 00:26:09,900
מי שיכול למשוח מלכים
,זה רק נביא

427
00:26:10,400 --> 00:26:13,120
אבל היום אין נביא
?אז מי ימשח אותו למלך

428
00:26:13,830 --> 00:26:16,970
התשובה היא: יש נביא אחד
.שלא מת מאז ועד היום

429
00:26:17,000 --> 00:26:20,150
.כתוב בתנ"ך שהוא עלה עם הגוף
?מי זה הנביא הזה

430
00:26:20,930 --> 00:26:21,630
.אליהו הנביא

431
00:26:22,230 --> 00:26:26,210
:זה מה שכתוב בפסוק
הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא"

432
00:26:26,380 --> 00:26:28,410
'לפני בוא יום ה"
."הגדול והנורא

433
00:26:30,160 --> 00:26:32,720
?למה הוא שולח אותו
.כי הוא היחיד שיכול להכתיר מלכים

434
00:26:33,530 --> 00:26:37,650
,בסוגריים נציין, מכאן נלמד
.שלא כל אחד יכול להחליט שהוא המשיח

435
00:26:38,390 --> 00:26:41,240
,אני כבר פגשתי, ברוך השם
,למעלה מ-20 משיחים

436
00:26:41,520 --> 00:26:43,130
.שכל אחד בטוח שהוא המשיח

437
00:26:43,610 --> 00:26:48,590
צריך לדעת, כל זמן שלא בא אליהו הנביא
ומשח את האדם למלך

438
00:26:48,690 --> 00:26:51,450
.והודיע לו ולכל ישראל שזה המשיח

439
00:26:51,480 --> 00:26:52,890
.יש סימנים לזהות את אליהו

440
00:26:53,340 --> 00:26:55,790
,אבל כשיבוא אליהו ויכריז על אותו אדם

441
00:26:55,970 --> 00:26:57,290
.אז נדע שזה המשיח

442
00:26:58,070 --> 00:27:01,380
,כשהוא יימשח למלך
,יתחיל לדבר דברי חוכמה

443
00:27:01,900 --> 00:27:06,190
כותב הרמב"ם שהאדם הזה
.יהיה גדול בחוכמה יותר משלמה המלך

444
00:27:06,860 --> 00:27:08,540
.שלמה המלך החכם באדם

445
00:27:09,290 --> 00:27:13,120
,היה בקיא בכל התורה
.בכל החוכמות, בכל המדעים

446
00:27:14,400 --> 00:27:19,070
האיי-קיו של שלמה המלך
,היה גדול מאיינשטיין, מניוטון

447
00:27:19,100 --> 00:27:22,910
- כל המדענים שניקח אותם
.היו בכיס הקטן של שלמה המלך

448
00:27:23,540 --> 00:27:26,680
כתוב בתנ"ך שלא היה אדם חכם כמוהו
.ולא יהיה כמוהו

449
00:27:27,770 --> 00:27:31,130
,ובחוכמה שלו, כשהוא הסתכל
.הוא לא ראה מה שאנחנו רואים

450
00:27:32,330 --> 00:27:36,490
,הגאונות שלו, כשהוא היה רואה כל דבר
,מיד המוח היה כבר מפרק את זה לגורמים

451
00:27:36,570 --> 00:27:37,740
.מה מסתתר מאחורי

452
00:27:38,040 --> 00:27:41,780
היה לומד תורה, את כל הסודות
,של הבריאה שנמצאים בתורה

453
00:27:41,960 --> 00:27:43,780
.הוא היה קורא את הרבדים הפנימיים

454
00:27:44,090 --> 00:27:46,130
היה מגלה את כל החוכמות
.שיש בעולם

455
00:27:46,360 --> 00:27:50,700
החוכמה, הגאונות. עד היום כשרואים
,את מפעלי הבנייה של שלמה המלך בארץ

456
00:27:50,730 --> 00:27:51,640
.עומדים נפעמים

457
00:27:52,100 --> 00:27:57,260
,הזכרנו כאן באחד השיעורים
ממעיינות שנמצאים באזור חברון

458
00:27:58,320 --> 00:28:02,490
- ועד הרב הבית
.המרחק הוא 68 ק"מ של פיתולים

459
00:28:03,260 --> 00:28:04,600
הר הבית מקום גבוה

460
00:28:05,990 --> 00:28:07,460
.והיו צריכים המון מים שם

461
00:28:09,660 --> 00:28:12,380
,עולי רגלים שהיו באים
עבודת הקורבנות

462
00:28:12,560 --> 00:28:14,900
,ובית המקדש צריך להיות סטרילי
נקי לחלוטין

463
00:28:15,170 --> 00:28:17,410
.אבל היו שוחטים שם
.היה צריך המון מים

464
00:28:17,550 --> 00:28:20,250
.ובית המקדש במעלה הר המוריה, הר הבית

465
00:28:20,470 --> 00:28:22,060
?מי יסחב כמויות כאלה של מים

466
00:28:22,220 --> 00:28:27,400
עד היום החוקרים לא יודעים
איך אדם הצליח להגיע לאיכות כזאת

467
00:28:27,700 --> 00:28:31,150
של דיוק של אלפית המילימטר
,בחציבה בתוך סלעים

468
00:28:31,170 --> 00:28:34,860
מתחת הרים, 68 ק"מ
.על פי חוק כלים שלובים

469
00:28:35,450 --> 00:28:37,680
,מצא שם מעיין שנמצא במקום גבוה

470
00:28:37,710 --> 00:28:40,850
סידר את זה בצורה
.שזה ירד לבריכות שלמה

471
00:28:41,020 --> 00:28:43,340
,יש בבית לחם, מי שמכיר
.שלוש בריכות גדולות

472
00:28:43,370 --> 00:28:45,700
יש ארכיאולוגים שאמרו
.שאת זה הורדוס עשה

473
00:28:46,120 --> 00:28:48,050
.זה לא נכון
.אצל הורדוס היו רק שיפוצים

474
00:28:48,400 --> 00:28:51,610
אבל מה שבעם ישראל קוראים לזה
.בריכות שלמה, זה בריכות שלמה

475
00:28:51,860 --> 00:28:55,030
,הוא זה שעשה אותן. 68 ק"מ

476
00:28:55,100 --> 00:28:59,610
מנהרות שעוברות דרך הר גילה
ועוברות בפיתולים

477
00:29:00,360 --> 00:29:04,480
ועל פי חוק כלים שלובים, המים יורדים מכאן
ועולים אוטומטית להר הבית

478
00:29:04,530 --> 00:29:06,480
.בלי מנופים, בלי חשמל, בלי כלום

479
00:29:07,020 --> 00:29:09,170
,והיו פותחים פקק
.הייתה הצפה של מים

480
00:29:09,920 --> 00:29:11,590
שלמה היה חכם באדם

481
00:29:11,980 --> 00:29:15,580
,והוא זה שבנה את בית המקדש הראשון
.בנה אותו עם המון סודות

482
00:29:16,140 --> 00:29:18,820
,כשבנה את בית המקדש
.זה לא כמו אדריכל

483
00:29:18,860 --> 00:29:23,000
,אדריכל לוקח שרטוט
.מתכנן דברים יפים ונחמדים ועושה

484
00:29:23,730 --> 00:29:27,010
,כששלמה תכנן את בית המקדש
תכנן עם סודות

485
00:29:27,170 --> 00:29:31,610
 ,של השיעורים של האורך
.כמה מטר, כמה רוחב כל דבר

486
00:29:31,910 --> 00:29:37,150
הכול היה עם פנימיות עצומה
.של סודות בתורת הסוד

487
00:29:37,160 --> 00:29:39,910
,היה בקי בתורת הקבלה
.בכל החוכמות האלה

488
00:29:40,300 --> 00:29:41,910
.היה בקי בהן שלמה המלך

489
00:29:42,900 --> 00:29:47,030
וכתוב שהמלך המשיח יהיה גדול בחוכמה
.יותר משלמה המלך

490
00:29:47,540 --> 00:29:52,740
,כמה ששלמה היה עם איי-קיו כזה
,המלך המשיח, שהוא מזרעו של שלמה

491
00:29:53,060 --> 00:29:54,030
,שלמה בן דוד

492
00:29:54,510 --> 00:29:57,630
,וניצוץ מנשמתו נמצא בו
 - כך אומרים המקובלים

493
00:29:58,380 --> 00:30:00,250
הוא יהיה גדול בחוכמה יותר משלמה

494
00:30:00,840 --> 00:30:03,050
.וקרוב בנבואה למדרגת משה

495
00:30:03,600 --> 00:30:06,860
,כלומר, הוא יהיה מעל כל הנביאים
.אבל פחות ממשה רבנו

496
00:30:07,940 --> 00:30:10,560
על משה כתוב שלא היה
.ולא יהיה נביא כדוגמתו

497
00:30:11,080 --> 00:30:13,390
ואין קשר גם מבחינת הדורות

498
00:30:13,430 --> 00:30:16,790
,בין משה, שהיה משבט לוי
.לבין שלמה משבט יהודה

499
00:30:17,270 --> 00:30:22,530
.אז הוא יהיה קרוב בנבואה
עכשיו נתאר לעצמנו אדם כזה מתחיל לדבר

500
00:30:23,460 --> 00:30:26,610
.דברי חוכמה
.כל העולם נפעם מחוכמתו

501
00:30:27,710 --> 00:30:30,420
?ואז מה קורה
.מתחילות מהפכות בעולם

502
00:30:30,680 --> 00:30:34,510
 מהפכה בצרפת - לא רוצים
.את הנשיא שלנו, רוצים את המלך היהודי

503
00:30:34,780 --> 00:30:37,180
.נוחת בצרפת, מכתירים אותו למלך צרפת

504
00:30:37,640 --> 00:30:40,700
,מהפכה בארצות הברית
.מהפכה באנגליה, במצרים

505
00:30:41,230 --> 00:30:43,740
עד שהוא הופך להיות
.המלך של כל כדור הארץ

506
00:30:44,550 --> 00:30:49,050
,ולאחר שהוא מולך על כל העולם
.בית המקדש יורד משמיים

507
00:30:50,010 --> 00:30:52,530
,אנחנו נראה כמו נקודת אור יורדת מלמעלה

508
00:30:52,550 --> 00:30:54,240
.נוחתת על מקום הר הבית

509
00:30:54,790 --> 00:30:57,980
,המסגד, כל מה שיש שם
.הכול נמחה מהעולם

510
00:30:58,320 --> 00:31:00,490
.יורד בית המקדש בתפארתו

511
00:31:00,910 --> 00:31:03,260
ואז אנחנו באים
.ועושים את החיבורים, את הגימורים

512
00:31:03,760 --> 00:31:06,550
,לכן אומרים בתפילה
,שמעתי את זה ממרן הרב עובדיה יוסף

513
00:31:06,580 --> 00:31:12,680
שהסביר שבתפילה אנחנו אומרים
."הראנו בבניינו, שמחנו בתיקונו"

514
00:31:13,150 --> 00:31:14,460
?"מה זה "בניינו"? מה זה "תיקונו

515
00:31:14,960 --> 00:31:17,050
,הראנו בבניינו" כי אנחנו לא נבנה"

516
00:31:17,400 --> 00:31:20,720
,אנחנו נראה אותו יורד בנוי
.אז תראה לנו את בית המקדש יורד בנוי

517
00:31:21,250 --> 00:31:22,980
- "אחר כך "שמחנו בתיקונו

518
00:31:23,230 --> 00:31:26,020
,הגימורים של הצנרת, מה שצריך שנעשה שם

519
00:31:26,240 --> 00:31:29,570
שמח אותנו שנהיה שותפים
,בבנייה, בעשייה הזאת

520
00:31:29,630 --> 00:31:31,180
.בגימור של בית המקדש

521
00:31:31,880 --> 00:31:33,520
.באותה תקופה תחיית המתים

522
00:31:34,520 --> 00:31:39,060
כל האנשים שהלכו לעולמם
.וראויים לקום בתחיית המתים יקומו

523
00:31:39,340 --> 00:31:41,880
."ורבים מישני אדמת עפר יקיצו"

524
00:31:43,710 --> 00:31:48,160
קרוב לאלפיים שנה עם ישראל
:מחכה לשמוע את המילים

525
00:31:48,190 --> 00:31:50,230
.הגיע זמן גאולתנו

526
00:31:50,420 --> 00:31:52,740
,היום, יום תשעה באב

527
00:31:53,020 --> 00:31:58,290
זהו עת רצון שבו כולנו
.יכולים להיות שותפים בקירוב הגאולה

528
00:31:58,650 --> 00:32:02,710
,קבלו על עצמכם מצווה
.מעשה טוב או קבלה לעתיד

529
00:32:03,000 --> 00:32:06,320
שתפו אותנו ושמכם ייכתב בספר הזכויות

530
00:32:06,340 --> 00:32:10,560
שיוכנס בט"ו באב
:לביתם של גדולי הדור לברכה

531
00:32:10,700 --> 00:32:14,470
נשיא מועצת חכמי התורה
,מרן חכם שלום כהן

532
00:32:14,610 --> 00:32:17,780
,מרן שר התורה הרב חיים קנייבסקי

533
00:32:17,960 --> 00:32:22,660
והמקובלים הרב דוד בצרי
.ורבי דוד אבוחצירא

534
00:32:23,300 --> 00:32:28,310
קיבלתם קבלה? חייגו או שלחו
"הודעת אס-אם-אס עם המילה "קבלה

535
00:32:28,460 --> 00:32:31,560
.וכנסו לספר הזכויות של עם ישראל

536
00:32:42,950 --> 00:32:50,170
הזכרנו פעם את דברי הגמרא
שמשווה בין זרע שזורעים באדמה

537
00:32:50,220 --> 00:32:51,590
,והוא נרקב וצומח

538
00:32:52,240 --> 00:32:56,220
,לבין אדם שקוברים אותו באדמה
.הוא נרקב וקם לתחייה

539
00:32:57,060 --> 00:33:00,560
למה הקב"ה סידר שעולם הצומח
?יתפתח בצורה כזו

540
00:33:00,690 --> 00:33:03,890
.יכול היה לסדר לנו מזון בדרכים אחרות
?למה בצורה כזו

541
00:33:04,830 --> 00:33:08,740
לחזק את אחד מ-13 עיקרים
.של האמונה היהודית

542
00:33:09,290 --> 00:33:11,280
,אדם שקבר אבא
,קבר אימא

543
00:33:11,970 --> 00:33:13,700
,השם ישמור, יש כאלה שקברו ילדים

544
00:33:14,530 --> 00:33:17,080
אחים, אחיות, מכרים
 - והכאב עצום

545
00:33:17,740 --> 00:33:20,530
:צריכים לזכור תמיד
.הפרידה הזאת היא זמנית

546
00:33:21,060 --> 00:33:24,060
,יום יבוא ונשב ונשמח ונצחק ביחד

547
00:33:24,390 --> 00:33:28,210
כמו שכתוב: "בשוב ה' את שיבת ציון
.היינו כחולמים

548
00:33:28,280 --> 00:33:30,620
."אז ימלא שחוק פינו ולשוננו רינה"

549
00:33:31,650 --> 00:33:35,720
?"למה כתוב "היינו כחולמים
."היה צריך להיות כתוב "נהיה כחולמים

550
00:33:36,330 --> 00:33:39,400
,אתה מדבר על העתיד
,בשוב ה' את שיבת ציון", ייבנה בית המקדש"

551
00:33:39,720 --> 00:33:41,590
?נהיה כחולמים. למה היינו

552
00:33:42,420 --> 00:33:46,790
התשובה היא כי היום אנחנו מרגישים
שהמציאות היא עכשיו

553
00:33:46,850 --> 00:33:49,180
.גלות, חורבן, צרות, מחבלים

554
00:33:50,560 --> 00:33:53,270
וכשאתה מדבר על גאולה
.זה נשמע חלום רחוק

555
00:33:53,390 --> 00:33:54,420
.מי יודע מתי זה יהיה

556
00:33:55,120 --> 00:34:00,250
אבל בשוב השם את שיבת ציון
,אנחנו נגלה שהמציאות האמיתית היא אז

557
00:34:01,280 --> 00:34:04,230
וכל הצרות שהיו לנו היום
- "היינו כחולמים"

558
00:34:04,360 --> 00:34:06,740
אנחנו נסתכל על כל הצרות
,של היום שזה חלום

559
00:34:07,180 --> 00:34:09,940
כי הנה, זה נפטר, ואתה רואה אותו
.יושב כאן. אתה מדבר איתו

560
00:34:10,720 --> 00:34:12,710
.רגע, אבל הוא היה מת
.זה חלום

561
00:34:12,990 --> 00:34:15,780
.עכשיו אתה חי את המציאות
,הנה הוא כאן, אתה יושב, מדבר איתו

562
00:34:15,820 --> 00:34:17,430
.צוחק איתו כמו בעבר

563
00:34:17,930 --> 00:34:22,780
:אתה הולך ברחוב עם הבן שלך, אומר לו
אתה זוכר שבשבת סיפרתי לך

564
00:34:23,170 --> 00:34:26,850
על רבי שמעון בר יוחאי
?שחיבר את הזוהר כשהיה במערה

565
00:34:26,930 --> 00:34:28,640
?זוכר שסיפרתי לך על אברהם אבינו

566
00:34:28,800 --> 00:34:31,410
,תסתכל מעבר לכביש
.הנה הם מדברים אחד עם השני

567
00:34:31,560 --> 00:34:32,770
.אבל הם מתו

568
00:34:33,180 --> 00:34:35,080
.חלום. כל המוות הזה יהיה חלום

569
00:34:35,690 --> 00:34:38,550
אז ימלא שחוק פינו"
."ולשוננו רינה

570
00:34:38,650 --> 00:34:39,910
אז הכול יהיה אחרת

571
00:34:40,410 --> 00:34:42,190
.כי אז מגיע זמן קבלת השכר

572
00:34:42,260 --> 00:34:45,430
:היום זה זמן העבודה
,יש יצרים, ניסיונות, אתגרים

573
00:34:45,980 --> 00:34:49,420
,אבל כשמגיע זמן קבלת השכר
,בית המקדש בתפארתו

574
00:34:49,480 --> 00:34:51,090
.מלך יהודי מולך על העולם

575
00:34:51,500 --> 00:34:52,760
:על אותה תקופה כתוב

576
00:34:54,030 --> 00:34:58,330
וכתתו חרבותם לאתים"
.וחניתותיהם למזמרות

577
00:34:58,720 --> 00:35:02,000
לא יישא גוי אל גוי חרב"
."ולא ילמדו עוד מלחמה

578
00:35:02,410 --> 00:35:05,950
.אפילו לא צריך להתאמן
.לא לומדים מלחמה, לא מתאמנים לקרב

579
00:35:06,740 --> 00:35:09,930
.היום זה נראה הזוי
?איזו מדינה תסכים לוותר על הצבא שלה

580
00:35:10,380 --> 00:35:12,300
.כל מדינה רוצה צבא
,אפילו אם יהיה שלום

581
00:35:12,470 --> 00:35:13,770
?אבל אולי תפרוץ מלחמה

582
00:35:14,960 --> 00:35:20,190
איך ייתכן שאז "לא יישא גוי אל גוי חרב
?"ולא ילמדו עוד מלחמה

583
00:35:21,330 --> 00:35:25,390
התשובה היא: כל מדינה היום רוצה צבא
.כי היא חוששת ממלחמה

584
00:35:26,070 --> 00:35:28,310
,אבל כשמלך אחד מולך על כל העולם

585
00:35:29,430 --> 00:35:31,130
?יש מדינה שחוששת ממלחמה

586
00:35:31,500 --> 00:35:33,270
?עיראק צריכה לפחד מארצות הברית

587
00:35:33,720 --> 00:35:36,690
הרי מלך עיראק הוא גם מלך ארצות הברית
והוא גם מלך ישראל

588
00:35:36,730 --> 00:35:39,420
.ומלך ירדן ומלך סעודיה ומלך אנגליה

589
00:35:39,790 --> 00:35:41,000
.הוא המלך של כל העולם

590
00:35:41,620 --> 00:35:43,900
,"לכן "וכתתו חרבותם לאתים

591
00:35:44,360 --> 00:35:47,200
,את, שעובדים באדמה
."וחניתותיהם למזמרות"

592
00:35:47,720 --> 00:35:51,500
זה משל שכל כלי הנשק
.יעברו הסבה לצורכי שלום

593
00:35:51,940 --> 00:35:55,690
אם יש היום כור אטומי
,לייצר פצצות אטום

594
00:35:55,740 --> 00:35:58,300
.כשיבוא משיח, עובר הסבה לייצר חשמל

595
00:36:00,030 --> 00:36:04,040
כל כלי הנשק. "לא יישא גוי אל גוי חרב
."ולא ילמדו עוד מלחמה

596
00:36:04,640 --> 00:36:10,410
וכשאדם יושב איש תחת גפנו
,ותחת תאנתו ורואה, כמו שהזכרנו

597
00:36:10,430 --> 00:36:16,120
שהקב"ה סידר שהזרעים נקברים ונרקבים

598
00:36:16,450 --> 00:36:18,670
.כדי לחזק אותנו באמונה בתחיית המתים

599
00:36:19,200 --> 00:36:22,970
:אדם שואל את הקב"ה
.ריבונו של עולם, אני קברתי אדם שמת

600
00:36:22,990 --> 00:36:24,080
?אתה באמת תחייה אותו

601
00:36:24,590 --> 00:36:27,510
?אומר לו הקב"ה: מה אתה מתפלא עליי
.היום אני עושה את זה

602
00:36:27,550 --> 00:36:29,900
,תסתכל בעולם הצומח
.אני עושה את זה היום

603
00:36:32,090 --> 00:36:35,530
,אתה זורע זרע באדמה
,יכולת לעשות ממנו קמח

604
00:36:35,860 --> 00:36:36,960
,מהחיטה הזו

605
00:36:36,980 --> 00:36:42,170
,אבל הגרעין הזה זרעת אותו באדמה
,הוא נרקב, מתוך הריקבון יוצא גבעול

606
00:36:42,400 --> 00:36:44,380
.בראשו עשרה כמו אלה שזרעת

607
00:36:45,130 --> 00:36:51,190
מי ששם לב, הנס של זרע שצומח
גדול יותר מהנס של תחיית המתים

608
00:36:52,330 --> 00:36:55,590
,כי בתחיית המתים הכנסת אדם אחד לקבר
?כמה יוצא בתחייה

609
00:36:56,680 --> 00:36:57,170
.רק אחד

610
00:36:57,810 --> 00:37:01,250
,פה אתה זורע זרע אחד
.מכניס אותו לקבר, מקבל עשרה

611
00:37:02,640 --> 00:37:06,340
הסברתי פעם לבחור שישב שבעה
על אימו והיה שבור ורצוץ

612
00:37:06,360 --> 00:37:08,820
.מהאימא שנפטרה
.היה מאוד קשור, מאוד אוהב

613
00:37:10,160 --> 00:37:12,970
והזכרתי את המילים תחיית המתים
.כשהוא ישב שבעה

614
00:37:14,970 --> 00:37:16,190
,הוא קם בהתפרצות

615
00:37:17,890 --> 00:37:19,950
.ממש בכאב הוא דיבר

616
00:37:20,160 --> 00:37:22,690
.הוא אומר: אני מאמין באלוקים
,אני אדם לא דתי

617
00:37:22,700 --> 00:37:24,690
.אבל מאמין באלוקים, מאמין בתנ"ך

618
00:37:25,420 --> 00:37:28,080
אבל הוא לא מוכן להאמין
.בתחיית המתים

619
00:37:29,420 --> 00:37:32,760
.הוא אומר: השבוע קברנו את אימא
.כולם יודעים מה קורה בקבר

620
00:37:33,260 --> 00:37:36,720
אתה רוצה לומר לי שיום יבוא
,ואימא תקום ואני אשב ואדבר איתה

621
00:37:36,740 --> 00:37:38,920
?אצחק איתה כמו בעבר
?זה נראה לך הגיוני

622
00:37:39,130 --> 00:37:42,830
.אמרתי לו: טוב שאתה שואל
.יש אנשים מבולבלים ומפחדים לשאול

623
00:37:43,350 --> 00:37:45,290
.טוב שאתה שואל
.הצעתי לו שיבוא לסמינר

624
00:37:45,310 --> 00:37:47,770
."יש סמינר רווקים של "ערכים
,תבוא, תחכים שם

625
00:37:47,980 --> 00:37:49,530
.ייתן לך הרבה ידע, הרבה כלים

626
00:37:49,950 --> 00:37:52,780
,ידע זה כוח. אתה מקבל ידע
.אתה מקבל עוצמות לחיים

627
00:37:53,140 --> 00:37:53,850
.תבוא לסמינר

628
00:37:54,230 --> 00:37:55,700
,אבל לגבי השאלה שלך עכשיו

629
00:37:56,400 --> 00:37:59,960
,תאר לך שימצאו אדם בקוטב הצפוני

630
00:38:01,010 --> 00:38:05,540
אדם שמימיו לא שמע ולא ראה
,ולא ידע שיש זריעה וצמיחה

631
00:38:05,920 --> 00:38:07,230
.אין לו תקשורת, אין לו כלום

632
00:38:08,150 --> 00:38:10,870
.אכל שם דגים, כלבי ים
.לא יודע מה יש להם שם

633
00:38:11,080 --> 00:38:13,220
.חשב שכל כדור הארץ עשוי קרח

634
00:38:13,310 --> 00:38:15,100
מה שהוא רואה שם
.חשב שזה כל העולם

635
00:38:15,490 --> 00:38:17,270
.לא ידע שיש אדמה, יש זרעים

636
00:38:17,930 --> 00:38:21,710
.בגיל 40 מביאים אותו לארץ
.לראשונה בחייו הוא אוכל לחם ומתפעל

637
00:38:21,790 --> 00:38:23,350
?שואל: איך עושים את זה
.זה כל כך טוב

638
00:38:23,770 --> 00:38:26,760
.אמרו לו: טוב שתלמד
.לקחו אותו למאפייה

639
00:38:28,760 --> 00:38:32,130
,הוא שואל אותם: רגע, והקמח הזה 
,האבקה הזו שאתם עושים לחם

640
00:38:32,140 --> 00:38:33,550
.איך מייצרים? טוב שתלמד

641
00:38:34,030 --> 00:38:35,980
.לקחו אותו למטחנה, טוחנים חיטים

642
00:38:36,230 --> 00:38:39,070
?ומאיפה החיטים
.טוב שתלמד. לקחו אותו לשדה-

643
00:38:40,210 --> 00:38:45,800
,הוא רואה בשדה חורשים באדמה
.מפזרים כמות אדירה של זרעים באדמה, מכסים

644
00:38:46,920 --> 00:38:48,880
?הוא אומר: תגידו, אתם שפויים
?למה אתם עושים את זה

645
00:38:49,500 --> 00:38:51,820
.הרי ראיתי קודם
.אפשר לעשות מזה קמח ולחם

646
00:38:51,860 --> 00:38:53,270
?למה אתם זורקים בתוך העפר

647
00:38:54,150 --> 00:38:56,060
.אז הם מחייכים ומסבירים לו
 .הוא לא יודע

648
00:38:56,100 --> 00:38:58,120
.אתה צריך ללמוד
.אנחנו זורעים

649
00:38:59,020 --> 00:39:01,340
?מהי זריעה
,מסבירים לו: אנחנו כעת נשקה

650
00:39:01,400 --> 00:39:03,820
,כל יום אנחנו נשקה את האדמה
.יהיה כאן בוץ

651
00:39:05,320 --> 00:39:07,320
.תוך כמה ימים הזרעים יירקבו

652
00:39:08,480 --> 00:39:09,950
,אי אפשר יותר לאכול אותם

653
00:39:11,090 --> 00:39:14,340
אבל מתוך הריקבון יצא גבעול

654
00:39:15,150 --> 00:39:19,440
ובראש הגבעול יהיו עשרה
.כמו האחד שהכנסנו לאדמה

655
00:39:19,460 --> 00:39:21,150
.מכל אחד אתה תקבל עשרה, שמונה

656
00:39:22,210 --> 00:39:24,000
שאלתי את הבחור הזה
:שישב שבעה

657
00:39:24,470 --> 00:39:27,890
,לפי דעתך, ההוא שבא מהקוטב
?הוא יאמין לסיפור הזה

658
00:39:29,160 --> 00:39:31,430
:הוא לא יאמין. הוא יגיד
?מה, אתם שפויים

659
00:39:32,650 --> 00:39:34,930
,לוקחים זרע, מכניסים אותו

660
00:39:35,130 --> 00:39:37,800
.ואומרים שהוא נרקב
?מהריקבון יוצא גבעול

661
00:39:38,070 --> 00:39:39,490
?בראשו... מה זה, כישוף

662
00:39:40,240 --> 00:39:42,130
.אנחנו התרגלנו, כבר לא מתפעלים

663
00:39:42,230 --> 00:39:44,490
,התרגלנו שיש זריעה
,אבל ניכנס לראש שלו

664
00:39:44,680 --> 00:39:46,780
,רק לסבר את האוזן
?למה זה דומה

665
00:39:47,350 --> 00:39:51,600
:זה כמו שיגידו לכל אחד מאיתנו
?כמה טלפונים ניידים אתה רוצה בחינם

666
00:39:53,270 --> 00:39:56,400
,אתה אומר: אם בחינם
.תביא עשרה טלפונים, יש לי למי לחלק

667
00:39:57,110 --> 00:39:59,410
.ואז הוא אומר לך: אין בעיה
,תקנה את הטלפון הזה

668
00:40:00,520 --> 00:40:01,410
.עולה 1,000 שקל

669
00:40:02,110 --> 00:40:03,260
?יש לך גינה בבית

670
00:40:03,950 --> 00:40:06,460
.תחפור באדמה, תכניס, תכסה בעפר

671
00:40:07,570 --> 00:40:11,660
:כל יום אתה חייב לתת עליו שתי כוסות מים
.כוס בבוקר, כוס בערב

672
00:40:11,850 --> 00:40:15,030
.למה? שיהיה בוץ, חלודה, שהוא יירקב

673
00:40:15,490 --> 00:40:18,150
אתה אומר: רגע, אבל עכשיו
.אני יכול לצלצל, להתקשר

674
00:40:18,420 --> 00:40:20,380
.אם אני אכניס הכול ייהרס

675
00:40:20,440 --> 00:40:21,250
,הוא אומר לך: אל תדאג

676
00:40:21,970 --> 00:40:26,450
אחרי כמה שבועות
.אתה תראה שמתוך האדמה יוצאת אנטנה

677
00:40:27,120 --> 00:40:29,320
.בראש האנטנה עשרה טלפונים

678
00:40:30,570 --> 00:40:31,320
?איך זה נשמע

679
00:40:32,160 --> 00:40:32,860
.נשמע הזוי

680
00:40:33,450 --> 00:40:36,410
:ההוא מהקוטב, אתה אומר לו
,זורעים זרע, נרקב באדמה

681
00:40:36,470 --> 00:40:38,140
- צומח גבעול, בראשו עשרה

682
00:40:38,200 --> 00:40:40,970
.זה בדיוק אותו דבר בשבילו. הזוי

683
00:40:42,000 --> 00:40:45,890
,אבל אתה יודע שזה כך
והקב"ה סידר את זה בצורה כזו

684
00:40:46,250 --> 00:40:48,310
.כדי שתיקח מוסר השכל לתחיית המתים

685
00:40:48,340 --> 00:40:50,600
:שאם אתה שואל אותו
?אלוקים, אתה תחייה את אימא

686
00:40:51,010 --> 00:40:52,800
הוא אומר לך: תראה, אני עושה
,את זה בעולם הצומח

687
00:40:52,880 --> 00:40:55,380
- אפילו נס יותר גדול
.מאחד אני מוציא עשר

688
00:40:55,760 --> 00:40:57,530
.אז ודאי שאני יכול מאחד להוציא אחד

689
00:40:58,530 --> 00:41:00,150
.ראיתי שהבחור הזה קצת נרגע

690
00:41:01,290 --> 00:41:03,160
.אמרתי לו: מה שאמרתי לך עכשיו זה נכון

691
00:41:04,900 --> 00:41:07,210
,לקחתי את הרעיון מהגמרא
.שהגמרא משווה

692
00:41:07,230 --> 00:41:09,790
,שם זה כתוב בקצרה
.אין את הסיפור של הקוטב הצפוני

693
00:41:09,960 --> 00:41:12,170
,עשיתי לו סיפור שיבין יותר
.לקרב לשכל

694
00:41:13,290 --> 00:41:18,610
אבל הגמרא משווה בין אדם שקוברים אותו
.לבין הזרע שנזרע וצומח

695
00:41:20,390 --> 00:41:25,590
:אבל התחלת במילים
.אני מאמין באלוקים, מאמין בתנ"ך

696
00:41:26,330 --> 00:41:28,360
.אבל הוא לא מוכן להאמין בתחיית המתים

697
00:41:28,930 --> 00:41:31,520
,"כשאתה אומר "אני מאמין באלוקים ובתנ"ך

698
00:41:32,640 --> 00:41:33,570
?במה אתה מאמין

699
00:41:34,240 --> 00:41:37,550
אתה מאמין שהאלוקים הזה
?ברא את העולם יש מאין

700
00:41:38,000 --> 00:41:39,490
?שהוא ברא את העולם מכלום

701
00:41:40,410 --> 00:41:41,630
.אז הוא מנענע בראש שכן

702
00:41:43,130 --> 00:41:46,860
אם הוא יכול לברוא את העולם מכלום
,עם כל בני האדם שבתוכו

703
00:41:47,970 --> 00:41:49,680
?אז אתה חושב שקשה לו להחיות מתים

704
00:41:50,370 --> 00:41:52,890
.הוא מבטיח לך בכמה מקומות בתנ"ך

705
00:41:53,790 --> 00:41:56,480
,"בדניאל: "ורבים מישני אדמת עפר יקיצו

706
00:41:56,680 --> 00:42:01,610
ביחזקאל: "אני ה' בפתחי את קברותיכם
."והעליתי אתכם מקברותיכם עמי

707
00:42:02,140 --> 00:42:03,000
.אז הוא ודאי יעשה

708
00:42:03,770 --> 00:42:07,780
בפרט בדור שלנו, כשמחברים את המדע
,עם דברי הזוהר

709
00:42:08,000 --> 00:42:10,360
אתה מקבל תובנה חדשה
.בתחיית המתים

710
00:42:11,120 --> 00:42:12,740
.בעולם המדע יש שיבוט גנטי

711
00:42:13,290 --> 00:42:16,380
גילו שכל תא יש בו את הדי-אן -איי
.של כל הגוף

712
00:42:17,240 --> 00:42:21,770
ובשיבוט הגנטי, פרופ' וילמוט מאירלנד
,לקח תא מעטין של כבשה

713
00:42:22,220 --> 00:42:24,020
,לקח ביצית מכבשה שנייה

714
00:42:24,040 --> 00:42:25,670
,רוקן את המטען הגנטי שלה

715
00:42:26,250 --> 00:42:29,490
,הכניס את התא אל תוך הביצית הזו

716
00:42:29,510 --> 00:42:30,640
,התא שהוא לקח מהעטין

717
00:42:31,420 --> 00:42:35,610
הכניס לתוך הביצית הזו
.ושתל ברחם של כבשה שלישית

718
00:42:36,060 --> 00:42:39,100
,לאחר הרבה ניסיונות שלא צלחו
זה הצליח, נקלט

719
00:42:40,050 --> 00:42:44,000
והתפתחה כבשה שהיא זהה
.לכבשה הראשונה

720
00:42:45,400 --> 00:42:47,980
,אותם כתמים, אותה צורה
,אותו מבנה גוף

721
00:42:48,840 --> 00:42:51,040
.קופי שלה, כי זה אותו די-אן-איי

722
00:42:52,170 --> 00:42:54,830
,עד כאן זה המדע של היום
.של 20 השנים האחרונות

723
00:42:54,980 --> 00:42:55,840
.פותחים את הזוהר

724
00:42:56,980 --> 00:43:00,300
?אומר הזוהר הקדוש: איך תהיה תחיית המתים
.בתנ"ך כתוב שתהיה

725
00:43:00,400 --> 00:43:02,140
.אבל הזוהר מגלה את הסוד, איך תהיה

726
00:43:02,960 --> 00:43:05,940
אומר הזוהר: ישנה עצם קטנה
בעורפו של האדם

727
00:43:06,680 --> 00:43:10,940
.והעצם הזו אי אפשר לאבד אותה
.מה שלא יעשו לאדם העצם הזו תישאר

728
00:43:12,690 --> 00:43:15,800
כלומר, גם אותם קדושים
,שנשרפו בכבשנים באירופה

729
00:43:15,820 --> 00:43:17,350
,נראה שנשאר קצת אפר

730
00:43:17,530 --> 00:43:19,350
בתוך האפר הזה
.יש את העצם הקטנה

731
00:43:19,420 --> 00:43:21,810
...אומר הזוהר: וכשיגיע זמן התחייה

732
00:43:21,880 --> 00:43:23,920
,אני אומר את לשון הזוהר
.רק הופך לעברית

733
00:43:24,600 --> 00:43:30,020
,וכשיגיע זמן התחייה
אותה העצם תלך ותתפח כשמרים בבצק

734
00:43:30,720 --> 00:43:35,830
ותתפשט לצדדים ותוציא איברים
.בדיוק בצורת הגוף שקברנו

735
00:43:37,420 --> 00:43:40,450
...ואז הנשמה, שלא מתה
.האדם האמיתי זה הנשמה

736
00:43:40,450 --> 00:43:41,530
.הגוף הוא רק לבוש

737
00:43:41,690 --> 00:43:46,390
חוזרת הנשמה אל הלבוש שהוכן לה
.וכך האדם קם לתחיית המתים

738
00:43:48,340 --> 00:43:52,480
כמה היה נראה מוזר בעבר לומר
,שמעצם קטנה ייבנה גוף שלם

739
00:43:52,940 --> 00:43:56,650
,והיום המדענים לוקחים תא אחד
.עושים גוף שלם שהוא קופי של הראשון

740
00:43:59,080 --> 00:44:01,610
אין הכוונה לומר שתחיית המתים
.היא שיבוט גנטי

741
00:44:02,380 --> 00:44:03,530
.תחיית המתים היא נס

742
00:44:03,980 --> 00:44:06,740
אבל היום עם המדע
הדברים מתקרבים יותר אל הדעת

743
00:44:07,020 --> 00:44:09,690
איך מחלקיק קטן נוצר גוף שלם

744
00:44:09,930 --> 00:44:11,500
שהוא קופי של הגוף הראשוני

745
00:44:11,890 --> 00:44:13,700
.והנשמה חוזרת בתחיית המתים

746
00:44:14,320 --> 00:44:17,920
אלה דברים שנאמרו
.על אותה תקופה נפלאה שהובטחנו בתנ"ך

747
00:44:18,180 --> 00:44:20,820
ועל זה אנחנו אומרים
:שלוש פעמים ביום בתפילה

748
00:44:21,250 --> 00:44:24,160
."ונאמן אתה להחיות מתים"

749
00:44:24,310 --> 00:44:26,480
סומכים עליך שאתה תקיים
.את מה שאמרת

750
00:44:26,810 --> 00:44:28,160
?הייפלא מהשם דבר

751
00:44:28,570 --> 00:44:32,360
נעבור כעת לשאלה
.מה בידינו לעשות כדי לזרז את הגאולה

752
00:44:32,790 --> 00:44:38,200
בתנ"ך כתוב שיש תאריך
,שבורא עולם קבע מראש

753
00:44:38,610 --> 00:44:42,070
.נקרא "בעיתה". בעיתה זה בזמנה
.יגיע הזמן - משיח יבוא

754
00:44:42,780 --> 00:44:45,570
."ויש "אחישנה
.אחישנה - אזרז אותה

755
00:44:46,130 --> 00:44:50,260
?שואלת הגמרא: איך זה מסתדר
?משיח יבוא בזמן הראוי לו או יזרז

756
00:44:51,530 --> 00:44:53,850
.אומרת הגמרא: תלוי במעשיהם של ישראל

757
00:44:54,090 --> 00:44:56,800
.זכו - אחישנה
.לא זכו - בעיתה

758
00:44:57,580 --> 00:44:59,880
.זה כמו שאדם נוסע מירושלים לתל אביב

759
00:45:02,060 --> 00:45:02,830
.יש מחלפים

760
00:45:04,060 --> 00:45:06,300
.ככה יש זמנים שמסוגלים לגאולה

761
00:45:06,550 --> 00:45:09,210
אז יש את הכביש של הגלות
,שאי אפשר לצאת

762
00:45:09,240 --> 00:45:11,640
.אתה נמצא עכשיו בכביש מספר 1
.אין איפה לצאת

763
00:45:12,180 --> 00:45:14,400
,הגעת עכשיו לתל אביב
.יש לך מחלפים

764
00:45:14,900 --> 00:45:16,640
.אלה זמנים המסוגלים לגאולה

765
00:45:17,650 --> 00:45:22,890
.אם עם ישראל זוכה - עולה על המחלף הזה
.הפסיד אותו - מחכה להזדמנות הבאה

766
00:45:23,450 --> 00:45:26,730
,אבל בסוף אם תמשיך כל הזמן
.לא תהיה לך ברירה

767
00:45:26,740 --> 00:45:29,300
.אתה תיתקע בסוף, תגיע לים
.אתה תיעצר בסוף

768
00:45:29,660 --> 00:45:33,360
ככה יש "בעיתה", יש זמן
.שכשמגיע הזמן הזה משיח מגיע

769
00:45:33,910 --> 00:45:36,380
.ויש "אחישנה". "אחישנה" - אזרז

770
00:45:36,730 --> 00:45:38,960
?איך בידינו לזרז את הגאולה

771
00:45:39,600 --> 00:45:42,170
שמשיח יבוא כמה שיותר בהקדם

772
00:45:42,230 --> 00:45:46,190
ועם ישראל והעולם כולו
?מגיע לשלמותו ולתיקונו

773
00:45:46,660 --> 00:45:48,620
.ושוב בית המקדש השלישי נבנה

774
00:45:49,200 --> 00:45:53,590
מי שרוצה לראות את התוכנית האדריכלית
.של בית המקדש השלישי, יראה בספר יחזקאל

775
00:45:53,610 --> 00:45:56,250
יש שם תיאור
.איך ייראה, כמה חדרים

776
00:45:56,340 --> 00:45:59,460
,ממש תוכנית אדריכלית
.פרקים שלמים. אפשר לראות שם

777
00:45:59,770 --> 00:46:03,710
צריך לבדוק על מה חרב בית המקדש
.ועל זה לתת את הדגש

778
00:46:04,540 --> 00:46:07,850
,כלומר כך, עצם זה שחיים בעולם
,ודאי שצריך לשמור את כל התורה

779
00:46:07,860 --> 00:46:08,590
.את כל המצוות

780
00:46:08,650 --> 00:46:11,540
.לא שכל אדם חייב בכל המצוות
.יש מצוות פדיון הבן

781
00:46:11,840 --> 00:46:14,930
מי שנולדה לו בת ראשונה
לא מקיים את המצווה הזו

782
00:46:15,050 --> 00:46:16,930
או אם הייתה הפלה לפני
.אין פדיון הבן

783
00:46:17,350 --> 00:46:19,920
.ברית מילה - פעם בחיים
.יש בנות שהן פטורות

784
00:46:20,220 --> 00:46:22,220
אבל אני מדבר על המצוות
.ששייך בכל אדם

785
00:46:22,250 --> 00:46:24,320
.אין הרבה מצוות שכל אדם חייב בהן

786
00:46:24,400 --> 00:46:28,250
,מאות מצוות ששייכות לבית המקדש, למשל
,שהיום אין אותן בזמננו

787
00:46:28,420 --> 00:46:29,760
.מתוך ה-613

788
00:46:31,040 --> 00:46:32,440
.אבל מה שיש האדם מחויב

789
00:46:32,610 --> 00:46:35,530
?על מה לתת דגש
.דבר שמזרז את הגאולה

790
00:46:36,570 --> 00:46:38,150
:הגמרא אומרת במסכת יומא

791
00:46:38,650 --> 00:46:42,330
,בית ראשון חרב בגלל עבודה זרה
.גילוי עריות, שפיכות דמים

792
00:46:43,490 --> 00:46:44,330
.זה היה נפוץ

793
00:46:46,600 --> 00:46:51,460
.לאחר 70 שנה חזרו ובנו את בית שני
.למה? כי תיקנו

794
00:46:52,730 --> 00:46:56,110
?בית שני על מה חרב
.על שנאת חינם

795
00:46:57,670 --> 00:47:01,100
?ואם לא נבנה, מה זה אומר
.שעדיין לא תיקנו

796
00:47:02,420 --> 00:47:05,560
עבודה זרה יותר קל לתקן
משנאת חינם

797
00:47:05,810 --> 00:47:09,620
,כי כל אדם מבין שעבודה זרה
גילוי עריות, שפיכות דמים

798
00:47:09,920 --> 00:47:10,980
.אלה עבירות חמורות

799
00:47:11,790 --> 00:47:13,300
.אז האדם מבין שזה לא בסדר

800
00:47:14,010 --> 00:47:15,890
.אבל שנאת חינם יש בזה בעיה

801
00:47:17,050 --> 00:47:21,070
:כששואלים אדם ששונא את חברו
?למה אתה שונא אותו

802
00:47:21,360 --> 00:47:22,970
.הרי התורה אומרת שאסור לשנוא

803
00:47:24,210 --> 00:47:27,340
.הוא אומר: אני לא שונא אותו בחינם
.האדם הזה הוא רשע גמור

804
00:47:27,370 --> 00:47:28,350
.מצווה לשנוא אותו

805
00:47:29,100 --> 00:47:32,860
.הוא הופך את זה גם למצווה
.הוא בטוח שמה שהוא עושה זה 100 אחוז

806
00:47:33,610 --> 00:47:35,710
אדם כזה יכול לעשות תשובה
?על שנאת חינם

807
00:47:36,210 --> 00:47:38,310
,הוא בטוח שהוא עושה טוב
.הוא בטוח שהוא צודק

808
00:47:39,400 --> 00:47:42,100
ובאמת מהי שנאת חינם
?ולמה כל כך חמורה

809
00:47:43,040 --> 00:47:46,700
הרי אין אדם שהולך ברחוב
ורואה מישהו

810
00:47:47,060 --> 00:47:49,150
.ופתאום אומר: איך אני שונא את האדם הזה

811
00:47:49,990 --> 00:47:53,710
אין מצב כזה. אם האדם שונא
?יש סיבה. אז למה קוראים לזה שנאת חינם

812
00:47:56,460 --> 00:47:58,220
,הוא לקח לו, הזיק לו

813
00:47:59,990 --> 00:48:02,450
.בייש אותו
.לכן הוא שונא אותו כי הוא הציק לו

814
00:48:03,120 --> 00:48:04,120
.אין שנאה שהיא בחינם

815
00:48:04,470 --> 00:48:05,720
?אז למה זה נקרא שנאת חינם

816
00:48:06,620 --> 00:48:09,350
,התשובה היא: הקב"ה אומר לנו
.אנחנו הילדים שלו

817
00:48:09,470 --> 00:48:10,780
,הוא אומר: תשמעו, ילדים יקרים

818
00:48:11,470 --> 00:48:16,400
 ,אם יש לכם מתח ביניכם
- מישהו לקח לך, הציק לך, בייש אותך

819
00:48:16,600 --> 00:48:19,210
.אין שום בעיה
.לקח לך - תתבע אותו לדין תורה

820
00:48:20,340 --> 00:48:21,960
.עשה לך משהו - תדבר איתו

821
00:48:22,080 --> 00:48:24,960
,אתה רוצה... אין ברירה
.צריך להזמין משטרה - תזמין משטרה

822
00:48:25,160 --> 00:48:28,220
.אבל אל תשנא אותו
.השנאה היא חינם

823
00:48:28,540 --> 00:48:31,220
.הקב"ה אומר: אצלי אין הצדקה לשנאה

824
00:48:32,030 --> 00:48:36,600
יש מקרים מאוד נדירים
,של אלה שעושים צרות לאחרים, לכלל ישראל

825
00:48:36,920 --> 00:48:40,380
."שעליהם נאמר: "הלוא משנאיך ה' אשנא

826
00:48:40,430 --> 00:48:42,920
.זה אדם שהוא שונא את אלוקים
.אז זה כבר משהו אחר

827
00:48:43,570 --> 00:48:45,900
,אבל מצב רגיל של אנשים רגילים בינינו

828
00:48:46,280 --> 00:48:48,520
.אסור בשום פנים ואופן להגיע לשנאה

829
00:48:48,550 --> 00:48:51,460
- אם יש מתח בינינו
.צריך לראות איך מתארגנים, איך מסתדרים

830
00:48:51,840 --> 00:48:53,040
.אבל לא מגיעים לשנאה

831
00:48:54,010 --> 00:48:57,360
אבל צריך להבין: למה באמת שנאת החינם
כל כך חשובה

832
00:48:57,460 --> 00:48:59,940
,עד כדי שבית המקדש חרב
?יצאנו לגלות

833
00:49:00,180 --> 00:49:02,950
,נכון, זו עבירה חמורה
.אבל יש עוד עבירות חמורות

834
00:49:03,240 --> 00:49:04,060
?למה דווקא זה

835
00:49:04,350 --> 00:49:07,620
,העומק של שנאת החינם
למה אצל הקב"ה

836
00:49:07,650 --> 00:49:09,750
?המחיר ששילמנו זה גלות

837
00:49:09,970 --> 00:49:12,360
 ,סילק אותנו מהבית
.גירש אותנו לחוץ לארץ

838
00:49:12,840 --> 00:49:16,630
,נתאר לעצמנו
 - בזמן שיש פרויקט מאוד חשוב

839
00:49:17,030 --> 00:49:18,970
,יכול להיות מלחמה
 - יכול להיות עניין אחר

840
00:49:19,220 --> 00:49:24,450
אבל פרויקט מאוד חשוב
.שצריך לאחד כוחות כדי להגיע ליעד

841
00:49:25,960 --> 00:49:31,080
,והנה כמה אנשים
,במקום שיאחדו כוחות למען המלך

842
00:49:32,110 --> 00:49:35,530
התחילו לריב ביניהם
ועושים ברוגז אחד עם השני

843
00:49:35,890 --> 00:49:37,170
.ומפקירים את הזירה

844
00:49:37,240 --> 00:49:39,270
,כל אחד טרוד עכשיו בעצבים שיש לו

845
00:49:39,650 --> 00:49:40,690
.והמלך מפסיד

846
00:49:42,420 --> 00:49:43,530
.זה זלזול במלך

847
00:49:44,510 --> 00:49:46,430
:אומר הקב"ה לעם ישראל

848
00:49:46,660 --> 00:49:49,260
,אדם שאצלו אלוקים הוא מרכז החיים

849
00:49:49,730 --> 00:49:52,490
אין לו זמן להתעסק בסכסוכים
עם החברים שלו

850
00:49:53,410 --> 00:49:54,990
כי הוא רואה את אלוקים
במרכז החיים

851
00:49:55,350 --> 00:49:58,350
:אז הוא אומר
,אני והוא ביחד צריכים לקדם

852
00:49:58,970 --> 00:50:00,430
.לקדש שם שמיים בעולם

853
00:50:01,920 --> 00:50:05,700
,אבל כשהאדם מזלזל, חס ושלום
,בבורא עולם

854
00:50:05,730 --> 00:50:06,860
.אז הוא מתעסק בשטויות

855
00:50:06,890 --> 00:50:09,880
הוא לא פנוי כל כולו
.לראות את אלוקים במרכז החיים

856
00:50:10,070 --> 00:50:11,880
.ואז מגיעים לקצרים, לסכסוכים

857
00:50:12,340 --> 00:50:15,370
לכן החומרה הכל כך גדולה
שיש לשנאת חינם

858
00:50:15,680 --> 00:50:18,490
,כי זה מראה שלא אלוקים אצלך במרכז
.וגם רואים את זה

859
00:50:18,970 --> 00:50:21,480
,אנשים שהמרכז בחיים זה בורא עולם

860
00:50:21,600 --> 00:50:26,530
,מה שמעסיק אותם שאני רוצה להתקדם ברוחניות
,רוצה להגיע לשלמות בעבודת השם

861
00:50:26,930 --> 00:50:28,500
...רוצה לחזק את כולם, רוצה

862
00:50:28,670 --> 00:50:31,480
אנשים כאלה אין להם זמן
.להתעסק בשנאת חינם

863
00:50:31,500 --> 00:50:34,090
- גם אם מישהו פגע, העליב
.הוא מבליג, הוא מעביר

864
00:50:34,130 --> 00:50:35,900
אומר: חבל לי על הזמן
.בכלל להתעסק עם זה

865
00:50:36,080 --> 00:50:37,160
.לא מעסיק אותי בכלל

866
00:50:37,370 --> 00:50:40,450
:יש לו מטרה אחרת
.הוא רוצה לקדש שם שמיים בעולם

867
00:50:41,140 --> 00:50:43,060
.רק לזה נדרשים אמונה וביטחון

868
00:50:44,670 --> 00:50:48,320
,אדם שיש לו אמונה אמיתית בבורא עולם
,בוטח בקב"ה

869
00:50:49,090 --> 00:50:54,010
,שזה גם חלק מהעבודה של הימים האלה
,לחזק את עצמנו באמונה ובביטחון

870
00:50:54,400 --> 00:50:58,260
 - אדם שחי עם אמונה וביטחון
.החיים משתנים לחלוטין

871
00:50:59,650 --> 00:51:04,140
לפני מספר שנים נפטר תלמיד חכם
.בשם הרב ראובן קרלנשטיין

872
00:51:05,810 --> 00:51:10,680
והוא לפני 40 שנה בערך
.היה חייב השתלת כליה

873
00:51:11,110 --> 00:51:12,580
.היה אדם ירא שמיים וצדיק

874
00:51:13,760 --> 00:51:16,260
,פה בארץ לא היו בקיאים בהשתלות כליה

875
00:51:16,950 --> 00:51:19,400
.והדם שלו היה דם מסוג נדיר מאוד

876
00:51:19,410 --> 00:51:22,420
בהשתלה צריך שהתורם
יהיה עם אותו סוג דם

877
00:51:22,440 --> 00:51:24,420
.כדי שהגוף לא ידחה את השתל

878
00:51:25,230 --> 00:51:27,370
,והיה לו סוג דם נדיר מאוד
,קשה למצוא

879
00:51:28,020 --> 00:51:31,110
.ולא היו הרבה תרומות של כליה
.סכנת חיים

880
00:51:31,650 --> 00:51:32,940
,אומנם יכול להחזיק כמה שנים

881
00:51:33,510 --> 00:51:36,670
,אבל אם לא 
.תוך כמה שנים הוא עוזב את העולם

882
00:51:37,500 --> 00:51:39,800
,אמרו לו שאין ברירה
.שיטוס לארצות הברית

883
00:51:40,940 --> 00:51:45,550
שם הסיכוי יותר גדול שיהיה אדם
שסוג הדם יהיה מקביל

884
00:51:46,080 --> 00:51:47,450
.ויוכל להינצל

885
00:51:48,960 --> 00:51:52,860
,נסע לארצות הברית
.האישה והילדים נשארו פה

886
00:51:54,360 --> 00:51:59,050
שבוע, שבועיים, חודש, חודשיים
.ממתין. הוא נמצא ברשימה

887
00:51:59,410 --> 00:52:01,800
,אבל כל פעם כשפונה
.אמרו: אנחנו נודיע לך

888
00:52:03,010 --> 00:52:06,490
אין, אין עדיין כליה
.עם סוג הדם שמתאים לו

889
00:52:08,340 --> 00:52:13,760
.שנה, שנה וחצי
שנתיים וחצי נשאר בארצות הברית

890
00:52:13,800 --> 00:52:16,260
.בלי המשפחה
.רק מחכה לתרומת כליה

891
00:52:17,990 --> 00:52:22,370
לאחר שנתיים וחצי היה שם איזה יהודי
שהוא פעיל ועסקן שעוזר לאנשים

892
00:52:22,700 --> 00:52:25,910
.שזקוקים לסיוע בענייני בריאות

893
00:52:25,930 --> 00:52:28,840
.כמו פה, יש ארגונים כאלה
גם שם, אדם שעומד בראש הארגון

894
00:52:29,530 --> 00:52:31,480
אמר לו: תראה, אתה פה כבר שנתיים וחצי

895
00:52:32,130 --> 00:52:37,890
ועדיין לא נמצא שמישהו מת
ויש לו כליה כדי שיוכלו לסדר

896
00:52:37,910 --> 00:52:38,640
.ואין תורמים

897
00:52:39,320 --> 00:52:43,810
אמר לו: בסן פרנסיסקו יש שם בית חולים
.שהוא מיוחד להשתלות

898
00:52:44,340 --> 00:52:45,810
.שם המבחר יותר גדול

899
00:52:46,450 --> 00:52:48,740
.יש לך סיכוי יותר גדול
.בוא נטוס לשם

900
00:52:49,670 --> 00:52:51,350
,אמר לו: אני לא יודע אנגלית
.לא יודע כלום

901
00:52:51,400 --> 00:52:52,380
.אמר לו: אני אבוא איתך

902
00:52:52,840 --> 00:52:55,680
.שם אני מוכן להשקיע חודש אחד
.אם לא, נחזור

903
00:52:56,040 --> 00:52:58,850
.אבל נלך חודש אחד
.אני מוכן להקריב את החודש הזה

904
00:52:59,170 --> 00:53:01,660
.אני מקווה ששם ימצאו כליה

905
00:53:03,190 --> 00:53:04,120
.הלכו לשם

906
00:53:05,120 --> 00:53:07,010
.הגיעו באמצע הלילה לבית המלון

907
00:53:07,660 --> 00:53:12,100
,לפני שיצאו, אשתו של העסקן הזה
,אותו יהודי שפעיל ועושה

908
00:53:13,210 --> 00:53:15,870
,אמרה לו: תגיד לי
ואם בדיוק שאתם תלכו לשם

909
00:53:15,890 --> 00:53:17,670
?יימצא כאן תורם

910
00:53:18,620 --> 00:53:25,090
...אמר לה: עד שלוש שעות החוק שם
,אולי עד היום זה ככה, אני לא יודע

911
00:53:25,110 --> 00:53:26,050
.אבל אז היה חוק כזה

912
00:53:26,640 --> 00:53:30,390
עד שלוש שעות
מהרגע שהודיעו למשפחה שיש תורם

913
00:53:30,960 --> 00:53:34,330
,והוא המועמד - אם הוא בא
.כלומר הוא מודיע "אני בא" - בסדר

914
00:53:35,090 --> 00:53:38,000
,אם הוא לא מגיע - אז מעבירים למישהו אחר

915
00:53:38,300 --> 00:53:42,070
.כי יש גבול כמה יכולים לשמור
.קצוב בזמן לשמור על הכליה

916
00:53:43,660 --> 00:53:48,400
אז הוא אמר לה: אני אשתדל מאוד
.להיות איתך בקשר כל שלוש שעות

917
00:53:48,440 --> 00:53:50,600
,אז לא היו הרבה טלפונים כמו היום
.אבל היו

918
00:53:50,900 --> 00:53:53,570
.אני אתקשר
.לא היה טלפון נייד ודברים כאלה

919
00:53:53,590 --> 00:53:56,470
אני אתקשר כל שלוש שעות
.ותעדכני אותי אם יש חדש

920
00:53:58,420 --> 00:54:00,830
.כשנחתו שם נחתו באמצע הלילה

921
00:54:02,160 --> 00:54:03,400
.נכנסו לבית המלון

922
00:54:04,470 --> 00:54:07,540
,עברו יותר משלוש שעות
.אבל אמר לעצמו: עכשיו אמצע הלילה

923
00:54:07,560 --> 00:54:08,560
.בבוקר אני אתקשר

924
00:54:09,610 --> 00:54:12,730
.שש בבוקר דפיקות בדלת
.שוטרים עומדים בפתח

925
00:54:13,540 --> 00:54:16,080
אמרו לו: המשפחה מחפשים אתכם
.על פיקוח נפש

926
00:54:16,110 --> 00:54:18,330
.הם אומרים: דחוף תתקשרו עכשיו

927
00:54:19,480 --> 00:54:21,800
.מיד הוא התקשר לאשתו
.אשתו כולה בלחץ

928
00:54:21,830 --> 00:54:24,640
?אמרת שתתקשר. למה לא התקשרת
!עברו כבר חמש שעות

929
00:54:25,950 --> 00:54:29,270
,מה קרה? כשהם היו בטיסה
:צלצלו מבית החולים

930
00:54:29,400 --> 00:54:34,080
יש תורם, יש כליה, מישהו מת
.ואפשר להשתיל את הכליות שלו

931
00:54:34,460 --> 00:54:37,730
?אז הוא אמר: טוב, ועכשיו
.אמרה לו: עבר הזמן

932
00:54:38,430 --> 00:54:40,280
.הם ניסו עוד להשיג את בית החולים

933
00:54:40,380 --> 00:54:43,910
אמרו להם: המתנו לכם. לפני רבע שעה
.כבר העברנו את ההודעה למישהו אחר

934
00:54:44,490 --> 00:54:45,330
.הפסדתם

935
00:54:47,590 --> 00:54:50,550
העסקן הזה לא סיפר את זה
.לרב קרלנשטיין

936
00:54:50,580 --> 00:54:52,600
הוא לא רצה לספר את זה
.כדי לא להעציב אותו

937
00:54:53,450 --> 00:54:56,360
,בבוקר הלך איתו לבית החולים
עשה את הסידורים כרגיל

938
00:54:56,370 --> 00:54:59,420
כאילו הוא לא יודע על האסון הזה שקרה
.שהוא הפסיד השתלה

939
00:55:00,110 --> 00:55:02,360
.עד שיצאו משם הלכה ההשתלה

940
00:55:03,090 --> 00:55:04,760
.אבל הוא שם לב שהוא בלי מצב רוח

941
00:55:06,040 --> 00:55:09,100
?אמר: למה אתה נראה כך
.ניסה להתחמק, להתחמק

942
00:55:09,650 --> 00:55:10,680
.בסוף אמר לו את האמת

943
00:55:10,990 --> 00:55:12,490
.אמר: בסוף זה יתגלה
.שידע

944
00:55:13,170 --> 00:55:17,760
.אז אמר לו: אני בצער גדול
,עד שהגענו לכאן, פתאום אשתי מתקשרת

945
00:55:17,770 --> 00:55:21,140
.אומרת בלחץ גדול שהפסדנו את הכליה

946
00:55:22,590 --> 00:55:26,080
,הרב שמע את זה
,שמח שמחה גדולה

947
00:55:26,660 --> 00:55:28,050
:הרים טלפון לאשתו

948
00:55:28,490 --> 00:55:30,400
.אל תשאלי איזה נס היה לנו היום

949
00:55:31,400 --> 00:55:34,340
?אשתו קופצת: מצאו כליה
.הוא אומר לה: לא

950
00:55:35,660 --> 00:55:37,100
.מצאו כליה שהיא לא מתאימה לי

951
00:55:38,100 --> 00:55:40,460
.היא לא הבינה
...סיפר לה: אנחנו באנו לכאן

952
00:55:40,990 --> 00:55:43,730
...והוא אמר לה
היא הצטערה

953
00:55:44,660 --> 00:55:47,680
:אבל הוא אומר לה
,תדעי לך, אם הכליה הזאת הייתה טובה לי

954
00:55:48,280 --> 00:55:50,980
הקב"ה לא היה מטיס אותי לכאן
.בדיוק כשיש תורם

955
00:55:51,570 --> 00:55:55,130
אם הוא הטיס אותי
.זה אומר שהכליה לא טובה בשבילי

956
00:55:55,850 --> 00:55:59,690
,תודו להשם על הנס הגדול שהיה
.שאני באתי לכאן ולא קיבלתי את הכליה

957
00:56:00,560 --> 00:56:01,960
.ההוא חשב שהוא יצא מדעתו

958
00:56:02,440 --> 00:56:06,870
...כל האנשים כועסים: איזה הפסד, איזה
...עד שהגענו, בדיוק

959
00:56:07,020 --> 00:56:08,480
.שנתיים וחצי הוא מחכה

960
00:56:09,510 --> 00:56:11,630
.והוא מאושר ושמח ומודה

961
00:56:12,150 --> 00:56:15,390
.לאחר כמה שבועות מצאו שם כליה והושתלה

962
00:56:16,340 --> 00:56:22,040
אחרי שחזר התברר שאותם השניים
שקיבלו את ההשתלה

963
00:56:22,060 --> 00:56:24,780
,של הכליה של אותו אדם באותו לילה
.שניהם מתו

964
00:56:25,600 --> 00:56:29,490
,כי התברר שהכליה מבחוץ הייתה נראית טוב
,אבל הייתה נגועה בחיידק

965
00:56:30,030 --> 00:56:32,530
ואותם שקיבלו את הכליות האלה
.הלכו לעולמם

966
00:56:33,160 --> 00:56:36,220
.והוא חי עד לפני כמה שנים
למעלה מ-30 שנה

967
00:56:36,630 --> 00:56:39,030
הוא חי אחרי הסיפור הזה
של השתלת הכליה

968
00:56:40,440 --> 00:56:44,000
והיה כל שנה ביום של ההשתלה
אוסף את כל המשפחה

969
00:56:44,520 --> 00:56:46,590
:ומודה להשם על הנס שהיה

970
00:56:46,960 --> 00:56:49,890
גם זה שהוא ניצל בהשתלה
,וזה שהוא לא קיבל

971
00:56:50,210 --> 00:56:51,510
,שהקב"ה הבריח אותו

972
00:56:51,900 --> 00:56:53,990
הטיס אותו למדינה אחרת בארצות הברית

973
00:56:54,310 --> 00:56:57,350
,בדיוק בזמן שמצאו לו תורם
כי התורם הזה הוא לא בשבילך

974
00:56:57,660 --> 00:56:58,750
.ואתה חייב להינצל

975
00:56:59,830 --> 00:57:02,580
כמה אדם צריך לחזק את עצמו
.באמונה וביטחון

976
00:57:03,060 --> 00:57:06,210
הרי כל אדם אחרי שמתברר
,"היה שמח ואומר "איזה נס

977
00:57:06,320 --> 00:57:07,960
?אבל מה המיוחד בסיפור הזה

978
00:57:08,650 --> 00:57:12,330
,הגדולה של האדם הזה
,כשעדיין כולם ראו שקרה לו אסון

979
00:57:12,850 --> 00:57:15,470
:אבל הוא בכוח האמונה שלו אמר

980
00:57:15,630 --> 00:57:18,260
אם הקב"ה לא סידר לי
,את הכליה הזאת

981
00:57:18,470 --> 00:57:20,010
.זה אומר שהיא לא טובה בשבילי

982
00:57:20,050 --> 00:57:22,140
.וכבר אז הוא אומר: זה נס שלא קיבלתי

983
00:57:22,400 --> 00:57:24,430
,כי מה ההיגיון שאני מחכה שנתיים וחצי

984
00:57:24,460 --> 00:57:26,210
?ועד שזה מגיע אני טס למקום אחר

985
00:57:26,490 --> 00:57:29,410
אז מישהו מלמעלה העיף אותי משם
.כי הוא יודע שזה לא טוב בשבילי

986
00:57:30,340 --> 00:57:34,160
כולנו צריכים לחנך את עצמנו
.להרגל כזה של אמונה וביטחון

987
00:57:34,720 --> 00:57:37,960
.כשאדם בוטח בהשם, דבק בקב"ה

988
00:57:39,100 --> 00:57:40,680
.אני אספר עוד מעשה לקראת סיום

989
00:57:41,650 --> 00:57:45,140
,מעשה שהיה עם הרב משה פיינשטיין
.היה מגדולי הפוסקים בארצות הברית

990
00:57:45,690 --> 00:57:50,970
,הגיע אליו אדם עשיר, לא מי יודע מה
,אבל עשיר, מבוסס כלכלית

991
00:57:51,660 --> 00:57:53,230
.בימים האלה של תשעת הימים

992
00:57:54,040 --> 00:57:56,120
.הרי כתוב שממעטים במשא ומתן

993
00:57:56,600 --> 00:57:58,120
.בימים האלה עושים פחות עסקים

994
00:57:59,330 --> 00:58:04,360
.והוא בא ואמר לו שיש לו עכשיו הזדמנות
יש קבוצה של עשירים גדולים לא יהודים

995
00:58:04,810 --> 00:58:09,290
שרוצים לחתום איתו על עסקה
שיש בה מיליונים, מאות מיליונים

996
00:58:09,600 --> 00:58:12,280
.והוא יכול להתעשר מזה, לפרוץ קדימה

997
00:58:13,140 --> 00:58:15,980
.אבל כתוב שממעטים בעסקים בימים האלה

998
00:58:16,670 --> 00:58:18,680
האם לחתום את העסקה
?או לא לחתום

999
00:58:20,380 --> 00:58:22,970
,הרב שאל את הפרטים
אמר לו: תחתום

1000
00:58:23,910 --> 00:58:25,140
.כי זה נקרא הפסד מרובה

1001
00:58:26,060 --> 00:58:29,970
.יש דבר האבד
...כשיש דבר האבד, אז על זה לא אמרו ש

1002
00:58:30,000 --> 00:58:32,730
,לפי התנאים של הפרטים שם
,אמר לו: במקרה שלך

1003
00:58:33,020 --> 00:58:35,670
אתה יכול לעשות את העסקה הזו
.כדי שלא תפסיד

1004
00:58:36,880 --> 00:58:37,880
.טוב, הודה לרב

1005
00:58:38,330 --> 00:58:42,280
,לפני שיצא, אמר לו: כבוד הרב
,אשכנזים כל שלושת השבועות לא מתגלחים

1006
00:58:42,400 --> 00:58:44,280
.הספרדים - רק שבוע שחל בו תשעה באב

1007
00:58:45,040 --> 00:58:49,220
,אבל הוא תמיד מתגלח
.ועכשיו יש לו קוצים כאלה של זקן

1008
00:58:49,730 --> 00:58:53,390
לא נראה טוב ללכת לאנשים
העשירים האלה המכובדים 

1009
00:58:53,900 --> 00:58:55,780
...כשיש עליו קוצים, נראה

1010
00:58:56,640 --> 00:58:58,600
,אז אמר לרב: כבוד הרב
?מותר לי להתגלח

1011
00:58:59,040 --> 00:59:01,360
הרב התיר לו ללכת לעסקה
.על פי ההלכה

1012
00:59:02,110 --> 00:59:05,160
?אבל מותר להתגלח
.כי זה לא יפה שאני אבוא בצורה כזאת

1013
00:59:05,190 --> 00:59:08,070
.הם אנשים מכובדים
.זה ייראה מוזר כאילו אני מזלזל בעסקה

1014
00:59:09,360 --> 00:59:11,770
.אמר לו הרב: לא, אסור להתגלח
.אין היתר

1015
00:59:12,460 --> 00:59:14,900
,תלך, מקסימום תתנצל אם ישאלו, לא ישאלו

1016
00:59:14,930 --> 00:59:18,990
אבל פה צריך כבר אמונה וביטחון
.בהשם שמה שטוב יהיה

1017
00:59:19,800 --> 00:59:23,350
,האדם הזה יצא מהרב כולו נלהב
.קיבל היתר לעשות את העסקה

1018
00:59:24,050 --> 00:59:27,690
ביום שהיה צריך ללכת לחתום

1019
00:59:29,990 --> 00:59:31,090
.לא עמד בניסיון

1020
00:59:31,730 --> 00:59:34,050
.עמד ליד הראי, לקח מכונת גילוח, התגלח

1021
00:59:34,340 --> 00:59:38,240
.אמר: זה לא יפה ללכת בצורה כזאת
.זה לא כל כך חמור, זה לא כל כך נורא. הלך

1022
00:59:39,240 --> 00:59:41,490
.בעסקה ישבו ודנו על כל הפרטים

1023
00:59:41,610 --> 00:59:45,910
הם כמה שותפים שצריכים לחתום איתו
.שהוא יהיה הספק שלהם בסכום עצום

1024
00:59:47,000 --> 00:59:50,520
,אחד מהם שאל שאלה
.אמר לו: סלח לי שאני שואל אותך

1025
00:59:51,850 --> 00:59:54,710
?איך אני יכול לסמוך עליך שאתה אדם אמין

1026
00:59:54,780 --> 00:59:57,820
אתה יכול לתת לי איזו הוכחה
?שאתה אדם אמין, שאני אהיה רגוע

1027
00:59:59,430 --> 01:00:01,660
.הוא קצת היה נבוך
אמר לו: תראה, אני יהודי

1028
01:00:02,710 --> 01:00:04,780
.ואני מאמין באלוקים
.אתה רואה? יש לי כיפה

1029
01:00:05,940 --> 01:00:09,340
ובתור יהודי מאמין אני מקווה
,שתסמוך עליי שאני אדם ישר

1030
01:00:09,780 --> 01:00:11,960
,שאני לא אעבוד עליך
.שאני אדם ישר

1031
01:00:12,900 --> 01:00:14,410
אמר לו: אני אגיד לך
.למה שאלתי אותך

1032
01:00:15,040 --> 01:00:18,720
,יש לי חברים טובים יהודים
.כולם לא מתגלחים בשבועות האלה

1033
01:00:19,370 --> 01:00:20,640
.אותך אני רואה מגולח

1034
01:00:21,420 --> 01:00:24,030
.זה מעלה אצלי חשד שאתה לא כל כך אמין

1035
01:00:25,240 --> 01:00:26,440
.וביטל את כל העסקה

1036
01:00:28,320 --> 01:00:30,640
,אדם שהולך בתמימות עם הקב"ה

1037
01:00:31,330 --> 01:00:34,330
,הולך באמונה
.יודע: כך צריך, כך אני עושה

1038
01:00:35,360 --> 01:00:37,320
.אם שאל ואמרו לו מותר - מותר

1039
01:00:37,840 --> 01:00:41,200
,אבל אם אמרו לו אסור
- יודע שאסור ועושה ההפך

1040
01:00:42,530 --> 01:00:45,210
,זה פגם באמונה
.פגם בקשר לבורא עולם

1041
01:00:46,100 --> 01:00:49,600
,בשבועות האלה שלקראת תשעה באב

1042
01:00:50,180 --> 01:00:55,320
ככל שאנחנו מחזקים את עצמנו
,באהבת הבריות, באמונה וביטחון בקב"ה

1043
01:00:55,700 --> 01:00:57,800
- בהתחזקות כללית בתורה ומצוות

1044
01:00:58,230 --> 01:01:00,670
.אלה הדברים שמזרזים את הגאולה

1045
01:01:00,940 --> 01:01:02,600
.כדאי להזכיר עניין חשוב

1046
01:01:03,120 --> 01:01:06,410
בעזרת השם ביום תשעה באב
יש יום שידורים מיוחד

1047
01:01:07,450 --> 01:01:12,650
בערוץ הידברות עם מרצים
.שידברו על נושאים שונים

1048
01:01:13,490 --> 01:01:18,430
וכל מרצה בתוך הדברים
יפנה שם לקהל

1049
01:01:21,240 --> 01:01:25,480
,שכל אחד... הרי דיברנו קודם
?מה בעצם מזרז את הגאולה

1050
01:01:26,070 --> 01:01:28,970
כשכל אחד מאתינו
.מקבל על עצמו להתחזק במשהו

1051
01:01:29,380 --> 01:01:31,650
."כתוב בפסוק: "לב יודע מרת נפשו

1052
01:01:31,930 --> 01:01:33,270
.כל אדם יודע מה יש לו לתקן

1053
01:01:33,900 --> 01:01:38,640
,וכשכל אדם מקבל על עצמו קבלה
,כמה שיש יותר קבלות בעם ישראל

1054
01:01:38,690 --> 01:01:43,860
,אנחנו מכינים חבילה עצומה
.חבילה אדירה של שינוי מהותי בעם ישראל

1055
01:01:44,380 --> 01:01:50,740
אז בעזרת השם כל אדם ואדם שצופה
,ייקח על עצמו איזושהי קבלה

1056
01:01:52,000 --> 01:01:53,520
.יודיע גם על הקבלה שלו

1057
01:01:54,710 --> 01:01:58,340
:כדאי אפילו לצלצל, לעדכן
.קיבלתי על עצמי כך וכך

1058
01:01:58,360 --> 01:01:59,340
.להרבות זכויות

1059
01:01:59,870 --> 01:02:03,080
גם את השמות של כולם
,יעבירו בעזרת השם לגדולי ישראל

1060
01:02:03,400 --> 01:02:06,060
לכמה מהצדיקים של הדור
.שיברכו אותם

1061
01:02:07,110 --> 01:02:10,740
,אפילו בלי הברכה של הצדיקים
.אדם מקבל על עצמו להתחזק זה דבר עצום

1062
01:02:11,330 --> 01:02:14,820
,אבל כשיש גם את ברכות הצדיקים
.ליידע אחרים

1063
01:02:14,850 --> 01:02:19,580
אפילו להתקשר: יש עכשיו מבצע
.בערוץ 97 של קבלת קבלות

1064
01:02:20,290 --> 01:02:22,610
.שאנשים ייקחו על עצמם קבלות

1065
01:02:22,930 --> 01:02:24,880
.אז כמה שיותר לעודד ולחזק

1066
01:02:24,890 --> 01:02:27,360
:אחד ירים טלפון לשני
,תרים טלפון עכשיו

1067
01:02:27,530 --> 01:02:29,050
.תגיד מה אתה מקבל על עצמך

1068
01:02:29,470 --> 01:02:33,410
הכול יגיד בלי נדר
.שזה מוסיף הרבה זכויות בעם ישראל

1069
01:02:33,660 --> 01:02:38,160
ויהי רצון שנזכה כולנו יחד
.במהרה לגאולה שלמה בחסד וברחמים

1070
01:02:38,580 --> 01:02:42,700
שדברי התורה יהיו להצלחת כולם
.לחיים טובים, אמן ואמן

כתוביות

*לחיפוש ביטוי מדויק יש להשתמש במירכאות. לדוגמא: "טהרת המשפחה", "הרב זמיר כהן" וכן הלאה