הרב אליהו עמר - מודעות עצמית

הרב אליהו עמר

האם אתה אדם גאוותן? הרב אלי עמר בשיעור נפלא על הגבול שעובר בין ענווה לגאווה

תמלול ההרצאה

1
00:00:15,640 --> 00:00:19,540
,הנושא שאנחנו, בעזרת השם
נדבר עליו הערב

2
00:00:19,860 --> 00:00:22,270
,יעסוק בדמותו של משה רבנו

3
00:00:22,580 --> 00:00:25,800
אבל כמובן לא רק סיפורים
על משה רבנו

4
00:00:25,830 --> 00:00:29,360
כי זה דבר יפה
אבל זה צריך ללמד אותנו

5
00:00:29,800 --> 00:00:31,400
.מה הדברים האלו נוגעים אלינו

6
00:00:31,480 --> 00:00:36,600
אז יש קטע מאוד מעניין
.שמופיע בספר במדבר

7
00:00:37,190 --> 00:00:40,030
שמה מסופר שכשמשה רבנו
יצא ממצרים

8
00:00:40,450 --> 00:00:42,200
.היו איתו 70 זקנים

9
00:00:42,590 --> 00:00:46,200
אפילו יש לנו תיעוד
,של המעמד של 70 הזקנים

10
00:00:46,530 --> 00:00:50,640
,שמשה רבנו במתן תורה
,מיד, 50 יום אחרי היציאה ממצרים

11
00:00:51,000 --> 00:00:53,900
:משה רבנו, הקב"ה אומר לו
עלה אליי

12
00:00:54,230 --> 00:00:57,800
- אתה, אהרון, נדב ואביהוא
- זה ארבעה

13
00:00:57,890 --> 00:01:00,100
.ו-70 מזקני ישראל

14
00:01:00,340 --> 00:01:04,010
זאת אומרת, הקבוצה הזו
זו הייתה קבוצה מאוד מלוכדת

15
00:01:04,350 --> 00:01:06,240
.שנמצאת מסביבו של משה רבנו

16
00:01:06,640 --> 00:01:10,060
,תוך כשנה
,קצת פחות משנה

17
00:01:10,370 --> 00:01:12,310
שמאז מתן תורה

18
00:01:12,850 --> 00:01:16,100
משה רבנו מוצא את עצמו
.עם אהרון ומשה

19
00:01:17,010 --> 00:01:20,260
.נדב ואביהוא נפטרו, 70 הזקנים נפטרו

20
00:01:20,600 --> 00:01:23,200
כולם מתו במיתה
.מאוד מאוד חטופה

21
00:01:23,430 --> 00:01:25,490
נדב ואביהוא בחנוכת המשכן

22
00:01:25,800 --> 00:01:29,490
והזקנים נפטרו כחודש ועשרים יום
.לאחר מכן

23
00:01:29,730 --> 00:01:33,300
.בקיצור, חלפה שנה
,משה רבנו מוצא את עצמו לבד

24
00:01:33,320 --> 00:01:35,300
.כמובן חוץ מאהרון, שנמצא איתו

25
00:01:35,610 --> 00:01:37,090
משה רבנו מוצא את עצמו לבד

26
00:01:37,570 --> 00:01:42,170
ואז הוא פונה לקב"ה
...והוא אומר לו: ריבונו של עולם

27
00:01:42,280 --> 00:01:44,620
.אה, רק לא ציינתי
?למה באמת כולם נפטרו

28
00:01:45,010 --> 00:01:47,880
אז כתוב שהסיבה היא
שבמתן תורה

29
00:01:48,120 --> 00:01:51,930
הם הביטו במקומות
שהיה אסור להם להביט

30
00:01:51,960 --> 00:01:52,910
,מבחינה רוחנית

31
00:01:52,930 --> 00:01:54,590
.ראו כל מיני מחזות אלוקים

32
00:01:54,980 --> 00:01:58,160
,לא הייתה להם הרשאה
,סיווג רוחני

33
00:01:58,410 --> 00:01:59,860
.שיהיה מותר להם להסתכל

34
00:02:00,190 --> 00:02:03,470
אז כמובן במתן תורה
הקב"ה לא רצה להכות בהם

35
00:02:03,510 --> 00:02:05,550
,כדי לא לערבב עצב בשמחה

36
00:02:06,010 --> 00:02:11,520
אבל העונש רבץ עליהם
.ופרעו את זה במהלך השנה

37
00:02:11,600 --> 00:02:13,750
באותה שנה הם לא השלימו
,את שנתם, אף אחד

38
00:02:14,090 --> 00:02:16,090
לא נדב ואביהוא
.ולא 70 הזקנים

39
00:02:16,410 --> 00:02:19,380
.כך או כך זה לא משנה
,משה רבנו מוצא את עצמו לבד

40
00:02:19,910 --> 00:02:24,500
,לבד בלי כל אלה שעוזרים
.מסייעים ומנהיגים את העם

41
00:02:25,270 --> 00:02:28,840
ואז הוא פונה לקב"ה
,ואומר לו: ריבונו של עולם

42
00:02:29,140 --> 00:02:33,840
אני מבקש ממך שתיתן לי אנשים
,שאני אוכל להאציל מעליהם

43
00:02:34,300 --> 00:02:37,220
גם הם יהיו כמוני
ויוכלו לעזור לי

44
00:02:37,240 --> 00:02:38,610
.ולסייע לי בהנהגת העם

45
00:02:39,000 --> 00:02:42,100
.ונבחרים 70 זקנים נוספים

46
00:02:42,630 --> 00:02:45,190
.זה למעשה תיעוד מאוד מאוד ייחודי

47
00:02:45,660 --> 00:02:48,380
לאחר מכן אנחנו מוצאים
,דבר מאוד מעניין

48
00:02:48,880 --> 00:02:52,670
שמרים מדברת על אח שלה משה

49
00:02:53,240 --> 00:02:55,300
.לטובת הגיסה ציפורה

50
00:02:55,720 --> 00:02:57,320
.משה רבנו היה נשוי לציפורה

51
00:02:57,630 --> 00:03:00,570
,משה היה האח הקטן
.מרים זו הייתה האחות הגדולה

52
00:03:00,760 --> 00:03:04,270
,משה רבנו היה בגיל 80
,מרים הייתה בת 86

53
00:03:04,480 --> 00:03:06,140
.אהרון היה בגיל 83

54
00:03:06,220 --> 00:03:08,240
.זאת אומרת, מרים, אהרון, משה

55
00:03:08,470 --> 00:03:09,870
.משה הוא הקטן למעשה

56
00:03:10,250 --> 00:03:15,120
ואחרי מתן תורה
,משה רבנו לא חזר בחזרה לאשתו

57
00:03:15,170 --> 00:03:18,260
,לא חזר לביתו
.אלא נשאר דבוק באלוקיו

58
00:03:18,500 --> 00:03:21,260
וככה זה התנהל
.לאורך תקופה מאוד ארוכה

59
00:03:21,630 --> 00:03:26,110
ומרים לא הבינה למה משה רבנו
מתנהג בצורת הנהגה פרושה כזו

60
00:03:26,370 --> 00:03:29,840
כי הרי גם היא נביאה
.וגם אהרון נביא וגם משה נביא

61
00:03:30,260 --> 00:03:32,600
ומרים הייתה נשואה
לכלב בן יפונה

62
00:03:32,990 --> 00:03:36,610
ואהרון היה נשוי
,לאלישבע בת עמינדב

63
00:03:37,010 --> 00:03:39,140
,ולמה משה, שנשוי לציפורה

64
00:03:39,350 --> 00:03:41,900
החליט כביכול לפרק
?את מערכת הנישואים

65
00:03:42,360 --> 00:03:49,170
ואז כתוב שהיא דיברה עם אהרון
.על משה רבנו לטובת הגיסה

66
00:03:49,190 --> 00:03:53,030
,בדרך כלל זה הפוך
.מדברים נגד הגיסה לטובת האח

67
00:03:53,050 --> 00:03:58,530
פה זה קרה להפך: דיברו לטובת הגיסה
.כנגד האח כביכול

68
00:03:58,830 --> 00:04:00,940
ואז אומרת התורה משפט מאוד מעניין

69
00:04:01,900 --> 00:04:03,260
:שהקב"ה כעס מאוד

70
00:04:03,930 --> 00:04:08,840
והאיש משה עניו מאוד"
."מכל האדם אשר על פני האדמה

71
00:04:09,360 --> 00:04:11,790
משה רבנו זה האדם
העניו ביותר

72
00:04:12,070 --> 00:04:13,990
.שיש בכל ההיסטוריה היהודית

73
00:04:14,500 --> 00:04:17,620
והקב"ה מתגלה למרים ולאהרון

74
00:04:17,650 --> 00:04:20,760
ואומר להם: איך העזתם
.'לדבר על משה רבנו וכו

75
00:04:21,280 --> 00:04:25,170
מרים נענשה, אהרון גם כן קיבל
שמה מעמד של עונש

76
00:04:25,210 --> 00:04:28,450
...והסתלק ממנו באותו רגע
.זאת אומרת, העונש היה קטן

77
00:04:28,830 --> 00:04:31,110
.מרים אבל הצטרעה במשך שבעה ימים

78
00:04:31,620 --> 00:04:33,440
.עד כאן התיאור שמופיע בתורה

79
00:04:33,720 --> 00:04:38,060
הדבר המעניין הוא
?שמי כותב את הפירושים האלו

80
00:04:38,090 --> 00:04:39,200
?מי כותב את התורה

81
00:04:39,500 --> 00:04:42,290
,משה רבנו הרי, כידוע
.הוא זה שכתב את התורה

82
00:04:42,560 --> 00:04:45,430
?מה הכוונה
:שהקב"ה אמר לו

83
00:04:45,740 --> 00:04:48,240
.תכתוב כך וכך
,הוא לא כתב מעצמו

84
00:04:48,320 --> 00:04:50,190
.הוא לא המציא
התורה היא לא ספר סיפורים

85
00:04:50,220 --> 00:04:52,060
,שמשה הגה בדעתו

86
00:04:52,320 --> 00:04:55,080
התורה היא אלוקית
.ויש לזה הרבה הרבה הוכחות

87
00:04:55,380 --> 00:04:58,710
אבל מי אמר למשה רבנו
.מה לכתוב? זה הקב"ה

88
00:04:58,960 --> 00:05:01,720
אני רוצה פה לרדת לרובד
.טיפה יותר עמוק

89
00:05:02,850 --> 00:05:07,350
...כתוב שמשה רבנו קיבל
יש דיון האם הקב"ה

90
00:05:07,370 --> 00:05:08,730
במהלך ה-40 שנה

91
00:05:09,020 --> 00:05:11,020
,כל פעם היה מתגלה למשה רבנו

92
00:05:11,220 --> 00:05:12,870
,אומר לו: עכשיו תכתוב כך וכך

93
00:05:12,900 --> 00:05:14,580
,עכשיו תכתוב: אסור לאכול חזיר

94
00:05:14,870 --> 00:05:17,140
,עכשיו תכתוב: צריך לשמור שבת

95
00:05:17,430 --> 00:05:20,440
.עכשיו תכתוב את הסיפור עם קורח

96
00:05:20,700 --> 00:05:22,730
,אני אומר לך, תתעד את זה
.תכתוב את זה

97
00:05:22,750 --> 00:05:24,580
.וככה לאט לאט 40 שנה

98
00:05:24,820 --> 00:05:27,260
.בסוף ה-40 שנה מגילות, מגילות

99
00:05:27,560 --> 00:05:30,680
:בסוף ה-40 שנה הוא אומר לו
,קח את כל המגילות האלה שכתבת

100
00:05:31,070 --> 00:05:33,330
.תאגד אותן שיהיו ליחידה אחת

101
00:05:33,700 --> 00:05:36,310
:זה פירוש אחד
.תורה מגילות מגילות ניתנה

102
00:05:36,790 --> 00:05:38,890
לפי פירוש אחר
,בגמרא בגיטין

103
00:05:39,150 --> 00:05:40,890
.התורה ניתנה חתומה

104
00:05:41,260 --> 00:05:42,920
מה זאת אומרת
?"התורה ניתנה חתומה"

105
00:05:43,220 --> 00:05:47,450
:הקב"ה אמר למשה רבנו
שב, תתחיל לכתוב מבראשית

106
00:05:48,410 --> 00:05:51,320
,"ועד ל"עיני כל ישראל
,שזה הפסוק האחרון

107
00:05:51,630 --> 00:05:53,210
.את כל החמישה חומשי תורה

108
00:05:53,970 --> 00:05:55,440
?מה, הוא כתב לו את העתידות

109
00:05:55,750 --> 00:05:57,690
.התשובה היא כן ולא

110
00:05:58,090 --> 00:05:59,330
?"מה זאת אומרת "כן ולא

111
00:05:59,780 --> 00:06:04,570
הוא כתב לו את כל התורה כולה
כרצף של אותיות

112
00:06:05,030 --> 00:06:06,780
."מבראשית עד "לעיני כל ישראל

113
00:06:06,870 --> 00:06:10,440
,'אמר לו: תכתוב א
...תכתוב ר', תכתוב ב', תכתוב

114
00:06:10,900 --> 00:06:12,460
.תכתוב את האותיות בזה הסדר

115
00:06:12,810 --> 00:06:15,650
:ואז כל פעם הוא היה אומר למשה רבנו

116
00:06:15,920 --> 00:06:18,340
קח את הספר
,שאמרתי לך לכתוב

117
00:06:18,610 --> 00:06:23,330
בוא, אני אגיד לך
.איך לחלק את האותיות למילים

118
00:06:23,440 --> 00:06:26,520
,כי הרי אלו אותיות ברצף
.אפשר לחלק אותן באין-ספור וריאציות

119
00:06:26,980 --> 00:06:28,790
בוא, אני אסביר לך עכשיו
.איך לחלק

120
00:06:29,150 --> 00:06:31,560
ואז לפי המאורע
פתאום היו מחלקים

121
00:06:31,880 --> 00:06:34,940
והיית רואה שלפי החלוקה
,"זה "לא תאכל חזיר

122
00:06:35,180 --> 00:06:36,560
,"לא תלבש שעטנז"

123
00:06:36,790 --> 00:06:40,020
אבל כשמשה רבנו קיבל
.הוא קיבל את הכול כרצף אותיות

124
00:06:40,370 --> 00:06:43,300
לאט לאט במהלך ה-40 שנה

125
00:06:43,700 --> 00:06:48,980
ביאר הקב"ה למשה רבנו
.את כל הקטעים בספר התורה

126
00:06:49,330 --> 00:06:51,170
ככה, אגב, הגמרא מכריעה

127
00:06:51,350 --> 00:06:53,010
.שתורה חתומה ניתנה

128
00:06:53,270 --> 00:06:55,160
התורה ניתנה חתומה
כבלוק אחד

129
00:06:55,490 --> 00:06:58,340
ואפשר היה לחלק את הכול
.בצורות שונות

130
00:06:58,380 --> 00:07:01,200
למשל, הרמב"ן כותב
בהקדמתו לתורה

131
00:07:01,970 --> 00:07:05,540
שאם ניקח את התורה
,מתחילתה ועד סופה ברצף

132
00:07:05,950 --> 00:07:10,700
תהיה אפשרות לחלק את כל האותיות
,לפי שמות של הקב"ה

133
00:07:11,600 --> 00:07:13,990
,לפי איך שהקב"ה
.השמות שלו

134
00:07:14,010 --> 00:07:16,580
.ויש לבורא עולם הרבה מאוד שמות
,שמות הכוונה גילויים

135
00:07:17,100 --> 00:07:21,380
,צורה שבה הוא מתגלה לברואיו
.אבל אין לנו השגה מי זה בורא עולם עצמו

136
00:07:21,600 --> 00:07:24,560
,אבל איך הוא מתגלה
,מה הפנים שהוא מראה לנו

137
00:07:24,920 --> 00:07:28,010
,פעם פנים של הסתר פנים
,פעם הארת פנים

138
00:07:28,360 --> 00:07:30,010
.כל פעם זה מופיע בצורה אחרת

139
00:07:30,240 --> 00:07:32,910
אתה תוכל לקבל רצף שמותיו
של הקב"ה

140
00:07:33,190 --> 00:07:35,330
אם אתה תחלק
.את המילים של ספר התורה

141
00:07:35,750 --> 00:07:37,330
,להבדיל, למשל

142
00:07:38,290 --> 00:07:40,260
:אני לוקח דוגמה מפורסמת

143
00:07:40,480 --> 00:07:42,020
.קורח, שחלק על משה רבנו

144
00:07:43,030 --> 00:07:46,370
מה היה קורה אם קורח
היה מתעשת

145
00:07:46,720 --> 00:07:50,010
ובדקה ה-90
:הוא היה אומר למשה רבנו

146
00:07:50,060 --> 00:07:52,420
?סליחה. אתה יודע מה
.שכנעת אותי

147
00:07:52,840 --> 00:07:55,510
,אני לא חולק עליך
אני לא רוצה להתחרות

148
00:07:55,520 --> 00:07:59,640
.על משרת הכוהן גדול
,חבר'ה, מקפלים את ההפגנה

149
00:07:59,650 --> 00:08:02,750
,אני מסיר את המועמדות
.נותנים למשה רבנו להיות המנהיג

150
00:08:03,280 --> 00:08:07,170
אז כמובן קורח לא היה נבלע באדמה
ולא היה את כל מה שאנחנו קראנו

151
00:08:07,180 --> 00:08:08,910
.שקרה בסופו של דבר לקורח

152
00:08:09,570 --> 00:08:12,970
,אם זה כתוב בתורה מראש
?אז איך זה לא היה קורה

153
00:08:13,240 --> 00:08:16,690
:התשובה היא
הקב"ה היה אומר למשה רבנו

154
00:08:16,730 --> 00:08:19,160
לחלק את המילים בצורה שונה

155
00:08:19,470 --> 00:08:21,900
.לפי הבחירה של קורח

156
00:08:22,720 --> 00:08:24,990
,קורח היה בוחר טוב
,חלוקת המילים

157
00:08:25,010 --> 00:08:27,730
שמשה רבנו מחזיק את המגילה
אבל בלתי מפוענחת

158
00:08:28,170 --> 00:08:31,160
:אז הקב"ה היה אומר לו
.תחלק את זה בצורה כזו וכזו

159
00:08:31,520 --> 00:08:37,220
והחלוקה הייתה שקורח חזר בו
.וליהודים הייתה אורה ושמחה וששון ויקר

160
00:08:37,800 --> 00:08:39,840
בפועל, קורח לא חזר בו

161
00:08:40,230 --> 00:08:41,790
.וקורח נבלע באדמה

162
00:08:41,940 --> 00:08:45,280
בסיומו של האירוע
:אומר הקב"ה למשה רבנו

163
00:08:45,340 --> 00:08:48,070
קח את המגילה הזו שנתתי לך
של רצף אותיות

164
00:08:48,400 --> 00:08:50,100
.ואני אתן לך צורת פענוח

165
00:08:50,150 --> 00:08:53,170
ובצורת חלוקת האותיות
,פתאום מופיע דבר מאוד מעניין

166
00:08:53,580 --> 00:08:56,160
שקורח בסופו של דבר
.נבלע בתוך האדמה

167
00:08:56,480 --> 00:08:59,140
זאת אומרת, משה רבנו
קיבל את התורה כדבר חתום

168
00:08:59,510 --> 00:09:02,480
ועם הזמן הקב"ה פותח לו
,את המילים

169
00:09:02,500 --> 00:09:05,100
,מחלק לו אותן לאותיות
,לפרשיות, לדברים

170
00:09:05,330 --> 00:09:10,150
,ואתה מקבל את התרי"ג מצוות
.'את האירועים שקרו במדבר וכו

171
00:09:10,970 --> 00:09:14,220
,אחד עשר פסוקים אחרונים בתורה

172
00:09:14,730 --> 00:09:16,360
.יש דיון גדול מי כתב אותם

173
00:09:16,390 --> 00:09:20,340
'וימות משה עבד ה"
"ויקבור אותו בגיא

174
00:09:20,510 --> 00:09:24,110
ושמה כתובים כל האותות והמופתים
.שעשה משה רבנו

175
00:09:24,140 --> 00:09:27,660
,במילים אחרות, שם כתוב
,ב-11 הפסוקים האחרונים בתורה

176
00:09:27,960 --> 00:09:29,770
.הספד על משה רבנו

177
00:09:30,540 --> 00:09:33,290
?מי כתב את זה
:אז כתוב, יש בזה דיון

178
00:09:33,590 --> 00:09:36,670
 - האם משה רבנו כתב את זה
 - הרי זה חלק מהתורה

179
00:09:36,990 --> 00:09:38,620
,אבל משה כותב בדמע

180
00:09:39,050 --> 00:09:43,810
"...'הוא בוכה, "וימות משה עבד ה
...בן אדם כותב על עצמו את המודעת

181
00:09:44,880 --> 00:09:47,340
.מודעת האבל שלו
.זה נורא ואיום

182
00:09:47,820 --> 00:09:48,910
.אז הוא היה בוכה

183
00:09:49,460 --> 00:09:53,070
יש פירוש אחר שאומר
שיהושע כתב את 11 הפסוקים

184
00:09:53,320 --> 00:09:55,800
,"ואז הוא אומר "וימות משה
.משה נפטר

185
00:09:55,820 --> 00:09:58,660
ונתנו לו רשות לכתוב
.את ה-11 פסוקים האחרונים בתורה

186
00:09:59,300 --> 00:10:02,530
.הגאון מווילנה הולך עם ביאור מהפכני

187
00:10:03,670 --> 00:10:06,570
:אומר הגאון מווילנה
.משה ויהושע כתבו

188
00:10:06,650 --> 00:10:08,700
?אה, איך זה יכול להיות
.זה או משה או יהושע

189
00:10:09,080 --> 00:10:11,040
הוא אומר: שים לב
,מה אומרים לך חז"ל

190
00:10:11,550 --> 00:10:14,330
."משה כותב בדמע"

191
00:10:14,660 --> 00:10:17,200
?"מה זה "בדמע
?למה לדמעות קוראים דמעות

192
00:10:17,820 --> 00:10:23,250
הכוונה היא בלשון הקודש
."המילה "דמעה" היא מלשון "דימוע

193
00:10:23,490 --> 00:10:26,170
?"מה פירוש המילה "דימוע
.ערבוב, ערבוב

194
00:10:26,450 --> 00:10:30,080
,יש לנו גם מושג, למשל
אם פרי קדוש של תרומה

195
00:10:30,330 --> 00:10:33,080
נפל בתוך ארגז של פירות חולין

196
00:10:33,320 --> 00:10:35,790
,אז הוא "מדמע" אותם
.הוא התערבב

197
00:10:35,810 --> 00:10:38,020
,אני מרים תפוז
.יכול להיות שזה תפוז של תרומה

198
00:10:38,030 --> 00:10:39,420
,אסור לי לאכול
.אני לא כוהן

199
00:10:40,030 --> 00:10:42,890
."אז זה נקרא "דימוע
.דימוע" הכוונה ערבוב"

200
00:10:43,010 --> 00:10:46,170
?מהי דמעה
.דמעה מערבבת לך

201
00:10:46,470 --> 00:10:50,410
אתה לא רואה את הדברים
.בצורה ברורה

202
00:10:50,750 --> 00:10:53,980
לכן, חס וחלילה, בן אדם
.בעצב נוראי בוכה

203
00:10:54,810 --> 00:10:57,470
?למה האדם בוכה
,כי הוא לא רואה את העתיד

204
00:10:57,500 --> 00:11:00,700
,הוא לא רואה לאן זה הולך להוביל
,אז הכול מיטשטש אצלו

205
00:11:00,730 --> 00:11:03,560
.הכול נהיה לא ברור אצלו
."זו הכוונה "דימוע

206
00:11:03,850 --> 00:11:05,420
:אז ככה, אומר הגאון מווילנה

207
00:11:05,660 --> 00:11:08,520
הרי התורה כולה ניתנה
.ברצף של אותיות

208
00:11:09,120 --> 00:11:12,460
.אין לזה פענוח
,זה "מדומע", זה מעורבב

209
00:11:12,490 --> 00:11:15,560
.כל האותיות כתובות ברצף
.אני לא יודע מה משמעות המילים

210
00:11:16,010 --> 00:11:18,480
עם השנים, משה רבנו מקבל
:כל פעם הוראה

211
00:11:18,510 --> 00:11:20,530
,פתח את הקטע הזה
,תעשה חלוקה

212
00:11:20,550 --> 00:11:22,140
.פתח את הקטע הזה, תעשה חלוקה

213
00:11:22,460 --> 00:11:24,940
והוא מחלק לפי מה שהקב"ה מצווה אותו

214
00:11:24,970 --> 00:11:27,680
,ולפי זה יוצאים החוקים
.המצוות, המשפטים, האירועים בתנ"ך

215
00:11:28,640 --> 00:11:30,850
,כשהגיעו ל-11 הפסוקים האחרונים

216
00:11:30,880 --> 00:11:32,110
,משה רבנו כתב אותם

217
00:11:32,650 --> 00:11:35,820
,"אבל הוא כתב אותם ב"דימוע
.רצף של אותיות

218
00:11:36,170 --> 00:11:39,830
:הוא שואל את הקב"ה
.טוב, הגענו לקטע האחרון

219
00:11:40,490 --> 00:11:41,460
?מה הפענוח

220
00:11:42,210 --> 00:11:44,830
:אומר לו הקב"ה
,לך זה מדומע

221
00:11:45,490 --> 00:11:47,520
.לך זה יהיה בלתי מפוענח

222
00:11:47,770 --> 00:11:50,670
כשמשה רבנו נפטר
:אומר הקב"ה ליהושע

223
00:11:50,960 --> 00:11:53,900
עכשיו תקבל נבואה
ואני אסביר לך

224
00:11:54,170 --> 00:11:55,710
.איך לפענח את הכתוב

225
00:11:56,570 --> 00:11:58,050
משה כותב בדמע

226
00:11:58,410 --> 00:12:01,190
כי משה כתב את התורה
,"מבראשית ועד "לעיני כל ישראל

227
00:12:01,460 --> 00:12:05,160
ויהושע הוא זה שביצע
את החלוקה הרוחנית

228
00:12:05,460 --> 00:12:07,190
.על פי הנבואה של הקב"ה

229
00:12:07,570 --> 00:12:12,550
יש, למי שחושב אולי
שספר התורה נכתב על ידי משה רבנו

230
00:12:12,940 --> 00:12:16,120
ומה שהסברתי כרגע
,נשמע לו קצת תלוש מהמציאות

231
00:12:16,570 --> 00:12:19,120
אז יש לזה הרבה מאוד הוכחות

232
00:12:19,140 --> 00:12:22,020
,ויש אפשרויות
יש גם הרצאות מאוד ברורות

233
00:12:22,050 --> 00:12:25,700
,"שנקראות בשם "תורה מן השמיים
,סדרת הרצאות יפהפייה

234
00:12:26,010 --> 00:12:29,890
שמוכיחה מעל לכל ספק
.שמשה רבנו לא היה יכול לכתוב

235
00:12:30,280 --> 00:12:34,190
,אם הוא החליט להמציא את התורה
הוא לא היה יכול לכתוב את התורה

236
00:12:34,450 --> 00:12:36,600
כי יש בתורה בשחור על גבי לבן

237
00:12:36,990 --> 00:12:40,890
אין-ספור דברים שלמשה רבנו
,לא הייתה אליהם נגישות

238
00:12:41,430 --> 00:12:42,920
.משה לא היה יכול לגשת אליהם

239
00:12:43,210 --> 00:12:47,600
הדוגמה הכי מפורסמת היא
.לגבי הדגים הטהורים והטמאים

240
00:12:48,210 --> 00:12:50,450
הרי הסימן לדג טמא
ודג טהור

241
00:12:50,850 --> 00:12:54,280
,זה... אני יכול ללכת ליפן
,לשוק הדגים

242
00:12:54,840 --> 00:12:57,190
ולהרים דג ולדעת
שהדג הזה הוא טהור

243
00:12:57,220 --> 00:12:58,130
.או הדג הזה הוא טמא

244
00:12:58,150 --> 00:13:00,180
?לפי מה
אז כתוב בתורה

245
00:13:00,360 --> 00:13:03,720
שדגים צריכים שיהיו להם
:שני סימני טהרה

246
00:13:04,090 --> 00:13:05,650
 - סימן אחד זה הסנפירים

247
00:13:06,270 --> 00:13:08,040
,וזה יש בכל אחד

248
00:13:08,270 --> 00:13:09,820
.סימן שני זה הקשקשים

249
00:13:10,240 --> 00:13:11,540
.סנפיר וקשקשת

250
00:13:11,820 --> 00:13:16,470
:אומרת הגמרא בחולין
,אם אתה רואה דג שיש לו קשקשים

251
00:13:16,620 --> 00:13:18,620
,גם אם לא ראית את הסנפירים שלו

252
00:13:19,030 --> 00:13:20,500
.בוודאות שיש סנפירים

253
00:13:20,820 --> 00:13:23,810
,אבל אם אתה רואה דג עם סנפירים
.יכול להיות שאתה אוכל כריש

254
00:13:24,670 --> 00:13:26,510
,יש לו סנפירים
.אין לו קשקשים

255
00:13:27,030 --> 00:13:31,490
אבל השאלה הנשאלת היא
...מניין שבאמת

256
00:13:31,990 --> 00:13:36,230
אולי ימצאו בים איזה דג
?שיש לו קשקשים ואין לו סנפירים

257
00:13:36,580 --> 00:13:37,920
?מה אז אנחנו נעשה

258
00:13:38,440 --> 00:13:41,120
מי נתן למשה רבנו
את הכתפיים הרחבות

259
00:13:41,140 --> 00:13:44,740
,להגיד כזה מידע בזמן שמשה רבנו
יש לנו ידיעה

260
00:13:44,780 --> 00:13:47,180
.שהוא הסתובב מקסימום במזרח התיכון

261
00:13:47,590 --> 00:13:50,180
,היה באזור מצרים
היה קצת באפריקה

262
00:13:50,220 --> 00:13:52,550
,ונפטר במדבר סיני

263
00:13:52,890 --> 00:13:54,300
.ליד ערבות מואב

264
00:13:54,600 --> 00:13:56,700
?מי נתן למשה רבנו
?היית בהודו

265
00:13:57,230 --> 00:13:58,940
?היית במזרח הרחוק

266
00:13:59,290 --> 00:14:00,800
?היית באוקיינוס השקט

267
00:14:01,160 --> 00:14:06,310
היית בתהומות העמוקים
,ליד אינדונזיה? 11 קילומטר עומק

268
00:14:06,320 --> 00:14:09,110
.המקום הכי עמוק בעולם במים

269
00:14:09,520 --> 00:14:11,110
מה? מאיפה אתה יודע
?מה קורה היום

270
00:14:11,210 --> 00:14:13,830
.חוקרים היום בלי סוף את התהומות

271
00:14:14,240 --> 00:14:15,790
?איך לקחת על עצמך סיכון

272
00:14:16,050 --> 00:14:17,900
:אז גמרא שם אומרת בהקשר שונה

273
00:14:18,570 --> 00:14:21,020
?"וכי משה קניגי היה או בליסטרי היה"

274
00:14:21,080 --> 00:14:22,490
?מה, הוא היה צייד חיות
?מאיפה הוא הכיר

275
00:14:22,960 --> 00:14:24,320
.התשובה היא: הוא באמת לא ידע

276
00:14:25,070 --> 00:14:28,280
התשובה היא: משה רבנו לא ידע
,ומשה רבנו לא הכיר

277
00:14:28,620 --> 00:14:31,110
:אבל הקב"ה אמר לו
עכשיו תכתוב את זה

278
00:14:31,140 --> 00:14:35,150
,ואני אומר לך, אני יצרתי את העולם
,אני הקבלן, אני האדריכל

279
00:14:35,160 --> 00:14:38,840
,אני היוצר, אני מתחזק
.אני מנשים כל רגע את העולם

280
00:14:39,250 --> 00:14:40,900
.אין יותר ברייה שונה מזו

281
00:14:41,160 --> 00:14:44,450
,מה שאמרתי לך - דג שיש לו קשקשים
.בראתי לו גם סנפירים

282
00:14:45,020 --> 00:14:48,620
.וזו הוכחה קטנה
יש בלי סוף הוכחות

283
00:14:48,640 --> 00:14:50,780
שנועלות את זה מכמה וכמה כיוונים

284
00:14:51,110 --> 00:14:54,410
שאין אפשרות לתורה שתינתן
.שהיא לא תהיה תורה מן השמיים

285
00:14:54,730 --> 00:14:56,500
?אז מה היה חלקו של משה רבנו

286
00:14:56,740 --> 00:15:00,230
משה רבנו כתב על פי ציווי השם
ובורא עולם אמר לו איך לחלק

287
00:15:00,570 --> 00:15:01,740
.את ספר התורה

288
00:15:01,980 --> 00:15:04,670
:אם זה ככה, הגענו לשאלה

289
00:15:05,540 --> 00:15:12,180
משה רבנו כותב "והאיש משה
עניו מאוד מכל האדם

290
00:15:12,210 --> 00:15:13,450
."אשר על פני האדמה"

291
00:15:13,850 --> 00:15:15,600
:אני אומר לך
,בבקשה אדוני, קח עט

292
00:15:15,990 --> 00:15:17,580
.תרשום מה שאני אומר לך

293
00:15:17,600 --> 00:15:19,380
?איך קוראים לך
.דוד, יפה

294
00:15:19,520 --> 00:15:23,820
תרשום: דוד האיש הכי עניו
.שיש בשכונה

295
00:15:24,430 --> 00:15:25,160
.כל הכבוד

296
00:15:25,510 --> 00:15:30,700
ואתה כותב ובלי שמץ
?של טיפה אולי משהו

297
00:15:30,750 --> 00:15:32,850
?איך משה רבנו
?אתם יודעים מה

298
00:15:33,200 --> 00:15:35,490
עצם זה שהוא כתב על עצמו
שהוא הכי עניו

299
00:15:36,560 --> 00:15:38,880
אני חושב שזה כבר הופך אותו
.לא להיות הכי עניו

300
00:15:39,380 --> 00:15:42,060
איך משה רבנו
?כתב את הדבר הזה על עצמו

301
00:15:42,370 --> 00:15:43,530
?"והאיש משה עניו מאוד"

302
00:15:43,770 --> 00:15:45,490
.מה גם, שאני רוצה לאתגר אתכם

303
00:15:46,320 --> 00:15:50,770
משה רבנו, כשהיה צריך
,לדפוק על השולחן, הוא דפק

304
00:15:50,950 --> 00:15:54,810
.הוא דפק חזק
יש לנו כמה וכמה אירועים

305
00:15:55,070 --> 00:15:59,790
שאתה רואה שמשה רבנו
מגיב בצורה מאוד נחרצת

306
00:15:59,820 --> 00:16:02,180
.בלי אפשרות לסטות ימין ושמאל

307
00:16:02,470 --> 00:16:06,180
,יש מקור מאוד מעניין
מצאתי אותו בילקוט שמעוני

308
00:16:06,810 --> 00:16:08,360
.על פרשת שמות

309
00:16:08,690 --> 00:16:11,270
.שמה מסופר שמשה רבנו ברח ממצרים

310
00:16:12,050 --> 00:16:15,210
,אז הוא היה בגיל 20
.גדל בארמון של פרעה

311
00:16:15,750 --> 00:16:18,040
,וכשהוא ירד לראות בסבלות אחיו

312
00:16:18,340 --> 00:16:20,810
אז הוא ראה איש מצרי
.מכה איש עברי

313
00:16:21,350 --> 00:16:23,970
משה רבנו בלי להתבלבל
,מסתכל על המצרי

314
00:16:23,980 --> 00:16:26,180
,הורג אותו
,טומן אותו בחול

315
00:16:26,270 --> 00:16:29,220
מעלים ראיות
.וחוזר בחזרה לארמון

316
00:16:29,970 --> 00:16:33,170
באמת מצד משה רבנו
לא היה ניתן לעלות על שום דבר

317
00:16:33,470 --> 00:16:35,630
כי הוא ראה את המצרי הזה
.מכה איש עברי

318
00:16:35,860 --> 00:16:39,260
.אגב, חשוב לי להסביר
?ולמה באמת הוא הגיב איך שהוא הגיב

319
00:16:39,580 --> 00:16:40,920
.הסיבה היא למה הוא הכה אותו

320
00:16:41,180 --> 00:16:42,840
?למה המצרי הכה את העברי

321
00:16:43,690 --> 00:16:46,780
אז כתוב שם בחז"ל
שהסיבה לכך

322
00:16:47,050 --> 00:16:49,980
כיוון שהמצרי הזה נתן עיניו

323
00:16:50,570 --> 00:16:52,310
באשתו של אותו יהודי

324
00:16:53,760 --> 00:16:57,240
והוא רצה להכות אותו
.ולהגיד: הוא מת בעבודה

325
00:16:57,250 --> 00:17:00,160
עבד קשה מדי, לא עמד בהספק
.והרביץ לו

326
00:17:00,690 --> 00:17:02,260
,משה רבנו מסתכל על הבן אדם

327
00:17:02,330 --> 00:17:05,340
הוא רואה שהיהודי הזה
חוטף מכות מהמצרי

328
00:17:06,260 --> 00:17:09,490
לא כמו מכות שעבד מקבל
 - כדי לזרז אותו

329
00:17:09,500 --> 00:17:12,320
,שזה גם לא בסדר
 - אבל זו הנורמה של העבדים

330
00:17:12,840 --> 00:17:14,520
.הוא מקבל מכות מכוונות

331
00:17:15,030 --> 00:17:18,130
הבן אדם מרביץ לו
ואתה רואה שצורת ההכאה

332
00:17:18,150 --> 00:17:21,610
.היא שהוא לא יחזור הערב הביתה
.יש מישהו שמעוניין לחסל אותו

333
00:17:22,080 --> 00:17:24,290
,כשראה את זה משה רבנו
.אז הוא ממש הציל אותו

334
00:17:24,330 --> 00:17:26,290
.זו הצלת נפשות לכל דבר ועניין

335
00:17:26,520 --> 00:17:28,810
,הכה את המצרי, הרג אותו
,טמן אותו בתוך החול

336
00:17:28,840 --> 00:17:29,610
.העלים ראיות

337
00:17:30,030 --> 00:17:32,280
משה רבנו שילם על זה
.במחיר של החירות שלו

338
00:17:32,700 --> 00:17:34,770
.בסופו של דבר הלשינו לפרעה

339
00:17:35,030 --> 00:17:38,420
דתן ואבירם, הם הלשינו לפרעה
על משה רבנו

340
00:17:38,770 --> 00:17:40,840
.ומשה רבנו נאלץ לברוח ממצרים

341
00:17:41,190 --> 00:17:44,990
 - משה רבנו- עם כל הענווה שלו
,כשהיה צריך לתפוס מישהו ולחסל אותו

342
00:17:45,010 --> 00:17:46,860
הוא חיסל אותו
.וגם הכניס אותו בתוך החול

343
00:17:47,460 --> 00:17:50,160
משה רבנו בורח ממצרים
.ועובר לכוש

344
00:17:50,980 --> 00:17:54,390
,כשהוא הגיע לכוש
.שמה כתוב שהוא פגש את מלך כוש

345
00:17:54,420 --> 00:17:55,490
.קראו לו קוקנוס

346
00:17:55,500 --> 00:17:57,570
קוקנוס, זה היה שמו
.של המלך של כוש

347
00:17:57,910 --> 00:17:59,600
?מה הסיפור היה עם הקוקנוס הזה

348
00:17:59,960 --> 00:18:02,570
הקוקנוס, היה לו צבא מאוד גדול
.ויצא למלחמה

349
00:18:02,940 --> 00:18:05,330
בינתיים הוא השאיר
את עיר הבירה שלו

350
00:18:05,790 --> 00:18:08,310
.עם יועץ מאוד חכם

351
00:18:08,350 --> 00:18:09,790
.ליועץ הזה קראו בלעם

352
00:18:10,740 --> 00:18:12,470
,בלעם בן בעור הקוסם

353
00:18:12,500 --> 00:18:15,560
זה שעם ישראל
.אחרי 40 שנה נתקל איתו

354
00:18:16,030 --> 00:18:17,830
בלעם הזה היה מכשף גדול מאוד

355
00:18:18,220 --> 00:18:21,340
וברגע שהמלך יצא למלחמה
,הוא נעל את שערי העיר

356
00:18:21,870 --> 00:18:24,950
.הטיל כישוף על כל מיני מבואות העיר

357
00:18:25,000 --> 00:18:28,360
מבוא אחד הוא עשה אותו
,שמי שייכנס לשם זה יהיה אזור ביצתי

358
00:18:28,400 --> 00:18:30,720
.שלא יוכלו לחצות אותו

359
00:18:31,000 --> 00:18:35,190
אזור אחר - הוא הכניס שם
,נחשים ארסיים בתוך בורות

360
00:18:35,230 --> 00:18:36,610
- כמובן הכול בדרך כישוף

361
00:18:37,090 --> 00:18:41,950
שכל מי שינסה לחצות את האזור הזה
.יוכש עם הנחשים למוות

362
00:18:42,310 --> 00:18:45,920
,בקיצור, מלך כוש מאוד הצליח בחוץ
אבל כשהוא חזר הביתה

363
00:18:46,300 --> 00:18:47,530
.השערים היו נעולים

364
00:18:47,780 --> 00:18:50,480
,כמו שהוא התקרב
.הם קיבלו שם אש וגופרית

365
00:18:50,790 --> 00:18:54,850
.הוא מנסה לאגף
...עם הבריכות שמה טבעו לו חלק מה

366
00:18:54,890 --> 00:18:57,380
.עם הביצה שם טבעו לו חלק מהחיילים

367
00:18:57,640 --> 00:19:00,850
,הוא מנסה ללכת דרך אזור הבורות
.הכישו אותם הנחשים

368
00:19:01,170 --> 00:19:03,540
בקיצור, הוא הבין
.שמישהו פה סגר את כל הפינות

369
00:19:03,930 --> 00:19:06,150
הם נשארו בחוץ במשך
.הרבה מאוד שנים

370
00:19:06,830 --> 00:19:09,380
ואז משה רבנו הגיע
.ופגש את המלך בחוץ

371
00:19:10,000 --> 00:19:13,850
,בקיצור, לימים, המלך מת בחוץ
...מחוץ ל

372
00:19:13,870 --> 00:19:17,630
לא הצליחו לכבוש
.ונוצר מצב כזה שאין יכולת השתלטות

373
00:19:17,940 --> 00:19:21,040
ואז כיוון שראו את משה רבנו
...והיה דומה ככה בצורה

374
00:19:21,400 --> 00:19:23,040
- 'גינוני מלכות וכו' וכו

375
00:19:23,220 --> 00:19:25,400
.אמרו לו: אתה תהיה המלך שלנו בכוש

376
00:19:26,180 --> 00:19:29,060
:אמר להם משה רבנו
.אם אני המלך שלכם... אחרי תשע שנים

377
00:19:29,350 --> 00:19:31,830
,אמר להם: אם אני המלך שלכם
.אני מכניס אתכם פנימה

378
00:19:31,890 --> 00:19:33,420
.איך? אבל נחשים וזה

379
00:19:33,870 --> 00:19:34,940
.אמר: תנו לי, אני אסתדר

380
00:19:34,960 --> 00:19:38,330
,כל אחד שילך
.יצוד חסידה ויאכיל אותה

381
00:19:38,840 --> 00:19:41,990
.החסידות, יש להן מקור ארוך מאוד
.תאכילו את החסידות

382
00:19:42,330 --> 00:19:47,640
אחרי שנוצר מצב של כימיה
,בין הלוחם לבין החסידה שהוא גידל

383
00:19:48,010 --> 00:19:51,400
ביקש מהם משה רבנו
.להרעיב את החסידות במשך מספר ימים

384
00:19:51,890 --> 00:19:55,850
ואז הוא אמר: כל אחד ילך
עם החסידה שלו ביד

385
00:19:56,290 --> 00:19:58,720
ועם הסוסים, אנחנו הולכים
.לאזור של הנחשים

386
00:19:59,270 --> 00:20:00,900
,הגיעו לאזור
:אמר להם משה רבנו

387
00:20:01,020 --> 00:20:03,130
.תשחררו את החסידות המורעבות

388
00:20:03,600 --> 00:20:06,620
והחסידות עם המקור שלהן
,נחתו כמו חיצים

389
00:20:06,660 --> 00:20:09,420
,תק, תק, תק, תק
בכל הבורות, שלפו משם את הנחשים

390
00:20:09,960 --> 00:20:11,160
.והתרוממו באוויר

391
00:20:11,370 --> 00:20:14,120
הדרך נפתחה
.והם פרצו לתוך העיר

392
00:20:14,450 --> 00:20:16,130
.בלעם ברח מהצד השני

393
00:20:16,140 --> 00:20:17,920
לימים, משה רבנו נתקל איתו

394
00:20:18,130 --> 00:20:19,680
.פעם נוספת כשהוא בא לקלל את ישראל

395
00:20:19,710 --> 00:20:23,730
ומשה רבנו היה מלך בכוש
.במשך 40 שנה

396
00:20:24,130 --> 00:20:26,430
.ארבעים שנה הוא היה מלך
:הדבר המעניין הוא

397
00:20:26,800 --> 00:20:28,960
למה אחרי 40 שנה
?הוא הפסיק להיות מלך

398
00:20:29,190 --> 00:20:32,860
המדרש כותב: כי הוא
.לא היה מוכן להתחתן עם המלכה

399
00:20:33,400 --> 00:20:36,280
זאת אומרת, הביאו לו
.את מלכת כוש של המלך הקודם

400
00:20:37,180 --> 00:20:40,030
.הוא לא היה מוכן
.הוא יהודי, הוא לא מתחתן עם גויה

401
00:20:40,110 --> 00:20:44,220
,ארבעים שנה לא קרב אליה
 ,למלכת כוש

402
00:20:44,250 --> 00:20:46,780
?ואז היא התלוננה: איך יכול להיות
?איזה מין מלך זה

403
00:20:46,810 --> 00:20:49,170
אחרי 40 שנה
.היא נזכרה להתלונן

404
00:20:49,450 --> 00:20:51,970
בכל מצב, זה היה ביזיון לשלטון המלכותי

405
00:20:51,980 --> 00:20:55,800
,וכולם ידעו שהוא לא מהמקור שלהם
.הוא לא מכוש, אלא הוא ממצרים

406
00:20:56,240 --> 00:20:57,360
.ואז אמרו לו: תלך

407
00:20:57,780 --> 00:20:59,920
ואז הוא הלך
.ואז הוא הגיע למדיין

408
00:20:59,940 --> 00:21:02,730
הסיפור עם מדיין
.זה אחרי הסיפור עם כוש

409
00:21:03,070 --> 00:21:07,160
,ושמה הוא מסביר
,המדרש מספר שיתרו, חמיו לעתיד

410
00:21:07,190 --> 00:21:09,330
:לקח את משה רבנו ואמר

411
00:21:09,360 --> 00:21:11,560
,אם הוא נראה מצרי
,לך תדע אם הוא ברח ממצרים

412
00:21:11,580 --> 00:21:13,560
.איזה עבריין הוא
?למה הוא ברח

413
00:21:13,920 --> 00:21:15,730
,ואז הוא לקח אותו
.זרק אותו בתוך בור

414
00:21:15,760 --> 00:21:18,040
.ומשה רבנו ישב בכלא 10 שנים

415
00:21:18,590 --> 00:21:20,480
לא יודעים את כל ההיסטוריה הזו
.על משה רבנו

416
00:21:20,500 --> 00:21:22,210
.היו לו תהפוכות, עליות, ירידות

417
00:21:22,620 --> 00:21:26,160
הוא בגיל 80 הגיע בחזרה
לגאול את עם ישראל ממצרים

418
00:21:26,820 --> 00:21:29,840
אחרי היסטוריה מאוד מאוד ענפה
.שהייתה לו

419
00:21:30,170 --> 00:21:33,230
בכל מצב, משה רבנו הביע דעה
והביע עמדה

420
00:21:33,240 --> 00:21:34,520
:בהרבה הרבה מאוד נושאים

421
00:21:34,940 --> 00:21:38,510
 ,גם במדבר עִם עַם ישראל
זו לא הייתה בדיוק ענווה

422
00:21:38,950 --> 00:21:41,520
:שהוא אומר לקורח
,אדוני, אם אתה לא מתקפל

423
00:21:41,840 --> 00:21:43,960
,אז תדע לך
הקב"ה יברא ברייה

424
00:21:43,980 --> 00:21:47,290
ואתה תיכנס קומפלט
.עם כל המשפחה ועם כולם בתוך האדמה

425
00:21:47,850 --> 00:21:49,860
,וקורח לא תפס את הסיפור ברצינות

426
00:21:50,220 --> 00:21:52,480
.ונפתחה האדמה וכולם נכנסו בפנים

427
00:21:53,350 --> 00:21:57,490
,משה רבנו, כשהיה צריך להכות על השולחן
.הכה על השולחן

428
00:21:57,610 --> 00:21:58,740
?איפה הענווה

429
00:21:58,970 --> 00:22:01,240
ואתה עוד כותב
?"והאיש משה עניו מאוד"

430
00:22:01,730 --> 00:22:06,010
:אתה קורא את התיאור, אתה אומר
.תשמע, יש פה משהו שלא כל כך מסתדר

431
00:22:06,350 --> 00:22:09,630
אם אתה מנהיג, אתה צריך להכריע
.בהחלטות וכל מיני דברים

432
00:22:10,640 --> 00:22:11,950
?איך זה הולך עם הענווה

433
00:22:12,620 --> 00:22:16,520
זו למעשה השאלה
:שיש על היסוד הזה שכתבנו

434
00:22:16,540 --> 00:22:19,520
 - "והאיש משה עניו מאוד"
?איך משה רבנו כותב את זה על עצמו

435
00:22:20,200 --> 00:22:22,690
אני רוצה לאתגר את זה
עוד טיפה

436
00:22:22,700 --> 00:22:25,680
,ואז אני פותח
,כי הנושא הזה לא קשור למשה רבנו

437
00:22:26,140 --> 00:22:28,550
,הנושא הזה קשור אלינו
,לכל אחד מאיתנו

438
00:22:28,850 --> 00:22:31,740
לכל אחד שמתמודד
ורוצה קצת ענווה

439
00:22:31,960 --> 00:22:33,800
,ומתמודד כנגד הגאווה

440
00:22:34,290 --> 00:22:37,990
,רוצה לדעת מהי ענווה
.מהי גאווה, איפה זה עומד

441
00:22:38,200 --> 00:22:40,980
 - "הקב"ה, כתוב ש"תועבת ה' כל גבה לב

442
00:22:41,010 --> 00:22:42,180
.הוא לא אוהב אנשים גאוותנים

443
00:22:42,660 --> 00:22:44,310
.בורא עולם רוצה את הענווה

444
00:22:44,340 --> 00:22:46,490
ענווה היא דבר חשוב מאוד
.בעבודת השם

445
00:22:46,760 --> 00:22:50,020
אדם שהוא ענוותן זה אדם
.שפותח לעצמו שערים טובים מאוד

446
00:22:50,510 --> 00:22:54,530
אני חייב לדעת את ההגדרה
,מה זו ענווה, מה זו גאווה

447
00:22:54,710 --> 00:22:57,270
.לא מבחינה פילוסופית - פרקטית

448
00:22:57,770 --> 00:23:00,590
אני לא רוצה להיות גאוותן
.ואני רוצה להיות ענוותן

449
00:23:00,830 --> 00:23:02,630
?איפה זה עומד
?איפה זה נמצא

450
00:23:02,920 --> 00:23:05,700
אז רגע אחד לפני
,שאנחנו נוריד את זה לרמה הפרקטית

451
00:23:05,730 --> 00:23:07,060
.אני רוצה להוסיף פה עוד דבר

452
00:23:07,440 --> 00:23:09,940
.יש גמרא מאוד מאד מפורסמת

453
00:23:10,880 --> 00:23:13,140
מכירים את הגמרא הזאת
.בסוף מסכת סוטה

454
00:23:13,480 --> 00:23:18,200
הגמרא מספרת שרבי יהודה הנשיא
.היה ענוותן גדול מאוד

455
00:23:18,690 --> 00:23:20,560
.רבי, ככה זה היה הקיצור שלו

456
00:23:20,570 --> 00:23:22,910
,קראו לו רבי, רבנו הקדוש
,רבי יהודה הנשיא

457
00:23:23,300 --> 00:23:26,670
,"היה "ענוותן סגין
.היה ענוותן גדול

458
00:23:26,820 --> 00:23:29,440
.ככה כתוב
?"מה זאת אומרת "ענוותן גדול

459
00:23:29,460 --> 00:23:31,500
.'שמוחל ומעלים וכו

460
00:23:31,820 --> 00:23:35,790
תקראו בסוף מסכת כתובות
איזו הדרכה נתן רבי

461
00:23:35,820 --> 00:23:37,950
.לבן שלו, שעומד להיות נשיא אחריו

462
00:23:38,600 --> 00:23:40,730
.אמר לו: זרוק מרה בתלמידים

463
00:23:40,800 --> 00:23:44,600
?אתה צריך, איך אומרים
.לתפוס את התלמידים בצורה קצרה

464
00:23:45,120 --> 00:23:46,020
?איפה הענווה

465
00:23:46,680 --> 00:23:49,070
.רבי נותן הדרכה איך מתנהג נשיא

466
00:23:49,110 --> 00:23:52,170
,הוא אומר: נשיא צריך להיות תקיף
.צריך לעמוד, צריך להגיד, צריך זה 

467
00:23:52,580 --> 00:23:54,940
,צריך לדפוק על השולחן
.במילים אחרות, כי הוא נשיא

468
00:23:55,540 --> 00:23:57,560
?ואיפה הענווה של רבי יהודה הנשיא

469
00:23:58,230 --> 00:24:00,280
כתוב שרבי יהודה הנשיא
.היה ענוותן גדול

470
00:24:00,300 --> 00:24:02,090
?איך זה מתנגש עם שני הדברים

471
00:24:02,370 --> 00:24:03,840
:הגמרא מוסיפה ואומרת

472
00:24:04,110 --> 00:24:08,080
משמת רבי יהודה הנשיא"
."בטלה הענווה

473
00:24:08,100 --> 00:24:10,920
...כבר אין
,יש אנשים שהם בעלי ענווה

474
00:24:11,340 --> 00:24:13,020
.לא במדרגה שלו

475
00:24:13,170 --> 00:24:16,000
הוא היה במדרגה
.מאוד מאוד גבוהה

476
00:24:16,280 --> 00:24:18,780
,כשקראו את המשנה הזו בבבל

477
00:24:19,220 --> 00:24:22,220
,זו הייתה תקופה מאוחרת
כמו איזה 120-100 שנה

478
00:24:22,240 --> 00:24:23,660
.אחרי שרבי יהודה הנשיא נפטר

479
00:24:24,010 --> 00:24:26,600
היה שם רב גדול מאוד
.שקראו לו רב יוסף

480
00:24:27,300 --> 00:24:29,630
רב יוסף אמר לתלמיד
,שקרא את המשניות

481
00:24:29,640 --> 00:24:30,960
.אמר לו: אופס, תעצור

482
00:24:31,660 --> 00:24:35,460
אל תגיד "משמת רבי יהודה הנשיא
?בטלה הענווה", למה

483
00:24:35,740 --> 00:24:36,520
.כי יש אותי

484
00:24:37,160 --> 00:24:39,220
?אתה מכיר אותי
.אני, קוראים לי רב יוסף

485
00:24:39,660 --> 00:24:43,410
אני הכי ענוותן, לפחות ענוותן
.כמו רבי יהודה הנשיא

486
00:24:44,000 --> 00:24:47,760
,עצם זה שאתה אומר את זה
.אם אמרת - זו גאווה

487
00:24:48,000 --> 00:24:50,240
,מצאתי עוד מקור
,ממש, אני אומר לכם

488
00:24:50,290 --> 00:24:51,460
:קטעים שאתה מרים גבה

489
00:24:51,480 --> 00:24:53,460
משה רבנו כותב על עצמו
,שהוא ענוותן

490
00:24:53,810 --> 00:24:56,550
.רב יוסף אומר: אני בעל ענווה
 - מצאתי עוד אחד

491
00:24:57,530 --> 00:24:58,620
.רבי אבהו

492
00:24:59,130 --> 00:25:02,970
.רבי אבהו היה גר בקיסריה
היה חכם מאוד

493
00:25:02,990 --> 00:25:05,790
והיו מאוד אוהבים אותו
.גם בבית הקיסר

494
00:25:06,050 --> 00:25:08,050
,כשהוא היה מגיע כל פעם לבית הקיסר

495
00:25:08,430 --> 00:25:11,950
:היו יוצאים ושרים לקראתו
."החכם של היהודים"

496
00:25:11,970 --> 00:25:15,770
היה להם כנראה איזה המנון מיוחד
."לכבוד רבי אבהו "החכם של היהודים

497
00:25:15,950 --> 00:25:19,900
.אגב, הכבוד הזה לא בלבל אותו
הוא היה יושב ועוסק בתורה

498
00:25:20,090 --> 00:25:21,360
.ומוסר שיעורי תורה

499
00:25:21,580 --> 00:25:25,080
והוא שלח את הבן שלו
.פעם אחת לישיבה בטבריה

500
00:25:25,160 --> 00:25:27,350
.הוא היה גר בקיסריה
.הוא שלח את הבן שלו לטבריה

501
00:25:27,820 --> 00:25:30,940
ואז אמרו לו שהבן שלו
.החליט להתנדב בחברא קדישא

502
00:25:31,510 --> 00:25:34,280
.אנשים נפטרים וזה
.הוא הולך, עוזר לקבור אותם 

503
00:25:34,310 --> 00:25:36,690
זו מצווה גדולה מאוד
.להיות בחברא קדישא

504
00:25:37,050 --> 00:25:38,520
.זו מלאכה לא קלה בכלל

505
00:25:38,740 --> 00:25:43,470
והבן שלו, ברוך השם, ספג חסד
.ורוצה להיות מהחברא קדישא

506
00:25:43,580 --> 00:25:44,850
?אתם יודעים איזה מכתב הוא שלח לו

507
00:25:45,560 --> 00:25:47,650
הוא אמר לו: אם הייתי רוצה
,שתעבוד בחברא קדישא

508
00:25:47,660 --> 00:25:50,600
,הייתי מסדר לך פה, בקיסריה
,ב-ג"ח של קיסריה

509
00:25:51,020 --> 00:25:52,800
.לא הייתי שולח אותך לטבריה

510
00:25:53,020 --> 00:25:54,950
.שלחתי אותך לטבריה ללמוד תורה

511
00:25:55,300 --> 00:25:57,120
תורה היא הייתה אחד הדברים
.הכי חשובים לו

512
00:25:57,550 --> 00:25:59,120
.והוא אומר משפט מאוד מעניין

513
00:25:59,720 --> 00:26:03,150
,אומר רבי אבהו: תשמע
אני כל החיים חשבתי

514
00:26:03,180 --> 00:26:04,520
.שאני הכי ענוותן

515
00:26:05,480 --> 00:26:06,680
.אני הכי ענוותן

516
00:26:07,480 --> 00:26:11,380
.האמת היא, בסוף פגשתי איזה יהודי צדיק
.קראו לו רבי יצחק מעכו

517
00:26:11,870 --> 00:26:14,400
.זה היה השם שלו, בעיר עכו
.עכו היא עיר קדומה מאוד

518
00:26:14,690 --> 00:26:17,330
היה שם אחד מהאמוראים
.שקראו לו רבי יצחק

519
00:26:17,770 --> 00:26:21,180
:כשפגשתי אותו, אמרתי
?שמע, אתה יודע מה

520
00:26:21,210 --> 00:26:23,060
.נראה לי שאני לא מספר אחת בענווה

521
00:26:23,560 --> 00:26:25,850
,הוא, רבי יצחק
.הוא המספר אחת בענווה

522
00:26:26,160 --> 00:26:28,160
יפה מאוד שהוא מפרגן לו
,להיות המספר אחת

523
00:26:28,170 --> 00:26:29,950
אבל איך אתה חושב
?שאתה מספר אחת

524
00:26:30,410 --> 00:26:34,140
אולי זה שאתה חושב שאתה הכי ענוותן
?זו הגאווה הכי גדולה

525
00:26:34,560 --> 00:26:37,550
נכון? ככה זה מתנגש לנו
.בעולם המושגים

526
00:26:38,130 --> 00:26:41,120
,אז אם זה ככה
,אחרי שהצגנו את כל הדברים

527
00:26:41,140 --> 00:26:43,810
אנחנו כבר מתחילים להבין
,שאולי אנחנו מדברים ענווה

528
00:26:43,830 --> 00:26:46,150
 - אומרים ענווה
,חושבים משהו אחד

529
00:26:46,190 --> 00:26:48,170
.במציאות מדובר בדבר אחר לחלוטין

530
00:26:48,580 --> 00:26:51,090
אז מה זו ענווה
?ומה זו גאווה

531
00:26:51,240 --> 00:26:52,960
.זה קשור אלינו, לכל אחד מאיתנו

532
00:26:53,780 --> 00:26:55,500
.מצאתי שני מקורות

533
00:26:56,480 --> 00:27:00,640
מקור אחד מופיע בשיטות
,של הראשונים - המאירי 

534
00:27:01,030 --> 00:27:05,490
.ומקור שני כתוב בשם הרב מבריסק
,"הוא מביא את זה ב"חידושי הגרי"ז

535
00:27:05,520 --> 00:27:07,900
.הוא מביא את זה על מסכת סוטה

536
00:27:08,170 --> 00:27:11,530
אני אפילו אקריא לכם את המילים
.כי המילים הן חזקות מאוד

537
00:27:11,990 --> 00:27:14,100
:כותב הבריסקר רב, הוא כותב ככה

538
00:27:14,740 --> 00:27:18,270
,הוא אומר: "תדע לך
ונלאו כל חכמי הלב להבין

539
00:27:18,290 --> 00:27:22,260
,איך ייתכן שהעניו יכריז על ענוותנותו"

540
00:27:22,520 --> 00:27:24,450
."הלוא זה ההפך הגמור מענווה"

541
00:27:24,500 --> 00:27:26,190
הוא שואל את השאלה
:בצורה הכי פשוטה

542
00:27:26,440 --> 00:27:29,480
- איך רב יוסף, משה רבנו
?איך הם אומרים על עצמם שהם ענווים

543
00:27:30,150 --> 00:27:31,950
הוא עונה את התשובה
,והוא אומר: "תדע לך

544
00:27:32,530 --> 00:27:37,030
."ענווה איננה אי-ההכרה בערך העצמי"

545
00:27:38,040 --> 00:27:40,570
:הרבה אנשים, אתה אומר לו
?בוא'נה, שמע, אתה יודע

546
00:27:40,940 --> 00:27:41,920
.יש לך ידיים טובות

547
00:27:42,740 --> 00:27:45,190
,איך אתה בונה, מסדר
...תק, תק, מה ש

548
00:27:45,490 --> 00:27:49,190
.יש לך ידיים של זהב
:ואז הוא משפיל את העיניים ואומר

549
00:27:49,210 --> 00:27:52,040
?מי אני ומה חיי
.ידיים שמאליות

550
00:27:52,070 --> 00:27:54,230
 ,לא יודע, תאמין לי
...איך זה יוצא כל פעם

551
00:27:54,500 --> 00:27:57,770
?גם תדע לך, אתה יודע מה
הרבה פעמים שאני בכלל עושה משהו

552
00:27:57,800 --> 00:27:58,510
.זה מתקלקל

553
00:27:58,800 --> 00:28:01,760
במקרה עכשיו אתה ראית
.שעשיתי טוב

554
00:28:02,200 --> 00:28:03,620
,זו לא ענווה

555
00:28:04,500 --> 00:28:06,290
.זה בן אדם שמשקר את עצמו

556
00:28:07,130 --> 00:28:10,510
למה? כי אם הקב"ה
 - נתן לך מתנה

557
00:28:10,540 --> 00:28:13,330
וכל אחד שיושב כאן
:יש לו מתנות

558
00:28:13,750 --> 00:28:15,690
,יש אחד שיודע לשיר יפה

559
00:28:16,450 --> 00:28:17,920
:אתה אומר לו
.בוא, תעלה, תהיה חזן

560
00:28:17,940 --> 00:28:20,110
.אתה רואה הוא מחזן יפה
.יש לו את זה, נולד עם זה

561
00:28:20,560 --> 00:28:23,530
,יש אחד שיש לו ידיים טובות
,יש אחד שיש לו אינטואיציה

562
00:28:24,090 --> 00:28:27,740
- אתה מדבר איתו
.קולט את הקודים העדינים

563
00:28:28,120 --> 00:28:31,050
,יש אחד... כל אחד
,כל מי שיושב כאן

564
00:28:31,110 --> 00:28:35,740
,כל מי שיושב כאן, יש כאן אנשים
,אני בטוח, בלי להכיר באופן אישי כל אחד

565
00:28:36,180 --> 00:28:38,370
אין פה בן אדם שיושב
.שאין לו מתנה

566
00:28:39,170 --> 00:28:43,660
אם אתה מתכחש למתנה
- שהקב"ה נתן לך

567
00:28:43,690 --> 00:28:46,640
.זו לא עוונה
.אתה משקר את עצמך

568
00:28:47,170 --> 00:28:48,100
זה שקר עצמי

569
00:28:48,690 --> 00:28:51,940
כי בורא עולם נתן לך משהו
,שהוא דבר חיובי

570
00:28:52,280 --> 00:28:54,190
.נתן לך דבר שהוא דבר טוב

571
00:28:54,850 --> 00:28:56,050
.זוהי לא עוונה

572
00:28:56,490 --> 00:28:59,360
ענווה היא לדעת
,מה בורא עולם נתן לי

573
00:28:59,900 --> 00:29:04,220
אבל אני יודע
.שהוא נתן לי את זה במתנה

574
00:29:04,850 --> 00:29:07,950
:אומר משה רבנו
.אני יודע שאני עליתי לשמיים

575
00:29:07,990 --> 00:29:10,090
.היחידי שעלה לשמיים זה משה רבנו

576
00:29:10,560 --> 00:29:12,380
?"מה אתה אומר "והאיש משה עניו מאוד

577
00:29:12,470 --> 00:29:14,570
.אתה היחידי מכולם שעלה למעלה

578
00:29:14,900 --> 00:29:18,090
:אומר משה רבנו
זה שקראו לי לעלות לשמיים

579
00:29:18,420 --> 00:29:22,650
,זה לא בגלל שאני, אדון משה
.אני האיש החשוב

580
00:29:22,680 --> 00:29:27,530
מה פתאום. קראו לי לשמיים
.מכיוון שהקב"ה החליט לקרוא לי

581
00:29:27,550 --> 00:29:29,150
.באותה מידה הוא יכול היה לקרוא גם לך

582
00:29:29,480 --> 00:29:30,880
?למה הוא בחר בי

583
00:29:32,160 --> 00:29:34,920
מתנה. אני יודע למה
?בורא עולם נתן לי מתנה

584
00:29:35,190 --> 00:29:37,390
,לי הוא נתן מתנה אחת
.לך הוא נתן מתנה אחרת

585
00:29:37,420 --> 00:29:38,550
.כל אחד יש לו מתנה

586
00:29:38,820 --> 00:29:42,300
ומשה רבנו חש את זה
בצורה כל כך עוצמתית

587
00:29:42,830 --> 00:29:45,730
.שהוא ביטל את עצמו ברמה הגבוהה ביותר

588
00:29:45,760 --> 00:29:49,030
.הוא אמר: "ונחנו מה?" אנחנו שום דבר

589
00:29:49,640 --> 00:29:53,210
?"אלא מה? מה זה "אנחנו שום דבר
?אתה הרי המנהיג פה, לא

590
00:29:53,410 --> 00:29:54,810
?מי פה מחליט על העניינים

591
00:29:55,160 --> 00:29:57,250
:אומר משה רבנו
.אני המנהיג

592
00:29:57,680 --> 00:30:00,870
אתם יודעים מה ההוכחה הגדולה ביותר
?שלא משה רבנו היה המנהיג

593
00:30:02,960 --> 00:30:06,330
:ביום שהקב"ה אמר למשה רבנו
 - אתה צריך להיפטר מן העולם

594
00:30:07,120 --> 00:30:09,970
.משה רבנו ירד
,הגיע כמעט עד 50 שערי בינה

595
00:30:10,670 --> 00:30:13,680
,אדם שעלה לשמיים
.ידע את כל התורה, לימד את כל התורה

596
00:30:14,010 --> 00:30:16,570
אתם יודעים מה מסופר
?על השבת האחרונה של משה רבנו

597
00:30:17,440 --> 00:30:19,830
,"כתוב אותה שבת "דיו זוגי הייתה

598
00:30:19,840 --> 00:30:21,860
.ככה מביאה הגמרא בתמורה טז

599
00:30:22,370 --> 00:30:25,930
:אומרת הגמרא
,היו שני מנהיגים באותה שבת

600
00:30:26,510 --> 00:30:28,300
היה את משה רבנו
,והיה את יהושע

601
00:30:28,890 --> 00:30:31,040
ומשה רבנו סמך את ידיו על יהושע

602
00:30:31,060 --> 00:30:32,880
:ואמר לכל עם ישאל
.זה המנהיג הבא

603
00:30:33,440 --> 00:30:35,850
:ואז באותה שבת הוא אמר ליהושע
.לך תדרוש

604
00:30:37,040 --> 00:30:39,740
.ויהושע דרש, נתן דרשה יפה מאוד

605
00:30:40,330 --> 00:30:42,860
.ומשה רבנו הגיע באמצע הדרשה והתיישב

606
00:30:43,840 --> 00:30:49,740
ובאותו רגע הוא פשוט לא הבין
.את הדרשה של יהושע 

607
00:30:50,620 --> 00:30:54,400
?איך יכול להיות
.אבל כל מה שיש ליהושע זה ממך

608
00:30:54,810 --> 00:30:58,420
הרי בורא עולם דיבר עם משה
.ומשה לימד את התורה לכל ישראל

609
00:30:58,850 --> 00:31:01,580
אם יהושע יודע משהו
.זה רק מה שמשה רבנו אמר

610
00:31:01,610 --> 00:31:02,510
.הוא לא יכול להמציא

611
00:31:03,110 --> 00:31:05,200
.ישב שמה ולא הבין את השיעור
?למה

612
00:31:05,570 --> 00:31:10,520
אומרת הגמרא: באותה שבת
נסתמו ממשה רבנו מעיינות החוכמה

613
00:31:10,900 --> 00:31:12,230
.ונפתחו אצל יהושע

614
00:31:12,960 --> 00:31:17,580
,זה אתה? בורא עולם נותן לך במתנה
?"אתה קורא לזה "אני

615
00:31:18,100 --> 00:31:21,290
ואת זה משה רבנו לא הבין
,בשבת האחרונה לחיים שלו

616
00:31:21,730 --> 00:31:24,990
את זה משה רבנו הבין
.ברגע הראשון שהוא הוריד את התורה

617
00:31:25,310 --> 00:31:28,840
,מצאתי גמרא מאוד מעניינת
הגמרא במסכת שבת בדף פט

618
00:31:29,220 --> 00:31:31,800
,אומרת שהשטן, אחרי שהיה מתן תורה

619
00:31:32,010 --> 00:31:34,770
:הוא בא לבורא עולם, אמר לו
?איפה התורה? איפה התורה

620
00:31:35,070 --> 00:31:36,640
?למה זה היה
,כי הוא רצה לקטרג

621
00:31:36,660 --> 00:31:39,820
?כאילו, מה, נתת תורה לבני אדם
?מה כבר הם יעשו עם התורה הזאת

622
00:31:40,480 --> 00:31:45,060
,אמר לו הקב"ה: לך תחפש
.אני יודע? מסתובבת התורה

623
00:31:45,880 --> 00:31:48,130
- אז הוא הלך להרים
,ההרים אמרו שהם לא יודעים

624
00:31:48,150 --> 00:31:51,080
.לגבעות, הלך לשמיים, לארץ
.בסוף הגיע למשה רבנו

625
00:31:51,810 --> 00:31:53,520
?אמר למשה רבנו: איפה התורה

626
00:31:54,310 --> 00:31:56,070
,התורה שלך
?איפה התורה שלך

627
00:31:56,390 --> 00:31:58,970
:אמר לו משה רבנו
.לא יודע על מה אתה מדבר

628
00:31:59,410 --> 00:32:02,510
...לא יודע
.התורה שלי? לא מכיר

629
00:32:03,030 --> 00:32:05,130
:אז כתוב שהקב"ה אמר למשה רבנו

630
00:32:05,170 --> 00:32:09,530
.משה, אבל אני נתתי לך את התורה
...בדאי אתה? מה, אתה אומר לו שאתה לא

631
00:32:09,820 --> 00:32:11,370
?שאתה לא יודע על מה הוא מדבר

632
00:32:11,490 --> 00:32:13,370
:אמר משה רבנו לקב"ה

633
00:32:13,520 --> 00:32:15,210
?הוא אומר שהתורה שלי

634
00:32:15,610 --> 00:32:19,720
,תורה שאתה נתת לי אותה במתנה
.שימו לב לדיבור

635
00:32:20,110 --> 00:32:22,230
,אתה נתת? אני היום מלא בחוכמה

636
00:32:22,620 --> 00:32:25,140
?אבל זה בגלל האיי-קיו שלי
.מה פתאום

637
00:32:25,500 --> 00:32:29,250
.אתה נתת לי את הכול במתנה
"?אני ככלי ריק, "ונחנו מה

638
00:32:29,710 --> 00:32:32,000
אתה לקחת אותי
.ומילאת אותי בחוכמה

639
00:32:32,030 --> 00:32:33,910
אני יכול להגיד
?שהתורה שלי

640
00:32:34,320 --> 00:32:37,110
.השטן שואל איפה התורה שלי
.אני לא יודע על מה הוא מדבר

641
00:32:37,140 --> 00:32:38,080
.לי אין כלום

642
00:32:38,820 --> 00:32:40,500
.יש משהו שאתה נתת לי

643
00:32:40,780 --> 00:32:42,850
:אמר לו הקב"ה
,אם כך אתה מדבר

644
00:32:43,280 --> 00:32:44,680
.אז התורה תיקרא על שמך

645
00:32:44,920 --> 00:32:47,500
."זכרו תורת משה עבדי"

646
00:32:47,800 --> 00:32:50,590
אז הקב"ה נותן את התורה
.על שמו של משה רבנו

647
00:32:50,970 --> 00:32:54,570
וזה היה למשה רבנו
מהיום הראשון שהוא קיבל את התורה

648
00:32:54,920 --> 00:32:58,060
,ועד יום מותו
שביום מותו לקחו לו את החוכמה

649
00:32:58,340 --> 00:33:00,680
ובזמן שהוא קיבל את התורה
.הוא קיבל את החוכמה

650
00:33:00,900 --> 00:33:04,110
.ומשה רבנו לא התבלבל
,הוא אמר להם, לעם ישראל

651
00:33:04,160 --> 00:33:07,750
:במהלך כל התקופה
ונחנו מה?" אנחנו שום דבר, אנחנו כלום"

652
00:33:08,160 --> 00:33:09,890
.לעומת מה שבורא עולם מילא אותנו

653
00:33:10,140 --> 00:33:15,890
במילים אחרות, ענווה היא לא בן אדם
,שאומר: אני שום דבר, אני אפס

654
00:33:16,150 --> 00:33:18,880
אלא אני יודע
,שהקב"ה נתן לי דברים טובים 

655
00:33:19,160 --> 00:33:22,250
...יש לי ידיים טובות, יש לי אפשרות
...לא יודע מה, כל אחד

656
00:33:22,520 --> 00:33:25,930
- יש אחד שיש לו כוח פיזי
,אני יכול להרים דברים כבדים

657
00:33:25,950 --> 00:33:29,640
- יש אחד שיש לו כוח שכלי
,אני יכול לעזור עם עצה טובה

658
00:33:29,950 --> 00:33:33,570
,יש אחד מומחה בשלום בית
.יש אחד מומחה בחינוך ילדים

659
00:33:34,080 --> 00:33:36,610
כל אחד יש לו את הדברים הטובים
.שבורא עולם נתן לו

660
00:33:36,640 --> 00:33:40,810
.נתנו לך מתנה - תדע שזו מתנה

661
00:33:41,960 --> 00:33:45,380
והקב"ה רוצה
.שתשתמש עם המתנה בצורה טובה

662
00:33:45,540 --> 00:33:49,120
?עכשיו, ולמה הוא נתן לך
.אלה כבר חשבונות שמיים

663
00:33:49,630 --> 00:33:52,840
,זה בחר בך הקב"ה
.בסדר, אתה הצינור - זכית

664
00:33:53,240 --> 00:33:55,660
.זכית להיות הצינור
.זה משה רבנו

665
00:33:55,950 --> 00:33:58,620
אומר רב יוסף: אני יודע מי אני
,ואני יודע מה אני

666
00:33:58,640 --> 00:34:01,190
ולמרות כל מה שאני יודע
.אני עדיין חושב שזו ענווה

667
00:34:01,390 --> 00:34:05,290
זה לא ממני, זה רק הקב"ה
.נתן את הדבר הזה

668
00:34:05,680 --> 00:34:09,210
זה למעשה מאפיין ומסמל
.על עניין הענווה

669
00:34:09,410 --> 00:34:10,940
.אבל מצאתי עוד דבר במאירי

670
00:34:12,370 --> 00:34:15,480
.המאירי כותב דבר מאוד מעניין
"יש לו חיבור שנקרא "חיבור התשובה

671
00:34:16,240 --> 00:34:20,840
:ושמה הוא כותב, אומר
.תדע לך שיש הבדל בין משה לבין אהרון

672
00:34:21,220 --> 00:34:24,670
משה רבנו הוא הענוותן
.ואהרון הוא היה שפל רוח

673
00:34:25,050 --> 00:34:27,420
מה ההבדל בין ענווה
?לבין שפלות הרוח

674
00:34:27,800 --> 00:34:33,380
אומר המאירי: ענווה היא בן אדם
,שיודע להרכין ראש

675
00:34:33,720 --> 00:34:38,550
,אבל זה בן אדם שאם הוא רואה עוול
הוא יודע גם לדפוק על השולחן

676
00:34:39,490 --> 00:34:41,860
.ועדיין זה עונה בגדר של ענווה

677
00:34:42,330 --> 00:34:45,420
,שפלות הרוח זה גם אם אתה רואה עוול

678
00:34:46,080 --> 00:34:48,600
,אתה לא מסוגל לדבר
.לא מסוגל להגיד

679
00:34:48,640 --> 00:34:50,900
לא מסוגל לדבר
.ולא מסוגל להגיד שום דבר

680
00:34:51,230 --> 00:34:52,490
.זה נקרא שפלות הרוח

681
00:34:52,770 --> 00:34:57,220
משה רבנו, כשירד מהר סיני
,ראה את עם ישראל עושים את העגל

682
00:34:57,620 --> 00:35:01,000
,הוא לא התבלבל, לקח את העגל
,כתת אותו, נלחם

683
00:35:01,480 --> 00:35:03,050
.והוא עדיין בגדר ענווה

684
00:35:03,500 --> 00:35:07,200
אהרון היה שפל רוח, הוא ידע
.שקורה פה דבר לא בסדר

685
00:35:07,480 --> 00:35:11,090
:שפלות הרוח שלו לא נתנה לו להגיד
.רבותיי, אתם טועים

686
00:35:11,610 --> 00:35:14,790
?ומה אנחנו צריכים לעשות
 - כותב המאירי: אנחנו צריכים לשלב

687
00:35:15,320 --> 00:35:18,150
,גם שתהיה לנו ענווה וגם שפלות הרוח

688
00:35:18,180 --> 00:35:20,150
.לדעת לאזן בין שני המרכיבים האלו

689
00:35:20,420 --> 00:35:21,970
:אבל זה למעשה עיקר העבודה

690
00:35:22,290 --> 00:35:24,210
,קודם כול לדעת את הערך העצמי

691
00:35:24,410 --> 00:35:26,300
לדעת מתי צריך לשתוק

692
00:35:26,540 --> 00:35:27,920
ומתי צריך לדבר

693
00:35:28,330 --> 00:35:31,650
.ולדעת לאזן בין הדברים
,לפעמים צריך, גם בעל ענווה

694
00:35:31,890 --> 00:35:35,320
לפעמים צריך לדפוק על השולחן
"ולהגיד "כך וכך זה הדבר

695
00:35:35,650 --> 00:35:38,410
,אם יש כל מיני דברים שמחוללים
.שזה למשל כבוד שמיים

696
00:35:39,280 --> 00:35:42,190
.אני ארד לנקודת הסיום

697
00:35:42,980 --> 00:35:46,480
סיפור מאוד מעניין
.שמסמל על העניין הזה

698
00:35:46,500 --> 00:35:50,550
,היה לפני משהו כמו 200 שנה בערך
,קצת פחות

699
00:35:51,080 --> 00:35:53,670
היה ויכוח גדול מאוד

700
00:35:54,430 --> 00:35:58,700
.בין שני בתי דפוס גדולים מאוד באירופה

701
00:36:00,120 --> 00:36:02,080
היום, ברוך השם, ארון הספרים היהודי

702
00:36:02,120 --> 00:36:04,690
זה אחד מארונות הספרים
.היפים ביותר שיש בעולם

703
00:36:05,180 --> 00:36:06,550
.יש לנו תלמוד בבלי

704
00:36:06,840 --> 00:36:10,720
תלמוד בבלי הוא תלמוד
,שכבר חובר בבבל לפני כ-1,600 שנה

705
00:36:11,080 --> 00:36:12,860
,אחד מהספרים העתיקים ביותר

706
00:36:13,180 --> 00:36:17,360
תלמוד שהוא מלא מלא וגדוש
.בחוכמה, בלוגיקה

707
00:36:17,570 --> 00:36:19,850
היום ביפן לומדים את התלמוד בבלי

708
00:36:20,120 --> 00:36:25,090
כי הם למדו שיש שם שיטות
מבחינת פיתוח ויכולת החשיבה

709
00:36:25,410 --> 00:36:27,920
.שהם דברים שהם עוזרים לאדם לפתח

710
00:36:27,950 --> 00:36:29,220
,אנחנו לא לומדים את זה בשביל זה

711
00:36:29,600 --> 00:36:32,910
אנחנו לא לומדים בשביל הזיכרון
.ולא לומדים ליכולת פיתוח החשיבה

712
00:36:33,220 --> 00:36:35,600
אנחנו יושבים ולומדים
,כי זו תורת אלוקים חיים

713
00:36:35,620 --> 00:36:36,830
,כדי לעשות את רצון הבורא

714
00:36:37,210 --> 00:36:39,610
אבל בחוכמה האלוקית
.טמונים הרבה מאוד דברים

715
00:36:39,990 --> 00:36:42,220
,בקיצור, החליטו להביא את התלמוד בבלי

716
00:36:42,570 --> 00:36:44,690
להביא אותו לדפוס בצורה מסודרת

717
00:36:44,970 --> 00:36:49,170
ועם כל המפרשים שנמצאים מסביב
.שנועדו לבאר: רש"י, תוספות ועוד

718
00:36:49,960 --> 00:36:55,190
,היה בית דפוס של אחים
,רבי פינחס מקוריץ

719
00:36:55,240 --> 00:36:59,680
.שני אחים לבית קוריץ
."קראו לדפוס הזה "דפוס סלביטא

720
00:36:59,940 --> 00:37:05,760
,סלביטא זו הייתה שם של עיירה
.ששמה היו מדפיסים, היה להם שם בית דפוס

721
00:37:06,160 --> 00:37:07,900
הם החליטו להשקיע הון עתק

722
00:37:08,330 --> 00:37:11,320
כדי להדפיס את התלמוד בבלי
.בצורה יפה ומסודרת

723
00:37:11,380 --> 00:37:13,210
.עוד היום יחסית הדפוס הוא מאוד מפותח

724
00:37:13,590 --> 00:37:18,500
בתקופה ההיא לקחת 2,700 דפים
עם המפרשים ולהדפיס אותם

725
00:37:18,550 --> 00:37:21,270
- לכרוך, לאגוד, לשווק
.זו הייתה השקעה אדירה

726
00:37:21,620 --> 00:37:24,400
 והם החליטו שהם מוכנים
.להיכנס לסיפור אבל בתנאי אחד

727
00:37:25,220 --> 00:37:31,730
מה התנאי? שעשר שנים
.אף אחד לא ישיג את גבולם

728
00:37:32,140 --> 00:37:36,640
 זאת אומרת, שייתנו להם לפחות
.עשר שנים למכור את הסחורה

729
00:37:36,660 --> 00:37:39,320
זה פרק זמן סביר
.שהסחורה תימכר

730
00:37:39,650 --> 00:37:42,600
,אחרי עשר שנים השוק פתוח
.אין להם בעלות על השוק

731
00:37:43,350 --> 00:37:46,520
,יכולים עוד אנשים להיכנס
להתמודד, להשקיע

732
00:37:46,590 --> 00:37:48,450
ואולי לעשות קצת רווחים
.מהעסק הזה

733
00:37:48,860 --> 00:37:52,630
.אבל עשר שנים הם בלעדיים בשוק
הם השקיעו המון כסף בהדפסה

734
00:37:53,110 --> 00:37:54,710
.והם רוצים להחזיר את ההשקעה

735
00:37:55,060 --> 00:37:57,600
אז עשר שנים
.רק הם מותר להם להוציא

736
00:37:58,050 --> 00:38:05,500
רבותיי, מה שקרה זה שהם הוציאו
,"את הש"ס "דפוס סלביטא

737
00:38:05,770 --> 00:38:09,490
.זה היה להיט
אנשים שילמו במיטב כספם

738
00:38:09,910 --> 00:38:12,230
,כדי לקנות את הש"ס שלהם
.את ההדפסה שלהם

739
00:38:12,620 --> 00:38:15,460
ותוך משהו כמו שבע שנים בערך

740
00:38:15,680 --> 00:38:18,000
.הם ממש חיסלו כמעט את המלאי

741
00:38:18,050 --> 00:38:19,590
.נותרו סטים אחרונים

742
00:38:20,020 --> 00:38:22,220
זה הלך הרבה יותר טוב
.ממה שהם חשבו

743
00:38:23,070 --> 00:38:27,240
,במקביל, בעיר וילנה
,עיר אחרת באירופה

744
00:38:27,550 --> 00:38:31,050
,הייתה משפחה, האלמנה והאחים רום

745
00:38:31,460 --> 00:38:34,660
שהם למעשה גם רצו להדפיס

746
00:38:34,690 --> 00:38:36,900
והדפוס שלהם היה כבר יותר משוכלל
.ויותר הכול

747
00:38:37,020 --> 00:38:40,420
.חלפו שבע שנים
מצד אחד, עוד לא הסתיימו

748
00:38:40,440 --> 00:38:44,470
.עשר השנים של הזכיינות
.מצד שני, הם כבר סיימו

749
00:38:44,490 --> 00:38:47,020
?הרי למה הם רצו עשר שנים
,כדי לא להיתקע עם סחורה

750
00:38:47,020 --> 00:38:48,770
.שלא תהיה תחרותיות בשוק

751
00:38:49,220 --> 00:38:51,420
,והנה הם כבר
,לא רק שלא נתקעו עם סחורה

752
00:38:51,660 --> 00:38:53,100
.הם עומדים לסיים את ההדפסה

753
00:38:53,640 --> 00:38:55,980
אז רצו האלמנה והאחים רום

754
00:38:56,370 --> 00:38:58,760
להיכנס לשוק אחרי שבע שנים

755
00:38:59,240 --> 00:39:01,220
.ולהדפיס מהדורה חדשה

756
00:39:01,740 --> 00:39:05,480
,וכדי לא לגרום נזק לקבוצה הקודמת

757
00:39:05,850 --> 00:39:08,860
הם החליטו שהם מוכנים
את הסטים האחרונים שנותרו

758
00:39:09,310 --> 00:39:14,030
ב"דפוס סלביטא", לרכוש את זה
.במחיר מלא, לא במחיר סיטונאי

759
00:39:14,360 --> 00:39:16,460
במחיר מלא
כמו שלקוח היה רוכש

760
00:39:16,800 --> 00:39:21,860
כדי שלא ייפגעו הדפוס של סלביטא
.אפילו לא ברובל אחד

761
00:39:22,860 --> 00:39:29,290
,האחים סלביטא, האחים למשפחת קוריץ
,"שהיה להם את "דפוס סלביטא

762
00:39:29,590 --> 00:39:30,970
.התנגדו לזה נחרצות

763
00:39:31,210 --> 00:39:31,970
.אמרו: מה פתאום

764
00:39:32,190 --> 00:39:35,420
.יש לנו עוד שלוש שנים
אנחנו רוצים לעשות הדפסה מחודשת

765
00:39:35,800 --> 00:39:39,600
ובשלוש שנים האלו
.לשווק עוד פעם

766
00:39:40,160 --> 00:39:43,840
אמרו להם: אבל זה לא הוגן
כי הרי כל העניין היה

767
00:39:43,860 --> 00:39:46,580
שאת ההשקעה הראשונה
.אתם רוצים להחזיר בעשר שנים

768
00:39:46,920 --> 00:39:48,820
,החזרתם את ההשקעה הראשונה בשבע 

769
00:39:49,190 --> 00:39:52,160
,אין בעיה שתדפיסו פעם שנייה
.אבל תיתנו לשוק להתמודד

770
00:39:52,200 --> 00:39:53,420
.אתם לא יכולים לסגור את השוק

771
00:39:53,890 --> 00:39:55,920
בקיצור, היו בזה דעות לכאן ולכאן

772
00:39:56,350 --> 00:39:59,840
"וחלק מהרבנים צידדו כמו "דפוס סלביטא

773
00:40:00,010 --> 00:40:02,090
,והיו תלמידי חכמים גדולים וטובים

774
00:40:02,290 --> 00:40:05,340
וחלק מהרבנים צידדו
"כמו "דפוס וילנה

775
00:40:05,370 --> 00:40:06,840
של האלמנה והאחים רום

776
00:40:07,160 --> 00:40:09,820
...וכל צד
,כמובן אין צד שאין לו צד

777
00:40:10,030 --> 00:40:12,820
:אז כל צד סבר
אלה נתפסו על העשר שנים

778
00:40:12,860 --> 00:40:14,260
.ואלה נתפסו על הזכיינות

779
00:40:14,520 --> 00:40:16,350
.בקיצור, נוצר מצב מאוזן

780
00:40:16,640 --> 00:40:19,760
החליטו להביא את פסק ההכרעה והדין

781
00:40:20,080 --> 00:40:22,920
,לפני מי שהיה הרב הגדול ביותר באירופה

782
00:40:23,220 --> 00:40:24,450
.רבי עקיבא איגר

783
00:40:24,930 --> 00:40:26,660
.הוא היה כבר ישיש מאוד

784
00:40:27,360 --> 00:40:29,730
.היה תלמיד חכם עצום בקנה מידה

785
00:40:29,760 --> 00:40:32,580
מי שלומד "חידושי רבי עקיבא איגר
,"על הש"ס

786
00:40:32,930 --> 00:40:35,200
.אלה חידושים חזקים מאוד וקושיות

787
00:40:35,250 --> 00:40:38,210
.יש לו שאלות וקושיות
.היה מעיין גדול מאוד

788
00:40:38,460 --> 00:40:39,910
.והחליטו לבוא אליו לדין תורה

789
00:40:40,220 --> 00:40:44,050
.הוא קיבל את הצדדים
עבר, בדק, ראה כל צד את כל הטענות

790
00:40:44,080 --> 00:40:46,530
ופסק לטובת האלמנה והאחים רום

791
00:40:46,830 --> 00:40:48,630
שהם יכולים להדפיס
."את "דפוס וילנה

792
00:40:48,960 --> 00:40:52,430
כמובן שירכשו את העודפים שנותרו
"מ"דפוס סלביטא

793
00:40:52,910 --> 00:40:55,040
.ואין ל"דפוס סלביטא" בעלות על השוק

794
00:40:55,090 --> 00:40:57,690
,הם סיימו את הליין
.החזירו את ההשקעה הראשונה

795
00:40:57,710 --> 00:41:00,960
,הם יכולים עוד פעם להדפיס
.אבל הם לא יכולים לנעול כבר את השוק

796
00:41:02,080 --> 00:41:05,040
.ההם יצאו משם, התעצבנו

797
00:41:05,420 --> 00:41:07,490
?אמרו: איך זה יכול להיות
?איך פסקו נגדנו

798
00:41:07,520 --> 00:41:11,700
.איך פה? איך שם? וזה
.ואז הם עשו משהו שלא ייעשה

799
00:41:13,210 --> 00:41:15,440
.הם פרסמו
,הרי היו רבנים שהסכימו איתם

800
00:41:15,630 --> 00:41:19,730
,הם לא היו תלושים באוויר
אבל הסמכות העליונה ביותר הכריעה

801
00:41:19,750 --> 00:41:21,210
."כמו הצד של "דפוס וילנה

802
00:41:21,780 --> 00:41:27,160
ואז הם החליטו שהם יפרסמו
.שרבי עקיבא איגר הוא כבר זקן

803
00:41:28,390 --> 00:41:32,290
,הבן שלו, רבי שלמה איגר
,שגם היה תלמיד חכם גדול מאוד

804
00:41:32,750 --> 00:41:34,880
.הוא כבר מנהל את העניינים

805
00:41:35,330 --> 00:41:37,080
.והבן זה לא האבא

806
00:41:37,890 --> 00:41:40,980
.האבא צדיק, אבל הוא זקן

807
00:41:41,570 --> 00:41:45,050
הבן הוא יותר בעניינים
והוא משך בחוטים

808
00:41:45,410 --> 00:41:50,340
לטובת זה שיצא פסק
."לטובת "דפוס וילנה

809
00:41:50,530 --> 00:41:53,220
אבל הדין הוא דין שקר
.ודין מעוות

810
00:41:53,510 --> 00:41:54,640
.וככה זה התפרסם

811
00:41:55,480 --> 00:41:59,410
כשהדברים האלה הגיעו לרבי עקיבא איגר
.הוא הזדעזע

812
00:42:00,520 --> 00:42:02,390
.היה בצלילות הדעת עד יומו האחרון

813
00:42:03,200 --> 00:42:04,800
.הוא ביקש שייקחו אותו לבית הכנסת

814
00:42:05,530 --> 00:42:07,280
,הוא הגיע לבית הכנסת
פתח את ההיכל

815
00:42:08,200 --> 00:42:11,470
,ואמר: ריבונו של עולם
,אם היו פוגעים בי

816
00:42:12,840 --> 00:42:14,420
?מי אני? מה אני? ומה חיי

817
00:42:14,980 --> 00:42:16,860
,ריבונו של עולם
.פגעו בתורה שלך

818
00:42:17,710 --> 00:42:18,930
זה היה דין תורה

819
00:42:19,500 --> 00:42:22,000
והם אומרים שדין התורה הזה
.הוא דין מעוות

820
00:42:22,040 --> 00:42:25,330
ריבונו של עולם, אני מעולם
.לא עיוותי את הדין 

821
00:42:26,020 --> 00:42:30,780
,הם טוענים שהבן שלי הוא המוציא והמביא
,ואתה יודע... מול ספר תורה פתוח

822
00:42:30,810 --> 00:42:36,120
מול ההיכל: ואתה יודע שאני פסקתי
,באמת לפי האמת הצרופה

823
00:42:36,460 --> 00:42:37,540
.לאמיתה של תורה

824
00:42:37,570 --> 00:42:39,980
,כמובן כדיין, האדם יראה לעיניים

825
00:42:40,340 --> 00:42:44,450
אבל לפי מה שאני רואה בעיניים
."פסקתי לטובת "דפוס וילנה

826
00:42:44,890 --> 00:42:48,690
ריבונו של עולם, אם התורה שלנו
היא תורת אמת

827
00:42:48,710 --> 00:42:52,350
אני מבקש ממך: תעשה דין
באותם אלה איך שהם התנהגו

828
00:42:52,400 --> 00:42:55,680
.ואיך שהם פגעו בדין של תורה
.על כבוד תורתך אני לא מוחל

829
00:42:56,180 --> 00:43:01,420
,רבי עקיבא איגר
,הענוותן, השפל, זה שסלח ומחל לכולם

830
00:43:01,460 --> 00:43:03,360
,פעם באו לכבד אותו
,הוא קפץ מהעגלה

831
00:43:03,370 --> 00:43:04,420
.הוא לא הבין מה רוצים ממנו

832
00:43:04,810 --> 00:43:07,270
?למה? את מי לכבד
.הוא הלך עם כולם ביחד

833
00:43:07,300 --> 00:43:09,760
.הוא חשב שהגיע איזה מישהו
.באמת, באמת, לא הצגה

834
00:43:10,420 --> 00:43:11,960
.ידע את גדלותו הגדולה בתורה

835
00:43:11,970 --> 00:43:14,190
,וברגע שמישהו פגע בכבודה של התורה

836
00:43:14,780 --> 00:43:17,290
,הוא ידע גם לדפוק על השולחן
.ידע בדיוק את המקום

837
00:43:17,650 --> 00:43:21,960
הסיום של הסיפור הזה
.הסתיים בצורה לא כל כך נעימה

838
00:43:23,340 --> 00:43:25,660
מה שקרה זה שמשמיים סובבו

839
00:43:26,570 --> 00:43:30,310
ויום אחד אחד העובדים
,שעבד בבית דפוס הזה, גוי אחד

840
00:43:30,700 --> 00:43:32,510
ב"דפוס סלביטא" החליט להתאבד

841
00:43:32,950 --> 00:43:34,930
,ותלה את עצמו על מכונת הדפוס

842
00:43:35,260 --> 00:43:38,660
,על מכונת המריבה
.על זה הוא תלה את עצמו

843
00:43:39,200 --> 00:43:42,700
והגיעו המשטרה וזה
ומיד האשימו את היהודים שחיסלו אותו 

844
00:43:42,740 --> 00:43:47,360
,"ואז תפסו את הבעלים של "דפוס סלביטא
,את האחים לבית משפחת קוריץ

845
00:43:47,740 --> 00:43:49,550
.והכניסו אותם לכלא

846
00:43:49,860 --> 00:43:53,400
ובסופו של דבר פסקו עליהם
.פסק דין מוות

847
00:43:55,470 --> 00:43:59,490
בהשתדלות מאוד מאוד גדולה
היהודים שחדו והמירו את זה

848
00:44:00,040 --> 00:44:04,660
שייתנו להם גזר דין
.מאסר עולם בסיביר

849
00:44:04,700 --> 00:44:06,600
.עולם. הכוונה עולם, עולם בסיביר

850
00:44:07,460 --> 00:44:10,590
.אז השופטים החליטו להתפשר
...נורא ואיום מה שהם

851
00:44:11,620 --> 00:44:15,220
.איזה דין מעוות שהם קיבלו
 - אבל הם טענו על עיוות הדין

852
00:44:15,290 --> 00:44:16,520
.ממש מידה כנגד מידה

853
00:44:17,010 --> 00:44:22,930
אמרו להם שהם יעברו
בין קבוצה של 250 חיילים רוסים

854
00:44:23,130 --> 00:44:24,820
,משני הצדדים, 500 חיילים

855
00:44:25,180 --> 00:44:27,650
.שכל אחד יש לו שוט בידיים שלו

856
00:44:27,960 --> 00:44:31,260
,הם יעברו שלוש פעמים
דהיינו 1,500 הלקאות שוט

857
00:44:31,560 --> 00:44:34,640
.ואחרי זה יעלו וישלחו אותם לסיביר

858
00:44:35,490 --> 00:44:38,190
,והורידו להם את הבגדים
את החולצה, את הכול

859
00:44:38,310 --> 00:44:41,290
 ואמרו להם לרוץ ככה
עם ידיים אזוקות מאחורי הגב

860
00:44:41,720 --> 00:44:44,510
,ולקבל את המכות שלוש פעמים
.ללכת הלוך וחזור

861
00:44:45,420 --> 00:44:48,800
אחד האחים רץ שמה
והייתה לו כיפה לבנה גדולה על הראש שלו

862
00:44:49,270 --> 00:44:52,380
,וכתוצאה מההצלפות של השוט
הופ, הכיפה נפלה

863
00:44:52,430 --> 00:44:53,750
.כי הם רצו עם גב כפוף

864
00:44:54,130 --> 00:44:56,630
.הכיפה נפלה
.הם מעלים ומורידים, מעלים ומורידים

865
00:44:57,000 --> 00:44:59,760
הכיפה נפלה
והוא לא היה מוכן לזוז

866
00:45:00,620 --> 00:45:05,580
,והוא נשאר עומד על המקום
.והמשיכו לתת לו, אף אחד לא ויתר לו

867
00:45:05,920 --> 00:45:09,050
 ואחד החיילים עם הקצה
של השוט פגע לו בעין

868
00:45:09,230 --> 00:45:10,520
.ועיוור אותו על המקום

869
00:45:11,100 --> 00:45:14,160
בסוף אחד החיילים
,הבין שהוא נתקע פה על משהו

870
00:45:14,170 --> 00:45:16,960
אז הוא הרים לו את הכיפה
.ושם לו על הראש, ההוא רץ כל עוד נפשו בו

871
00:45:17,920 --> 00:45:20,460
,הוא יצא מהסיפור הזה בחיים
.אבל יצא מזה עיוור

872
00:45:20,720 --> 00:45:22,860
ואחרי זה הם נשלחו
.למאסר עולם בסיביר

873
00:45:23,140 --> 00:45:26,650
לא משנה, הייתה שם הפיכת שלטון
.אז שחררו אותם בסוף מסיביר

874
00:45:27,060 --> 00:45:29,310
אבל הם מבחינתם
.קיבלו כביכול מאסר עולם 

875
00:45:29,600 --> 00:45:32,840
...כשהם חזרו בחזרה
.הם היו שני אחים צדיקים

876
00:45:33,130 --> 00:45:35,650
.הייתה להם מעידה
.הם טעו, מעדו בדבר אחד

877
00:45:36,080 --> 00:45:40,450
הם אמרו: אנחנו יודעים
שכל מה שסבלנו על דין מעוות

878
00:45:40,700 --> 00:45:44,120
זה בגלל שדיברנו על רבי עקיבא איגר
,ועל הדין המעוות שלו

879
00:45:44,610 --> 00:45:46,500
שזה היה שקר
ובאמת זה לא היה נכון

880
00:45:46,530 --> 00:45:49,210
והיינו צריכים להיכנע ולהתכופף
.ולקבל את דעת התורה

881
00:45:49,530 --> 00:45:50,790
.והנה, פגעה בהם מידת הדין

882
00:45:51,250 --> 00:45:53,720
.זה למעשה היסוד המדהים

883
00:45:53,950 --> 00:45:56,190
,ענווה היא ידיעת הערך העצמי

884
00:45:56,520 --> 00:46:00,240
ענווה היא לדעת מתי לשתוק
.ובאותה מידה גם לדעת מתי לדבר

885
00:46:00,600 --> 00:46:02,770
משה רבנו אמר מצד אחד
"ונחנו מה"

886
00:46:02,820 --> 00:46:04,680
,למרות שהשמיצו הרבה את משה רבנו

887
00:46:04,970 --> 00:46:06,730
:ומשה רבנו ידע גם להגיד לקורח

888
00:46:06,760 --> 00:46:08,700
.הלו, אתה עובר פה איזה קו אדום

889
00:46:08,740 --> 00:46:10,850
,אם אתה תמשיך ככה
.אתה תיבלע בתוך האדמה

890
00:46:11,260 --> 00:46:13,360
וכך היו גדולי ישראל
.לאורך כל ההיסטוריה

891
00:46:13,750 --> 00:46:15,830
,ענווה היא לא לא-לדעת את הכישרונות

892
00:46:15,870 --> 00:46:18,490
:או כמו שכותב הבריסקר רב
,"אי-הכרת הערך העצמי"

893
00:46:18,780 --> 00:46:22,530
אלא ענווה היא לדעת
,שכל מתנה שבן אדם קיבל

894
00:46:22,820 --> 00:46:24,530
.המתנה הזו מגיעה מאיתו יתברך

895
00:46:24,820 --> 00:46:27,720
,ואני אסיים רק בדבר אחד
.משפט אחד מסכם

896
00:46:27,980 --> 00:46:31,460
,יש מעלות ויש חסרונות
.יש גאווה ויש ענווה

897
00:46:32,510 --> 00:46:34,790
- אם אדם יודע את המעלות שלו
,זו לא גאווה

898
00:46:35,350 --> 00:46:38,300
- ואם אדם יודע את החסרונות שלו
?זו לא ענווה, ולמה

899
00:46:38,730 --> 00:46:43,010
כי יש אנשים
,שאין להם שום דבר, כלום 

900
00:46:43,330 --> 00:46:45,520
,מה שנקרא אצלנו, אפס מאופס

901
00:46:46,110 --> 00:46:49,410
והוא מסתובב נפוח
.כמו איזה טווס, שחצן

902
00:46:49,870 --> 00:46:52,420
?אתה אומר: מה
?בוא, בוא, דבר. מה יש לך למכור

903
00:46:52,970 --> 00:46:55,890
כלום. חוץ מהבלון הנפוח שלו
.אין לו כלום

904
00:46:56,060 --> 00:46:58,190
זאת אומרת, אתה רואה בן אדם
מלא בחסרונות

905
00:46:58,580 --> 00:46:59,500
.אבל הוא גאוותן

906
00:46:59,860 --> 00:47:03,590
ולהבדיל, יכול להיות אדם
,מלא ביתרונות, כמו משה רבנו

907
00:47:04,390 --> 00:47:05,430
.והוא ענוותן

908
00:47:05,730 --> 00:47:09,220
הענווה והגאווה
.היא לא קשורה למעלה ולחיסרון

909
00:47:09,630 --> 00:47:12,640
,כל אחד מאיתנו יש לו מעלות
.כל אחד מאיתנו יש לו חסרונות

910
00:47:12,880 --> 00:47:16,200
אדם צריך להכיר במעלותיו
.ולשפר את חסרונותיו

911
00:47:16,520 --> 00:47:19,440
אבל לדעת שהכול זה מתנה
.מאיתו יתברך זו ענווה

912
00:47:19,940 --> 00:47:22,340
- ואם אתה חושב שמשהו זה אתה

913
00:47:23,240 --> 00:47:23,980
.זוהי גאווה

914
00:47:24,700 --> 00:47:27,660
זו ההגדרה הסופית
.לכל הדברים האלו

915
00:47:27,700 --> 00:47:30,710
אז משה רבנו יכול לכתוב
."והאיש משה עניו מאוד"

916
00:47:30,970 --> 00:47:33,540
הוא מודע לכך
שהוא באמת האדם העניו ביותר

917
00:47:33,560 --> 00:47:35,960
וזה לא גורם לו להיכנס לגאווה
.כי זו מתנת שמיים

918
00:47:36,580 --> 00:47:40,160
"ורב יוסף יכול להגיד "אני ענוותן
,"ורבי אבהו יכול להגיד "אני בעל ענווה

919
00:47:40,610 --> 00:47:43,660
הכירו מה מעלותיהם וידעו שאלו מתנות
.שבורא עולם נתן להם

920
00:47:44,010 --> 00:47:46,800
ולהבדיל, יכולים להיות אנשים
"?שיגידו "לא, מה אני? מה אני

921
00:47:46,930 --> 00:47:48,680
.אבל הוא גאוותן גדול

922
00:47:49,080 --> 00:47:51,410
,הוא חושב בלב שלו הוא בטח שווה משהו

923
00:47:51,610 --> 00:47:52,870
.ואף אחד לא שווה כלום

924
00:47:53,150 --> 00:47:55,690
,אדם כזה
,למרות שאולי אמר מילים אחרות

925
00:47:55,980 --> 00:47:57,930
.עדיין הוא נמצא במשבצת של הגאווה

926
00:47:58,490 --> 00:48:00,920
,הקב"ה יזכה אותנו, בעזרת השם

927
00:48:01,120 --> 00:48:04,970
שנזכה לעבוד על הענווה
,ולהתרחק מן הגאווה

928
00:48:05,240 --> 00:48:07,730
לדעת את המעלות
.ולשפר את החסרונות

929
00:48:07,760 --> 00:48:08,900
.חזקים וברוכים תהיו

כתוביות

*לחיפוש ביטוי מדויק יש להשתמש במירכאות. לדוגמא: "טהרת המשפחה", "הרב זמיר כהן" וכן הלאה