הרב רונן חזיזה - ימי בין המצרים

הרב רונן חזיזה

מה מותר ומה אסור לעשות בימי בין המצרים? הרב רונן חזיזה בביקור מיוחד בקברו של רבו של רבי עקיבא - רבי נחום איש גם זו - מגולל את סיבת האבל בימים אלו ואת המנהגים המיוחדים של ימי בין המצרים

תמלול ההרצאה

1
00:01:04,670 --> 00:01:07,810
.אנחנו נמצאים בציון של רבי נחום איש גמזו

2
00:01:08,450 --> 00:01:11,260
.הציון הזה נמצא ממש באמצע העיר צפת

3
00:01:11,970 --> 00:01:14,660
.רבי נחום איש גמזו היה גדול התנאים

4
00:01:15,180 --> 00:01:17,020
,הוא היה רבו של רבי עקיבא

5
00:01:17,590 --> 00:01:20,440
 ורבי עקיבא היה רבו
.של רבי שמעון בר יוחאי

6
00:01:20,890 --> 00:01:23,670
.אז שנבין באיזו גדולה ועוצמה מדובר

7
00:01:24,080 --> 00:01:25,930
,קראו לו רבי נחום איש גמזו

8
00:01:26,520 --> 00:01:30,960
,על שם זה שכל דבר שהיה קורה לו
."היה אומר "גם זו לטובה

9
00:01:31,610 --> 00:01:35,640
האמונה הזאת שכל מה שקורה לאדם
,הוא לטובה מהקב"ה

10
00:01:36,150 --> 00:01:37,790
.זה כוח שמחולל ניסים

11
00:01:37,940 --> 00:01:42,160
 כשאדם מאמין בקב"ה
,שמה שקורה לו זה לטובתו

12
00:01:42,470 --> 00:01:44,480
.בסוף באמת זה מתהפך לטובתו

13
00:01:45,040 --> 00:01:48,200
 כמו הסיפור המפורסם שקרה
לרבי נחום איש גמזו בעצמו

14
00:01:48,500 --> 00:01:50,640
,כשהלך להביא לקיסר מתנה מהיהודים

15
00:01:51,160 --> 00:01:55,290
 ובדרך החליפו לו את המתנה
.של היהלומים והזהב בעפר

16
00:01:55,860 --> 00:01:59,420
,אבל הקב"ה עשה לו נס
.כי הוא האמין שגם זו לטובה

17
00:02:00,000 --> 00:02:03,580
אז גם אנחנו נתחזק באמונה הזו
,'שהכול לטובה מה

18
00:02:03,870 --> 00:02:06,900
,ובזכות הצדיק שקבור כאן
.נזכה לניסים ונפלאות

19
00:02:35,620 --> 00:02:38,570
אנחנו נמצאים בתקופה שנקראת
.'בין המצרים'

20
00:02:39,260 --> 00:02:42,910
שלושה שבועות מ-י"ז בתמוז
.ועד תשעה באב

21
00:02:43,520 --> 00:02:46,310
.השם 'בין המצרים' מגיע ממגילת איכה

22
00:02:46,920 --> 00:02:51,720
מגילת איכה נכתבה על-ידי ירמיה הנביא
.עוד לפני שנחרב בית המקדש

23
00:02:52,210 --> 00:02:54,820
.ירמיה ראה ברוח הקודש מה שעתיד להיות

24
00:02:55,140 --> 00:02:58,010
הוא התריע בפני עם ישראל
.והזהיר אותם מהחורבן

25
00:02:58,550 --> 00:03:03,190
:ושם הוא כותב
."כל רודפיה השיגוה בין המצרים"

26
00:03:03,710 --> 00:03:10,140
כלומר, האויבים שנלחמו בישראל
.השיגו אותם והצליחו לפגוע בהם בין המצרים

27
00:03:10,550 --> 00:03:15,780
,בין המצרים זה בין י"ז בתמוז
שאז החומות של ירושלים הובקעו

28
00:03:16,020 --> 00:03:21,320
,והאויבים נכנסו אל העיר
.עד תשעה באב שאז נשרף בית המקדש

29
00:03:26,660 --> 00:03:29,840
תקופה זו הוזכרה
.גם בתחילת נבואתו של ירמיהו 

30
00:03:30,320 --> 00:03:34,540
 כשהקב"ה אמר לו שהוא ייעד אותו
,להיות נביא על החורבן

31
00:03:34,830 --> 00:03:38,720
הראה לו הקב"ה מקל של עץ
"?ושאל אותו: "מה אתה רואה

32
00:03:39,220 --> 00:03:42,170
:אמר לו ירמיה
."אני רואה מקל של עץ שקד"

33
00:03:42,800 --> 00:03:47,870
 ,אמר לו הקב"ה: "ראית טוב
."וזה סימן שאני שוקד על דברי לעשותו

34
00:03:48,390 --> 00:03:49,700
?למה דווקא עץ שקד

35
00:03:50,120 --> 00:03:59,030
 ,מסביר רש"י שלוקח לעץ השקד שלושה שבועות
.מרגע שהפרח יוצא ועד שהפרי מבשיל

36
00:03:59,720 --> 00:04:04,220
,זה הזמן שהקב"ה נתן לחורבן בית המקדש
.שלושת השבועות הללו

37
00:04:10,550 --> 00:04:12,490
.בדורנו אנחנו אוהבים לשמוח

38
00:04:12,940 --> 00:04:14,650
.מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד

39
00:04:15,180 --> 00:04:21,110
אבל צריכים לדעת שכמו שאי-אפשר להגיע לשלום
,בלי להתמודד עם חילוקי דעות 

40
00:04:21,630 --> 00:04:26,920
וכשם שזוג לא יכול להגיע לאהבה
,בלי להתגבר על המכשולים שבדרך

41
00:04:27,390 --> 00:04:32,470
 כך אי-אפשר לזכות לשמחה הגדולה
.של בניין ירושלים מבלי להתאבל עליה

42
00:04:33,100 --> 00:04:37,600
 :וכמו שהפסוק אומר
.שמחו את ירושלים וגילו בה כל אוהביה"

43
00:04:37,990 --> 00:04:41,110
."שישו איתה משוש כל המתאבלים עליה"

44
00:04:41,420 --> 00:04:46,490
אמרו חכמים: "כל המתאבל על ירושלים
."זוכה ורואה בשמחתה

45
00:04:47,320 --> 00:04:50,540
 זו הסיבה שאנו נוהגים מנהגי אבלות
,בתקופה זו

46
00:04:50,880 --> 00:04:55,020
ונלמד מהשולחן ערוך
.מהם המנהגים שאסורים בימים אלו

47
00:05:08,120 --> 00:05:11,260
?מה מותר ומה אסור בימי בין המצרים

48
00:05:11,470 --> 00:05:15,110
ובכן, תקופת בין המצרים מתחלקת
,לשלושה חלקים

49
00:05:15,680 --> 00:05:19,280
.ובכל חלק מנהגי האבלות הולכים ומתגברים

50
00:05:19,750 --> 00:05:25,000
היום נלמד על החלק הראשון
.שהוא מ-י"ז בתמוז ועד ראש חודש אב

51
00:05:25,370 --> 00:05:27,380
,מותר לקנות רהיטים חדשים

52
00:05:27,740 --> 00:05:31,490
,מותר לקנות בגדים
,מותר לעבור דירה

53
00:05:31,830 --> 00:05:35,430
,להיכנס לדירה חדשה
.ומותר אפילו לשחות בבריכה

54
00:05:36,000 --> 00:05:38,870
.נכון, הרבה אנשים חושבים שכל זה אסור

55
00:05:39,250 --> 00:05:42,460
אבל בתקופה הזאת
.עד ראש חודש אב זה מותר 

56
00:05:42,850 --> 00:05:48,260
להתחתן בימים אלו - האשכנזים נוהגים
,שלא להתחתן מ-י"ז בתמוז

57
00:05:48,820 --> 00:05:52,160
 אבל הספרדים נוהגים להתחתן
.עד ראש חודש אב

58
00:05:52,810 --> 00:05:55,300
.גם לגבי תספורת יש הבדל במנהגים

59
00:05:55,870 --> 00:06:00,150
מנהג האשכנזים לא להסתפר ולא להתגלח
,כבר מ-י"ז בתמוז

60
00:06:00,610 --> 00:06:06,700
אבל הספרדים מותר להם להתגלח ולהסתפר
.עד השבוע שחל בו תשעה באב

61
00:06:06,910 --> 00:06:09,980
?אם כך, ממה צריכים להימנע בימים האלה

62
00:06:10,840 --> 00:06:13,000
:יש שלושה דברים שצריכים לשים אליהם לב

63
00:06:13,700 --> 00:06:15,840
,'דבר ראשון זה ברכת 'שהחיינו

64
00:06:16,580 --> 00:06:18,360
,דבר שני - שמיעת מוזיקה

65
00:06:18,930 --> 00:06:22,190
.ודבר שלישי - זהירות מסכנה

66
00:06:22,730 --> 00:06:23,700
.נסביר את הדברים

67
00:06:24,360 --> 00:06:27,890
 ברכת 'שהחיינו' אדם מברך
.על בגד חדש שהוא קונה

68
00:06:28,510 --> 00:06:30,230
.'לא על כל בגד מברכים 'שהחיינו

69
00:06:30,480 --> 00:06:34,790
,אדם שקונה גופייה או נעליים או גרביים
.'אין על זה ברכת 'שהחיינו

70
00:06:35,190 --> 00:06:38,040
,מדובר על בגד שאדם שמח כשהוא לובש אותו

71
00:06:38,300 --> 00:06:42,580
,כמו חליפה חדשה, חולצה יקרה
.או שמלה שאישה קונה 

72
00:06:42,980 --> 00:06:46,140
,ברכת 'שהחיינו' היא ברכה שיש בה שמחה

73
00:06:46,630 --> 00:06:51,180
 ולכן בימים אלו אנו נמנעים מלברך
.'את הברכה הזאת, ברכת 'שהחיינו

74
00:06:51,680 --> 00:06:56,670
,אז אם אדם קנה בגד חדש
.פשוט ישמור אותו עד אחרי תשעה באב

75
00:06:57,490 --> 00:06:59,910
.לפעמים יש לאדם צורך ללבוש בגד חדש

76
00:07:00,350 --> 00:07:02,750
,נקרעה לו חולצה
.אין לו חולצות יותר

77
00:07:03,080 --> 00:07:04,920
.הוא צריך לחדש
.אין לו ברירה

78
00:07:05,340 --> 00:07:08,060
?לכן, מה יעשה
.יחדש ביום שבת

79
00:07:08,470 --> 00:07:12,200
.יום שבת הוא יום שמח וקדוש
.'יכול לברך אז את ברכת 'שהחיינו

80
00:07:12,660 --> 00:07:16,550
,גם פרי חדש שמגיע פעם בשנה
,'יש עליו ברכת 'שהחיינו

81
00:07:17,140 --> 00:07:21,260
.וגם בזה צריכים להימנע
.לחכות עד אחרי תשעה באב

82
00:07:21,980 --> 00:07:23,710
.נעבור לשמיעת מוזיקה

83
00:07:24,730 --> 00:07:27,170
.שמיעת מוזיקה היא דבר שמשמח את האדם

84
00:07:27,780 --> 00:07:32,890
 אנשים רגילים גם בימי הולדת
.להביא רמקולים, ריקודים, שמחה

85
00:07:33,290 --> 00:07:38,210
 וצריכים לדעת שבימים אלו אנו נמנעים
.מלשמוע מוזיקה שיש בה שמחה

86
00:07:38,970 --> 00:07:42,650
,האיסור על שמחה של רשות
.שהאדם שמח לעצמו

87
00:07:43,140 --> 00:07:45,530
.אבל שמחה של מצווה מותרת

88
00:07:45,980 --> 00:07:52,860
 ולכן ברית מילה או פדיון הבן
,או סיום מסכת שעושים בימים אלו

89
00:07:53,170 --> 00:07:55,320
.מותר לשמוע שירים ולשמוח

90
00:07:55,980 --> 00:08:01,060
 ,מוזיקות רקע מותרות
,כמו רדיו שדולק באיזשהו משרד

91
00:08:01,400 --> 00:08:07,240
 או פלאפון שמצלצל, או אדם ששומע
- תיקון הכללי שיש בזה גם נעימה ברקע

92
00:08:07,570 --> 00:08:10,910
.כל זה מותר
.האיסור הוא על שירים שיש בהם שמחה

93
00:08:11,500 --> 00:08:14,500
.בדורנו יש בעיה של דיכאון ועצבות

94
00:08:14,820 --> 00:08:18,280
,הרבה אנשים סובלים מדכדוך, מעצבות

95
00:08:18,970 --> 00:08:23,460
וזה לא פחות מאשר חולי פיזי
.שאדם סובל ממנו

96
00:08:23,890 --> 00:08:29,080
 ולכן מותר לאדם כזה
,לשמוע לעצמו שירי רגש, שירי התחזקות

97
00:08:29,360 --> 00:08:32,440
כדי לחזק את עצמו
.שיוכל להמשיך לתפקד כרגיל

98
00:08:32,980 --> 00:08:38,070
 אבל מעבר לזה, כמו שאמרנו, שאר המוזיקות
.שהן לשם שמחה, אסורות בימים הללו

99
00:08:38,680 --> 00:08:41,690
.נעבור לדבר השלישי שהוא זהירות מסכנה

100
00:08:42,250 --> 00:08:46,230
 בכל השנה כולה אדם צריך להיזהר
,לא להכניס את עצמו לידי סכנה

101
00:08:46,840 --> 00:08:51,790
 כי הגמרא אומרת שכאשר אדם מכניס
.את עצמו למצב מסוכן, השטן מקטרג עליו

102
00:08:52,410 --> 00:08:56,070
.לכן אדם צריך להישמר
."ונשמרתם מאוד לנפשותיכם"

103
00:08:56,520 --> 00:08:59,600
הקב"ה אוהב אותנו מאוד
.והוא רוצה שנשמור על עצמנו

104
00:09:00,120 --> 00:09:04,450
ולכן נמנעים מלשחות בים
.בימי בין המצרים

105
00:09:04,990 --> 00:09:07,240
,הים מוגדר כמקום סכנה

106
00:09:07,730 --> 00:09:11,400
לכן אדם שהפליג בספינה, מברך
.הגומל' שהוא ניצל ממקום מסוכן'

107
00:09:11,820 --> 00:09:15,520
 לצערנו, כמה טביעות שומעים
,שאנשים עוברים בימים, בנהרות

108
00:09:15,850 --> 00:09:20,940
 לכן בימים האלה בין המצרים, שהם ימים
.של פורענות, צריכים להיזהר לא לשחות בים

109
00:09:21,600 --> 00:09:25,740
,אבל אדם ששוחה בבריכה בבית שלו בצניעות

110
00:09:26,070 --> 00:09:28,940
 ,לצורך הבריאות שלו
,או להנאה של הילדים שלו

111
00:09:28,950 --> 00:09:31,460
.הכול בזהירות - מותר לשחות בימים אלו

112
00:09:31,680 --> 00:09:34,580
.לסיום, נציין את דבריו של האר"י הקדוש

113
00:09:35,150 --> 00:09:42,720
 האר"י ז"ל אומר שבימי בין המצרים מנהג טוב
.לומר תיקון חצות לא רק בלילה, אלא גם ביום

114
00:09:43,260 --> 00:09:46,430
,מחצות היום ועד שהשמש שוקעת

115
00:09:46,810 --> 00:09:50,780
יש לנו בערך שבע שעות
.שכל אחד יכול לומר תיקון חצות

116
00:09:51,120 --> 00:09:54,580
 לא את כולו, את החלק הראשון
.'שנקרא 'תיקון רחל

117
00:09:55,090 --> 00:09:57,680
 ,ישב על הרצפה אם הוא יכול
או אפילו בכיסא

118
00:09:57,690 --> 00:10:00,620
 אם הוא נמצא בעבודה או במקום
.שהוא לא יכול לשבת על הרצפה

119
00:10:00,880 --> 00:10:06,020
:יפתח את הסידור ויאמר
."על נהרות בבל שם ישבנו גם בכינו"

120
00:10:06,470 --> 00:10:11,350
בזה הוא משתתף עם הקב"ה בבכי ובצער
.על חורבן בית המקדש

121
00:10:11,760 --> 00:10:17,500
 ואין ספק שעל-ידי זה נזכה ונראה
.בשמחת ירושלים, אמן ואמן

122
00:10:17,920 --> 00:10:23,440
 על נהרות בבל שם ישבנו גם בכינו"
בזוכרנו את ציון

123
00:10:23,640 --> 00:10:26,570
על ערבים בתוכה תלינו כינורותינו"

124
00:10:26,600 --> 00:10:32,990
כי שם שאלנו שובינו דברי שיר"
.ותוללינו שמחה. שירו לנו משיר ציון

125
00:10:33,300 --> 00:10:37,180
.איך נשיר את שיר ה' על אדמת נכר"

126
00:10:37,480 --> 00:10:41,680
אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני"

127
00:10:41,920 --> 00:10:45,750
תדבק לשוני לחיכי אם לא אזכרכי"

128
00:10:45,860 --> 00:10:48,670
.אם לא אעלה את ירושלים על ראש שמחתי"

129
00:10:49,050 --> 00:10:53,430
זכור ה' לבני אדום את יום ירושלים"

130
00:10:53,600 --> 00:10:56,680
האומרים ערו ערו עד היסוד בה"

131
00:10:56,920 --> 00:11:03,290
בת בבל השדודה אשרי שישלם לך"
.את גמולך שגמלת לנו

132
00:11:03,390 --> 00:11:07,800
."אשרי שיאחז וניפץ את עוללייך אל הסלע"

133
00:11:08,040 --> 00:11:14,860
מזמור לאסף, אלוהים באו גויים בנחלתך"

134
00:11:15,150 --> 00:11:19,320
.טימאו את היכל קודשך"
"...שמו את ירושלים לעיים

135
00:11:19,450 --> 00:11:29,790
על נהרות בבל"
על נהרות בבל

136
00:11:30,230 --> 00:11:41,740
שם ישבנו גם בכינו"
בזוכרנו את ציון

137
00:11:42,230 --> 00:11:53,260
על נהרות בבל"
על נהרות בבל

138
00:11:53,630 --> 00:12:05,400
שם ישבנו גם בכינו"
בזוכרנו את ציון

139
00:12:05,910 --> 00:12:15,420
איך נשיר את שיר ה' על אדמת נכר"

140
00:12:15,920 --> 00:12:28,530
אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני"

141
00:12:28,800 --> 00:12:37,770
איך נשיר את שיר ה' על אדמת נכר"

142
00:12:38,280 --> 00:12:49,650
."אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני"

143
00:12:49,660 --> 00:12:50,670
עריכת כתוביות: אורטל זגורי

כתוביות

*לחיפוש ביטוי מדויק יש להשתמש במירכאות. לדוגמא: "טהרת המשפחה", "הרב זמיר כהן" וכן הלאה