הרב אליהו עמר

דבר תורה וסגולה מיוחדת לפרשת נשא מספר זרע שמשון

הרב אליהו עמר

דבר תורה וסגולה מיוחדת לפרשת נשא מספר זרע שמשון - מתוך הידברות VOD. שיעורי תורה, תוכניות אירוח, תכני ילדים ועוד.