הרב אליהו עמר

דבר תורה וסגולה מיוחדת לפרשת נשא מספר זרע שמשון

הרב אליהו עמר

הרב אליהו עמר בסיפור מיוחד ובחידוש לשבת מתוך הספר זרע שמשון - פרשת נשא

 לרכישת הספר https://goo.gl/EdtDQO