הרב חיים זאיד

הרב חיים זאיד: סיפור מדהים על הרב עובדיה יוסף

הרב חיים זאיד

אהבת התורה המדהימה של הרב עובדיה יוסף. מי הביא למרן את הספר שבו רצה ללמוד?