סגולת ראש חודש - הרב אליהו עמר

הרב אליהו עמר

מדוע החודש הזה אנו יכולים לגרום מהפך לטובה בחיינו? מדוע התורה היתה אמורה לפתוח במצוות קידוש החודש? ומה עושה אליהו הנביא כל ראש חודש?

תמלול ההרצאה

1
00:00:44,340 --> 00:00:45,500
.ערב טוב לכולם

2
00:00:45,510 --> 00:00:48,810
אנחנו בעזרת השם את השיעור הזה

3
00:00:48,820 --> 00:00:52,150
.נייחד אותו קצת על העניינים של ראש חודש

4
00:00:52,590 --> 00:00:55,720
.ננסה טיפה יותר להבין את המשמעות הפנימית

5
00:00:56,120 --> 00:00:59,670
ובחנוכה, כידוע, שאחת הגזירות שגזרו היוונים

6
00:01:00,230 --> 00:01:05,050
.זה שלא ישמרו שבת. טוב, שבת זה מובן
,זה יום יהודי כזה

7
00:01:05,060 --> 00:01:09,780
,ותמיד לגויים הפריע הקטע עם השבת
.אז זה מובן למה גזרו

8
00:01:10,180 --> 00:01:16,470
ברית מילה, גם מובן. זה משהו, סמל יהודי
,מובהק כזה שעושים ברית מילה

9
00:01:16,480 --> 00:01:18,130
.רצו... בסדר, מבינים

10
00:01:18,660 --> 00:01:23,590
,אבל כתוב שגם גזרו על החודש
...שלא ישמרו ראשי חודשים וזה

11
00:01:23,620 --> 00:01:25,800
.צריך להבין מה הקפיץ אותם

12
00:01:26,240 --> 00:01:31,370
יש לנו דברים הרבה יותר עקרוניים
.בשנה מאשר ראש חודש

13
00:01:31,690 --> 00:01:35,530
אז מה מיוחד שם בראש חודש
?שהקפיץ מאוד מאוד את היוונים

14
00:01:36,790 --> 00:01:41,370
כולם מכירים את המדרש המפורסם
?שהתורה הייתה צריכה להתחיל מאיפה

15
00:01:41,860 --> 00:01:44,590
."מ"החודש הזה לכם ראש חודשים

16
00:01:44,890 --> 00:01:46,840
.הציווי היה צריך להתחיל מראש חודש

17
00:01:47,320 --> 00:01:51,220
.מה קרה? זו לא המצווה הראשונה בתורה
,יש מצוות פרו ורבו

18
00:01:51,810 --> 00:01:54,080
,יש מצוות ברית מילה לאברהם אבינו

19
00:01:54,450 --> 00:02:01,070
יש מצוות גיד הנשה. יש רשימה של מצוות הרבה
.לפני שמגיעים למצווה הזו של קידוש החודש

20
00:02:01,490 --> 00:02:07,140
למה התורה... היה איזה צד שהתורה
?תתחיל דווקא מהעניינים של ראש חודש

21
00:02:07,560 --> 00:02:13,200
מה זה מסמל? מה באמת העניין? מה זה
?בא להסביר? מה מסתתר מאחורי הדבר הזה

22
00:02:13,630 --> 00:02:18,840
,אנחנו בעזרת השם ננסה
,כמה שידי לפחות משגת

23
00:02:18,850 --> 00:02:21,510
לנסות להגיע, קצת להבין
.את ענייני ראש חודש

24
00:02:22,000 --> 00:02:23,480
?ומה אנחנו יכולים לנצל

25
00:02:24,010 --> 00:02:30,730
איפה באמת אנחנו יכולים להשתמש עם זה שהחודש
.הזה בעזרת השם יהיה חודש לטובה ולברכה

26
00:02:31,210 --> 00:02:33,010
.בעזרת השם
.אז בואו נצא לדרך

27
00:02:33,620 --> 00:02:37,400
יש לנו איזשהו צומת מאוד מאוד מרכזי
.שעוסק בענייני ראש חודש

28
00:02:37,420 --> 00:02:40,440
.משם אנחנו נתחיל להיכנס למבוך הזה

29
00:02:41,350 --> 00:02:46,830
בנביא מסופר על דוד המלך, על מערכת
.היחסים שהייתה בין דוד המלך לשאול

30
00:02:47,470 --> 00:02:51,280
.הייתה שם מערכת יחסים מאוד מורכבת
.היא התחילה בהתחלה טוב מאוד

31
00:02:51,850 --> 00:02:53,830
.לאחר מכן הסיפור הלך והסתבך

32
00:02:54,320 --> 00:02:57,830
,'שאול למעשה היה צריך על פי ציווי ה 

33
00:02:58,140 --> 00:03:00,140
.היה צריך להכרית את זרע עמלק

34
00:03:01,120 --> 00:03:05,250
אין לנו שום אומה בעולם
.שאנחנו צריכים להכרית אותה

35
00:03:05,830 --> 00:03:11,450
את כל העמים אנחנו לא מחפשים לסנף
,לעם ישראל גרים. אין לנו עניין בזה

36
00:03:11,460 --> 00:03:15,170
,אבל מי שבאמת רציני ורוצה להתקבל
.מקבלים אותו

37
00:03:15,580 --> 00:03:20,770
,לגשת לאומה ולהכרית אותה
.יש לנו רק אומה אחת. זה זרע עמלק היחידי

38
00:03:20,790 --> 00:03:24,260
.כמובן לא בזמננו
.אנחנו גם לא יודעים לזהות וגם אין לנו מלך

39
00:03:24,730 --> 00:03:28,080
,אבל בתקופה ההיא שהיה מלך והיה את שאול

40
00:03:28,430 --> 00:03:30,740
ציווה אותו הקב"ה
.להכרית את זרע עמלק

41
00:03:31,120 --> 00:03:35,830
שאול יצא, ובסופו של דבר
.הוא חס על הצאן, על הבקר. השאיר

42
00:03:36,340 --> 00:03:41,320
שולח הקב"ה את
,שמואל הנביא לשאול ואומר לו ככה

43
00:03:42,000 --> 00:03:49,920
כיוון שאתה ביזית את דבר ה', בורא עולם
- אמר לך להכרית ואתה חסת על הצאן ועל הבקר

44
00:03:50,560 --> 00:03:55,930
.גם ה' מאסך מלהיות למלך
.אתה לא הולך להיות למלך על עם ישראל

45
00:03:56,300 --> 00:04:03,370
קיבלת איזשהו אמון, הרשאה. הקב"ה
.לוקח את האמון, לוקח את ההרשאה הזאת

46
00:04:03,450 --> 00:04:06,550
.נגמר. יהיה מישהו אחר
.הוא לא אומר לו מי

47
00:04:06,850 --> 00:04:12,610
."הוא אמר לו "רעך הטוב ממך
,אנחנו נביא מישהו שהוא חבר שלך, רעך

48
00:04:12,990 --> 00:04:14,410
.אבל הוא יהיה יותר טוב ממך

49
00:04:15,210 --> 00:04:17,350
.בלי שהשאירו לו שמות או דברים מזהים

50
00:04:17,680 --> 00:04:22,680
.מאותו הרגע כתוב שהייתה על שאול רוח רעה

51
00:04:23,060 --> 00:04:27,160
.זאת אומרת, זה כבר לא היה הוא
,זו הייתה רוח רעה שהייתה מלווה אותו

52
00:04:27,190 --> 00:04:33,040
.זה סוג של דכדוך, עצבות
.דבר שלא כל כך תלוי בו. משהו מן השמים

53
00:04:33,430 --> 00:04:39,130
במקביל הנביא מספר ששמואל הלך בהיחבא
,ומלך את דוד להיות למלך על עם ישראל

54
00:04:39,140 --> 00:04:40,850
.אבל בינתיים זה היה איזה משהו סודי

55
00:04:42,060 --> 00:04:44,290
,בשלב הזה, שאול שהרוח שלו רעה

56
00:04:44,630 --> 00:04:48,300
.האנשים שסביבו רצו לעודד את מצב רוחו

57
00:04:49,090 --> 00:04:52,110
אחד הדברים שגורמים לאדם
.הרבה מאוד שמחה זה מוזיקה

58
00:04:52,730 --> 00:04:58,270
,דיברנו כמה פעמים שמוזיקה
חשוב לצרוך מוזיקה טובה ואיכותית

59
00:04:58,610 --> 00:05:04,910
,כי כאשר צורכים מוזיקה רדודה, הדבר הזה הוא
חס וחלילה, כל מיני מוזיקות מאוד בעייתיות

60
00:05:04,920 --> 00:05:11,840
,מהגויים וכו', או דברי חשק והווי
.זה דבר שפוגע פנימה ישר בתוך הנפש

61
00:05:12,480 --> 00:05:16,440
,וזה ידוע שהיו כמה וכמה אירועים
,לא בציבור שלנו ברוך השם

62
00:05:16,720 --> 00:05:21,280
אבל אצל הגויים שהיו כל מיני נגנים
שניגנו שירים מסוימים

63
00:05:21,310 --> 00:05:23,990
,שגרם לקהל להיכנס לאקסטאזה

64
00:05:24,390 --> 00:05:27,980
ואנשים פגעו אחד בשני
.והייתה אלימות מאוד גדולה

65
00:05:28,330 --> 00:05:30,720
.וזה רק בכוח של מוזיקה בלבד

66
00:05:31,060 --> 00:05:35,320
המוזיקה נוגעת לך ברבדים
,העדינים ביותר בנפש האדם

67
00:05:35,730 --> 00:05:39,990
לכן חשוב מאוד שכשאתה מכניס דברים
,כל כך לנקודות פנימיות שבך

68
00:05:40,550 --> 00:05:45,500
,תשים איזה סנן מה אתה מכניס
.שאתה לא מכניס דברים שיכולים להזיק לך

69
00:05:45,980 --> 00:05:52,110
אז אמרו לו, אנחנו נביא לך מנגן
.ועל ידי הנגינה אתה תירגע ותהיה שלו יותר

70
00:05:52,440 --> 00:05:55,600
.יש עוד מקרה שזה קרה אצל אלישע הנביא

71
00:05:55,920 --> 00:06:01,330
שם כתוב גם שהוא כעס על סיבה מסוימת
,'מוצדקת וסרה ממנו רוח ה

72
00:06:01,580 --> 00:06:06,770
.ואז הוא אמר, תביאו המנגן
."'והיה כנגן המנגן ותהי עליו רוח ה"

73
00:06:07,090 --> 00:06:09,150
.אצל שאול פשוט הייתה לו רוח רעה

74
00:06:09,490 --> 00:06:14,870
ואז הגיע דואג האדומי. דואג זה אותה
.גימטרייה כמו הגימטרייה של דוד

75
00:06:15,030 --> 00:06:17,080
.מספר 14. 14 - 14

76
00:06:17,410 --> 00:06:20,290
,הוא היה הכנגד של דוד המלך

77
00:06:20,700 --> 00:06:28,210
,והוא לחש על האוזן של שאול. אמר לו, תשמע
.יש פה בחור טוב, דוד, והוא יודע לנגן

78
00:06:28,760 --> 00:06:31,650
.והביאו את דוד
.ומאז שאול מאוד אהב אותו

79
00:06:32,080 --> 00:06:37,650
זה באמת היה השלב שבו שאול ודוד
.היו מאוד מאוד מחוברים בצורה טובה

80
00:06:38,010 --> 00:06:44,270
אבל זה חלף מהר מאוד. היה את העימות
.שבין גולית לבין הפלשתי

81
00:06:45,220 --> 00:06:48,600
,שם בזמן הזה
.כתוב שדוד בכלל לא גייסו אותו

82
00:06:49,050 --> 00:06:53,280
,ודוד הגיע לשדה המערכה
,ושאול שהיה במצוקה מאוד גדולה מול גולית

83
00:06:53,700 --> 00:06:58,960
,אמר, מי שיכה את הפלשתי
,יזכה לכסף רב, אני אעשה אותו עשיר

84
00:06:59,340 --> 00:07:01,480
.ואני גם אתן לו את הבת שלי לאישה

85
00:07:02,420 --> 00:07:06,560
וכשדוד שמע את זה, הוא לא עשה את זה
,לא בשביל הכסף ולא כדי להיות חתן המלך

86
00:07:06,900 --> 00:07:12,340
,הוא עשה את זה באמת כדי להציל את עם ישראל
.כי גולית חירף וגידף וניבל את פיו

87
00:07:12,820 --> 00:07:15,910
.עשה דברים שלא ייעשו
.אז דוד רצה להכות בו

88
00:07:16,450 --> 00:07:18,710
,וכשדוד באמת הכה בו
,אז כתוב שם ככה

89
00:07:19,100 --> 00:07:24,100
.שבאותו רגע הטיל בו שאול עין הרע
.זו הייתה הנקודה הלא טובה שהייתה ביניהם

90
00:07:24,740 --> 00:07:29,310
הוא נתן לו לשים את המדים, את השריון
.שהיה על שאול. היה לו שריון כזה של מלחמה

91
00:07:29,630 --> 00:07:31,350
.נתן לו לשים על דוד את השריון

92
00:07:31,670 --> 00:07:37,490
.שאול היה גבוה משכמו ומעלה מעל כל העם
.דוד לא היה גבוה

93
00:07:37,880 --> 00:07:42,710
ומעניין מאוד שהבגדים של שאול
.הלמו את קומתו של דוד

94
00:07:43,000 --> 00:07:45,760
.ואז כתוב שהוא הטיל בו עין הרע
.זה לא מצא חן בעיניו

95
00:07:45,770 --> 00:07:47,950
?הופ, איך הבגדים שלי מתאימים לו

96
00:07:48,330 --> 00:07:51,800
.אז דוד שם לב שככה משהו פה לא מסתדר
.הוריד מהר את הבגדים

97
00:07:51,840 --> 00:07:55,850
,הוא אמר שנוח לו עם הבגדים הקלילים וזה
.איך שהוא רגיל, רועה צאן

98
00:07:55,860 --> 00:07:57,470
.הוא לא אוהב את מדי המלחמה

99
00:07:57,940 --> 00:08:01,100
.אז הוא יצא והכה את הפלשתי
.זו הייתה נקודה אחת

100
00:08:01,380 --> 00:08:07,680
כשהוא יצא להכות את הפלשתי, שאול מיד מברר
.ואומר, "בן מי הנער הזה?" הוא פונה לאבנר

101
00:08:08,050 --> 00:08:09,560
?"מה זה "בן מי הנער הזה

102
00:08:09,780 --> 00:08:12,150
.אמר לו, תגיד לי, זה דוד משבט יהודה

103
00:08:12,680 --> 00:08:19,010
?מאיזה צד בשבט יהודה
?מהצד של זרח או מהצד של פרץ

104
00:08:19,380 --> 00:08:22,870
,הצד של זרח הוא יהיה נחמד
.הוא לא יהיה מלך

105
00:08:23,380 --> 00:08:28,590
פרץ, יש לנו מסורת שמפרץ בן יהודה
.עתידה לקום מלכות

106
00:08:29,200 --> 00:08:34,100
,אמרו לו, עד שאתה מברר פרץ, זרח
?מי אמר בכלל שהוא כשר לבוא בקהל

107
00:08:34,110 --> 00:08:37,110
,בכלל סבתא שלו היא מואבייה אחת
.רות המואבייה

108
00:08:37,510 --> 00:08:39,370
.אולי אי אפשר בכלל להכניס אותו בקהל

109
00:08:39,700 --> 00:08:44,290
התחיל שם פולמוס הלכתי שלם אם הוא
,כן ראוי לבוא בקהל או לא ראוי לבוא בקהל

110
00:08:44,300 --> 00:08:48,150
אבל זה היה התריס הראשון
.שהיה בין שאול לבין דוד

111
00:08:48,160 --> 00:08:51,830
...המכה הבאה הגיעה כאשר שאול
דוד חוזר מהמלחמה

112
00:08:51,870 --> 00:08:57,010
,ואז כולם צועקים
."הכה שאול באלפיו ודוד ברבבותיו"

113
00:08:57,120 --> 00:08:59,760
.שאול מכה אלפים, דוד מכה רבבות

114
00:09:00,250 --> 00:09:06,030
.וזה דבר ששאול לא יכול היה לסבול אותו
.הוא ניסה להתנקש בחיים של דוד המלך

115
00:09:06,520 --> 00:09:10,830
,כשדוד ניגן בכינור, עצם את העיניים
,נכנס ככה למוזיקה כמו שצריך

116
00:09:11,310 --> 00:09:15,120
.לקח שאול את החנית ושלח אותה לכיוונו של דוד

117
00:09:15,410 --> 00:09:20,670
,הקב"ה דאג לדוד ותוך כדי שהוא מנגן
,אז יש ככה, זזים קצת עם הגוף

118
00:09:20,980 --> 00:09:25,270
,אז הוא עשה איזו תזוזה
.והופ, החנית חדרה וננעצה בקיר

119
00:09:25,710 --> 00:09:32,490
אם זה היה פוגע בדוד המלך, הוא היה תוקע אותו
.עם החנית בתוך הקיר מרוב העוצמה שזה היה

120
00:09:33,240 --> 00:09:39,080
אבל הקב"ה חס עליו, ושאול ראה את זה. הוא
.הבין שיש איזושהי סייעתא דשמיא מיוחדת לדוד

121
00:09:39,780 --> 00:09:41,340
.זה עוד יותר הדליק את המצב

122
00:09:41,660 --> 00:09:43,750
.בשלב הזה דוד מאוד מפחד

123
00:09:44,380 --> 00:09:48,240
,והיה שם יהונתן
.ניסה לגשר, לפשר ביניהם

124
00:09:48,650 --> 00:09:53,680
.יהונתן טען שדוד רואה שחורות יותר מדי
.זה לא בדיוק כמו שזה נראה

125
00:09:54,510 --> 00:09:59,000
והוא באמת הצליח להביא את דוד פעם אחת
.בחזרה ולעשות אפילו איזושהי סולחה מסוימת

126
00:09:59,010 --> 00:10:02,630
.לא שדוד רב עם מישהו
.אבל זה לא תפס הרבה זמן מעמד

127
00:10:03,110 --> 00:10:06,830
,בשלב מסוים, דוד
,כששם לב שהיה ניסיון התנקשות נוסף

128
00:10:06,950 --> 00:10:10,860
,קם, עזב את הארמון
.ברח כל עוד נפשו בו והגיע לבית

129
00:10:10,860 --> 00:10:12,380
.הוא היה נשוי למיכל בת שאול

130
00:10:13,380 --> 00:10:16,350
,שאול אומר, תלכו לבית של מיכל
.של הבת שלי

131
00:10:16,410 --> 00:10:21,260
תכתרו את הבית ותביאו אותו
.אליי לארמון בחזרה

132
00:10:21,670 --> 00:10:24,410
באותו לילה יש שיתוף פעולה
.בין דוד לבין מיכל

133
00:10:24,760 --> 00:10:27,000
,מיכל מורידה את דוד מבעד לחלון

134
00:10:27,300 --> 00:10:30,510
.ודוד המלך בורח כל עוד נפשו בו
.בורח מהבית

135
00:10:31,010 --> 00:10:33,620
הוא מפחד. הוא יודע ששאול
.יתפוס אותו, הוא יהרוג אותו

136
00:10:34,280 --> 00:10:35,730
.הוא מגיע לשמואל הנביא

137
00:10:36,240 --> 00:10:39,510
,הוא בא לשמואל. הוא אומר לו
.שמואל, אתה משחת את שאול למלך

138
00:10:40,060 --> 00:10:44,690
.אתה משחת אותי למלך
.הסתבכו לי החיים מאז שאני נהייתי מלך

139
00:10:44,970 --> 00:10:49,310
לא. הוא לא אומר. הוא לא בא בטענות. אנחנו
.היינו באים בטענות. הוא לא בא בטענות

140
00:10:49,800 --> 00:10:53,670
,הם התיישבו שם ושמואל אומר לו
?נו, אז מה באת

141
00:10:53,920 --> 00:10:57,540
הוא אומר לו, רבי, אני הגעתי ללמוד
.עכשיו סוגיה. רוצים ללמוד ביחד

142
00:10:57,580 --> 00:10:58,730
.אם אני פה, בוא נלמד

143
00:10:59,290 --> 00:11:06,460
וישבו בסוגיה מאוד מאוד עמוקה
.איפה ממקמים את המיקום של בית המקדש

144
00:11:06,470 --> 00:11:09,470
,בית המקדש, על פי המסורה
.מקום מאוד מדויק

145
00:11:09,820 --> 00:11:15,630
אגב, בשלב הזה הוא עוד לא יודע
.איפה ממקמים את המזבח בתוך בית המקדש

146
00:11:16,120 --> 00:11:22,170
את זה יגלו לדוד המלך בשלב מאוחר יותר
.על ידי נבואה כמעט 30 שנה לאחר מכן

147
00:11:22,580 --> 00:11:26,660
,עכשיו הם מדברים על השטח של הר הבית
.על המיקום של בית המקדש

148
00:11:27,530 --> 00:11:34,030
ובשלב הזה שהם מדברים, אומרת הגמרא, שדוד
,המלך למד מה שתלמיד עתיד ללמוד ב-100 שנה

149
00:11:34,660 --> 00:11:35,870
.הוא למד בלילה אחד

150
00:11:36,560 --> 00:11:40,820
שאול שומע שדוד נמצא אצל שמואל. הוא
.אומר, אני מכיר את הכתובת. אני מגיע לשם

151
00:11:41,510 --> 00:11:43,640
.הוא הגיע לשם
,כאן קרה דבר מדהים

152
00:11:44,030 --> 00:11:47,100
,שברגע שהוא הגיע חלה עליו רוח הנבואה

153
00:11:47,940 --> 00:11:50,560
.והוא הפך, התעלה והגיע לדרגה של נביא

154
00:11:51,130 --> 00:11:56,550
ואז באותו רגע שהוא התעלה לדרגה
.של נביא, סרה ממנו הרוח הרעה

155
00:11:57,180 --> 00:12:00,360
,סרה הרוח הרעה
,אז הוא כבר לא חיפש את דוד

156
00:12:00,960 --> 00:12:03,860
כיוון שכל הסיפור היה
.בגלל הרוח הרעה שהייתה בו

157
00:12:04,170 --> 00:12:07,200
,אז עכשיו הוא נרגע
.והייתה כבר רוח נבואה והכול בסדר

158
00:12:07,710 --> 00:12:10,300
בשלב הזה דוד כבר לא מוכן
.לקחת עוד ריזיקה

159
00:12:10,970 --> 00:12:14,710
,הוא מבחינתו עם הסיפור עם שאול והנגינות
.הוא סיים כבר שם

160
00:12:14,730 --> 00:12:15,690
.לשם הוא לא חוזר

161
00:12:16,310 --> 00:12:19,600
,ויהונתן בא ואומר לו
.דוד, אתה רואה שחורות

162
00:12:19,900 --> 00:12:21,970
,אני אומר לך
.אבא שלי לא רוצה להרוג אותך

163
00:12:21,990 --> 00:12:24,460
.לא יודע, בסדר. יש ביניכם חיכוכים
.יכול להיות

164
00:12:24,990 --> 00:12:26,700
.אבל אבא שלי לא מחפש אותך

165
00:12:27,060 --> 00:12:31,440
,דוד טען שאם הוא ייפול בידיים של שאול
,שאול יהרוג אותו

166
00:12:31,890 --> 00:12:34,800
.כדין מורד במלכות
והיה לזה כל מיני השלכות הלכתיות

167
00:12:34,810 --> 00:12:40,060
שהצליחו להסביר לשאול כל מיני דברים
.שהטעו אותו שדוד מורד במלוכה שלו

168
00:12:40,410 --> 00:12:41,930
.דוד אמר, אני לשם לא חוזר

169
00:12:42,290 --> 00:12:45,340
.יהונתן אומר לו, אל תפחד
.'אני ואבא שלי 'ככה

170
00:12:45,800 --> 00:12:49,820
,אם אבא שלי היה רוצה להרוג אותך
.אני הראשון שהייתי יודע

171
00:12:50,310 --> 00:12:54,580
.אם אני לא יודע, אין כזו תוכנית
.תירגע, תחזור בחזרה

172
00:12:55,010 --> 00:12:56,580
:סיכמו ביניהם הסכם הבא

173
00:12:57,490 --> 00:13:01,830
,אמר דוד ליהונתן
.בוא נבדוק מי צודק

174
00:13:02,120 --> 00:13:03,600
,האם אני רואה שחורות

175
00:13:04,060 --> 00:13:09,490
או כמו שאתה אומר שבאמת אבא שלך
.לא מתכוון לכאלה דברים חמורים

176
00:13:10,120 --> 00:13:13,250
,אמר לו, אני הולך עכשיו להיסתר
,להסתתר באיזה מקום

177
00:13:14,290 --> 00:13:18,630
,ואני לא אגיע. זה היה למחרת
,היה יום ראש חודש

178
00:13:19,000 --> 00:13:21,510
כמו היום, ראש חודש כסליו
.שבא עלינו לשלום

179
00:13:21,880 --> 00:13:25,800
אז היה באותו יום יום של ראש חודש
.וגם למחרת ראש חודש

180
00:13:26,180 --> 00:13:29,810
,החודש, פעמים עושים יום אחד
.פעמים עושים אותו יומיים

181
00:13:30,100 --> 00:13:33,530
?למה? מה באמת הסיבה
.חודש כן, חודש לא

182
00:13:33,740 --> 00:13:37,460
.יש לנו 12 חודשים במהלך השנה
.חשוב לי להסביר את הנקודה הזו

183
00:13:38,010 --> 00:13:41,090
.תהיו איתי רגע אחד
.אני סוטה טיפה מהנושא

184
00:13:41,350 --> 00:13:44,240
.יש לנו 12 חודשים במהלך השנה

185
00:13:44,670 --> 00:13:50,910
.חודש זה מלשון התחדשות
החודש מורכב מ-29 ימים, 12 שעות

186
00:13:51,320 --> 00:13:55,000
,ותשצ"ג חלקים
,זה דהיינו, 793 חלקים

187
00:13:55,290 --> 00:13:58,380
כאשר לוקחים שעה ומחלקים אותה
.לאלף ושמונים חלקים

188
00:13:58,820 --> 00:14:03,460
,אנחנו, למשל, לוקחים היום שעה
?מחלקים אותה ל-3,600 חלקים, נכון

189
00:14:03,900 --> 00:14:09,520
.שישים שניות בדקה ושישים דקות שעה
.שישים כפול שישים - 3,600 חלקים

190
00:14:09,910 --> 00:14:13,670
,על פי היהדות
,על פי לוחות המסורה שיש לנו

191
00:14:14,050 --> 00:14:16,990
את השעה אנחנו מחלקים אותה
.לאלף ושמונים חלקים

192
00:14:17,000 --> 00:14:20,480
,זאת אומרת, כל חלק זה 3 שניות בערך
.משהו כזה

193
00:14:21,060 --> 00:14:28,030
אז הזמן שהלבנה מקיפה את כדור הארץ
,זה 29 יום, 12 שעות

194
00:14:28,070 --> 00:14:30,270
כאילו חצי יום, 24

195
00:14:30,700 --> 00:14:34,010
,ועוד תשצ"ג חלקים
.זה בערך יוצא שלושת רבעי שעה

196
00:14:34,340 --> 00:14:36,170
.בשעון שלנו זה בערך שלושת רבעי שעה

197
00:14:36,610 --> 00:14:42,960
ואז זו הנקודה המדויקת שהלבנה
.השלימה הקף מדויק ומלא

198
00:14:43,370 --> 00:14:48,440
אגב, היום, לפי נתונים של נאס"א, והבדיקות
,שלהם הם בדיקות על פי שעונים אטומיים

199
00:14:48,450 --> 00:14:51,080
,שהדיוק שלהם הוא דיוק על חלקיק
,אלפית השנייה

200
00:14:51,600 --> 00:14:55,050
.הגיעו למספר הזה המדויק. זה לא להאמין
,ממש לפני מספר שנים

201
00:14:55,460 --> 00:14:57,800
להראות לנו עד כמה התורה שלנו
.היא תורת אמת

202
00:14:58,070 --> 00:15:01,110
?לא שאנחנו צריכים את נאס"א, כן
,סוכנות החלל של ארצות הברית

203
00:15:01,680 --> 00:15:06,970
יש לנו את המסורת. אבל זה תמיד נחמד
,שבסוף המדע לוקח לו כמה אלפי שנים

204
00:15:06,990 --> 00:15:10,010
.בסוף הם מדביקים את התורה
.בשלב מסוים המדע מדביק את התורה

205
00:15:10,430 --> 00:15:14,240
- ואם יש דברים שהמדע סותר את התורה
- בדרך כלל זה לא עובד ככה

206
00:15:14,660 --> 00:15:17,680
,אבל אם יש דברים שזה סותר
,עדיין המדע עוד לא גילה

207
00:15:18,060 --> 00:15:19,820
.כי התורה שלנו היא תורת אמת

208
00:15:20,160 --> 00:15:22,710
.היא ניתנה לנו על ידי בורא עולם
.זה לא המצאות שלנו

209
00:15:23,090 --> 00:15:26,700
,אם אני הייתי ממציא והם היו ממציאים
.אולי ההמצאות שלהם יותר טובות

210
00:15:27,130 --> 00:15:32,660
אבל ברגע שלנו יש מסורה על פי בורא העולם
,יוצר העולם שהוא נתן לנו את המסורת

211
00:15:32,980 --> 00:15:36,050
,אצלנו זה אפס טעויות
.כל מה שקיבלנו על פי המסורה

212
00:15:36,890 --> 00:15:40,350
,דברים שחכמים חשבו, סברה

213
00:15:40,820 --> 00:15:43,850
.אז בזה הם אומרים, יש חכמה בגויים
.סברה שלנו, סברה שלהם

214
00:15:43,870 --> 00:15:46,180
.אנחנו יכולים לשמוע את הסברות שלהם

215
00:15:46,580 --> 00:15:49,970
,דברים שיש לנו מסורה
.אין בזה שאלה

216
00:15:50,050 --> 00:15:53,270
אנחנו קיבלנו את האמת המוחלטת
.על פי בורא עולם

217
00:15:53,580 --> 00:15:54,860
.היום המדע לאט לאט מגלה

218
00:15:54,900 --> 00:15:57,980
טוב, זה לא המקום להרחיב בכל מיני
.תגליות מדעיות שממש עכשיו התגלו

219
00:15:58,360 --> 00:16:02,590
בכל אופן, רבותיי, לוקח ללבנה
,להקיף 29 יום וחצי

220
00:16:02,910 --> 00:16:05,080
.בלי להיכנס עכשיו לכל הפרטים הקטנים

221
00:16:05,660 --> 00:16:08,660
אנחנו לא יכולים לעשות
.ראש חודש בחצי היום

222
00:16:09,430 --> 00:16:14,710
,הלבנה מסיימת את הסיבוב ב-29 יום, זה מלא
,ועוד 12 שעות זה חצי יום

223
00:16:14,720 --> 00:16:18,510
אז מה, נעשה ראש חודש רק באחת בצהריים
?כי עכשיו הגיע הזמן

224
00:16:18,990 --> 00:16:21,960
.ראש חודש זה יום שלם
?מה עושים

225
00:16:22,500 --> 00:16:28,470
פשוט מאוד לקחו את ה-12 שעות האלו
.ומניידים אותן לחודש הבא

226
00:16:28,950 --> 00:16:31,530
.הרי חודש הבא זה 29 יום ו-12 שעות

227
00:16:31,970 --> 00:16:35,480
,אני לוקח את ה-12 שעות מפה
,מנייד אותן לחודש הבא

228
00:16:35,840 --> 00:16:38,890
.אז יוצא שהחודש הבא זה 30 ימים מלאים

229
00:16:39,470 --> 00:16:42,250
.והחודש הזה כמה? 29 ימים

230
00:16:42,620 --> 00:16:48,810
ולכן אתם מגלים פתאום חודשים
,שיש כ"ט יום ו-א' כמו עכשיו

231
00:16:48,820 --> 00:16:53,500
.למשל, מתחיל חודש חדש
,ובחודש הבא, חודש כסליו, הוא חודש מלא

232
00:16:53,910 --> 00:16:59,320
.יהיה ל', 30 יום
.'ל' זה יהיה ראש חודש ו-א

233
00:16:59,750 --> 00:17:03,980
עכשיו, אם אני רוצה לזכור איזה
,חודשים מלאים, איזה חודשים חסרים

234
00:17:04,080 --> 00:17:07,820
איזה חודש הוא 30 יום ואיזה חודש
.הוא 29, הסימן הוא פשוט

235
00:17:08,130 --> 00:17:12,050
.חודשי המלוכה
?'מה זאת אומרת 'חודשי המלוכה

236
00:17:12,280 --> 00:17:17,320
?באילו חודשים בשנה יש חגים
.בואו נתחיל. ניסן - חג הפסח, חודש מלא

237
00:17:17,850 --> 00:17:20,010
.אייר - לא, אין בו חג מסוים

238
00:17:20,420 --> 00:17:23,580
,סיוון - חג שבועות
.חודש מלא, 30 ימים

239
00:17:24,600 --> 00:17:27,410
,תמוז - יש לנו י"ז בתמוז
.זה לא כזה חגיגה

240
00:17:28,210 --> 00:17:31,110
,אב - אב, כן. באב יש את תשעה באב

241
00:17:31,120 --> 00:17:34,650
אבל יש לנו... בחודש הזה יש יום
?מאוד מאוד משמעותי. מהו

242
00:17:35,220 --> 00:17:39,230
,ט"ו באב. ט"ו באב
."לא היו ימים טובים לישראל כמו ט"ו באב"

243
00:17:39,610 --> 00:17:45,590
חוץ מזה שגם תשעה באב על פי המסורת, אנחנו
.יודעים, עתיד להפוך להיות יום של שמחה

244
00:17:46,090 --> 00:17:48,470
.כרגע, לצערנו, זה הפוך עלינו

245
00:17:48,840 --> 00:17:50,570
.אבל אנחנו יודעים שזה יתהפך

246
00:17:50,900 --> 00:17:55,970
,לכן בתשעה באב לא אומרים תחנון
."קרא עליי מועד לשבור בחוריי"

247
00:17:55,980 --> 00:17:59,410
.זה מועד, רק כרגע המועד הזה שובר אותנו

248
00:17:59,850 --> 00:18:02,490
,בעזרת השם לעתיד לבוא
.זה יתהפך לנו היום הזה לטובה

249
00:18:02,810 --> 00:18:06,000
,אז אב, אמרנו, זה חודש של שמחה
.חודש מלא

250
00:18:06,390 --> 00:18:08,970
,אלול - טוב, אין חג בחודש אלול
.זה רק הכנה

251
00:18:09,810 --> 00:18:12,960
.תשרי - מלא
.למה? כל החגים חודש תשרי

252
00:18:13,030 --> 00:18:15,650
.חשוון - אין כלום, לכן חסר

253
00:18:16,180 --> 00:18:18,700
.כסליו - חנוכה, חודש מלא

254
00:18:19,130 --> 00:18:23,150
.טבת - שום דבר
.עשרה בטבת. אין כלום, חסר

255
00:18:23,650 --> 00:18:27,870
?שבט - איזה יום שמח יש לנו בו
.ט"ו בשבט. יהיה מלא

256
00:18:28,190 --> 00:18:32,550
.אדר - פעמים מלא, פעמים חסר
.תלוי בשנה מעוברת, שנה מלאה, וחוזר חלילה

257
00:18:32,880 --> 00:18:36,000
אז אם אתה רוצה לדעת, החודש הזה
,מלא או חסר? אני לא זוכר את החשבון

258
00:18:36,440 --> 00:18:38,840
.פשוט מאוד תעשה את חודשי המלוכה

259
00:18:39,050 --> 00:18:42,590
,שישה חודשים בשנה מלאים
.שישה חודשים בשנה חסרים

260
00:18:42,890 --> 00:18:46,990
.החודשים המלאים זה תמיד החודש שיש בו חג
.זה למעשה החשבון

261
00:18:47,430 --> 00:18:52,950
,אז הלבנה, הראש חודש הזה
.זה למעשה מסמל את העניין של ההתחדשות

262
00:18:53,210 --> 00:18:56,580
...הראש חודש הזה, בא דוד המלך ואומר

263
00:18:56,930 --> 00:18:59,860
...יש לנו
.באותו חודש היו שני ימים ראש חודש

264
00:19:00,500 --> 00:19:06,300
,אמר דוד ליהונתן
.שאול עושה סעודת ראש חודש

265
00:19:06,340 --> 00:19:08,730
,אגב, זה נפסק להלכה
פסק את זה השולחן ערוך

266
00:19:09,190 --> 00:19:12,060
.שיש עניין להרבות בסעודה ביום ראש חודש

267
00:19:12,390 --> 00:19:15,560
.אם פספסתם, אז לא נורא
.חודש הבא תנצלו את ההזדמנות

268
00:19:15,860 --> 00:19:16,970
.ביום, לא בלילה

269
00:19:17,290 --> 00:19:22,060
.יש הרבה עושים סעודת ראש חודש בלילה
.זה לא טוב. ביום. ביום לעשות סעודה

270
00:19:22,330 --> 00:19:26,500
.שאול היה עושה סעודה ביום
היה מגיע אבנר בן נר שר הצבא, יהונתן, דוד

271
00:19:26,510 --> 00:19:27,950
.ועוד שאר המקורבים

272
00:19:28,480 --> 00:19:34,530
אמר דוד ליהונתן, אני הולך לבית של
.ההורים שלי בבית לחם בשבט יהודה

273
00:19:34,960 --> 00:19:37,730
עוזב את הטריטוריה של שאול
.שהיה משבט בנימין

274
00:19:38,240 --> 00:19:39,850
.בוא נראה איך אבא שלך יגיב

275
00:19:40,570 --> 00:19:43,240
.אני מקבל ממך רשות
.יהונתן היה הסגן

276
00:19:43,250 --> 00:19:46,270
הוא היה עתיד להיות המלך
.אחרי שאול ברמת העיקרון

277
00:19:47,020 --> 00:19:49,940
אמר לו, אני מבקש ממך רשות
.ותראה איך אבא שלך יגיב

278
00:19:50,840 --> 00:19:54,210
,אם אבא שלך מחפש להרוג אותי
.הוא מאוד יתרגז

279
00:19:54,690 --> 00:19:59,500
למה דוד לא נמצא בסביבתי? אני צריך אותו
.בסביבה כדי שאני אמצא את ההזדמנות

280
00:20:00,160 --> 00:20:03,750
אבל אם אתה באמת, כמו שאתה אומר
,שהוא לא מחפש להרוג אותי

281
00:20:04,380 --> 00:20:07,400
?אז הוא ישאל, רגע, מי נתן רשות לדוד
.תגיד לו, אתה נתת

282
00:20:07,410 --> 00:20:10,620
אז הוא יגיד, בסדר. הלך עם רשות
.להורים שלו. הכול בסדר. אין שום בעיה

283
00:20:11,270 --> 00:20:12,100
.ככה הם נפרדו

284
00:20:12,480 --> 00:20:15,820
,אמר יהונתן, רגע
.אני רוצה להוסיף לך פה משהו

285
00:20:16,750 --> 00:20:20,810
?איך אנחנו ניתן את התשובות
.התשובות יינתנו על ידי חיצים

286
00:20:21,200 --> 00:20:23,020
?למה הם בחרו דווקא בחיצים

287
00:20:23,330 --> 00:20:29,200
,כי אם החיצים הם מסמלים לרעה
.הוא אומר לו כביכול שבעלי לשון הרע

288
00:20:29,500 --> 00:20:33,030
,כתוב שאלה שמדברים לשון הרע
."חץ שחוט לשונם"

289
00:20:33,490 --> 00:20:36,020
?איך עושים לשון הרע
?איך מסכסכים בין אנשים

290
00:20:36,570 --> 00:20:41,420
אתה מדבר על ההוא שאמר על הזה. מלחששים
.וזה... הלשון שלך הופכת להיות כמו חץ

291
00:20:41,830 --> 00:20:43,710
.היא פוגעת באנשים
.היא יכולה להרוג

292
00:20:44,050 --> 00:20:45,460
.היא יכולה להזיק, היא יכולה לפגוע

293
00:20:45,710 --> 00:20:50,690
,אשר על כן, אמר יהונתן
.את התשובות נענה אותן על ידי חיצים

294
00:20:50,700 --> 00:20:52,050
.אני אעשה סימן עם החיצים

295
00:20:52,680 --> 00:20:56,450
,בקיצור, רבותיי
,ביום הראשון שאול רואה שדוד איננו

296
00:20:56,460 --> 00:20:58,090
.אומר, טוב, כנראה זה מקרה לא טהור

297
00:20:58,750 --> 00:21:03,110
,ביום השני הוא שואל את יהונתן
.ואיפה דוד? המקום שלו נפקד

298
00:21:03,670 --> 00:21:07,640
.אמר לו יהונתן, הוא ביקש ממני רשות
.אני אמרתי לו שהוא יכול ללכת לבית לחם

299
00:21:08,140 --> 00:21:11,110
,התגובה של שאול
.אף אחד לא צפה אותה מראש

300
00:21:12,010 --> 00:21:18,060
,שאול התרגז בצורה כל כך קשה
.ואמר דברים קשים ליהונתן

301
00:21:18,610 --> 00:21:21,170
,הוא אמר לו
."בן נעוות המרדות"

302
00:21:21,640 --> 00:21:26,050
,אמר לו, תדע לך, אתה בן
.כביכול של אימא שלך שהיא מורדת בי

303
00:21:26,440 --> 00:21:29,850
.למה? כי בדרך כלל בן דואג לאבא שלו

304
00:21:30,470 --> 00:21:35,090
,כשהבן דואג למתחרה של אבא שלו
.אומרים, זה בטח לא הבן שלו

305
00:21:35,320 --> 00:21:37,760
?אחרת, איך הוא הולך לצד השני

306
00:21:38,040 --> 00:21:43,020
,אנשים יגידו "בן נעוות המרדות
."לבושתך ולבושת ערוות אמך

307
00:21:43,040 --> 00:21:45,570
הוא דיבר בצורה מאוד מאוד
.תקיפה ומאוד קשה

308
00:21:46,040 --> 00:21:50,220
,רבותיי, יהונתן מאוד נבהל. אמר לו
תגיד לי, מה קרה? מה דוד עשה לך

309
00:21:50,230 --> 00:21:51,540
?שאתה מגיב בצורה כזו

310
00:21:52,560 --> 00:21:56,330
.שאול כבר לא עונה
.הוא לוקח את החנית ובא להכות את יהונתן

311
00:21:56,440 --> 00:21:58,580
.יהונתן קם, עוזב את השולחן בחרי אף

312
00:21:58,960 --> 00:22:02,750
.כנראה שדוד צודק
.אבא שלו מחפש את דוד

313
00:22:02,760 --> 00:22:07,180
ובאותו רגע מוציא שאול
.פסק דין על דוד שהוא מורד במלכות

314
00:22:08,010 --> 00:22:11,720
.דוד לא חזר לעולם לארמונו של שאול
.זה היה המפגש האחרון שהיה ביניהם

315
00:22:11,730 --> 00:22:13,050
.הם לא נפגשו יותר לעולם

316
00:22:13,460 --> 00:22:17,270
הולך יהונתן לשטח
...ואומר לדוד

317
00:22:17,270 --> 00:22:21,240
,הוא שולח שלושה חיצים
.כי לשון הרע הורג שלושה אנשים

318
00:22:21,660 --> 00:22:23,900
,הורג את המדבר
.זה שדיבר לשון הרע

319
00:22:24,180 --> 00:22:27,220
.הרי מישהו ריכל לשאול על דוד

320
00:22:27,230 --> 00:22:29,620
.הרי היה מישהו שסכסך ביניהם
.זה היה דואג האדומי

321
00:22:30,080 --> 00:22:35,610
אז הורג את זה שמדבר לשון הרע, הורג את זה
- שדיברו עליו - הנה כמעט חיסלו את דוד

322
00:22:36,220 --> 00:22:40,020
וגם הורג את זה ששומע
.ומקבל את הלשון הרע

323
00:22:40,290 --> 00:22:44,980
אותו אחד ששמע את הדברים, וזה שאול
.שבסופו של דבר שמע את הלשון הרע מדואג

324
00:22:45,610 --> 00:22:49,640
דואג מת, שאול מת
.ודוד, כמעט הרגו אותו

325
00:22:49,650 --> 00:22:51,210
.אז הוא בסופו של דבר ניצל

326
00:22:51,560 --> 00:22:54,970
,דוד המלך ברח ומשם מערכת היחסים ביניהם

327
00:22:55,030 --> 00:22:59,240
עד שבסופו של דבר היה את המהפך הגדול
.שדוד הפך להיות למלך על ישראל

328
00:22:59,630 --> 00:23:03,930
,כאן קורה, אגב, דבר מאוד מעניין
,שיהונתן הוא על הסוס, כביכול

329
00:23:04,650 --> 00:23:08,100
ודוד הוא בנקודת השבר
.הכי גדולה של החיים שלו

330
00:23:08,610 --> 00:23:12,580
,אתה עוזב בית, עוזב משפחה
.מעמד. היית חתן של המלך

331
00:23:13,160 --> 00:23:16,510
.בעירום ובחוסר כול אתה בורח
.אין לך אפילו לאן ללכת

332
00:23:16,900 --> 00:23:20,820
כל מקום יצא עליך כבר קלסתרון
.כולם מחפשים אותך

333
00:23:21,360 --> 00:23:23,500
.כולם משתפים פעולה
.שיתפו פעולה עם שאול

334
00:23:23,890 --> 00:23:28,130
.הלשינו עליו. הוא עזר לזיפים
,אחרי זה הזיפים הלשינו עליו לשאול

335
00:23:28,140 --> 00:23:32,220
,למרות שדוד עזר להם. בקיצור
.בלגן שלם. אתה נמצא בהתמודדות לא פשוטה

336
00:23:33,080 --> 00:23:36,440
,דוד המלך, לפני שהוא עוזב
,אומר לו יהונתן, תשמע

337
00:23:37,330 --> 00:23:40,510
.אני יודע שהגלגל עתיד להתהפך

338
00:23:41,180 --> 00:23:44,380
אתה תהיה מלך
.ואני לא יודע איפה אני אהיה

339
00:23:45,060 --> 00:23:49,010
.יש לי בקשה
,היום שהמצב שלי הוא איתן וחזק

340
00:23:49,300 --> 00:23:53,760
,אני רוצה לכרות איתך ברית
.וזו ברית דוד ויהונתן

341
00:23:54,170 --> 00:23:58,500
,שאם חלילה יקרה לך משהו
.אני דואג לך ולבני משפחתך

342
00:23:59,450 --> 00:24:02,810
,ואם חלילה יקרה לי משהו
.תדאג לי ולבני משפחתי

343
00:24:03,380 --> 00:24:05,960
.ודוד נשבע
.דוד ויהונתן נשבעו

344
00:24:06,310 --> 00:24:08,950
.יהונתן באותו רגע עשה את עסקת חייו

345
00:24:10,160 --> 00:24:14,050
,הגלגל התהפך
.גם לטווח הקצר וגם לטווח הארוך

346
00:24:14,410 --> 00:24:17,970
.לטווח הקצר, יהונתן נהרג במלחמה עם שאול

347
00:24:18,200 --> 00:24:22,230
.היה לו בן קטן בגיל 5
,כששמעו שיהונתן נהרג

348
00:24:22,600 --> 00:24:25,030
.אז לילד של יהונתן קראו לו מפיבושת

349
00:24:25,390 --> 00:24:27,110
?'למה 'מפיבושת
.בושה, בושה

350
00:24:27,480 --> 00:24:29,600
.שאול, משפחת שאול, זה הכול היה עם בושה

351
00:24:29,610 --> 00:24:31,800
.הם היו מאוד צנועים
.אנשים מאוד צנועים וביישנים

352
00:24:32,290 --> 00:24:37,170
אז המינקת הרימה את הילד הזה בן 5
.ורצה איתו

353
00:24:37,750 --> 00:24:41,710
ברחה מהמקום. ובריצה שלה
.היא נתקלה באיזו אבן והיא נפלה

354
00:24:42,210 --> 00:24:46,060
.והילד הזה היה נכה עד סוף ימי חייו
.כנראה נפגע בעמוד השדרה

355
00:24:46,460 --> 00:24:48,170
.הילד הזה לא יכול היה להזיז את הרגליים

356
00:24:48,530 --> 00:24:53,210
דוד המלך דואג לפרנסה של מפיבושת
.שיהיה לו אוכל

357
00:24:53,280 --> 00:24:55,740
- יאכל על שולחנו עד סוף ימי חייו
.אחת

358
00:24:56,090 --> 00:25:02,940
שתיים - שלושים שנה לאחר מכן היה רעב בארץ
.שלוש שנים. דוד המלך מברר, שואל

359
00:25:03,360 --> 00:25:06,940
,אומר לו הקב"ה
."על דבר שאול ועל דבר בית הדמים"

360
00:25:06,950 --> 00:25:10,990
אני לא אכנס כרגע לסוגיה
,למה שלושים שנה לאחר מכן היה רעב

361
00:25:11,400 --> 00:25:12,480
.אבל דבר אחד היה

362
00:25:13,220 --> 00:25:18,310
הגבעונים שהיו נתינים אצל עם ישראל
כעסו מאוד על שאול

363
00:25:18,620 --> 00:25:23,120
והם רצו שיביאו להם שבעה אנשים
.מבני משפחת שאול למצות איתם את הדין

364
00:25:23,820 --> 00:25:27,590
,אני לא נכנס כרגע לכל הסוגיה. מי שירצה
.'יראה את זה ביבמות, דף ע"ט עמוד א

365
00:25:27,600 --> 00:25:29,170
.הגמרא שם מרחיבה את הסוגיה

366
00:25:29,520 --> 00:25:35,260
אבל שם מסופר שדוד המלך התפלל
,שמבין שבעת ילדיו

367
00:25:35,280 --> 00:25:38,510
שם של משפחת שאול
,שצריכים להסגיר אותם לגבעונים

368
00:25:39,020 --> 00:25:41,510
.לא יהיה את מפיבושת בן שאול

369
00:25:41,950 --> 00:25:44,960
שמפיבושת בן שאול לא יהיה בכלל
.בין אותם האנשים

370
00:25:45,290 --> 00:25:46,220
אז באמת, הנה רואים

371
00:25:46,230 --> 00:25:48,360
.שזה בגלל הברית שכרתו ביניהם

372
00:25:49,150 --> 00:25:50,590
,השאלה הנשאלת היא, רבותיי

373
00:25:51,190 --> 00:25:53,860
?למה דווקא עשו מבחן בראש חודש

374
00:25:54,730 --> 00:26:01,110
למה בחן דוד המלך את היחסים שלו מול שאול
?דווקא בסעודת ראש חודש

375
00:26:01,390 --> 00:26:03,560
היית אומר לו, אני הולך
.לשבת חופשית להורים שלי

376
00:26:03,790 --> 00:26:05,410
.היו בודקים את זה על סעודת שבת

377
00:26:05,660 --> 00:26:08,750
למה היה צריך לעשות את המבדק
?על סעודת ראש חודש

378
00:26:09,290 --> 00:26:12,390
,כאן נמצא יסוד שאם נבין אותו
.נבין הרבה מאוד דברים

379
00:26:13,670 --> 00:26:17,490
הלבנה, דוד רצה לרמז לשאול
.שני דברים

380
00:26:18,060 --> 00:26:20,760
.דבר ראשון: הלבנה התקטנה

381
00:26:20,990 --> 00:26:23,150
אתם יודעים שעל פי המקורות אנחנו יודעים

382
00:26:23,160 --> 00:26:26,900
שהשמש הייתה מאירה
.וגם הלבנה הייתה מאירה כמו שמש

383
00:26:27,340 --> 00:26:31,070
.היו כאילו שתי שמשמות
.אחת לבנה ואחת חמה

384
00:26:31,330 --> 00:26:34,400
- אם הייתי אומר לכם את זה בחוץ
- לכם בוודאי שאין בעיה

385
00:26:34,720 --> 00:26:39,860
אבל אם הייתם אומרים את המשפט הזה בחוץ
,לפני שבע שנים, כמעט שבע שנים

386
00:26:40,250 --> 00:26:43,500
,אנשים היו מסתכלים
,מפלפלים את העיניים אחורנית

387
00:26:43,760 --> 00:26:47,890
?אתה נורמאלי? הירח פעם היה שמש
.איזה שטויות אתה מדבר

388
00:26:48,260 --> 00:26:50,630
,אבל כמו שאמרתי לכם
.המדע מגלה לאט לאט

389
00:26:50,960 --> 00:26:55,090
בשנת 2010 סוכנות החלל נאס"א
.שלחה חללית

390
00:26:55,290 --> 00:26:57,300
.לרו', ככה קראו לחללית הזו'

391
00:26:57,660 --> 00:26:59,390
.היא הביאה דגימות מהירח

392
00:26:59,710 --> 00:27:02,780
.מסתבר היום... אלה נתונים עדכניים
.אני מדבר על השנים האחרונות

393
00:27:03,200 --> 00:27:09,130
.מסתבר היום שהירח הוא כוכב שמש שכבתה

394
00:27:09,630 --> 00:27:10,910
.השמש הזו כבתה

395
00:27:11,210 --> 00:27:13,980
עד היום לא יודעים להסביר
.למה השמש הזו כבתה

396
00:27:14,420 --> 00:27:15,810
.זה היה מאיר כמו שמש

397
00:27:16,240 --> 00:27:17,730
.על פי המסורה אנחנו יודעים

398
00:27:17,990 --> 00:27:20,700
,הלבנה טענה אל הכתר
.שאין שני מלכים בכתב אחד

399
00:27:20,710 --> 00:27:26,270
.אמר לה הקב"ה, לכי ומעטי את עצמך
.והלבנה פשוט מאוד כבתה

400
00:27:26,580 --> 00:27:29,220
,כן, זו שמש שכבתה
,הפכה להיות מאור קטן

401
00:27:29,510 --> 00:27:31,790
.שהיא מקבלת את האור שלה מהשמש

402
00:27:32,350 --> 00:27:37,070
,שלח דוד מסר לשאול
?אתה מבין מה המשמעות של קנאה

403
00:27:37,600 --> 00:27:41,820
?אתה רודף אותי. על מה
?על המלוכה. על זה אנחנו רבים, נכון

404
00:27:42,090 --> 00:27:44,650
.'אתה חושב שאני חותר תחתך וכו

405
00:27:45,110 --> 00:27:47,570
,אמר דוד לשאול
.תראה מה קרה מקנאה

406
00:27:48,700 --> 00:27:51,660
.הלבנה התקטנה
.אתה גם רוצה להתקטן? חבל

407
00:27:52,030 --> 00:27:53,180
.אני לא נלחם נגדך

408
00:27:53,570 --> 00:27:57,210
,דבר נוסף - הזוהר הקדוש כותב
,גם הילקוט שמעוני מביא

409
00:27:57,550 --> 00:28:01,440
.שמלכותו של דוד המלך נמשלת ללבנה

410
00:28:02,010 --> 00:28:04,620
.לפעמים עולה, לפעמים יורדת

411
00:28:04,910 --> 00:28:07,380
עכשיו, למשל, אין את
,מלכותו של דוד המלך

412
00:28:07,690 --> 00:28:11,350
אבל אנחנו יודעים
.שדוד מלך ישראל חי וקיים

413
00:28:11,370 --> 00:28:16,140
.המשיח יבוא, משיח בן דוד
.המערכת תחזור להיות כפי שהיא הייתה באמת

414
00:28:16,490 --> 00:28:19,870
,אז יש למלכות דוד כמו תקופות של לבנה

415
00:28:20,260 --> 00:28:22,630
.פעם רואים את הכול, פעם זה מצטמצם

416
00:28:23,040 --> 00:28:26,120
,אמר דוד ליהונתן
,בוא נעשה במבדק ראש חודש

417
00:28:26,160 --> 00:28:28,400
.כי בראש חודש הלבנה מתחילה להאיר

418
00:28:29,100 --> 00:28:34,190
אולי המזל שלי יתחיל להתרומם
.ומערכת היחסים תסתדר

419
00:28:34,620 --> 00:28:36,990
.וזו הסיבה שבדקו את זה דווקא בראש חודש

420
00:28:37,390 --> 00:28:40,550
,זו הסיבה שאנחנו אומרים בקידוש הלבנה

421
00:28:40,790 --> 00:28:46,220
:אנחנו אומרים בברכת הלבנה
."דוד מלך ישראל חי וקיים"

422
00:28:46,250 --> 00:28:49,660
?איך נכנס דוד המלך לברכת הלבנה
?מה הוא עושה שם

423
00:28:50,130 --> 00:28:56,430
התשובה היא, כיוון שמלכותו של דוד
.תתחדש כמו עניינה של הלבנה

424
00:28:56,900 --> 00:29:03,290
אם הבנו את זה, נוכל להבין סוגיה מאוד מעניינת
.בגמרא במסכת בבא מציעא בדף פה עמ' ב

425
00:29:03,760 --> 00:29:06,440
...אומרת הגמרא שרבי
,דיברנו על זה כבר כמה פעמים

426
00:29:06,800 --> 00:29:11,320
.שרבי היה מוסר שיעור
?מי היה משתתף בשיעורים של רבי יהודה הנשיא

427
00:29:11,700 --> 00:29:15,750
.אליהו הנביא
,לא כיסא של אליהו ככה בצד נחמד

428
00:29:16,190 --> 00:29:19,710
.ממש היה יושב בקהל אליהו הנביא

429
00:29:20,310 --> 00:29:23,690
.ויום אחד אליהו הנביא לא הגיע
.היה חסר לרבי

430
00:29:24,080 --> 00:29:26,170
,אז רבי שאל אותו למחרת
?למה לא באת

431
00:29:26,720 --> 00:29:28,830
.אז אליהו הנביא גילה לו דבר מאוד מעניין

432
00:29:28,900 --> 00:29:31,680
,אמר לו אליהו הנביא
,תשמע, לפני שאני מגיע כל יום לשיעור שלך

433
00:29:32,200 --> 00:29:33,850
.אני נותן קפיצה למערת המכפלה

434
00:29:34,460 --> 00:29:36,080
.רבי היה מוסר שיעורים בטבריה

435
00:29:36,660 --> 00:29:38,880
.אומר לו, אני בחברון בבוקר
.מגיע אליך

436
00:29:39,440 --> 00:29:40,770
?מה אני עושה במערת המכפלה

437
00:29:41,670 --> 00:29:44,200
.אומר לו, שם אני מקים את האבות

438
00:29:44,720 --> 00:29:48,420
,מקים את אברהם, יצחק ויעקב
,נוטל להם ידיים. הם מתפללים

439
00:29:48,970 --> 00:29:54,560
ומחזיר אותם בחזרה למנוחתם עד מתי
,שהקב"ה יחליט שתהיה תחיית המתים

440
00:29:54,630 --> 00:29:55,840
.ומגיע אליך לשיעור

441
00:29:56,540 --> 00:29:58,370
,הוא אומר לו
,אתמול זה היה ראש חודש

442
00:29:58,850 --> 00:30:05,570
,ובראש חודש אני קודם כול מקים את אברהם
.נוטל לו ידיים, מתפלל, חוזר בחזרה על מקומו

443
00:30:05,900 --> 00:30:08,670
אחרי זה יצחק בנפרד
.ולאחר מכן את יעקב

444
00:30:09,370 --> 00:30:14,430
שאל אותו רבי, ולמה אתה לא מעיר את כולם
?ביחד? מה השתנה ראש חודש משאר הימים

445
00:30:14,760 --> 00:30:17,040
.שימו לב לפצצה שאליהו הנביא מטיל

446
00:30:17,740 --> 00:30:22,130
,אמר לו אליהו הנביא
,אם אני אעיר את שלושתם בראש חודש

447
00:30:22,640 --> 00:30:25,710
.הם יתפללו והם יביאו את הגאולה מהר

448
00:30:26,190 --> 00:30:28,550
,הופה, אליהו הנביא גילה פה סוג גדול

449
00:30:28,940 --> 00:30:33,830
.שבראש חודש זה זמן שמסוגל לזמן של גאולה

450
00:30:35,290 --> 00:30:39,320
אמר לו, תגיד לי, יש מישהו בעולם הזה
?דומה לשלושת האבות

451
00:30:39,780 --> 00:30:42,150
.אמר לו, אני אתן לך מידע
.אל תעביר אותו הלאה

452
00:30:42,830 --> 00:30:47,830
רבי חייא ושני בניו הם כמו הדוגמה
.של אברהם, יצחק ויעקב בעולם הזה

453
00:30:48,710 --> 00:30:51,870
,עשה רבי תענית
,הזמין את כולם לבית המדרש

454
00:30:51,930 --> 00:30:55,620
.העמיד את רבי חייא להתפלל
.לידו את שני הילדים שלו

455
00:30:55,950 --> 00:30:59,510
,'הם אמרו 'משיב הרוח
,לא כמו שיש קצת רוחות וזה

456
00:30:59,520 --> 00:31:00,960
.מטפטף לנו פה זה שום דבר

457
00:31:00,990 --> 00:31:04,830
העולם התחיל לזוז
.מרוב הטייפונים שהתחילו להגיע

458
00:31:05,300 --> 00:31:07,180
.'אמר 'משיב הרוח ומוריד הגשם

459
00:31:07,510 --> 00:31:12,210
,'כשהוא התחיל להגיד, 'מחיה מתים
,הארץ התחילה להזדעזע

460
00:31:12,250 --> 00:31:14,520
.כאילו הוא היה מביא את תחיית המתים

461
00:31:14,990 --> 00:31:18,140
ואז כתוב שבשמים הבינו מיד
.שמישהו הדליף מידע

462
00:31:18,250 --> 00:31:21,220
,איך יכול להיות
?שלושתם בדיוק נמצאים בשליח ציבור

463
00:31:21,810 --> 00:31:27,220
אז אמרו, מי גילה את המידע הזה
.לאנשי העולם הזה? אמרו, זה אליהו הנביא

464
00:31:27,710 --> 00:31:32,790
ואז הביאו שוט והכו את אליהו הנביא
,'בשישים 'פולסא דנורא

465
00:31:33,050 --> 00:31:34,960
.שישים הצלפות של שוט של אש

466
00:31:35,450 --> 00:31:37,890
?למה? מה הסיבה
אז אמרתי לכם שהרב עובדיה מביא

467
00:31:38,250 --> 00:31:41,600
,שבשמים מענישים מגיל 20

468
00:31:42,380 --> 00:31:45,090
.ו-20 כפול 3 זה יוצא 60

469
00:31:45,530 --> 00:31:50,250
,פה למשל, בארץ מענישים מגיל 13
.זה הגיל שאתה מתחייב במצוות

470
00:31:50,700 --> 00:31:54,100
,לכן מלקות זה 39 מלקות
.כי זה 13 כפול 3

471
00:31:54,570 --> 00:31:56,440
.'בשמים זה 60 'פולסא דנורא

472
00:31:56,780 --> 00:32:00,320
נתנו לו 60 הצלפות של אש
.ואמרו לו, רד מהר למטה, תפריע להם

473
00:32:00,900 --> 00:32:03,980
,נכנס לבית המדרש בצורה של דוב של אש

474
00:32:04,540 --> 00:32:07,470
 עשה שם בלגן. טוב, כמובן
,איבדו את הריכוז בתפילה

475
00:32:07,480 --> 00:32:10,730
.ופספסו את ההזדמנות, כמו שאומרים

476
00:32:11,200 --> 00:32:14,390
זה למעשה, לכאורה יש פה
.שאלה מאוד מעניינת

477
00:32:14,740 --> 00:32:18,820
למה דווקא בראש חודש זה זמן
?שמסוגל לגאולה

478
00:32:19,610 --> 00:32:20,680
,התשובה לכך היא כזו

479
00:32:21,530 --> 00:32:25,380
על פי זה נבין למה התורה הייתה צריכה
,"להתחיל מ"החודש הזה לכם ראש חודשים 

480
00:32:25,700 --> 00:32:27,980
,על פי זה נבין מה שפתחנו את השיעור

481
00:32:28,230 --> 00:32:31,820
 למה היוונים ניסו לבטל
,דווקא את ראש חודש

482
00:32:32,250 --> 00:32:38,700
על פי זה אנחנו נבין למה לפני יציאת מצרים
,גילו להם את הסוד של עניין של ראש חודש

483
00:32:38,720 --> 00:32:40,250
."החודש הזה לכם ראש חודשים"

484
00:32:40,620 --> 00:32:44,760
,מה מסתתר מאחורי כל ענייני ראש חודש
?וכמה אנחנו יכולים לנצל את זה

485
00:32:46,020 --> 00:32:49,770
.ישנם שני מהלכי זמן בבריאה
.יש את השמש ויש את הירח

486
00:32:50,200 --> 00:32:54,740
?השמש נקראת בשם שנה, למה
.כי בשמש אין התחדשות

487
00:32:55,210 --> 00:32:59,860
 ,תמיד היא מאירה. גם אם עכשיו חושך פה
.אז היא מאירה בצד השני של כדור הארץ

488
00:32:59,920 --> 00:33:03,910
,תמיד השמש היא ישנה
.היא אף פעם לא גדלה יותר מדי

489
00:33:03,920 --> 00:33:07,950
.גם לא מתקטנת יותר מדי
.השמש תמיד נמצאת במצב סטטי

490
00:33:08,660 --> 00:33:11,520
.'מה שנקרא בשפה שלנו, 'טבע

491
00:33:12,120 --> 00:33:16,700
'ולכן ל'שנה' קוראים 'שנה
.כי זה מלשון שונה, חוזר 

492
00:33:16,980 --> 00:33:19,360
.הכול אותו דבר
.אין שום התחדשות

493
00:33:19,690 --> 00:33:23,040
.שנה בגימטרייה זה 355

494
00:33:23,510 --> 00:33:25,650
?'מה הגימטרייה של המילה 'פרעה

495
00:33:26,920 --> 00:33:30,110
.פרעה, תעשו בגימטרייה, 355

496
00:33:30,910 --> 00:33:34,780
,פרעה סימל את שיא הטבע
.ולכן הוא שיעבד את בני ישראל

497
00:33:34,800 --> 00:33:38,880
כשהגיע, אגב, משה רבנו
,ואמר לו, תגאל אותם. יש שם הוי"ה ברוך הוא

498
00:33:38,890 --> 00:33:42,080
,השם המהווה את הבריאה מחוץ למסגרת הטבע

499
00:33:42,550 --> 00:33:44,800
'אמר לו, "לא ידעתי את ה
."ואת ישראל לא אשלח

500
00:33:45,270 --> 00:33:46,650
.הכול פה חוקי טבע

501
00:33:47,560 --> 00:33:51,740
,בא הקב"ה ואומר
.עם ישראל נמצא מעל הטבע

502
00:33:52,300 --> 00:33:55,380
 אתם יהודים, אתם יכולים לשנות
,את כל מערכת הטבע

503
00:33:55,740 --> 00:33:58,770
.ולכן אתם תעשו מניין ללבנה

504
00:33:59,080 --> 00:34:01,780
.למה? כי הלבנה מתחדשת

505
00:34:02,460 --> 00:34:08,610
,כל הזמן במהלך החודש היא גדלה ומתקטנת
.עד שיש שלב שהלבנה לא מאירה בכלל

506
00:34:08,640 --> 00:34:10,890
.לא פה, לא בצד השני של כדור הארץ

507
00:34:11,410 --> 00:34:14,810
אין, לא רואים אותה בכלל במשך 6 שעות
.אחרי המולד

508
00:34:15,320 --> 00:34:18,950
 ואז היא מתרחקת והאור שלה
.מתחיל להפציע ולשגשג

509
00:34:19,340 --> 00:34:20,730
.כי זה בדיוק עם ישראל

510
00:34:21,460 --> 00:34:24,730
,יש לנו פעמים שאנחנו למטה
,יש לנו פעמים שאנחנו למעלה

511
00:34:25,030 --> 00:34:30,130
,אבל תמיד יהודי זה מחדש
.תמיד יהודי לא קשור למסגרת הטבע

512
00:34:30,500 --> 00:34:36,240
 לכן עוד לפני יציאת מצרים לימדו אותנו
."את הסוד של "החודש הזה לכם ראש חודשים

513
00:34:36,660 --> 00:34:40,540
 לכן היוונים רצו לכופף אותנו
.למסגרת הטבע

514
00:34:40,940 --> 00:34:44,620
.אולי נדבר שיעור מיוחד על אלכסנדר מוקדון
.שנה שעברה דיברנו עליו

515
00:34:45,050 --> 00:34:50,480
כל המאבק שהיה בינינו לבין היוונים
.הסתובב סביב עניין הטבע והעל-טבעי

516
00:34:50,990 --> 00:34:53,280
.היוונים לא האמינו במערכת על-טבעית

517
00:34:53,330 --> 00:34:55,730
.תחילת האתיאיזם התחילה ביוון

518
00:34:56,040 --> 00:35:00,610
.ספרטה, אתונה
.הפילוסופיה. ספרטה זה הספורט, זה הגוף

519
00:35:00,630 --> 00:35:05,660
.שם אתה מפתח את הגוף שלך. האדם במרכז
.אין מערכות רוחניות

520
00:35:06,040 --> 00:35:08,560
,אז אם אתם עם ישראל עושים ראש חודש

521
00:35:08,970 --> 00:35:12,340
 כל המהות של ראש חודש
.זה לעלות מעל הטבע

522
00:35:12,590 --> 00:35:14,990
 בואו נבטל לכם את
."החודש הזה לכם ראש חודשים"

523
00:35:15,340 --> 00:35:16,970
.זה היה עיקר המאבק שלהם

524
00:35:17,350 --> 00:35:22,050
וזו הסיבה שבראש חודש אתה יכול
?להביא את הגאולה, למה

525
00:35:22,430 --> 00:35:25,310
?כי מה זה העניין של הגאולה
.לצאת ממסגרת הטבע

526
00:35:26,000 --> 00:35:29,520
 בראש חודש אנחנו יכולים לשנות
,את כל המערכת הטבעית שלנו

527
00:35:29,890 --> 00:35:36,460
ולכן בתפילה אנחנו אומרים, "יחדשהו הקב"ה
,את החודש הזה לטובה ולברכה 

528
00:35:36,790 --> 00:35:38,250
."לששון ולשמחה"

529
00:35:38,470 --> 00:35:40,840
למה עכשיו אתה מתחיל להזכיר
?ששון ושמחה

530
00:35:41,550 --> 00:35:43,210
."התשובה היא, כי זה "יחדשהו
.עכשיו מתחיל תהליך חדש

531
00:35:43,680 --> 00:35:48,840
.עכשיו מתחיל תהליך חדש, תהליך שלא היה
.תהליך מחוץ למסגרת הטבע

532
00:35:49,250 --> 00:35:53,770
 מדי חודש, מה שהיה חודש שעבר
.לא קשור לחודש הנוכחי

533
00:35:54,310 --> 00:36:00,670
,אתה יכול להתחיל התחלה חדשה, פס חדש
גזירות חדשות, הכול הכול חדש

534
00:36:01,010 --> 00:36:04,240
,עכשיו בראש חודש הנוכחי הזה
.ראש חודש כסליו הבא עלינו לשלום

535
00:36:04,680 --> 00:36:07,920
עד כדי כך שאנחנו מסוגלים בראש חודש
.להביא גאולה 

536
00:36:08,490 --> 00:36:10,960
.עד כדי כך העוצמה שלו מגיעה
.וזה יהודי

537
00:36:11,350 --> 00:36:14,890
.יהודי תמיד עולה מעל מסגרת הטבע
.יהודי מתעלה מעל לטבע

538
00:36:15,180 --> 00:36:21,400
אנחנו נחתום בדבר אחד קטן, שלי באופן אישי
.גרם לי כזה חיזוק בעניין הזה

539
00:36:22,360 --> 00:36:25,480
...היה איזה יהודי אחד מבוגר שהכליות שלו

540
00:36:25,490 --> 00:36:28,180
.הוא סבל מאי ספיקת כליות
.הכליות שלו הפסיקו לעבוד

541
00:36:28,660 --> 00:36:31,540
,היה מאושפז פה במעייני הישועה
.בבית חולים בבני ברק

542
00:36:32,060 --> 00:36:34,430
,והבעיה הייתה, רצו לעשות לו דיאליזה

543
00:36:34,850 --> 00:36:37,810
,אבל לא היה שייך לעשות לו דיאליזה
.כי הוא היה עם לחץ דם נמוך

544
00:36:37,880 --> 00:36:39,170
.אז לא היה שייך לעשות דיאליזה

545
00:36:39,600 --> 00:36:43,590
בקיצור, נכנסו לו נוזלים לגוף
.והוא לא הצליח להשתחרר מהנוזלים

546
00:36:43,850 --> 00:36:46,030
.הבן אדם הלך והתנפח, כפשוטו

547
00:36:46,520 --> 00:36:51,080
...נהיה נפוח. וכמובן השלב הבא זה
.כנראה הוא עובר לעולם שכולו טוב

548
00:36:51,120 --> 00:36:54,530
.כבר הכינו את המשפחה
.זה עניין של ימים. הוא לא ישרוד

549
00:36:54,690 --> 00:36:59,690
,אין לנו אפשרות לשחרר אותו מהנוזלים
,והוא רק מקבל ולא מוציא

550
00:36:59,740 --> 00:37:01,690
.אז אדם לא יכול לחיות בצורה כזו

551
00:37:02,220 --> 00:37:06,480
הבן שלו הוא יהודי צדיק
.שמתעסק הרבה בקירוב לבבות

552
00:37:07,180 --> 00:37:09,310
...היה לו באותו יום
.זה היה יום חמישי בערב

553
00:37:09,860 --> 00:37:16,740
היה לו סיור במנהרות הכותל עם 100 בנות
.שלקחו אותן לסמינר לקירוב ביהדות

554
00:37:17,670 --> 00:37:21,940
,לקחו אותן לכותל, הראו להן שם את המקום
.ולהתפלל וכו'. הן עשו סיור במנהרות הכותל

555
00:37:21,960 --> 00:37:25,280
אחד הדברים הנפלאים במנהרות הכותל
.שאין קליטה סלולארית

556
00:37:26,320 --> 00:37:32,630
,אתה נכנס לשם, נסגרות הדלתות
.אין לך תקשורת עם העולם מבחוץ. שקט

557
00:37:32,720 --> 00:37:34,940
היום אנשים כבר הפכו להיות
,אנשים משוגעים

558
00:37:34,950 --> 00:37:38,920
.כל הזמן, כל קמה דקות, עונים, מדברים
.אתה לא רגוע. אין לך יישוב הדעת

559
00:37:39,220 --> 00:37:41,770
.שם אתה נכנס, הדלת נסגרת, נגמר

560
00:37:42,290 --> 00:37:44,420
 הוא אומר, הם עשו שם את הסיור
 ...הגיעו למקום מול

561
00:37:44,440 --> 00:37:46,720
.יש שם מקום שנקרא מול בית קודשי הקודשים

562
00:37:47,230 --> 00:37:49,300
,הוא נעמד שם ואמר להן
.תראו, גם לי אין קליטה

563
00:37:50,250 --> 00:37:54,640
 יכול להיות שהמצב כרגע בבית חולים שמה
.שאני הולך לדבר זה כבר אחרי העניין

564
00:37:55,540 --> 00:38:00,510
,אבל אם אבא שלו עדיין חי, הוא אמר
,אני מבקש מכן, פה מול קודש הקודשים

565
00:38:00,780 --> 00:38:06,870
,תקבלו על עצמכן קבלה, 100 בנות
.לעשות ברכת 'אשר יצר' בכוונה. זהו

566
00:38:07,730 --> 00:38:12,750
אנחנו נכנסנו להתפנות, אחרי שאתה קיבלת
.את הברכה מבורא עולם, תגיד לו תודה רבה

567
00:38:13,340 --> 00:38:14,220
.זה מה שאני מבקש

568
00:38:14,690 --> 00:38:20,480
,לכוון בברכת 'אשר יצר', זה 45 תיבות
.'גימטרייה 'אדם

569
00:38:20,860 --> 00:38:23,540
הסביר להן על העניין של הברכה
,'של ברכת 'אשר יצר

570
00:38:23,930 --> 00:38:28,630
להגיד תודה רבה לבורא עולם אחרי שהבן אדם
.ראה שכל המערכת עובדת כמו שצריך 

571
00:38:29,630 --> 00:38:33,070
.'כמובן זה היה מעמד מאוד מרגש וכו
.וכולן קיבלו

572
00:38:33,750 --> 00:38:36,240
,אולי בערך שמונה וחצי, תשע בערב
.משהו כזה

573
00:38:37,280 --> 00:38:44,080
בשעה אחת עשרה בלילה בבית החולים
.ראו יציאת נוזלים בפעם הראשונה

574
00:38:44,790 --> 00:38:46,480
,הרופא ראה את זה
.אמר, זה נס

575
00:38:47,090 --> 00:38:50,390
,עם השעות שנקפו בלילה ובמהלך יום השישי

576
00:38:50,650 --> 00:38:54,310
התחילה התרוקנות סבירה ותקינה
.של יציאת הנוזלים מהגוף

577
00:38:54,730 --> 00:38:59,730
 לאחר שבוע הבן אדם שוחרר
,מבית החולים בריא ושלם

578
00:39:00,140 --> 00:39:02,030
.בלי דיאליזה, בלי שום דבר

579
00:39:02,490 --> 00:39:06,160
.זה נקרא מעל הטבע
.זה לא על פי מסגרת הטבע

580
00:39:06,600 --> 00:39:12,730
זה עם ישראל. עם ישראל יש לו את הכוח שהוא
.יכול להוריד דברים שלא קשורים לחוקי הטבע 

581
00:39:13,210 --> 00:39:18,380
דברים שנמצאים הרבה מעל הטבע. ואני בטוח
שכל אחד מכם מכיר סיפור אחד או שניים לפחות

582
00:39:18,830 --> 00:39:21,330
.על מקרים שפשוט זה נס
.זה מה שאנחנו אומרים, נס

583
00:39:21,490 --> 00:39:24,660
?למה זה נס
.נס זה סוג של מעל הטבע

584
00:39:25,080 --> 00:39:27,530
כי גם טבע זה נס
,וגם מעל הטבע זה נס

585
00:39:27,870 --> 00:39:30,180
אבל זה נס מוכר
.וזה נס פחות מוכר

586
00:39:30,610 --> 00:39:34,610
 הנס הזה שאנחנו יכולים לעלות
.מעל מסגרת הטבע נמצא בידיים שלנו

587
00:39:35,190 --> 00:39:39,090
,אז אנחנו יכולים לנצל את היום הנפלא הזה
,את יום ראש חודש ואת החודש החדש

588
00:39:39,970 --> 00:39:43,480
להביא עלינו בעזרת השם
.הרבה ששון, הרבה שמחה

589
00:39:43,860 --> 00:39:48,610
,הדרך, אגב, לא פעם ולא פעמיים
,הדרך לשנות את כל המערכת הרוחנית

590
00:39:48,990 --> 00:39:52,850
.היא מתחילה ומסתיימת דרך לימוד התורה

591
00:39:53,330 --> 00:39:57,170
 ,מי שמחובר לתורה, לשיעורי תורה
,ללימוד של תורה

592
00:39:57,700 --> 00:40:01,140
.לא מספיק רק את ההרצאות
?הרצאות זה דבר נחמד. זה מאוד מחמם, כן

593
00:40:01,390 --> 00:40:05,550
 אבל העיקר העיקר באמת זה השיעורים
,הקבועים, השיעור, לימודי הגמרא

594
00:40:05,560 --> 00:40:09,540
,לימודי ההלכה, מוסר, משנה
- כשמתחברים ממש בפועל לדברים

595
00:40:09,870 --> 00:40:12,660
 הם הדברים שמשנים
.את כל הסטאטוס הרוחני של האדם

596
00:40:13,010 --> 00:40:18,460
אז מה שנותר לי לברך את כולנו
שבעזרת השם נזכה לקבל חודש חדש

597
00:40:18,480 --> 00:40:22,270
 להרבה שמחות בלב שמח לכולנו
,לכל העניינים

598
00:40:22,580 --> 00:40:23,950
.כל אחד במה שהוא צריך

599
00:40:24,250 --> 00:40:29,620
והדבר החשוב ביותר, שנזכה בעזרת השם
.לגאולה השלמה במהרה בימינו אמן 

600
00:40:29,700 --> 00:40:31,730
עריכת כתוביות: אורטל זגורי

כתוביות

*לחיפוש ביטוי מדויק יש להשתמש במירכאות. לדוגמא: "טהרת המשפחה", "הרב זמיר כהן" וכן הלאה