מרצים שונים

הדיין יונתן אברהם - חוקים קדומים בזמנינו

מרצים שונים

בהרצאה דינמית ומעוררת השראה, הדיין יונתן אברהם מסביר כיצד חוקי התורה, שמקורם לפני אלפי שנים, עדיין רלוונטיים לגבינו היום.