הרב אליהו עמר - המהות של העם היהודי

הרב אליהו עמר

מדוע לא נזכר בתורה כלל האירוע של השלכת אברהם אבינו לכבשן האש? למה הרב והמוהל רצו לקפוץ לנהר ולטבוע? איך מותר לעשות ברית מילה, שהרי יש חשש סכנה לתינוק, ופיקוח נפש דוחה את כל התורה כולה? את מי פטר הרב מלמול את בנו?

תמלול ההרצאה

1
00:00:43,954 --> 00:00:45,193
.ערב טוב לכולם

2
00:00:45,540 --> 00:00:49,179
אנחנו בעזרת השם במסגרת השיעור הזה

3
00:00:49,770 --> 00:00:52,394
ננסה קצת להתחקות אחר איזושהי נקודה

4
00:00:52,864 --> 00:00:55,845
.שמאפיינת את המהות של העם היהודי

5
00:00:56,187 --> 00:00:59,464
אחד הדברים שבעם ישראל
עושים את זה מתוך שמחה

6
00:00:59,926 --> 00:01:03,340
.הוא מצוות ברית מילה
.ברית מילה היא אירוע משמח

7
00:01:03,460 --> 00:01:10,394
לא משנה כמה מדובר באנשים דתיים יותר
,או דתיים עוד יותר או לא דתיים בכלל

8
00:01:10,808 --> 00:01:16,655
,ברית מילה, מזמינים אולם, כולם מגיעים
יושבים על רבע עוף, מחייכים, מבסוטים

9
00:01:16,660 --> 00:01:20,513
,ושמחים. העניין הוא
?מניין מגיעה השמחה הזו

10
00:01:21,556 --> 00:01:26,179
?מה העניין באמת שגם שמחים
.הרי התינוק עצוב. לתינוק זה כואב

11
00:01:26,662 --> 00:01:27,935
.וכולם עושים בשמחה

12
00:01:28,347 --> 00:01:33,669
אם היו שואלים אותי: מה לדעתך המצווה
?הראשונה שעם ישראל יוריד

13
00:01:34,288 --> 00:01:40,286
הייתי אומר: ברית מילה. ברית מילה היא אחד
,הדברים הראשונים, שזה יגידו: שמע

14
00:01:40,349 --> 00:01:43,027
.זו מצווה שלא כל כך מתאימה לנו

15
00:01:43,429 --> 00:01:48,638
,והנה, דווקא את המצווה הזו
.עם ישראל שומר עליה בקנאות ובשמחה

16
00:01:49,022 --> 00:01:55,326
אנחנו בעזרת השם הערב הזה ננסה להתחקות
קצת אחרי ענייני ברית המילה, כמה דברים

17
00:01:55,420 --> 00:02:04,537
,מאוד מעניינים. אתם יודעים שכתוב
."יש פסוק שאומר: "כי עליך הורגנו כל היום

18
00:02:05,128 --> 00:02:09,100
עליך הורגנו כל היום". מה זה "עליך"
.הורגנו כל היום"? גמרא במסכת גיטין

19
00:02:09,544 --> 00:02:13,589
עליך הורגנו כל היום" זו מצוות ברית"
.מילה שניתנה ביום השמיני

20
00:02:13,907 --> 00:02:19,777
,אומרת הגמרא שיש תינוקות שמתים מזה
לא כולם, אבל יש תינוקות שיכולים למות

21
00:02:19,806 --> 00:02:26,165
,מזה. אז אם אפשר למות מברית מילה
הרי אתם יודעים שפיקוח נפש דוחה את

22
00:02:26,187 --> 00:02:31,970
,כל התורה כולה. אז אם זה ככה
למה על ספק פיקוח נפש שמתעורר כאן

23
00:02:32,347 --> 00:02:36,683
לא אומרים: שמע, אסור לעשות את המצווה
הזו, כי חס וחלילה אתה יכול להסתבך

24
00:02:37,090 --> 00:02:42,793
?עם עניין של פיקוח נפש? מה תגיד
?רוב התינוקות - זה עובר בסדר

25
00:02:43,097 --> 00:02:48,393
.יש רק מיעוט של תינוקות שיכולים להיפגע
אתם יודעים שבפיקוח נפש לא הולכים

26
00:02:48,417 --> 00:02:56,973
,אחר הרוב. פיקוח נפש, גם אם זה מיעוט
:חוששים. אז  אם זה ככה, נפתח עם השאלה

27
00:02:57,504 --> 00:03:02,485
איך עושים היום ברית מילה? הרי אם הגמרא
אומרת שעל ברית מילה אפשר חס וחלילה

28
00:03:02,506 --> 00:03:07,589
,למות, אז אם אנחנו עושים ברית מילה
.אנחנו חלילה יכולים לסכן את התינוק

29
00:03:07,603 --> 00:03:12,838
.ופיקוח נפש דוחה את כל התורה כולה
,ואל תגיד לי רוב התינוקות זה עובר בסדר

30
00:03:13,269 --> 00:03:15,706
.כי בפיקוח נפש לא הולכים אחרי הרוב

31
00:03:16,175 --> 00:03:18,342
.אנחנו ננסה לברר את הנקודה הזו

32
00:03:18,746 --> 00:03:24,801
.עוד דבר בדמות המיוחדת של אברהם אבינו
.אברהם אבינו, רבותיי, היו לו שני אירועים

33
00:03:24,819 --> 00:03:29,653
,היו לו עשרה ניסיונות. את עקידת יצחק
זה המפורסם ביותר, אבל היו לו ניסיונות

34
00:03:29,667 --> 00:03:36,262
לא פשוטים בכלל. בתחילת הדרך, הוא לא נולד
בבית המדרש, אברהם אבינו נולד בבית

35
00:03:36,309 --> 00:03:43,476
,של תרח, ותרח היה גדול מוכרי העבודה הזרה
,המפיץ הגדול. הוא היה עושה סמינרים

36
00:03:43,539 --> 00:03:49,881
.סוף שבוע, איך להשתחוות לעבודה הזרה
.והיה מצליח. הייתה לו חנות רווחית מאוד

37
00:03:50,286 --> 00:03:53,899
,הוא היה שם שר אצל נמרוד
.ובבית הזה גדל אברהם אבינו

38
00:03:54,396 --> 00:03:57,918
ואברהם לא הכיר את בורא עולם
.והוא התחיל לחפש בדעתו

39
00:03:57,933 --> 00:04:04,062
בקיצור, הרמב"ם כותב שם שבגיל 40
ידע באמת מי זה בורא עולם ואת כל המערכת

40
00:04:04,100 --> 00:04:07,833
כולה וחזר בתשובה שלמה והפיץ
.את האמונה בבורא עולם

41
00:04:07,848 --> 00:04:15,982
רבותיי, לאברהם אבינו היו שני ניסיונות
.מאוד מרכזיים. אחד לא מוזכר בכלל בתורה

42
00:04:16,563 --> 00:04:19,198
.השני, נתנו עליו פוקוס בהרחבה גדולה מאוד

43
00:04:20,431 --> 00:04:24,730
,הניסיון שלו מוזכר בתורה, זה כולם יודעים
.הניסיון של אור כשדים

44
00:04:25,246 --> 00:04:29,434
.נמרוד אמר לו: לך תעבוד עבודה זרה
?הוא אמר לו: את מי נעבוד

45
00:04:30,309 --> 00:04:33,546
.הוא אמר לו: תעבוד את האש
.האש היא אלוהים חזק

46
00:04:33,990 --> 00:04:34,888
.אש שורפת הכול

47
00:04:35,667 --> 00:04:40,241
אמר לו אברהם אבינו: אם אני חושב עוד
,טיפה, נראה לי כדאי לעבוד את המים

48
00:04:40,321 --> 00:04:44,907
.למה? המים מכבים את האש
.אמר לו: בוא נעבוד את המים, העיקר שתעבוד

49
00:04:45,080 --> 00:04:49,165
.בוא נעבוד את המים
אמר לו: אבל אתה יודע? במחשבה שלישית

50
00:04:49,902 --> 00:04:54,573
,נראה לי שכדאי לעבוד את העננים
כי העננים מורידים את המים. אז אולי

51
00:04:54,615 --> 00:04:58,248
.כדאי לעבוד את העננים
.אמר לו: בוא נעבוד את העננים

52
00:04:58,678 --> 00:05:03,704
אמר לו: תראה, במחשבה רביעית, אני חושב
כדאי את הרוח. אתה רואה את הרוחות איך הם

53
00:05:03,720 --> 00:05:07,090
,מזיזים את העננים מפה לשם? הרוח
.הרוח זה אלוהים חזק

54
00:05:07,940 --> 00:05:14,396
אמר לו: תשמע, חביבי, לא רוח ולא עננים
,ולא מים. קדימה, תשתחווה לאש. אם לא

55
00:05:14,415 --> 00:05:18,530
האלוהים שלי שורף אותך. אני עושה
.כבשן גדול ונזרוק אותך

56
00:05:18,551 --> 00:05:22,979
ואם אתה חושב שהאלוהים שלך חזק יותר
.מהאלוהים שלי, בוא נראה איך אתה מתמודד

57
00:05:23,300 --> 00:05:26,365
וכך זה היה הסיפור שממנו התגלגל
.הסיפור של כבשן האש

58
00:05:26,739 --> 00:05:32,533
רבותיי, זה לא מוזכר בתורה. יש לנו את זה
במדרשים, אבל בתורה עצמה, אין שום זכר

59
00:05:32,563 --> 00:05:41,029
לסיפור המרשים שזרקו את אברהם לכבשן האש
ואז כתוב שהמלאך גבריאל... יש לכל כוח

60
00:05:41,074 --> 00:05:47,556
בבריאה מלאך שאחראי עליו. גבריאל
הוא המלאך, זה גבורות. אש זה שייך

61
00:05:47,563 --> 00:05:52,379
לגבורה. גבריאל הוא המלאך שאחראי
:על כוחות האש. אמר המלאך גבריאל

62
00:05:52,389 --> 00:05:58,347
.אני יורד ואני הולך לצנן את הכבשן
,אמר הקב"ה: תניח. אברהם יחיד בעולמו

63
00:05:58,356 --> 00:06:03,636
אני יחיד בעולמי. נאה ליחיד שיהיה עם
.היחיד. אני יורד לאברהם אבינו

64
00:06:03,977 --> 00:06:06,603
.ואז הקב"ה שמה צינן לו את הכבשן

65
00:06:06,918 --> 00:06:10,184
סיפור כל כך מרשים. איך התורה
?מדלגת על זה

66
00:06:10,789 --> 00:06:16,146
.היה צריך לתת לזה פרק שלם בתורה
לקרוא, ככה כמו שאומרים, לגלגל את

67
00:06:16,160 --> 00:06:22,511
?הסיפור טוב. מה, אנחנו צריכים איזה רמז
."כתוב: "וימת הרן על פני תרח אביו

68
00:06:23,125 --> 00:06:28,486
.זהו, זה המקור לסיפור של אור כשדים
,הרן היה אח של אברהם אבינו

69
00:06:29,013 --> 00:06:36,092
הרן היה אבא של שרה. שרה אמנו - אבא שלה
.זה הרן. אברהם התחתן עם אחיינית שלו

70
00:06:36,871 --> 00:06:45,486
.שרה הייתה בת אחיו. לוט היה אח של שרה
,מילכה, שהיא אימא של רבקה

71
00:06:45,880 --> 00:06:51,566
מילכה הייתה גם הבת של הרן, היא אחותה
של שרה. אז זאת אומרת, הם שמה משפחה

72
00:06:51,580 --> 00:06:57,172
מאוד קרובה. הרן, אח שלו, כתוב שהוא מת
על פני תרח אביו. אז שם מסביר המדרש

73
00:06:57,213 --> 00:07:02,173
מה זה היה? כשזרקו את אברהם, שאלו את
,הרן, אמרו לו: תגיד לי, מה אתה

74
00:07:02,189 --> 00:07:08,506
מי האלוהים שלך אתה? אז הרן, אולי זה לא
.מתאים להגיד את זה כל כך, אבל היה פוליטיקאי

75
00:07:08,977 --> 00:07:12,215
?הוא אמר לו: אתה יודע במי אני מאמין
.במי שמנצח

76
00:07:12,843 --> 00:07:16,233
.מי שמנצח, אני איתו, מי שלא- לא
.אין מה לעשות, ככה זה

77
00:07:16,650 --> 00:07:24,660
אמר הרן: אני ממתין על הגדר. אם אברהם
נשרף - אין כמו האש, ואם אברהם יוצא מהסיפור

78
00:07:24,686 --> 00:07:29,057
?חי - אני אגיד: נו, מה? מה חשבתם
.האלוהים של אברהם הוא חזק יותר מהאש

79
00:07:29,452 --> 00:07:34,520
ואברהם יצא חי. ואמרו לו כולם, שמו לו
,את המיקרופונים, כל התקשורת: הרן

80
00:07:34,899 --> 00:07:39,780
?אח שלך יצא מכבשן האש. מה קורה איתך
עם מי אתה? במפלגה של מי? של נמרוד

81
00:07:39,808 --> 00:07:43,692
?או במפלגה של אברהם
.אמר להם: פשוט, במפלגה של אברהם

82
00:07:43,728 --> 00:07:46,641
,אברהם זה אח שלי. אחים לא עוזבים
.זה לא משנה

83
00:07:47,243 --> 00:07:52,787
.אמרו לו: זה ככה? בוא נבדוק אותך
.קשרו אותו. אי אפשר היה להתקרב לכבשן

84
00:07:52,796 --> 00:07:57,984
,אומר המדרש: שלחו אותו כמו טיל
,שיגרו אותו באוויר. הוא לא הגיע לכבשן

85
00:07:58,544 --> 00:08:04,601
.הוא נשרף באוויר מהחום של הכבשן
.וימת הרן על פני תרח אביו באור כשדים

86
00:08:04,973 --> 00:08:11,241
?כולם היו שמה. אברהם יצא, הרן נשרף. למה
.כי אברהם אבינו האמין באמת

87
00:08:12,040 --> 00:08:18,408
הרן האמין באברהם, לא האמין באמת. אז לא
.היה מי שיציל אותו, חוקי הטבע פעלו עליו

88
00:08:18,742 --> 00:08:24,925
רבותיי, כזה סיפור מרשים מפספסים לנו
אותו? כתוב, כתוב קצת בתורה, תביא לנו

89
00:08:24,956 --> 00:08:27,015
.סיפורים כאלה, אלה סיפורים חזקים

90
00:08:27,890 --> 00:08:32,886
מיד לאחר מכן ישנו סיפור אחר - זה כן
מקבל פוקוס גדול, שאברהם עוזב את

91
00:08:32,923 --> 00:08:37,067
אור כשדים ונוסע לארץ ישראל
.ומשם הוא מתגלגל למצרים

92
00:08:37,333 --> 00:08:39,085
?אגב, כמה זמן הוא היה במצרים

93
00:08:40,572 --> 00:08:46,130
לקחו במצרים את שרה. שם כתוב שהוא החביא
אותה בתוך תיבה ותפסו אותה. המדרש גם

94
00:08:46,168 --> 00:08:51,726
כותב שהוא מרח לה את הפנים בצבע שחור
.כמו כושים שלא יתלהבו, וזה לא עזר כלום

95
00:08:51,768 --> 00:08:56,970
."בקיצור, "ויהללו אותה אל פרעה
אז הביאו אותה לפרעה. וכמה זמן

96
00:08:56,982 --> 00:09:06,006
.היא הייתה בבית של פרעה? שישה חודשים
שישה חודשים פרעה מקבל נגעים

97
00:09:06,048 --> 00:09:10,083
.ולא תופס את הקטע
,לא יודע, התחילו דברים להשתבש בבית

98
00:09:10,168 --> 00:09:13,866
,הוא התחיל... נפל פה, נחבל שם
.שישה חודשים

99
00:09:14,246 --> 00:09:20,509
.והוא הפך את אברהם להיות המשנה למלך
אחרי שישה חודשים התברר שהסיפור לא נכון

100
00:09:20,553 --> 00:09:24,316
.והוא לא אח שלה, הוא בכלל בעלה
.בסוף הוא שחרר אותו ברכוש גדול

101
00:09:24,883 --> 00:09:29,662
והתורה מספרת את זה בהרחבה מאוד מאוד
."גדולה, "לך לך מארצך וממולדתך

102
00:09:29,678 --> 00:09:32,120
.אחרי זה ברית מילה יש לנו בפרשת השבוע

103
00:09:32,525 --> 00:09:38,304
למה סיפור כל כך יפה כמו הסיפור
?של הכבשן - מדלגים לנו עליו

104
00:09:38,760 --> 00:09:44,238
,רבותיי, יש לנו כאן יסוד גדול מאוד
.יסוד עצום בעבודת השם

105
00:09:44,299 --> 00:09:49,871
,כל מי שבעזרת השם רוצה לעלות על המסלול
"שייקח את הרעיון הזה של "לך לך מארצך

106
00:09:50,217 --> 00:09:52,664
.ואיתו יתקדם בעבודת השם

107
00:09:53,420 --> 00:10:01,695
,תשמעו, לקפוץ לכבשן האש זה יפה מאוד
.אבל זה אירוע חד פעמי

108
00:10:02,652 --> 00:10:09,022
פעם אחת קופצים לאש, זהו, נשרפת על קידוש
,השם. זה נקרא אדם שהוא מקדש שם שמיים

109
00:10:09,370 --> 00:10:13,104
נשרף על קידוש השם. אשריו ואשרי
.חלקו לחיי העולם הבא

110
00:10:13,480 --> 00:10:19,245
?אם עמדת בניסיון, כמה זמן זה לוקח
 - עשר דקות-רבע שעה? עמדת בניסיון

111
00:10:19,732 --> 00:10:25,295
זכית בגן עדן. התורה אומרת: אנחנו לא
,מחפשים כאלו שימותו על קידוש השם

112
00:10:26,116 --> 00:10:33,980
.אנחנו רוצים יהודים שיחיו על קידוש השם
לך לך מארצך וממולדתך", שישה חודשים"

113
00:10:34,013 --> 00:10:37,605
אברהם אבינו לא יודע מה יהיה שם עם
.הפרעה הזה? לקח לו את אשתו

114
00:10:38,351 --> 00:10:43,005
.כן יחזיר אותה, לא יחזיר אותה
בוא נראה אותך דבק בבורא עולם

115
00:10:43,048 --> 00:10:48,817
שישה חודשים כשיש לך סימני שאלה מכל
הכיוונים, שבורא עולם אומר לך: לך, יהיה

116
00:10:48,838 --> 00:10:54,525
,בסדר, אני אעשה אותך גדול, אני אברך אותך
.אתה תהיה עשיר, יהיה לך את הכול

117
00:10:54,793 --> 00:10:57,217
,לא היה לו מה לאכול. הגיע לארץ המובטחת

118
00:10:57,245 --> 00:11:02,440
יורד למצרים, לוקח הלוואות בדרך. לא היה
לו כסף, לוקח הלוואות. אחרי זה כשהוא חזר

119
00:11:02,460 --> 00:11:07,417
,הוא פרע חובות. זו עבודת השם
לראות אותך מתמודד בקושי

120
00:11:07,440 --> 00:11:09,264
.ולראות אותך מתמודד בניסיונות

121
00:11:09,760 --> 00:11:12,311
...ואם את זה, אומרת התורה
.זה אני רוצה להדגיש לך

122
00:11:12,751 --> 00:11:19,337
,הסיפור של הכבשן הוא יפה, זה הרואי
זה חד-פעמי. עזוב, אנחנו רוצים שתחיה

123
00:11:19,353 --> 00:11:26,071
,על קידוש השם. ופה נמצאת העבודה שלנו
,ביום-יום, בשוטף, בהתמודדויות, בקשיים

124
00:11:26,328 --> 00:11:27,777
.שם תכניס את בורא עולם

125
00:11:28,172 --> 00:11:31,554
,כי פעם אחת לעשות משהו קידוש השם
.זה יפה, אבל זה חד-פעמי

126
00:11:31,913 --> 00:11:33,424
.בוא נראה אותך באופן קבוע

127
00:11:33,747 --> 00:11:39,000
...היה איזשהו יהודי אחד שעבד
.הרב זילברשטיין סיפר את הסיפור הזה

128
00:11:39,387 --> 00:11:46,313
,הוא עבד באחת מחברות קופות החולים
והתפקיד שלו היה לעשות הפצה. הוא היה

129
00:11:46,326 --> 00:11:52,440
מעביר שם בסבב בין הקופות, היה לו
.רכב שמעביר תרופות ממקום למקום

130
00:11:52,780 --> 00:11:57,916
עכשיו, הוא היה מתחיל את יום העבודה שלו
ב-06:00 בבוקר ומסיים אותו בשעות אחר הצוהריים

131
00:11:57,937 --> 00:12:01,518
המאוחרות. אתם מבינים מה זה
?להיות 12 שעות על הכביש

132
00:12:02,492 --> 00:12:08,085
אתה חוזר, אתה רואה רק גלגלים, מכוניות
ופנסים. אין לך כוח ללמוד, אין לך כוח

133
00:12:08,104 --> 00:12:12,568
לשום דבר. אז הוא בא לשאול את הרב
.זילברשטיין בכולל שלו, ב"בית דוד" בחולון

134
00:12:12,986 --> 00:12:17,149
,הוא בא לשאול אותו. אמר לו: כבוד הרב
,אני רוצה ללמוד תורה, אני אוהב תורה

135
00:12:17,563 --> 00:12:20,733
.אבל אני לא יכול
.אולי כבוד הרב, נעשה הפסקה

136
00:12:21,613 --> 00:12:26,353
אני עושה קו. כנראה זה מתחיל מאזור הצפון
לדרום או משהו כזה. יש לי איזה קו מסוים

137
00:12:26,370 --> 00:12:32,067
שאני עושה אותו. אני יכול לעצור. במקרה
הזה שם הוא דיבר, יש לו נקודה באזור

138
00:12:32,078 --> 00:12:36,770
מודיעין עילית, זה אזור מאוד מאוד
.עם בתי כנסת ובתי מדרש

139
00:12:37,170 --> 00:12:41,504
,אני יכול לעשות שם איזו הפסקה
.לחטוף איזה שיעור תורה כמו שצריך

140
00:12:41,812 --> 00:12:47,015
אף אחד לא ישים לב. ואני אמשיך הלאה
.את הסבב של ההפצה. איחור של שעה

141
00:12:47,250 --> 00:12:51,459
אבל אני אקח את השיעור ב-12:00
.בצוהריים. זה זמן טוב, אני עוד רגוע

142
00:12:51,855 --> 00:12:55,970
- אני מגיע בסוף היום, רוצה ללמוד
.לא יכול, אני נרדם על המקום

143
00:12:56,360 --> 00:12:58,434
,אגב, אמרתי לכם את זה
,אני חושב כמה פעמים

144
00:12:58,848 --> 00:13:03,253
שגם אם בן אדם אין לו כוח ללמוד
והוא בא לשיעור תורה ונרדם

145
00:13:03,302 --> 00:13:04,746
- כי הוא באמת כבר מאוד מאוד עייף

146
00:13:05,220 --> 00:13:08,022
.תבוא, תבוא, תישן פה בבית מדרש, זה עדיף

147
00:13:08,166 --> 00:13:15,883
למה? שני דברים: קודם כול, בבית רואים
שלימוד תורה זה דבר חשוב. הנה, אבא מגיע

148
00:13:15,899 --> 00:13:19,420
אחרי יום, לא משנה איזה יום, הוא הולך
:לבית המדרש. הם לא יודעים מה אתה עושה

149
00:13:19,716 --> 00:13:26,151
.נרדם, קם, ישן, מבין, לא מבין
.הם מבחינתם - אבא מוסר נפש ללמוד תורה

150
00:13:26,417 --> 00:13:30,857
.זה קודם כול, חינוכית זה טוב
,אתה לא יכול לדעת באיזה צומת הילד שלך יהיה

151
00:13:31,250 --> 00:13:36,883
,באיזה קטע פתאום בחיים הדמות שלך
שמגיעה ככה תשושה ועייפה, טועם איזה משהו

152
00:13:36,907 --> 00:13:41,730
ורץ ללמוד, איך זה יעזור לו באיזושהי
.התמודדות. זה דבר ראשון, זה עניין חינוכי

153
00:13:42,095 --> 00:13:46,102
אבל דבר אחר, גם אם אדם לא כל כך הבין
,ולא בדיוק היה בעניין

154
00:13:46,603 --> 00:13:52,587
,אבל עצם זה שהנשמה שלך נחשפה
,ואם אדם נרדם, אז כתוב שגם אלה שישנים

155
00:13:52,606 --> 00:14:01,046
:גם זה רווח. אומרת הגמרא במסכת כתובות
."כי טל אורות טלך וארץ רפאים תפיל"

156
00:14:01,400 --> 00:14:06,196
?אומרת הגמרא: על איזה טל מדברים
.אומרת הגמרא: טל תחיית המתים

157
00:14:06,584 --> 00:14:09,246
.שהקב"ה עתיד להחיות את המתים עם טל

158
00:14:09,758 --> 00:14:12,542
?איזה טל זה? איפה קונים את הטל הזה
?איפה הוא יורד

159
00:14:12,918 --> 00:14:20,413
אומרת הגמרא שזה מאותם אלו שבאו ללמוד
,בשיעור תורה ולא הצליחו, נרדמו, היה קשה

160
00:14:20,424 --> 00:14:25,966
היו עייפים, ויצא להם רוק. לפעמים אדם
,נרדם אז יוצא לו כמו איזה ריר כזה מהפה

161
00:14:25,996 --> 00:14:30,900
,יוצא לו רוק. את הרוק הזה, כמובן הרוחני
,כן? לא הרוק הגשמי

162
00:14:31,420 --> 00:14:36,549
.את הכוח הרוחני של הרוק הזה
.זה כאילו אדם מותש ובכל אופן בא ללמוד

163
00:14:37,046 --> 00:14:41,660
לוקח הקב"ה את הרוק הזה
.ומזה הוא עושה טל של תחיית המתים

164
00:14:42,598 --> 00:14:47,189
אז במילים אחרות, אם אדם לא הגיע לשיעור
,תורה, אז אולי הוא מקסימום נרדם

165
00:14:47,400 --> 00:14:48,714
.אבל אין לו על זה שכר

166
00:14:48,794 --> 00:14:50,662
,אם אתה היית מגיע לשיעור תורה

167
00:14:50,935 --> 00:14:55,753
.על הרוק הזה אפילו היית מקבל שכר
.בקיצור: בשיעור תורה תמיד אתה מורווח

168
00:14:56,156 --> 00:15:00,954
,או שאתה מבין ואתה יוצא וחינוכית זה טוב
,וגם אם לא, גם אם הכול לא בסדר

169
00:15:01,276 --> 00:15:03,205
.אבל לפחות יש פה טל של תחיית המתים

170
00:15:03,787 --> 00:15:08,238
,אז אברהם אבינו סימל בעבודה שלו
.סימל את העניין של דבקות

171
00:15:08,500 --> 00:15:12,951
,אז אמר אותו יהודי: אם זה ככה
אני רוצה לפחות שתהיה לי איזו שעה

172
00:15:12,965 --> 00:15:14,140
.לימוד תורה במהלך היום

173
00:15:14,488 --> 00:15:19,106
.אז אמר לו הרב זילברשטיין: זה אסור
אם אתה מחויב לחברת ההובלות

174
00:15:19,111 --> 00:15:24,763
שמה בהפצה, אסור לך לעצור באמצע יום
.העבודה ולקחת איזה... ככה איזה חופש

175
00:15:25,156 --> 00:15:27,768
?אז מה אני עושה
אמר לו: אני לא יודע. תתפלל לקב"ה

176
00:15:27,878 --> 00:15:30,594
.שייתן לך אפשרות לשבת וללמוד

177
00:15:31,391 --> 00:15:36,283
.שבועיים לאחר מכן הוא הופיע בכולל
,הוא אומר לו: כבוד הרב, באתי ללמוד

178
00:15:36,429 --> 00:15:37,507
.אברך מן המניין

179
00:15:38,062 --> 00:15:41,834
?מה, עזבת את העבודה
,לא, התפילה התקיימה. מה זה התקיימה- 

180
00:15:41,845 --> 00:15:43,827
.התגשמה חבל על הזמן
?מה קרה- 

181
00:15:44,464 --> 00:15:46,469
.פיטרו אותי. פיטרו אותי

182
00:15:47,116 --> 00:15:50,365
- זה עבד טוב מדי, התפלל, זה עבד טוב
.שלחו אותו מהעבודה

183
00:15:50,793 --> 00:15:54,123
?מה אני אוכל עכשיו? מה יהיה לי לאכול
?למה התפללתי בכלל

184
00:15:54,212 --> 00:15:59,551
?הוא אומר לו: מה קרה
,אז הוא סיפר לו שהוא הגיע למודיעין עילית

185
00:15:59,622 --> 00:16:04,488
,הייתה לו שם הפצה. יש שם רחוב, מי שמכיר
,שם יש את קריית ספר, זו שכונה אחת

186
00:16:04,918 --> 00:16:10,040
,וברכפלד זו שכונה שנייה. השכונה השנייה
.ברכפלד, נמצאת על רכס

187
00:16:10,704 --> 00:16:15,570
עכשיו, הוא הגיע לקופת חולים להוריד להם
.את התרופות, הוריד את הסחורה

188
00:16:16,001 --> 00:16:22,140
.כשהוא יוצא החוצה, יוצא החוצה - אין רכב
.מה זאת אומרת אין רכב? אולי גנבו אותו

189
00:16:22,645 --> 00:16:25,720
,אבל הרכב מאובטח, זה עם איתוראן וזה
!אין רכב

190
00:16:26,092 --> 00:16:28,676
הוא היה בהלם. תוך כמה רגעים
.העלימו את האוטו

191
00:16:29,217 --> 00:16:34,281
הוא מסתכל לכל הצדדים, פתאום הוא רואה
,בתחתית הרחוב - זה רחוב עלייתי כזה

192
00:16:34,540 --> 00:16:38,116
.הרכב שלו הידרדר עד תחתית הרחוב
.הוא לא יודע עד עכשיו איך זה קרה

193
00:16:38,140 --> 00:16:44,438
.אולי עם ההנדברקס
.בקיצור, הידרדר, נתקע באיזה קיר ונבלם

194
00:16:44,803 --> 00:16:49,500
:חס וחלילה, חס ושלום, הוא אומר
,אני לא רציתי לדמיין אם היה ילד

195
00:16:49,523 --> 00:16:53,480
,או אדם מבוגר שלא שם לב או משהו כזה
!מוות בטוח

196
00:16:54,213 --> 00:16:59,250
ברוך השם, לא קרה כלום. זה רק איזה נזק
.לרכב. טוב, כמובן הביאו גרר והכול

197
00:16:59,514 --> 00:17:01,356
.הוא אומר: למוחרת הוא קיבל שימוע

198
00:17:01,739 --> 00:17:07,280
:ישב שם עם קבוצת ההנהלה, אמרו לו
תראה, אתה עובד טוב ועובד מסור ועובד נאמן

199
00:17:07,309 --> 00:17:12,356
ועובד מוצלח, ולך הביתה כי אנחנו לא
.יכולים לתת לך להחזיק הגה בידיים

200
00:17:12,800 --> 00:17:15,160
.אתה יכולת לגרום אסון
?אתה יודע אילו תביעות היו לנו

201
00:17:15,410 --> 00:17:19,365
אם אתה... מה זה לרדת והרכב מידרדר
.עד למטה? לך הביתה

202
00:17:19,619 --> 00:17:22,540
,אז הנה", הוא אומר לו. כבוד הרב"
אתה מבין? יש לי עכשיו הרבה זמן

203
00:17:22,554 --> 00:17:25,747
.ברוך השם, אני יכול לשבת וללמוד
איפה הספרייה פה? אני רוצה לפתוח ספר

204
00:17:25,815 --> 00:17:30,766
.וללמוד. התפילה התגשמה כמו שצריך
,אמר לו הרב זילברשטיין: בעזרת השם

205
00:17:30,817 --> 00:17:34,486
תהיה לך פרנסה טובה וגם תוכל לשבת"
.וללמוד והכול יהיה בסדר

206
00:17:34,572 --> 00:17:40,612
,עובר חודש, הוא בניסיון, חודשיים
.הוא בניסיון. אין כסף

207
00:17:41,092 --> 00:17:46,723
.שלושה חודשים, אף אחד לא קורא לו
והוא בבית המדרש מאמין: ריבונו של עולם

208
00:17:46,749 --> 00:17:50,076
.אתה תשלח לי את הפרנסה שלי
.עמד בניסיון

209
00:17:50,753 --> 00:17:55,664
הוא אומר: אחרי שלושה חודשים הוא מקבל
.שיחת טלפון מההנהלה: קוראים לך בחזרה

210
00:17:55,669 --> 00:17:56,862
.בוא. תבוא עוד פעם

211
00:17:57,248 --> 00:18:01,137
.הוא מגיע, יושבים כל החבר'ה שוב פעם
כמו אלה שזרקו אותו, עכשיו מקבלים אותו

212
00:18:01,485 --> 00:18:06,417
,ואומרים לו את המשפט הבא, שימו לב
.אומרים: אין נהג מצטיין כמוך

213
00:18:07,038 --> 00:18:13,142
בחודש הראשון הבאנו נהג, רק המהירות
,שהוא נסע והדוחות שקיבלנו עליו - בלגן

214
00:18:13,194 --> 00:18:17,653
פיטרנו אותו על המקום. הוא לא יכול להיות
.אחראי. הנהג השני היה מאוד איטי

215
00:18:18,008 --> 00:18:20,765
,במקום לגמור את סבב ההפצה
.הוא בקושי עשה חצי

216
00:18:21,212 --> 00:18:25,960
הנהג השלישי היה רמאי, היה אומר לנו
שהוא הולך ועושה הפצה, היינו רואים עם

217
00:18:25,998 --> 00:18:29,850
,האיתוראן, עם הגי'.פי.אס, עם האמצעים
.הוא עומד על שפת הים

218
00:18:30,280 --> 00:18:33,387
.הלך לתפוס שמש. זה אדם לא אמין

219
00:18:33,422 --> 00:18:39,720
- בקיצור, אדם אמין, ישר, ומוצלח
,יש רק אותך. אבל יש לנו בעיה איתך

220
00:18:39,960 --> 00:18:42,824
.אתה לא יודע להחזיק הגה
,אנחנו מפחדים, אני לא יודע מה

221
00:18:42,871 --> 00:18:46,177
.בפעם הבאה אתה תעשה לנו איזו בעיה
.אבל אתה אדם נאמן

222
00:18:46,678 --> 00:18:50,193
?אז מה עושים
,אמרו לו: אתה חוזר בחזרה לעבודה

223
00:18:50,707 --> 00:18:57,135
,אנחנו שמים לך נהג שינהג לך. מה לעשות
לא סומכים עליך, אבל אנחנו רוצים שאתה

224
00:18:57,173 --> 00:18:58,227
.תהיה שם בטנדר

225
00:18:58,653 --> 00:19:03,643
הוא אומר: כבוד הרב, המשכורת אותה
משכורת, יש לי נהג צמוד, בא, לוקח אותי

226
00:19:03,688 --> 00:19:08,350
בבוקר מהבית. הוא אומר: סידרתי שם
.בטנדר ספרייה של ספרים

227
00:19:08,768 --> 00:19:13,544
,הוא אומר: אני יושב כל היום בכיסא, יושב
לומד, מזגן ככה כמו שצריך עד שמגיעים כל

228
00:19:13,573 --> 00:19:18,645
פעם לנקודה אחרת, וההוא נוהג לו כל
.היום. הוא אומר: הנה, עמדתי בניסיון

229
00:19:19,060 --> 00:19:24,027
לא נפגעה לי המשכורת, קיבלתי לימוד תורה
.כמו שצריך והכול בסדר

230
00:19:24,430 --> 00:19:28,893
.זה נקרא לחיות על קידוש השם
,אבל כדי לחיות על קידוש השם

231
00:19:28,926 --> 00:19:34,880
.אתה צריך לעבור שער, שער של ניסיון
,והקב"ה ניסה את אברהם, לא ניסיון אחד

232
00:19:34,902 --> 00:19:40,394
כמה ניסיונות. הניסיון של לזרוק לאש
.זה יפה, אבל זה לא בשבילנו

233
00:19:40,613 --> 00:19:45,603
,צריך את זה, כן? אבל זה לא בשוטף
.זה לא ביום-יום, לכן זה מוזכר ברמז

234
00:19:46,055 --> 00:19:52,100
:את הדברים של היום-יום, פה הקב"ה בא ואומר
.אני אתן לך את זה עם דגש, עם הכוונה

235
00:19:52,634 --> 00:19:55,794
.הדבר הנוסף, רבותיי, זה ברית המילה
.עם זה אנחנו פתחנו

236
00:19:56,175 --> 00:20:02,521
אני חוזר שוב פעם על השאלה של החת"ם
.סופר. החת"ם סופר שואל למעשה שתי שאלות

237
00:20:02,885 --> 00:20:08,853
שאלה ראשונה, אומר החת"ם סופר: ברית
,מילה, אם יש בה חשש של פיקוח נפש

238
00:20:08,866 --> 00:20:12,989
?למה אנחנו עושים ברית מילה
זו בעיה מאוד רצינית, הרי אתה יכול

239
00:20:12,998 --> 00:20:13,932
.לסכן את התינוק

240
00:20:14,387 --> 00:20:19,318
:שאלה שנייה, רבותיי, שואל החת"ם סופר
כתוב שאברהם אבינו קיים את כל התורה

241
00:20:19,333 --> 00:20:26,285
."כולה, "עקב אשר שמע אברהם בקולי
.אברהם אבינו קיים את כל התורה כולה

242
00:20:26,575 --> 00:20:30,206
שואל החת"ם סופר: למה הוא לא קיים
?את מצוות ברית המילה

243
00:20:31,285 --> 00:20:34,219
.הוא היה צריך לקיים ברית מילה
.ברית מילה הוא לא קיים

244
00:20:34,281 --> 00:20:37,846
,אם אתה מקיים את כל התורה כולה
.כבר היית צריך להיות אחרי ברית מילה

245
00:20:38,168 --> 00:20:43,400
אלא מה, כיוון שברית מילה זו מצווה
חד פעמית, אז הוא אמר: אני אמתין

246
00:20:43,673 --> 00:20:48,867
עד שיצוו אותי, כי אם אני אעשה לפני כן
.ברית מילה - כשיגידו לי תעשה, כבר עשיתי

247
00:20:49,083 --> 00:20:54,380
.שבת, למשל, אני יכול לשמור שבת
,כשיגידו לי עכשיו: אתה חייב לשמור שבת

248
00:20:54,740 --> 00:20:59,613
.אז אני עושה את השבת הבאה מתוך חובה
לא קרה שום דבר. אבל ברית מילה

249
00:20:59,655 --> 00:21:05,053
- זה חד-פעמי, ואם עשית את זה פעם אחת
,נגמר. אז התשובה הזו היא תשובה טובה

250
00:21:05,375 --> 00:21:10,236
?אבל היא לא בדיוק מספקת. למה
.כי כידוע שאפשר לעשות הטפת דם ברית

251
00:21:10,547 --> 00:21:14,786
.אז שיצוו אותו, יעשה הטפת דם ברית
?מה הסיפור הגדול

252
00:21:15,030 --> 00:21:17,897
אתה יכול להרוויח גם לא-מצווה וגם
.כן-מצווה

253
00:21:18,300 --> 00:21:21,321
למה אברהם אבינו לא קיים את מצוות
?ברית המילה

254
00:21:22,000 --> 00:21:27,478
.התשובה לדבר היא נמצאת בשני הדברים
זה ייתן הסבר למה אנחנו עושים ברית מילה

255
00:21:27,493 --> 00:21:33,693
למרות הסכנה, וזה ייתן הסבר למה אברהם
אבינו לא עשה ברית מילה עד שלא

256
00:21:33,740 --> 00:21:40,525
ציוו אותו. אגב, אני רוצה לציין פה במאמר
מוסגר ש"הפרקי דרבי אליעזר" כותב

257
00:21:40,686 --> 00:21:46,824
בפרק כט, שאברהם אבינו לפני שהוא עשה
לעצמו ברית מילה, הוא עשה הרבה בריתות

258
00:21:47,274 --> 00:21:55,892
לכל העבדים שלו, לכל זה. כל מי שהוא מל
אותו - נפטר. אפילו ענר ואשכול. היו לו

259
00:21:55,911 --> 00:22:01,259
.שלושה חברים: ענר, אשכול וממרא
אפילו ענר ואשכול, הוא עשה להם ברית מילה

260
00:22:01,286 --> 00:22:04,833
והם נפטרו. לא תמצאו אותם יותר
.בספר התורה

261
00:22:05,363 --> 00:22:10,125
'אחרי זה כתוב: "וירא אליו ה
.באלוני ממרא", ממרא נשאר

262
00:22:10,462 --> 00:22:15,073
,אבל ענר ואשכול מתו. זאת אומרת
.ברית המילה הזו היא הייתה באמת קטלנית

263
00:22:15,488 --> 00:22:17,944
?אז איך באמת זה עבד
:אז תשימו לב טוב

264
00:22:18,937 --> 00:22:24,231
.יש כאן נקודה שבגללה אברהם אבינו המתין
.שני הדברים יושבים ביחד

265
00:22:24,674 --> 00:22:30,485
בעיקרון ברית מילה היא ניתוח לכל דבר
ועניין, זו פעולה כירורגית והיא יכולה

266
00:22:30,499 --> 00:22:35,540
,לסכן חיים. בוודאי שהיא יכולה לסכן חיים
."כי עליך הורגנו כל היום"

267
00:22:36,191 --> 00:22:44,120
,אבל ברגע שהקב"ה ציווה לעשות ברית מילה
.הכוח של המצווה מגן על הילדים

268
00:22:44,975 --> 00:22:49,393
זאת אומרת, שימו לב טוב, ברית מילה
:לכשעצמה... עכשיו יבוא איזה גוי, יגיד

269
00:22:49,410 --> 00:22:54,740
.אני עושה ברית מילה" - הוא מסכן את עצמו"
,אבל אם אתה יהודי, עושה ברית מילה

270
00:22:55,158 --> 00:23:00,723
ברית המילה שלך, יש לך זכות של מצווה
.והמצווה שומרת עליך

271
00:23:01,116 --> 00:23:07,027
אמר אברהם אבינו: אם אני ארצה לעשות
,עכשיו ברית מילה לפני שהקב"ה ציווה אותי

272
00:23:07,462 --> 00:23:14,088
.אני כמו כל בן אדם, אז אני מסכן את עצמי
ואנחנו יודעים שפיקוח נפש דוחה את כל

273
00:23:14,097 --> 00:23:16,036
.המצוות של התורה - אני לא יכול לעשות

274
00:23:16,641 --> 00:23:21,633
,ברגע שהקב"ה אמר לו: עכשיו תעשה
,אמר אברהם אבינו: עכשיו אני מצווה

275
00:23:21,886 --> 00:23:25,659
,עכשיו יש לי את המטרייה הזו שמגינה עליי
."שזו המצווה

276
00:23:26,097 --> 00:23:30,584
אומר החת"ם סופר: ותראה ראיה, קח אלף
.ילדים, תעשה להם ברית מילה

277
00:23:31,406 --> 00:23:34,530
במי נתקלתם? באיזו ברית מילה נתקלתם
?שקרה משהו לתינוק

278
00:23:35,346 --> 00:23:40,869
,אין. ועושים את זה בשטח, בשטח פתוח
,באיזה בית כנסת, לא מקום סטרילי

279
00:23:41,311 --> 00:23:47,706
?שום דבר. לא קורה לילדים כלום. למה
.כי המצווה הזו מגינה על התינוק

280
00:23:47,768 --> 00:23:53,968
,זו מצווה שמגינה עליו. כיוון שהיא מגינה
אז לכן הדבר הזה, יש בו כביכול מבחינתנו

281
00:23:54,008 --> 00:23:57,372
כי עליך הורגנו", אבל בפועל"
.אף אחד לא מת מהמצווה הזו

282
00:23:57,747 --> 00:24:03,006
כיוון שאברהם אבינו קיים את המצווה הזו
מתוך שמחה, אז גם עם ישראל עד היום

283
00:24:03,062 --> 00:24:04,335
.עושה את זה מתוך שמחה

284
00:24:04,930 --> 00:24:10,262
מילא אנשים שומרי תורה ומצוות, אתה אומר
 - בכל דבר הם שמחים: הוא הולך, קונה לולב

285
00:24:10,401 --> 00:24:14,910
.שמח. הולך, אופה מצות - שמח
.הולך, עושה ברית מילה - הוא גם שמח

286
00:24:15,281 --> 00:24:20,987
,אבל תסבירו לי, אדם שלא שומר מצוות
?אדם שרחוק, על מה אתה שמח

287
00:24:21,643 --> 00:24:28,347
עושים, אני הגעתי לאיזו ברית, אולי היו שם 500
...איש. אולם ענק. מלא אנשים, מלא זה

288
00:24:28,723 --> 00:24:34,568
אלה לא היו איזה אנשים מדקדקים במצוות
,במיוחד, כולם באו, כולם אכלו

289
00:24:34,627 --> 00:24:38,440
.הכול היה בסדר. חגגו ושמחו
על מה אתם שמחים? שיש פה איזה

290
00:24:38,459 --> 00:24:39,481
?תינוק שסובל

291
00:24:40,100 --> 00:24:45,897
אלא כיוון, זה באמת, המצווה הזו הרמב"ן
כותב עליה שהמצווה הזו היא מצווה כמעט בלי

292
00:24:45,906 --> 00:24:49,568
...בחירה. יש בחירה, יש כאלו
,"אתה יכול להגיד "אני לא עושה

293
00:24:49,998 --> 00:24:54,410
,אבל היא כמעט מצווה לא-בחירית
.המצווה הזו של ברית מילה

294
00:24:54,732 --> 00:24:59,318
עושים אותה מתוך שמחה והיא כמעט
?נטולת בחירה. ולמה? ולמה

295
00:24:59,850 --> 00:25:02,070
,כיוון שהזכות שלנו על ארץ ישראל

296
00:25:02,380 --> 00:25:06,140
ועתה את בריתי תשמור"
,"ונתתי לך ולזרעך את ארץ כנען

297
00:25:06,500 --> 00:25:10,440
,הזכות שלנו על הארץ
,כרטיס הכניסה לארץ ישראל

298
00:25:10,740 --> 00:25:11,660
.זה ברית המילה

299
00:25:12,100 --> 00:25:15,080
אומר הרמב"ן בספר יחזקאל
:על הפסוק

300
00:25:15,110 --> 00:25:18,240
וגם את בדם בריתך"
- "שילחתי אסרייך מבור

301
00:25:18,720 --> 00:25:21,760
אומר הרמב"ן: לעתיד לבוא
,עם ישראל

302
00:25:21,850 --> 00:25:24,260
,זה לא להאמין
.זה נכתב לפני 750 שנה

303
00:25:24,650 --> 00:25:26,620
לא היה מושג כזה
.בן אדם לא דתי

304
00:25:26,840 --> 00:25:29,130
.אין דבר כזה
,היו מומרים אחד, שניים

305
00:25:29,170 --> 00:25:31,650
.שהמירו דתם והפכו להיות נוצרים

306
00:25:31,980 --> 00:25:34,830
,אבל כל הציבור היהודי
מה זאת אומרת

307
00:25:34,850 --> 00:25:38,310
?יהודי ולא שומר מצוות
.לא היה דבר כזה

308
00:25:38,950 --> 00:25:45,720
אומר הרמב"ן: באחרית הימים
.עתיד לקום דור שלא יהיה בידם מצוות

309
00:25:46,520 --> 00:25:49,000
- תהיה להם רק מצווה אחת
.ברית המילה

310
00:25:49,440 --> 00:25:52,810
ובזכות המילה הזו
.שילחתי אסרייך מבור

311
00:25:53,130 --> 00:25:56,270
זה מה שיוציא אותנו מהגלות
.ויכניס אותנו לארץ ישראל

312
00:25:56,540 --> 00:26:01,170
.זה נכתב לפני 750 שנה
.כמו דברי נבואה, לא להאמין

313
00:26:01,440 --> 00:26:03,380
.היום אתה רואה את זה בחוש

314
00:26:03,780 --> 00:26:07,900
.עם ישראל עולה מהפזורה
.הרבה מאוד עזבו את הדרך

315
00:26:07,950 --> 00:26:10,790
,ב-150 שנה האחרונות
,כל עניין ההשכלה

316
00:26:10,990 --> 00:26:13,120
.יותר באירופה, פחות בארצות המזרח

317
00:26:13,410 --> 00:26:16,620
,אבל גם בארצות המזרח
,צפון אפריקה

318
00:26:17,120 --> 00:26:22,060
סבלו קשות מבתי הספר
.של ה"אליאנס" ועוד

319
00:26:22,520 --> 00:26:26,370
היו כאלה מקומות
שפשוט הילדים שגדלו שם

320
00:26:26,380 --> 00:26:28,340
.לא ידעו בין ימינם לשמאלם

321
00:26:28,890 --> 00:26:31,960
.זה פגע במרוקו, באלג'יר, בלוב

322
00:26:32,270 --> 00:26:34,440
הם פגעו בכל המקומות
.של צפון אפריקה

323
00:26:34,710 --> 00:26:38,540
,באירופה נתנו מכה קשה
.אבל גם בארצות המזרח זה פגע

324
00:26:38,890 --> 00:26:42,890
רבותיי, הדבר הזה מביא את עם ישראל
.לכך שהוא עוזב הרבה מצוות

325
00:26:43,200 --> 00:26:46,200
,אבל יש מצווה אחת
שעל המצווה הזו שומרים

326
00:26:46,210 --> 00:26:49,010
,באדיקות ובקנאות
.זו מצוות ברית המילה

327
00:26:49,040 --> 00:26:52,100
?אתה יודע למה
כי זה כרטיס הכניסה שלך

328
00:26:52,380 --> 00:26:54,140
.לארץ ישראל, לגאולה השלמה

329
00:26:54,540 --> 00:26:58,530
לכן עם ישראל עד היום עושה ברית מילה
.ועושה אותה מתוך שמחה

330
00:26:58,980 --> 00:27:01,090
,ישנו ספר, ספר זיכרון

331
00:27:01,410 --> 00:27:04,480
שהוציאו אותו 100 שנה
.לפטירתו של החת"ם סופר

332
00:27:04,730 --> 00:27:06,680
.חיי משה", כמדומני, קוראים לספר הזה"

333
00:27:07,270 --> 00:27:12,560
בספר הזה הוא מביא סיפור מדהים
.שקרה עם החת"ם סופר בעניין ברית המילה

334
00:27:12,990 --> 00:27:18,580
,ראיתי את זה לא בספר עצמו המקורי
,ישנו ספר אחר, מאוד מעניין

335
00:27:18,620 --> 00:27:20,430
."קוראים לו "אוצר פלאות התורה

336
00:27:21,220 --> 00:27:25,240
כל הדברים המוזרים, המוזרים
.שנמצאים בתורה

337
00:27:25,570 --> 00:27:29,060
,אז הוא, המחבר
.עשה את זה ביד אומן

338
00:27:29,070 --> 00:27:32,160
הוא פשוט ליקט כל מיני דברים
ככה מאוד מאוד ייחודיים

339
00:27:32,560 --> 00:27:33,660
.על פרשת השבוע

340
00:27:33,680 --> 00:27:36,180
הוא קרא לזה
,"אוצר פלאות התורה"

341
00:27:36,200 --> 00:27:39,210
,למה, כל חידוש אתה מרים גבה

342
00:27:39,240 --> 00:27:40,340
.אומר: וואי, וואי

343
00:27:40,410 --> 00:27:43,150
.זה היה כאילו המוטו שלו, הרעיון הזה

344
00:27:43,370 --> 00:27:46,320
,אגב, אמרנו את זה בכמה פעמים

345
00:27:46,600 --> 00:27:47,340
שם הוא מספר

346
00:27:47,360 --> 00:27:48,840
.מה הביא אותו לכתוב את הספר

347
00:27:49,800 --> 00:27:51,260
...הוא יהודי מארצות הברית. הוא גר

348
00:27:51,940 --> 00:27:54,610
בן דורנו. הוא מספר
שמה שהביא אותו

349
00:27:54,640 --> 00:27:58,120
זה שפרצו אליו הביתה
,כמה שודדים ערב אחד

350
00:27:58,610 --> 00:27:59,940
קשרו אותו ואת אשתו

351
00:28:00,450 --> 00:28:02,570
.ופשוט התחילו לחפש כסף בכל הבית

352
00:28:02,970 --> 00:28:04,500
הוא אומר: הם פחדו
.שהם ירצחו אותם

353
00:28:05,080 --> 00:28:07,900
...והוא אומר: באותו רגע
הוא אומר: היו לי כל מיני כתבים

354
00:28:07,930 --> 00:28:09,970
.וזה שכתבתי
.הוא ליקט הרבה שנים

355
00:28:10,620 --> 00:28:14,220
,הוא אומר: אמרתי, ריבונו של עולם
אם אתה מציל אותי מהשודדים האלה

356
00:28:14,240 --> 00:28:17,440
שמה שלא יזיקו
,ולא יעשו חלילה פגיעה בנפש

357
00:28:17,850 --> 00:28:20,580
.אז אני מתחייב להוציא את הספר

358
00:28:21,170 --> 00:28:24,160
זה לא להאמין כמה הקב"ה
.אוהב את התורה של עם ישראל

359
00:28:24,550 --> 00:28:26,640
- אתה רוצה ללמוד
.אני אסדר לך את העניינים

360
00:28:26,870 --> 00:28:29,730
,הוא אומר: פתאום היה שם איזה משהו
,בלגן, צעקות, קריאות

361
00:28:30,040 --> 00:28:31,730
.הופ, הם התקפלו וברחו

362
00:28:32,130 --> 00:28:34,450
,הוא אומר: הגיעה משטרה
.שחררו אותם והכול

363
00:28:34,460 --> 00:28:37,540
הוא אומר: ואני נדרתי מהמקרה הזה
.שאני מוציא את הספר

364
00:28:37,550 --> 00:28:39,670
,אז הוא הוציא כבר שלושה
.ארבעה כרכים, אני חושב

365
00:28:40,030 --> 00:28:41,650
.הוציא על הסדרה הזאת. מאוד יפה

366
00:28:41,900 --> 00:28:44,810
,שם הוא מביא את הסיפור הזה
.סיפור מאוד מאוד ייחודי

367
00:28:45,280 --> 00:28:48,790
הוא אומר שהייתה עיירה קטנה
.ליד פרשבורג

368
00:28:48,820 --> 00:28:53,140
,פרשבורג זו הייתה העיר המרכזית
,עיר הבירה שם, בהונגריה

369
00:28:53,160 --> 00:28:54,250
.עירו של החת"ם סופר

370
00:28:54,690 --> 00:28:58,320
,ולידה הייתה איזושהי עיירה קטנה
.ליד פרשבורג

371
00:28:58,360 --> 00:29:01,390
,היה שם רב של העיירה
.המוהל ועוד

372
00:29:01,740 --> 00:29:05,110
היה איזשהו גוי הונגרי
.שרצה להתגייר

373
00:29:05,580 --> 00:29:07,830
.אז עשו לו את הטקס הרגיל

374
00:29:07,860 --> 00:29:10,190
,"שלחו אותו, אמרו לו "לא
"והוא רצה, ועוד פעם "לא

375
00:29:10,220 --> 00:29:11,680
.ו"תלמד קצת" ובחנו אותו

376
00:29:12,070 --> 00:29:14,320
,בקיצור, אחרי איזה שנתיים של טרטורים

377
00:29:14,530 --> 00:29:17,310
הבן אדם גילה עקשנות
,יוצאת מגדר הרגיל

378
00:29:17,570 --> 00:29:18,570
.רוצה להיות יהודי

379
00:29:19,070 --> 00:29:21,240
- אמרו לו: אם זה ככה
.מקבלים אותך

380
00:29:21,610 --> 00:29:24,710
,ואז קבעו לו תאריך גרות
.טבילה, מילה

381
00:29:24,960 --> 00:29:27,340
.עשו לו ברית מילה
.הוא היה קצת מבוגר

382
00:29:27,630 --> 00:29:30,600
,חזר הביתה
.התחיל החום שלו לטפס

383
00:29:31,020 --> 00:29:34,790
,הבן אדם רועד במיטה
.המצב מתחיל ללכת ולהידרדר

384
00:29:35,130 --> 00:29:39,050
,הוא לא מתאושש מהברית הזו
?וכולם נכנסו לפאניקה. למה

385
00:29:39,620 --> 00:29:45,640
כי המשפחה טענה שהיהודים שמה
.רוצים לחסל את אבא שלהם

386
00:29:46,150 --> 00:29:49,160
:הם כבר שנתיים אומרים לו
.לך, בוא, לך, בוא, לך, בוא

387
00:29:49,190 --> 00:29:52,250
.ראו שזה אחד שהוא משגע את השכל
.אמרו לו: בוא, בוא, בוא, בוא

388
00:29:52,720 --> 00:29:55,080
,נעשה פעם אחת איזה דבר
נפצע אותו

389
00:29:55,340 --> 00:29:56,630
.בצורה כזו שהוא ימות

390
00:29:56,940 --> 00:29:58,870
אז היהודים רוצים לחסל
.את אבא שלנו

391
00:29:59,270 --> 00:30:01,820
,וברגע שזה יצא
.זה היה כמו אש בשדה קוצים

392
00:30:02,720 --> 00:30:05,590
,התחיל בלגן
.ואז כולם נכנסו ללחץ

393
00:30:05,600 --> 00:30:07,780
,הרב אמר: אני לא יודע מה לעשות
.אני הולך לחת"ם סופר

394
00:30:07,800 --> 00:30:08,740
.נסע לפרשבורג

395
00:30:09,220 --> 00:30:11,360
,הגיע לחת"ם סופר
.סיפר לו את הסיפור

396
00:30:11,380 --> 00:30:14,470
,החת"ם סופר שמע את זה
,התחיל לנזוף בו

397
00:30:14,830 --> 00:30:17,270
,אמר לו: תגיד לי
.איזה מין חוסר אחריות

398
00:30:17,980 --> 00:30:19,850
,מוהל מביאים לתינוק קטן

399
00:30:20,070 --> 00:30:23,290
,אבל כשמגיע בן אדם מבוגר
.צריך להביא מישהו יותר מקצועי

400
00:30:23,300 --> 00:30:25,210
לא כל אחד
.יכול לעשות ברית מילה

401
00:30:25,890 --> 00:30:27,800
.צועק, צועק
,אומר לו: כבוד הרב, בסדר

402
00:30:27,810 --> 00:30:30,590
?אז מה עושים
.אמר לו: אין מה לעשות

403
00:30:30,910 --> 00:30:34,580
הדבר היחידי שאתה יכול לעשות
.זה שתלכו כפרה על כל תושבי העיירה

404
00:30:35,140 --> 00:30:35,830
?מה זאת אומרת

405
00:30:36,220 --> 00:30:39,290
,הוא אמר לו: קח את הגוי הזה
,את היהודי הזה שגיירתם אותו עכשיו

406
00:30:39,900 --> 00:30:42,900
,תעמיס אותו על העגלה
,תיקח את המוהל ביחד איתך

407
00:30:43,160 --> 00:30:44,700
.תעלה גם אתה על הכרכרה

408
00:30:45,030 --> 00:30:48,030
תגיד שאתם לוקחים אותו
,לאיזה רופא מומחה לטפל בו

409
00:30:48,460 --> 00:30:51,120
,ואתם בדרך
,כשאתם יוצאים מחוץ לעיירה

410
00:30:51,130 --> 00:30:55,080
ישנו נהר. תטה את הסוסים
,שייכנסו לתוך המים

411
00:30:55,150 --> 00:30:57,080
.ואז יגידו: טבעו
.טבעו

412
00:30:57,410 --> 00:30:59,680
ואף אחד לא יכול לבוא
.לאף אחד בטענות

413
00:31:00,050 --> 00:31:03,420
,אבל אם הגוי הזה ימות
- הפוגרומים וכל מה שיהיה

414
00:31:03,430 --> 00:31:04,360
.על הצוואר שלכם

415
00:31:04,730 --> 00:31:06,210
,לך, קדימה
.תמסור נפש

416
00:31:06,260 --> 00:31:10,930
אין מה לעשות, זו הדרך היחידה
.שתוכל להסיר את הסכנה מתושבי העיירה

417
00:31:11,080 --> 00:31:12,740
?מי אמר לך להתעסק עם דברים כאלו

418
00:31:13,560 --> 00:31:16,230
.הרב יצא משם, איזה שפכטל הוא קיבל

419
00:31:16,320 --> 00:31:18,730
הוא לא האמין, הוא לא חשב
.שזה מה שיהיה

420
00:31:19,030 --> 00:31:20,360
.אבל הרב אמר את מה שאמר

421
00:31:20,820 --> 00:31:23,060
,חזר בחזרה, כינס את בני המשפחה

422
00:31:23,090 --> 00:31:25,930
בסוד העניינים סיפר להם
שהוא הולך למסור נפש

423
00:31:26,360 --> 00:31:28,990
בשביל שכל תושבי העיירה
יוכלו מחר לקום בבוקר

424
00:31:29,010 --> 00:31:30,370
.ולראות את השמש זורחת

425
00:31:30,770 --> 00:31:33,320
,הוא לוקח עכשיו את הגר הזה
.מעמיס אותו

426
00:31:33,340 --> 00:31:35,870
גם המוהל שם דיבר
.עם בני המשפחה, סיפר להם

427
00:31:36,260 --> 00:31:39,310
,נפרדו מבני משפחותיהם
.דמעות שליש

428
00:31:39,740 --> 00:31:43,350
עלו על המרכבה. לכולם אמרו
,שהולכים לטפל בו אצל רופא מומחה

429
00:31:43,690 --> 00:31:45,250
.שבעזרת השם הוא יהיה בריא

430
00:31:45,650 --> 00:31:47,810
,עלו על הכרכרה
.דהרו מחוץ לעיירה

431
00:31:48,160 --> 00:31:50,180
,יוצאים מחוץ לעיירה
,קילומטר-שניים

432
00:31:50,640 --> 00:31:55,330
,אומר הרב למוהל
,שהיה העגלון לצורך העניין

433
00:31:55,710 --> 00:31:58,780
,אומר לו: תן מכה לסוסים
!שמאלה לנהר

434
00:31:58,810 --> 00:32:01,430
קדימה, תכניס אותנו
.במלוא התנופה והכוח

435
00:32:01,840 --> 00:32:03,310
,הסוסים שם צברו מהירות

436
00:32:03,540 --> 00:32:05,500
,פלאח! קיבלו איזו מכה שמאלה

437
00:32:05,930 --> 00:32:07,470
.מתחילים לדהור לכיוון הנהר

438
00:32:07,520 --> 00:32:10,000
,כמו שהם כמעט נכנסים לתוך המים

439
00:32:10,500 --> 00:32:13,670
,לא יודע מאיפה
:קפץ להם איזה יהודי אחד

440
00:32:14,130 --> 00:32:16,460
,וואו!", הוא צועק"
"!תעצרו! תעצרו"

441
00:32:16,480 --> 00:32:18,840
,הסוסים על המקום ראו אדם
.נבלמו

442
00:32:19,370 --> 00:32:21,540
.אלה שם בכרכרה כמעט התהפכו

443
00:32:22,360 --> 00:32:24,640
,הרב קפץ מהכרכרה

444
00:32:24,970 --> 00:32:27,810
.אומר ליהודי הזה: זוז הצידה
?מה אתה מפריע לנו פה עכשיו

445
00:32:27,840 --> 00:32:30,090
.קלקל לו את התוכניות בדקה ה-90

446
00:32:30,720 --> 00:32:32,290
:היהודי אומר לו
?מה זה? מה, אתה לא ראית

447
00:32:32,330 --> 00:32:34,680
.כמעט נכנסתם בנהר
?מה אתה עושה

448
00:32:35,000 --> 00:32:36,680
.אתה, הסוסים שלך סטו

449
00:32:36,930 --> 00:32:38,770
העגלון הזה לא יודע לראות
.לאן הוא נוסע

450
00:32:38,820 --> 00:32:39,700
.תעלו לדרך

451
00:32:40,070 --> 00:32:41,330
.הוא אומר לו: זוז
.תעלו-

452
00:32:41,610 --> 00:32:44,040
?הוא אומר לו: מי אתה
.הוא אומר לו: אני הרב של העיירה

453
00:32:44,350 --> 00:32:46,010
?מה, אתה הרב של העיירה
.אומר לו: כן

454
00:32:46,040 --> 00:32:47,420
.התחילו לדבר ביניהם דברי תורה

455
00:32:47,430 --> 00:32:52,900
הופ, מתברר שהיהודי הזה
,שעצר את העגלה תלמיד חכם

456
00:32:53,390 --> 00:32:54,510
.יודע ספר

457
00:32:54,820 --> 00:32:58,380
,אז כשהרב ראה את זה
,הוא אמר לו: תשמע

458
00:32:58,390 --> 00:33:01,010
.אני רואה שאתה מבין עניין
.בוא, בוא, בוא איתי הצידה

459
00:33:01,340 --> 00:33:04,200
שמע, יש לנו פה סיפור עם איזה אחד
שעשינו לו ברית מילה

460
00:33:04,230 --> 00:33:05,380
.והעסק הסתבך

461
00:33:05,700 --> 00:33:09,780
.תן לי, אני רוצה לעשות מסירות נפש
.אנחנו הולכים להציל את כל תושבי העיירה

462
00:33:10,160 --> 00:33:15,370
זוז הצידה, אנחנו עושים רוורס
.ובדהירה נכנסים לתוך הנהר

463
00:33:16,070 --> 00:33:18,460
?אומר לו: מה קרה לך
?מה עשיתם לו

464
00:33:18,490 --> 00:33:20,350
...ברית מילה והסתבך, הוא נהיה

465
00:33:21,010 --> 00:33:25,250
.אומר לו: עזוב, בלי לחץ
,יש לי צנצנת מיוחדת של מים

466
00:33:25,320 --> 00:33:27,970
משהו מיוחד. התחיל לשבח
.את צנצנת המים שלו

467
00:33:28,410 --> 00:33:33,680
המים האלו, אם נותנים אותם
- ככה לשתות או מורחים אותם על איזה פצע

468
00:33:34,520 --> 00:33:37,070
,תרופת פלאים. תן לי, תן לי
.תראה לי איפה הבן אדם

469
00:33:37,530 --> 00:33:40,000
ותוך כדי הוא מוציא שמה
מהשק שלו שהיה בצד

470
00:33:40,040 --> 00:33:43,530
.איזו צנצנת מים
,מביאים אותו לגר צדק הזה

471
00:33:43,840 --> 00:33:46,600
שופך לו מים על אותו מקום
.ככה שיתרפא

472
00:33:46,920 --> 00:33:50,030
כמה רגעים לאחר מכן
,החום מתחיל לרדת

473
00:33:50,590 --> 00:33:54,210
,הבן אדם פוקח את העיניים
.מתחיל לחזור לו הצבע לפנים

474
00:33:54,580 --> 00:33:56,310
.אחרי כמה דקות הוא כבר יושב

475
00:33:56,530 --> 00:33:59,420
לאחר חצי שעה הבן אדם מרגיש
.הרבה יותר טוב

476
00:33:59,720 --> 00:34:01,390
:אמר לו אותו הלך
?אתה רואה

477
00:34:01,710 --> 00:34:03,360
.תחזור בחזרה
.לא היית צריך

478
00:34:03,380 --> 00:34:06,660
.נו באמת, צנצנת של מים פותרת
.סתם נכנסתם ללחץ

479
00:34:07,330 --> 00:34:08,640
.הרב אמר לו: תודה רבה

480
00:34:08,760 --> 00:34:11,050
,סובבו את הכרכרה
.חזרו בחזרה לעיירה

481
00:34:11,440 --> 00:34:13,060
,באמת אחרי כמה שעות הם נכנסים

482
00:34:13,110 --> 00:34:15,120
,אמרו שהייתה תרופה טובה
,משהו מיוחד

483
00:34:15,190 --> 00:34:16,440
.והנה, הבן אדם בריא ושלם

484
00:34:16,820 --> 00:34:19,180
.גם בני המשפחה נרגעו
...זה לא

485
00:34:19,690 --> 00:34:23,480
.זה יכול להיות שניתוח מסתבך
.פתאום התחילו לדבר במנגינות אחרות

486
00:34:23,890 --> 00:34:27,160
וברוך השם שאבא שלנו חי
,ואף אחד לא רצה לחסל אותו

487
00:34:27,470 --> 00:34:28,600
.ובא לציון גואל

488
00:34:28,880 --> 00:34:31,490
,חלפו כמה חודשים
.הרב הגיע לפרשבורג

489
00:34:32,120 --> 00:34:33,390
.נכנס לחת"ם סופר

490
00:34:33,750 --> 00:34:37,260
,אומר לו: כבוד הרב
.אל תשאל איזה קטע

491
00:34:37,320 --> 00:34:40,410
כמעט נכנסנו עם הכרכרה
,בתוך הנהר

492
00:34:40,930 --> 00:34:42,960
.פתאום הגיע איזה יהודי וצנצנת

493
00:34:43,860 --> 00:34:45,220
.החת"ם סופר חייך אליו

494
00:34:45,850 --> 00:34:50,720
אמר לו: כמה הייתי צריך להשתדל
שאליהו הנביא בכבודו ובעצמו

495
00:34:50,730 --> 00:34:51,620
.יבוא להציל אתכם

496
00:34:52,860 --> 00:34:53,620
.הוא עמד בהלם

497
00:34:53,860 --> 00:34:56,740
.ידוע שלחת"ם סופר היה גילוי אליהו

498
00:34:57,270 --> 00:34:59,200
.אלה דברים ידועים ומפורסמים

499
00:35:00,040 --> 00:35:02,410
,התלמידים שלו הזכירו את זה כמה פעמים

500
00:35:02,450 --> 00:35:06,660
,והזכירו את זה בצורה דרך רמז
.בגלל שחיפשו אותו

501
00:35:06,980 --> 00:35:08,740
,הוא היה לוחם גדול בהשכלה

502
00:35:09,080 --> 00:35:12,950
ואם היו אומרים ששמה יש
,גילוי אליהו ודברים כאלו

503
00:35:13,290 --> 00:35:15,780
עוד היו מעלילים עליו עלילות
.של כישוף וכל מיני

504
00:35:16,160 --> 00:35:18,150
הוא היה מוסר שיעור בבית
.לעת זקנותו

505
00:35:18,480 --> 00:35:22,270
,אמרו: לא משנה כמה תלמידים נכנסו
.תמיד היה מקום בבית

506
00:35:22,730 --> 00:35:24,880
.דבר פלא
.עדויות של אנשים שהיו

507
00:35:25,220 --> 00:35:28,170
,הוא אומר: נכנסים, נכנסים, נכנסים
,חדרון יחסית קטן

508
00:35:28,580 --> 00:35:30,090
.ותמיד יש מקום

509
00:35:30,490 --> 00:35:33,070
.ולא משנה כמה באים
- יבואו עשרה, יבואו מאה

510
00:35:33,170 --> 00:35:34,580
.תמיד יש מקום בתוך החדר

511
00:35:35,080 --> 00:35:38,480
היו אצלו כמה וכמה מופתים וניסים
.שלא כדרך הטבע

512
00:35:38,900 --> 00:35:42,040
הוא אומר לו: מה הייתי צריך לעשות
.כדי להוריד לך את אליהו הנביא

513
00:35:42,640 --> 00:35:44,060
?אבל למה לא אמרתי לך

514
00:35:44,490 --> 00:35:47,130
,הייתי אומר לך: שמע
.יבוא אליהו ויסדר את העניינים

515
00:35:47,710 --> 00:35:50,000
.כי היית צריך לתת מסירות נפש

516
00:35:50,580 --> 00:35:53,930
רק ברגע שמסרת נפש
,על קיום המצווה

517
00:35:54,250 --> 00:35:57,060
,זה היה אכפת לך
- זה זרם לך בעורקים

518
00:35:57,830 --> 00:36:00,140
.בנקודה הזו הגיע הקב"ה והציל אותך

519
00:36:00,590 --> 00:36:03,530
,זה למעשה העניין של ללכת בדרכי השם

520
00:36:03,550 --> 00:36:06,690
.זה למסור נפש לחיות על קידוש השם

521
00:36:06,800 --> 00:36:09,600
.לא למות על קידוש השם
,למות זה גם צריך

522
00:36:10,000 --> 00:36:10,930
.אבל זה לא העיקר

523
00:36:11,380 --> 00:36:15,320
,בשוטף, ביום-יום
איפה אני מחבר את הקב"ה איתי

524
00:36:15,560 --> 00:36:18,430
.על כל צעד ושעל
.פה נמצאת העבודה שלנו

525
00:36:18,690 --> 00:36:20,690
.לכן התורה מרחיבה ומדגישה

526
00:36:20,930 --> 00:36:23,020
.אמרנו בעבר את דברי אור החיים הקדוש

527
00:36:23,050 --> 00:36:26,750
בהילולה של אור החיים אנחנו אמרנו
שאור החיים הקדוש כותב

528
00:36:27,060 --> 00:36:29,820
שהוא דיבר עם כמה אנשים
חוטאים ורשעים

529
00:36:30,700 --> 00:36:32,140
.ואמר להם: תחזרו בתשובה

530
00:36:32,870 --> 00:36:36,310
אמרו לו: בסדר. אנחנו מוכנים
.לחזור בתשובה בתנאי אחד

531
00:36:36,370 --> 00:36:38,860
?מה התנאי
.לא רוצים לקום מחר בבוקר-

532
00:36:40,030 --> 00:36:41,460
.שהלילה ייקחו אותנו

533
00:36:41,480 --> 00:36:45,400
,עכשיו אני חוזר בתשובה
.אבל מחר בבוקר אני לא רוצה לקום

534
00:36:45,440 --> 00:36:49,810
למה? כי מחר בבוקר אני לא עומד
,עם החבר'ה והעניינים וזה

535
00:36:50,100 --> 00:36:51,100
.לא עומד בפיתויים

536
00:36:51,360 --> 00:36:53,080
:אמר להם אור החיים הקדוש

537
00:36:53,450 --> 00:36:55,780
"תמות נפשי מות ישרים"
,זה מאוד יפה

538
00:36:56,070 --> 00:36:58,880
אבל עיקר העבודה שלנו
,זה לא למות מות ישרים

539
00:36:59,270 --> 00:37:03,180
עיקר העבודה שלנו
.זה לחיות כמו בני אדם ישרים

540
00:37:03,590 --> 00:37:05,480
.פה נמצאת העבודה
,ונכון, אתה צודק

541
00:37:05,820 --> 00:37:09,010
זה לא קל לקום בבוקר
ולהתמודד עם ניסיונות החיים

542
00:37:09,500 --> 00:37:11,150
.ולדעת שהכול זה מאיתו יתברך

543
00:37:11,200 --> 00:37:13,640
- אבל זו העבודה שלנו
.לחיות על קידוש השם

544
00:37:13,960 --> 00:37:18,370
,אם הולכים בדרך כזו
,כל המערכת כולה משתנית

545
00:37:18,450 --> 00:37:19,500
.והיא משתנית לטובה

546
00:37:19,790 --> 00:37:22,980
זה למעשה עיקר העניין
,וזה הדגש על המצווה הזו

547
00:37:23,220 --> 00:37:24,260
.מצוות ברית מילה

548
00:37:24,530 --> 00:37:27,860
,אגב, כידוע, במקום סכנה
,אני אסיים במשהו פיקנטי קצת, נחמד

549
00:37:29,080 --> 00:37:32,610
,במקום סכנה, כמו למשל במדבר
.לא היו עושים ברית מילה

550
00:37:34,190 --> 00:37:41,110
,כתוב: רק שבט לוי לקח סיכון
."כי שמרו אמרתך ובריתך ינצורו"

551
00:37:41,430 --> 00:37:45,320
שבט לוי היחידי
.שעשה ברית מילה למרות הסכנה

552
00:37:45,570 --> 00:37:47,900
כל עם ישראל היו פטורים
.מלעשות ברית מילה

553
00:37:47,920 --> 00:37:49,050
.לא הייתה רוח צפונית

554
00:37:49,400 --> 00:37:52,730
רק כשהגיעו לארץ ישראל
יהושע בן נון, ערב כיבוש הארץ

555
00:37:53,070 --> 00:37:55,410
עשה ברית מילה
.לכל הדור שנולד במדבר

556
00:37:55,750 --> 00:37:58,320
שאלה הלכתית מאוד מעניינת
שהגיעה לרב זילברשטיין

557
00:37:58,340 --> 00:37:59,220
.לגבי ברית מילה

558
00:38:00,260 --> 00:38:03,410
,תינוק קטן שנולד
.רצו לעשות לו ברית מילה

559
00:38:03,860 --> 00:38:08,660
והרופאים שבדקו אותו
.אמרו שהוא נולד עם מום

560
00:38:09,010 --> 00:38:12,810
יש לו איזה משהו שמה
מבחינת מערכת הגידים שלו בגוף

561
00:38:13,200 --> 00:38:14,850
.לא תקין
?מה זאת אומרת

562
00:38:15,270 --> 00:38:17,150
,הם אמרו שאם יעשו לו ברית מילה

563
00:38:17,480 --> 00:38:19,960
,הוא יהיה צולע כל החיים
.יסחב את הרגל

564
00:38:20,050 --> 00:38:21,680
.לא יצליח להסתדר עם הרגל

565
00:38:22,280 --> 00:38:24,930
משהו שם עם מערכת הגידים אצלו
.לא היה תקין

566
00:38:25,410 --> 00:38:28,700
- אם הוא עושה ברית מילה
.הוא גורר את הרגל כל החיים

567
00:38:28,930 --> 00:38:31,100
ההורים הגיעו לרב זילברשטיין
:ושאלו אותו

568
00:38:31,120 --> 00:38:34,890
כבוד הרב, לעשות ברית מילה
?או לא לעשות ברית מילה

569
00:38:35,880 --> 00:38:38,500
?למסור נפש
,שיגרור את הרגל

570
00:38:38,630 --> 00:38:40,390
.העיקר ברית מילה
?או לא

571
00:38:40,800 --> 00:38:43,490
.אתה לוקח ילד בריא
.הוא בריא, כרגע הוא בריא

572
00:38:43,840 --> 00:38:46,730
- אם תעשה לו ברית מילה
.הוא גורר את הרגליים

573
00:38:47,150 --> 00:38:48,310
?אז עושים או לא עושים

574
00:38:48,600 --> 00:38:50,550
שאלה מאוד מעניינת
.שהגיעה לרב זילברשטיין

575
00:38:51,090 --> 00:38:52,810
התשובה שהוא ענה
.הייתה תשובה נפלאה

576
00:38:53,380 --> 00:38:54,200
.הוא אמר לא לעשות

577
00:38:55,080 --> 00:38:57,370
!?מה
.אמר לא לעשות ברית

578
00:38:57,970 --> 00:38:59,890
.למה? הוא יגרור את הרגל

579
00:39:00,290 --> 00:39:01,930
.אז מה, כבוד הרב
.שיגרור

580
00:39:01,960 --> 00:39:04,360
,מה זה משנה? שיהיה נכה
.העיקר שיעשה ברית מילה

581
00:39:05,490 --> 00:39:07,180
.אמר להם הרב שלהם
?למה

582
00:39:07,260 --> 00:39:09,500
תשמעו עכשיו מה זה שיקול
.של גדולי ישראל

583
00:39:10,150 --> 00:39:13,740
,הוא אמר להם: תראו
על מצוות לא תעשה

584
00:39:14,200 --> 00:39:16,180
.אדם מחויב לתת את כל ממונו

585
00:39:16,930 --> 00:39:18,690
,חס וחלילה באים אליך
,אומרים לך: תשמע

586
00:39:18,760 --> 00:39:21,200
- תחלל שבת. אם לא
.לוקחים לך את כל הכסף

587
00:39:21,380 --> 00:39:24,320
.קח, קח את הכול
.אני לא מחלל שבת

588
00:39:24,760 --> 00:39:26,510
.חילול שבת זה מצוות לא תעשה

589
00:39:26,810 --> 00:39:29,840
.חס וחלילה פרצה דליקה

590
00:39:30,420 --> 00:39:34,250
,אני מדבר על בית מבודד
.בלי נזקים, בלי שום דבר

591
00:39:34,580 --> 00:39:37,060
,יש לו איזה קרוואן על ראש הגבעה

592
00:39:37,630 --> 00:39:39,060
.אין קשר לשום דבר

593
00:39:39,160 --> 00:39:40,570
.זה רק הקרוואן נשרף

594
00:39:40,940 --> 00:39:42,980
מותר לכבות בשבת
?או אסור לכבות

595
00:39:43,650 --> 00:39:45,650
גם אם הקרוואן הזה זה קרווילה

596
00:39:45,760 --> 00:39:48,440
והשקעת עליו
,ויש שם ריהוט חבל על הזמן

597
00:39:48,470 --> 00:39:50,680
,רהיטים מספרד, לא משנה

598
00:39:51,150 --> 00:39:55,470
.הכול שילך
אדם מצווה לתת את כל ממונו

599
00:39:56,000 --> 00:39:57,470
.בלבד שלא יחלל שבת

600
00:39:57,700 --> 00:39:59,990
,אני בכוונה הבאתי את הדוגמה הזו
,זו דוגמה קיצונית

601
00:40:00,010 --> 00:40:03,500
כי אם חס וחלילה פורצת דליקה
,במקומות מיושבים

602
00:40:03,810 --> 00:40:07,160
קווי חשמל, בלוני גז
,או כל הדברים האלו

603
00:40:07,230 --> 00:40:09,400
.זקנים שנמצאים, אנשים חולים

604
00:40:09,940 --> 00:40:13,000
.זו אפילו לא שאלה
.'ודאי שמזמינים מכבי אש וכו

605
00:40:13,340 --> 00:40:15,730
,דיברתי על מצב שיש בו רק נזק כספי

606
00:40:16,480 --> 00:40:18,940
,איזה בית מבודד בראש ההר

607
00:40:19,200 --> 00:40:22,400
.כולם יצאו החוצה מהבית
.עכשיו רוצים להציל את העסק

608
00:40:22,930 --> 00:40:24,750
.השאלה אם מותר או אסור - אסור

609
00:40:24,780 --> 00:40:28,030
,שלם את כל ממונך
.העיקר שלא תחלל שבת

610
00:40:28,400 --> 00:40:30,380
.זו מצוות לא תעשה

611
00:40:30,820 --> 00:40:34,660
אומרים לבן אדם: תאכל חזיר
.או שניקח לך את כל הכסף

612
00:40:35,440 --> 00:40:38,380
.לא יאכל את החזיר
.תיקחו את כל הכסף

613
00:40:38,670 --> 00:40:42,060
על מצוות לא תעשה
.אדם ייתן את כל ממונו

614
00:40:42,580 --> 00:40:46,770
,אבל על מצוות עשה, מצוות אקטיביות
?כמה אתה צריך לשלם

615
00:40:47,600 --> 00:40:51,530
:אז כתוב בהלכה
.עד 20 אחוז ממה שיש לך

616
00:40:51,860 --> 00:40:54,870
,לצורך העניין
.יש לך 1,000 שקל

617
00:40:55,840 --> 00:40:58,480
.אתה רוצה לקנות לולב. לולב

618
00:40:58,890 --> 00:41:03,400
...השנה יש לחץ, עניינים
.לולב עולה 250 שקל

619
00:41:03,440 --> 00:41:06,170
לולב. ארבעת המינים
.עולים 250 שקל

620
00:41:06,850 --> 00:41:11,110
,אתה השנה, ידידי
.פטור מלקנות ארבעת המינים

621
00:41:11,640 --> 00:41:18,300
למה? כי אתה מחויב לבזבז
.על מצוות עשה עד חומש מנכסיך

622
00:41:18,760 --> 00:41:22,470
?יש לך 1,000
.אתה חייב לקנות עד 200

623
00:41:22,760 --> 00:41:25,200
:אתה בא למוכר, אומר לו
?אתה רוצה לקנות ב-200

624
00:41:25,240 --> 00:41:26,110
?אתה רוצה למכור לי

625
00:41:26,440 --> 00:41:28,880
.אומר לך: לא, מה פתאום
.אני רק 250

626
00:41:29,170 --> 00:41:32,770
.אתה השנה פטור מלקנות ארבעת המינים

627
00:41:33,080 --> 00:41:36,240
למה? כי רק עד חומש מנכסיו
.במצוות עשה

628
00:41:36,590 --> 00:41:39,200
כל מצוות עשה
.עד חומש מנכסיו

629
00:41:39,690 --> 00:41:41,950
שאל אותו הרב זילברשטיין
,את אותו הורה

630
00:41:42,340 --> 00:41:45,240
אמר לו: ברית מילה
?היא מצוות עשה או מצוות לא תעשה

631
00:41:46,330 --> 00:41:49,840
.ברית מילה זו מצוות עשה
."יימול לכם כל זכר"

632
00:41:50,210 --> 00:41:53,620
אמר לו: על מצוות עשה
.נותנים עד 20 אחוז מנכסיו

633
00:41:54,260 --> 00:41:57,630
כמה בן אדם מוכן לשלם
?כדי שהרגל שלו לא תהיה צולעת

634
00:41:58,120 --> 00:41:59,920
.הרבה יותר מ-20 אחוז

635
00:42:00,360 --> 00:42:02,670
זאת אומרת זה נזק
שהוא הרבה יותר יקר

636
00:42:02,710 --> 00:42:04,140
.מ-20 אחוז מנכסיו

637
00:42:04,510 --> 00:42:06,450
,כיוון שכן, כרגע

638
00:42:06,770 --> 00:42:08,860
,אולי הילד יגדל וישתנו הנתונים

639
00:42:09,160 --> 00:42:13,300
אבל כרגע הילד הזה פטור
.ממצוות ברית המילה

640
00:42:13,600 --> 00:42:16,170
.מצוות עשה נותן עד חומש מנכסיו

641
00:42:16,400 --> 00:42:17,520
.חידוש מאוד מעניין

642
00:42:17,820 --> 00:42:21,930
,הראייה לפעמים של פוסקי ההלכה
,של האנשים שמעורים

643
00:42:22,140 --> 00:42:23,260
.לכן תמיד טוב לשאול

644
00:42:23,650 --> 00:42:26,480
- ברגע שמתעוררת לך שאלה
.אל תחמיר, אל תקל

645
00:42:26,810 --> 00:42:30,150
פשוט תפנה את זה לרב
.שמכיר, שיודע, שבקיא

646
00:42:30,410 --> 00:42:33,090
כי לפעמים יגיעו לך כל מיני נתונים
.שאתה לא מחשבן אותם

647
00:42:33,440 --> 00:42:36,270
ואז כשמגיע הנתון
.כל המערכת כולה משתנית

648
00:42:36,610 --> 00:42:41,390
טוב, השם יזכה אותנו בעזרת השם
,שנזכה לראות בזכות מצוות ברית המילה

649
00:42:41,620 --> 00:42:44,170
נזכה לראות בגאולה השלמה
.במהרה בימינו אמן

כתוביות

*לחיפוש ביטוי מדויק יש להשתמש במירכאות. לדוגמא: "טהרת המשפחה", "הרב זמיר כהן" וכן הלאה