הרב יגאל כהן

שלוה בתוך מירוץ החיים - הרב יגאל כהן

הרב יגאל כהן

האם יש דרך לעצור את המירוץ המטורף של החיים ולהגיע לשלווה ולשליטה עצמית? הרב יגאל כהן מכוון לדרך הזהב