הרב גואל אלקריף

מה שווה חיזוק אחד? הרב גואל אקריף

הרב גואל אלקריף

איך רמזה התורה בפסוק הראשון של הפרשה חמישה עצות לתשובה? מתי אמר משה רבנו לבני ישראל את הבחירה בין ברכה לקללה? וכיצד ידע הרב מויזניץ' שמי שעומד לידו ואוכל חזיר הוא יהודי?