x
הרב דן בן חיים

הרב דן בן חיים - קריאת שמע שעל המיטה

הרב דן בן חיים

קריאת שמע שעל המיטה - למה צריך לומר קריאת שמע לפני שהולכים לישון? מה התועלת בזה?

הרב דן בן חיים עם עוד מושג ביהדות מתוך הסדרה "יש לך מושג".