x
הרב שי עמר

הרב שי עמר - האוצר שבפנים

הרב שי עמר

"הקנאה התאווה והכבוד, מוציאין את האדם מן העולם"  מידת הקנאה וצרות העין היא מידה קשה ורעה, איך מתמודדים וכיצד מתקנים? 

הרב שי עמר בעצה והדרכה.

כולל תרגום לשפת הסימנים.