מרצים שונים

הרב יצחק לסרי - כל הפושט יד נותנים לו

מרצים שונים

הרב מיכאל לסרי בהרצאה מרתקת על גודל מעלת הנתינה ביום פורים, ביום זה כל הפושט יד נותנים לו