הרב בועז שלום

הרב בועז שלום: פרשת השבוע - פרשת ויצא - המטרה מקדשת את האמצעים?

הרב בועז שלום

יעקב ישן במקום המקדש, ובהקיצו הצטער שישן במקום קדוש, הדבר מפליא – שהרי אלולי ישן שם – לא זכה להבטחות המפליגות? מדוע סירב משה לגאול את ישראל, הגם שידע שאין אחר גואלם? ומה ענה הרב מבריסק ליהודי שטען שטוב לסבול חילול הקודש למען 'אתחלתא דגאולה'?