מגוון מרצים

הרב אליהו אסוס - התפילה שבוקעת רקיעים

מגוון מרצים

לפעמים אנו מתפללים ומתפללים ולא נענים, האם מישהו שומע ? וכיצד לבקוע את כל הרקיעים ולהגיע עד אליו ?