מגוון מרצים

הרב בן טוב אליסף - לעבוד בקלות

מגוון מרצים

"בזעת אפיך תאכל לחם": עלינו לעבוד מצאת החמה ועד צאת הנשמה. אבל מאיפה באמת מגיעה הפרנסה? המדריך לחיים - לעבוד בקלות, עם הרב בן טוב אליסף