מרצות - נשים

הרבנית רויטל צדוק - כוחה של מחילה

מרצות - נשים

הפצע כואב ואינך מסוגל למחול  ? המילה מחילה משורש מ.ח.ל כנגד ל.ח.ם מחילה כנגד מלחמה. המחילה היא שחרור השליליות אם אין מחילה יש מלחמה.