הרב יגאל כהן - איך זוכים לשנה טובה?

הרב יגאל כהן

הרב יגאל כהן בעיצות מיוחדות - כיצד ניתן לזכות בדין בראש השנה?

תמלול ההרצאה

1
00:00:15,077 --> 00:00:23,082
-שלום לכולם. אנחנו -ישתבח ויתעלה שמו
נמצאים בחודש הרחמים והסליחות. חודש

2
00:00:23,101 --> 00:00:29,720
שאנחנו שרים: "אדון הסליחות". באים
.וחוזרים בתשובה לקדוש ברוך הוא

3
00:00:30,442 --> 00:00:38,164
ואני אגיד לכם את האמת- יש כאלה שבוכים
בחודש הזה, אני שמח בחודש הזה. אני שמח

4
00:00:38,180 --> 00:00:43,651
בחודש הזה. אני חושב שגם אתם צריכים להיות
שמחים בחודש הזה. למה אנחנו צריכים להיות

5
00:00:43,661 --> 00:00:52,058
שמחים בחודש הזה? עשרת ימי תשובה. עוד מעט
ראש השנה וכולם משדרים פחד. זה נכון. בכל

6
00:00:52,075 --> 00:00:59,256
זאת, שופטים אותנו. אבל אני חושב שהימים
האלה, הם ימים כל כך גדולים ונפלאים שזה

7
00:00:59,265 --> 00:01:08,940
בעצם הימים המתוקים ביותר בשנה. הגמרא
אומרת במסכת ראש השנה- כשאדם חוזר

8
00:01:08,960 --> 00:01:16,157
,בתשובה, רוצה לתקן, עשה איזה מעשה לא טוב
רוצה לחזור בתשובה, יכול לחזור בתשובה אבל

9
00:01:16,171 --> 00:01:25,660
.הוא צריך הרבה כוח לדחוף קדימה. להשתנות
אבל ישנם ימים "בין כסה לעשור" שעליהם

10
00:01:25,680 --> 00:01:33,828
נאמר: "דרשו השם בהימצאו קראוהו בהיותו
קרוב". מה זה "דרשו בהימצאו קראוהו בהיותו

11
00:01:33,837 --> 00:01:42,420
קרוב"? אומרת הגמרא- אלו ימים שבין ראש
השנה ליום הכיפורים. הקדוש ברוך הוא קרוב

12
00:01:42,437 --> 00:01:48,710
לכל אחד ואחד, קרוב אלינו ממש. קרוב
אלינו, זה אומר שהקדוש ברוך הוא אומר

13
00:01:48,729 --> 00:01:57,828
בני אהובי, בתי, תתקרבי אליי, תעשי משהו-
כלפיי. בואו נשתנה, אני אתכם היום. זה זמן

14
00:01:57,832 --> 00:02:03,040
שהקדוש ברוך הוא יורד למטה. "דרשו השם
בהימצאו קראוהו בהיותו קרוב", זה אומר

15
00:02:03,058 --> 00:02:08,783
-שהקדוש ברוך הוא -ישתבח ויתעלה שמו
קרוב ואנחנו ברגע אחד יכולים לחזור

16
00:02:08,807 --> 00:02:18,620
בתשובה ולהיות צדיקים גמורים. וראשית
התשובה, ראשית התשובה, זה אסור לאדם

17
00:02:18,632 --> 00:02:28,240
לעולם להתייאש. אני אתן כמה דוגמאות לסוגי
אנשים שאומרים- אני חסר תקנה. וזו טעות

18
00:02:28,261 --> 00:02:38,670
גדולה מאוד שמקורה ביצר הרע שבעצם משדר
לנו- תרים ידיים, אל תתקן. הוא יעשה לנו

19
00:02:38,687 --> 00:02:47,249
הכול- תרים ידיים, אל תתקן. וכך בן אדם
כעסן שלא משתלט על העצבים שלו, כועס

20
00:02:48,402 --> 00:02:54,880
-בכל הזדמנות, כועס על השכנים, כועס
הכוונה צועק על השכנים, כועס על אשתו

21
00:02:55,331 --> 00:03:02,129
כועס על הילדים, כועס על הנהגים, כועס על
ראש הממשלה, אדם שבטבעו הוא כעסן. והוא

22
00:03:02,138 --> 00:03:08,080
באמת רוצה להשתנות אבל הוא חושב שהוא מקרה
אבוד- אני לא אצליח להשתנות. תראה כמה

23
00:03:08,105 --> 00:03:15,990
עברות עשיתי בחיים שלי. המשפטים האלה הוא
שומע.. יצר הרע בכבודו ובעצמו שרוצה להפיל

24
00:03:16,009 --> 00:03:24,710
אותו לגמרי, הוא זה שגורם לו להגיד את
המילים האלה כי יהודי, כל עוד שהנר

25
00:03:24,724 --> 00:03:34,830
,נשמה באפו יכול לתקן וודאי שגם יצליח-
ודאי שגם יצליח. מה הכוונה? אם אני בא

26
00:03:35,181 --> 00:03:40,650
ואני אומר על עצמי שיש לי איזושהי בעיה של
כעס או בעיה של חס ושלום, אדם שמדבר

27
00:03:40,672 --> 00:03:48,010
לשון הרע או כל עבירה שהיא ורוצה לתקן
אותה, אני לבד- קשה לי מאוד לתקן כי

28
00:03:48,023 --> 00:03:55,002
אני  נלחם מול יצר הרע, יצר הרע הוא אש
ואני בשר ודם. קשה מאוד לבשר ודם

29
00:03:55,011 --> 00:04:03,640
להלחם מול אש. אבל אחים יקרים, בל נשכח
שכשאנחנו יוצאים למלחמה כשאנחנו רוצים

30
00:04:03,670 --> 00:04:09,665
,להשתפר, כשאנחנו רוצים להיות יותר טובים
יש לנו סיוע מלמעלה, מה שנקרא 'סיוע

31
00:04:09,680 --> 00:04:14,660
ארטילרי'. אולי אני, אחד על אחד עם יצר
הרע לא אצליח אבל תראו כמה מטוסים

32
00:04:14,785 --> 00:04:21,635
כמה מלאכי השרת הקדוש ברוך הוא שולח לעזור
.לכל יהודי ויהודי להשתפר ולהיות טוב יותר

33
00:04:22,218 --> 00:04:26,247
אבל למי הקדוש ברוך הוא שולח את המלאכים
האלה? למי הקדוש ברוך הוא שולח את

34
00:04:26,289 --> 00:04:33,480
הארטילריה? הוא שולח למי שרוצה. כל מה
שאנחנו צריכים, רבותיי היקרים, בזמן הזה

35
00:04:34,272 --> 00:04:44,677
זה רק לרצות להשתנות. בן אדם שיש לו
בעיה, בוא נגיד- בעיה של דיכאון והוא

36
00:04:44,691 --> 00:04:49,018
אומר לי- אני לא יכול לקום בבוקר, לצערנו
הרב, זה מאוד שכיח- קשה לי מאוד לקום

37
00:04:49,025 --> 00:04:55,383
,בבוקר, אני לא רוצה להיות בחברת אנשים
אין לי חשק, אני לא נהנה מכלום. אין לי

38
00:04:55,409 --> 00:05:03,160
חשק להתפלל, אין לי חשק ללמוד תורה, אין
לי חשק לעזור לאנשים. מתי אני אדע שהיהודי

39
00:05:03,176 --> 00:05:12,760
,הזה בדרך להירפא מהמחלה שלו? קודם כל
כשהוא יחליט שהוא חייב לצאת מזה. אם הוא

40
00:05:12,774 --> 00:05:18,980
ישב עם עצמו ויגיד- תשמע, המצב שלי עכשיו
לא טוב, אני עכשיו לא במצב טוב אבל אני

41
00:05:19,000 --> 00:05:25,510
רוצה להשתנות. למה אני רוצה להשתנות? כי
אני יודע שבעוד חודש-חודשיים, אני רואה

42
00:05:25,522 --> 00:05:32,183
,את הציור את התמונה שלי בתור אדם שמח
בתור אדם חיובי, בתור אדם שקם בבוקר

43
00:05:32,291 --> 00:05:38,517
מוקדם כי הוא רוצה ליהנות מהחיים, הוא רוצה
ליהנות מאור הבוקר, הוא רוצה לעשות דברים

44
00:05:38,529 --> 00:05:46,840
,שישמחו אותו. ברגע שהוא רוצה להגיע לשם
.הוא רוצה להגיע לשם, פה התחיל הריפוי

45
00:05:47,731 --> 00:05:54,760
עכשיו אני אומר לו- אתה כבר בדרך להתרפא
כי יש לך רצון להשתנות. אין הדבר תלוי אלא

46
00:05:54,792 --> 00:06:02,136
,בנו. אנחנו עכשיו עומדים לפני ראש השנה
כל אחד בראש השנה- הקדוש ברוך הוא

47
00:06:02,588 --> 00:06:10,880
גוזר על האדם מה יהיה איתו- כמה חיים, כמה
בריאות, כמה ילדים, כמה שלום בית יהיה

48
00:06:10,894 --> 00:06:19,260
השנה, כמה שמחה תהיה לו השנה, ככה הקדוש
ברוך הוא גוזר. אחים יקרים, אני עכשיו שואל

49
00:06:19,282 --> 00:06:26,496
אתכם שאלה- מה אני יכול לעשות כדי לשכנע
את הקדוש ברוך הוא -ישתבח שמו- שביום ראש

50
00:06:26,508 --> 00:06:34,665
,השנה וביום הכיפורים- ריבונו של עולם
תכתוב ותחתום אותי לחיים טובים. אני

51
00:06:34,675 --> 00:06:42,743
רוצה שנה שמחה. אני מודה ומתוודה- אני
.רוצה בשנה הבאה שתהיה לי שנה שמחה

52
00:06:44,007 --> 00:06:52,247
שנה שבה אני אוהב את כולם- עוד מעט נדבר
איך אפשר להגיע לאהוב את כולם. שנה שבה

53
00:06:52,425 --> 00:06:59,237
לא יהיו לי דאגות פרנסה, שנה שבה אני אהיה
בריא- ריבונו של עולם, אני רוצה שנה הבאה

54
00:06:59,240 --> 00:07:04,970
להיות בריא, אני לא מתבייש לומר את זה. גם
אתם צריכים להגיד את זה כי אם לא תבקשו

55
00:07:04,985 --> 00:07:12,760
למה תקבלו? תבקש, תגיד לקדוש ברוך הוא
ריבונו של עולם, מספיק. השנה לא יכולתי-

56
00:07:12,771 --> 00:07:19,130
לשלם ועד בית, אני רוצה שנה הבאה שאוכל
לשלם ועד בית בזמן. אני רוצה ששנה הבאה

57
00:07:19,150 --> 00:07:23,810
אשתי תבקש ממני איזה בגד לכבוד החג ואני
בשמחה אפתח את הארנק ואגיד לה- בבקשה

58
00:07:23,825 --> 00:07:29,610
אשתי, כמה את צריכה? אני רוצה שבשנה
הבאה, אם יבוא לי יהודי עני ויבקש ממני

59
00:07:31,155 --> 00:07:36,689
צדקה לכבוד שבת, אני אפתח את הארנק ואוכל
לתת לו שטר של מאתיים שקל בששון ושמחה

60
00:07:36,701 --> 00:07:43,854
בלי דאגה, אני רוצה את זה. אני רוצה ששנה
הבאה, לא תהיה לי שפעת. השנה הזאת

61
00:07:43,896 --> 00:07:51,087
-הייתה לי פעמיים שפעת. אז אחד אמר לי
.תשמע, זה הממוצע, אחד בחורף אחד בקיץ

62
00:07:51,117 --> 00:07:58,378
.בחורף זה מהקור, בקיץ מהמזגנים, ממוצע
אני לא רוצה להיות בממוצע, לא רוצה להיות

63
00:07:58,392 --> 00:08:07,352
,פעמיים בשפעת. אני רוצה להיות שנה הבאה
שנה בלי שפעת. בריא. אני יכול לרצות, אני

64
00:08:07,360 --> 00:08:11,804
אקבל או לא אקבל, זה תלוי בקדוש ברוך הוא
אבל אני רוצה. אני רוצה שהילדים שלי יהיו

65
00:08:11,837 --> 00:08:17,690
בריאים. אני רוצה שאשתי תהיה בריאה. אני
רוצה שבשנה הבאה יהיה פה בניין או לפחות

66
00:08:17,748 --> 00:08:22,611
יהיה את הכסף לבניין. אני רוצה בשנה הבאה
.שאני אוכל ללמד תורה את עם ישראל

67
00:08:23,051 --> 00:08:28,000
אני רוצה שבשנה הבאה הקדוש ברוך הוא ייתן
.לי חוכמה. ראיתם כמה רצונות יש לי? המון

68
00:08:28,835 --> 00:08:34,970
גם לכם צריכים להיות רצונות. אתם יודעים
למה? כי גם אתם בנים של מלך. אני מבקש

69
00:08:34,985 --> 00:08:43,122
ממי שיש לו. הקדוש ברוך הוא יש לו הכול. גם
אתם יכולים לבקש ממי שיש לו, תבקשו! כל

70
00:08:43,136 --> 00:08:51,101
רגע ורגע, כל רגע ורגע. טוב אבל יש לי
משוכה קטנה, קוראים למשוכה הזו יום

71
00:08:51,120 --> 00:08:59,120
הדין, ראש השנה. בראש השנה, יש בית
משפט, מימינים ומשמאילים. מה זה מימינים

72
00:08:59,138 --> 00:09:04,117
ומשמאילים? כל הדברים הטובים שעשית במהלך
השנה, באים לפני הקדוש ברוך הוא ואומרים

73
00:09:04,138 --> 00:09:10,350
,לו- תשמע, יגאל כהן עשה ככה, עשה ככה
עשה ככה, תן לו. אבל מצד שני, הדברים

74
00:09:10,369 --> 00:09:14,722
הלא טובים, באים ואומרים- יגאל כהן עשה
ככה, ככה, ככה, אל תיתן לו. מימינים

75
00:09:14,741 --> 00:09:25,110
.ומשמאילים, ממש קטגור וסנגור. בית משפט
איך אני יכול לגרום לשופט הגדול למלך מלכי

76
00:09:25,122 --> 00:09:31,689
המלכים שיקבל את דברי המימינים את אותם
מלאכי השרת שנוצרו מהמצוות ויגיד להם

77
00:09:31,698 --> 00:09:39,420
יגאל כהן, קיבלת. ולא ישמע לאותם מקטרגים-
שאומרים- אל תיתן. איך אני משכנע את

78
00:09:39,440 --> 00:09:47,480
הקדוש ברוך הוא שביום הזה יקבל בעצם את
מאוויי וכל המאוויים שלי, למען האמת, כדי

79
00:09:47,508 --> 00:09:51,880
לעשות לו נחת רוח. אני רוצה להיות בריא
כדי שאוכל לעבוד אותו, אני רוצה שיהיה

80
00:09:51,894 --> 00:09:56,569
לי אוכל על השולחן כדי שאוכל.. יהיה לי
כוח לעבוד אותו, שיהיה לי שלום בבית

81
00:09:57,098 --> 00:10:02,127
,כדי שאוכל לעשות עוד מצוות ועוד מצוות
.שאהיה פנוי למצוות אחרות. וכן על זה הדרך

82
00:10:02,562 --> 00:10:06,380
.אבל זה בא לקדוש ברוך הוא ויש מקטרגים
אני שואל, אחים יקרים, איך אני יכול לבטל

83
00:10:06,418 --> 00:10:11,581
את המקטרגים? מה הסגולה הטובה ביותר
שבה אוכל לבוא לקדוש ברוך הוא בראש

84
00:10:11,602 --> 00:10:17,030
השנה והקדוש ברוך הוא יכתוב אותי ואת בני
משפחתי וגם אתכם- אמן כן יהי רצון, לחיים

85
00:10:17,061 --> 00:10:24,505
טובים ולשלום, בלי שפעות, בלי בעיות, בלי
מחלות, בלי צרות. למי שרוצה שידוכים

86
00:10:25,054 --> 00:10:29,868
הלוואי שהייתה לי היכולת. אנשים מבקשים
ממני ברכות, אחד רוצה ילדים, הלוואי

87
00:10:29,875 --> 00:10:34,131
,שהייתה לי יכולת- קח. לתת לו כרטיסיה- קח
.לך תחליף בכותל המערבי, תקבל ילדים

88
00:10:34,734 --> 00:10:39,740
הלוואי שהיה לי את היכולת. אין לי
כרטיסיות כאלה. אם הייתי יכול

89
00:10:39,760 --> 00:10:46,672
,לחלק שידוכים -ישתבח שמו- וואי וואי וואי
כמה הייתי עוזר לאנשים! שידוך פה, שידוך

90
00:10:46,680 --> 00:10:50,364
שם, גרושים, גרושות, לפני.. אלמנה חמש
עשרה פעם, שש עשרה פעם, שבע עשרה

91
00:10:50,392 --> 00:10:54,129
,פעם, ישתבח שמו! פעם.. פעם שמעתי שלוש
כמעט התעלפתי, עכשיו אני מבין כבר יש

92
00:10:54,141 --> 00:11:00,268
ארבע וחמש פעמים, נותן לה כרטיסיה.. חופשי
.חודשי, כמה שאת רוצה. נגמר זה, תיקחי חדש

93
00:11:00,280 --> 00:11:05,016
אין דבר, עוד אחד, עוד אחד. אני מאוד רוצה
שיהיה טוב לעם ישראל אבל זה לא בידיים

94
00:11:05,042 --> 00:11:10,480
שלי. אבל תדעו לכם, אחים יקרים, יש משהו
שכן בידיים שלנו. יש משהו שהוא כן נמצא

95
00:11:10,496 --> 00:11:15,350
בידיים שלנו וזה היכולת שלנו להשפיע על
.הקדוש ברוך הוא שייתן לנו בשנה הזאת

96
00:11:16,350 --> 00:11:23,505
אז אני אחלק את השיעור לחלקים קטנטנים
שבעצם, בכל חלק אני אסביר את הדברים

97
00:11:23,524 --> 00:11:33,456
,העיקרים שאני חושב שאנחנו צריכים לתקן
ואני אתחיל בזה, בדבר הראשון שאנחנו

98
00:11:33,470 --> 00:11:41,320
.צריכים לתקן. קראנו על זה בפרשת השבוע
ואתם תופתעו! בפרשת 'כי תבוא' אומר 'אור

99
00:11:41,350 --> 00:11:50,461
החיים הקדוש': "ושמחת בכל הטוב אשר נתן לך
השם אלו-היך". "ושמחת בכל הטוב אשר נתן לך

100
00:11:50,484 --> 00:11:55,950
השם אלו-היך" תהיה שמח, יהודי יקר. אומר
אור החיים הקדוש- מה זה "הטוב שנתן לך

101
00:11:55,967 --> 00:12:01,640
השם אלו-היך"? איפה הטוב הזה? אומר אור
."החיים הקדוש "אשר נתן לך השם אלו-היך

102
00:12:03,280 --> 00:12:09,480
,מי נתן לך את מה שיש לך? הקדוש ברוך הוא
בכבודו ובעצמו. מלך מלכי המלכים, בכבודו

103
00:12:09,496 --> 00:12:17,284
ובעצמו- הוא זה שנתן לך את מה שקיבלת. אם
אתה מבין "אשר נתן לך השם אלו-היך", שמה

104
00:12:17,296 --> 00:12:25,004
שקיבלת, זה מאת השם יתברך, אתה חייב להיות
שמח. "ושמחת", למה "ושמחת"? "בכל הטוב

105
00:12:25,028 --> 00:12:32,162
אשר נתן לך השם אלו-היך". תהיה שמח בדברים
הטובים כי מי נתן לך את מה שיש לך? "השם

106
00:12:32,183 --> 00:12:36,837
,אלו-היך". אז הדבר הראשון, אחים יקרים
שאנחנו צריכים לחזור בתשובה- לתקן

107
00:12:36,844 --> 00:12:43,075
את המעשים, זה על זה שלא היינו מספיק
שמחים ומודים לקדוש ברוך הוא במהלך

108
00:12:43,094 --> 00:12:51,527
השנה. יהודי יקר, "תחת אשר לא עבדת את השם
אלו-היך בשמחה". ישנם אנשים אומרים- אני

109
00:12:51,550 --> 00:12:57,268
,לא יכול לחזור בתשובה. -אבל להיות שמח
אתה לא יכול? הרי אדם 'מרביץ' בקבוק

110
00:12:57,282 --> 00:13:03,225
וודקה, 'מרביץ' בקבוק ויסקי ואתה רואה
איזה חיוך נסוך לו על פניו. ממה? מכלום

111
00:13:03,501 --> 00:13:10,258
מכימיקלים שנכנסים לו למוח אבל אנחנו
זכינו, ברוך השם, שאנחנו יודעים שכל מה

112
00:13:10,272 --> 00:13:17,070
שקורה איתנו, קורה מאת השם יתברך. איך לא
שמחנו מספיק בעבודת השם, איך כשלא קיימנו

113
00:13:17,094 --> 00:13:24,620
מצווה- נתנו צדקה או אישה שהתלבשה בצניעות
או שהתפללנו תפילת שחרית, איך לא יצאנו

114
00:13:24,640 --> 00:13:30,590
אחרי זה בריקוד ובמחול על עצם היותנו
יהודים שזכינו להתפלל למלך מלכי המלכים

115
00:13:30,610 --> 00:13:37,416
הקדוש ברוך הוא?! זה הדבר הראשון שכדאי
שכולנו נחזור בתשובה. אז אנחנו.. אני אחלק

116
00:13:37,430 --> 00:13:42,317
את זה.. בוא נסיים רגע את הנקודה של
?שמחה. איך חוזרים בתשובה בשמחה

117
00:13:43,487 --> 00:13:50,250
,איך מתקנים את זה? אז עצה ראשונה רבותיי
זה לדעת להגיד תודה. אם אתה לומד להגיד

118
00:13:50,301 --> 00:13:58,056
תודה, אתה לומד ליהנות ממה שיש לך. כשאתה
עכשיו, שותה כוס תה ויודע להגיד תודה רבה

119
00:13:58,557 --> 00:14:03,616
לקדוש ברוך הוא על הכוס תה, אתה לומד
ליהנות מהכוס תה. כשאתה חוזר הביתה

120
00:14:03,665 --> 00:14:09,922
,ואשתך מחכה לך בבית ואתה אומר תודה רבה
אתה לומד ליהנות מאשתך שהיא בבית. כשאנחנו

121
00:14:09,938 --> 00:14:12,955
חוזרים הביתה ויש לנו ילדים ואנחנו
אומרים לקדוש ברוך הוא- תודה רבה

122
00:14:12,965 --> 00:14:17,761
על הילדים, אנחנו לומדים להעריך את
הילדים. כשיש לנו ארוחת בוקר ואנחנו

123
00:14:17,778 --> 00:14:23,421
אומרים תודה רבה, אנחנו לומדים ליהנות
מהארוחת בוקר. כשיש לך ארוחת ערב

124
00:14:23,440 --> 00:14:30,524
צהריים, כשאתה בריא, קמת בבוקר על
.הרגליים, אתה אומר תודה, אתה יודע ליהנות

125
00:14:31,447 --> 00:14:36,774
כדאי לקחת את זה לתשומת הלב. האם היינו
השנה מספיק שמחים? אני רוצה לעבור אתכם

126
00:14:36,792 --> 00:14:41,736
על כמה נקודות כדי שבראש השנה נוכל לבוא
לקדוש ברוך הוא ונגיד לו- ריבונו של עולם

127
00:14:42,317 --> 00:14:50,411
השתניתי. אבל לא נוכל להשתנות לגמרי, לא
נוכל להפוך להיות מאנשים שנכשלים ועושים

128
00:14:50,430 --> 00:14:56,557
דברים לא טובים לאנשים מושלמים. אי אפשר
לעשות את זה ביום אחד. זה לוקח- זה תהליך

129
00:14:56,642 --> 00:15:03,327
אבל אם ניקח מצווה אחת, דבר אחד, מצווה
אחת, כל אחד ייקח את הנקודה שהוא חלש

130
00:15:04,242 --> 00:15:16,404
בה ונשתנה בדבר הזה. נשתנה בה. בואו ניקח
למשל, שלום בית- אדם רוצה בשנה הקרובה

131
00:15:16,567 --> 00:15:26,296
להיות קצת יותר טוב אל בן הזוג שלו ולעולם
.אל תחשבו שעשינו מספיק, תמיד אפשר להשתפר

132
00:15:27,336 --> 00:15:34,249
השנה, אם פגעת בבת הזוג שלך או פגעת
בבן הזוג שלך, הקדוש ברוך הוא בראש השנה

133
00:15:34,258 --> 00:15:38,600
?יגיד- למה עשית את זה? למה עשית את זה
אנחנו צריכים לבוא ולהגיד לו- ריבונו של

134
00:15:38,621 --> 00:15:44,658
עולם, הבנתי את המסר, שנה הבאה אני לא
אעשה את זה, אני לא אעשה את זה שנה

135
00:15:44,677 --> 00:15:51,717
?הבאה. איך אפשר לחזור בתשובה בנקודה הזאת
אז קודם כל, אני אגיד לכם דבר מאוד מאוד

136
00:15:51,738 --> 00:15:58,778
חשוב- אתם יודעים שבראש השנה נגזר על
האדם כמה כסף יהיה לו בשנה הבאה, ככה

137
00:15:58,792 --> 00:16:03,555
הקדוש ברוך הוא בראש השנה קובע כמה כסף
יהיה לו בשנה הבאה. לא משנה כמה תעבוד

138
00:16:04,322 --> 00:16:12,423
הקדוש ברוך הוא גוזר בראש השנה כמה כסף
יהיה לנו. ואומרת הגמרא במסכת בבא מציעא

139
00:16:13,425 --> 00:16:20,534
הוקירו לנשייכו כדי שתתעטרו". תייקר" את
אשתך כדי שתהיה עשיר. זה אולי לחלק

140
00:16:20,555 --> 00:16:28,503
הגברי שביניכם. זאת אומרת, כשם שאדם מייקר
את אשתו, מייקר אותה לא רק בכסף אלא מייקר

141
00:16:28,515 --> 00:16:34,910
אותה גם במילים, הופך אותה למוצר יקר
בבית, לא למוצר זול בבית, למוצר הכי

142
00:16:34,927 --> 00:16:41,722
יקר בבית, קודם הילדים אפילו. ברגע שאתה
מייקר את אשתך, הקדוש ברוך הוא מייקר

143
00:16:41,738 --> 00:16:47,150
אותך. איך הקדוש ברוך הוא מייקר אותך? על
ידי פרנסה. הגיע אליי בן אדם אמר לי שיש

144
00:16:47,167 --> 00:16:55,590
לו בעיות של פרנסה. תקשיבו טוב רבותיי, לא
תעבדו קשה שנה הבאה, אמר לי- תברך אותי

145
00:16:55,614 --> 00:17:00,423
או תן לי עצה. שאלתי אותו- מה קורה בשלום
בית? איך אתה מסתדר עם אשתך? הוא אומר

146
00:17:00,496 --> 00:17:07,940
בסדר, ברוך השם בסדר. אמרתי לו- מה זה-
.בסדר'? הוא אומר לי- יש מדי פעם מריבות'

147
00:17:08,494 --> 00:17:15,260
מדי פעם רבים. אמרתי לו- איזה סוג של
.מריבות? יש כאלה שנעליים, זה רגוע

148
00:17:15,621 --> 00:17:20,020
שבקבוקים זה כבר קצת יותר בלאגן. איזה
מריבות? איפה אתה נמצא? הוא אומר לי

149
00:17:20,075 --> 00:17:24,400
תשמע, אתמול בלילה הייתה איזו מריבה-
קטנה, אשתי עשתה ככה וככה ואז אמרתי

150
00:17:24,423 --> 00:17:33,940
לה- אולי נתגרש. -זו מריבה קטנה? אמרתי
לו. -כן, אפילו אמרתי לה את זה ברמז, הוא

151
00:17:33,976 --> 00:17:41,960
אומר לי. אתה בא אליי ואומר לי- למה הקדוש
ברוך הוא, לא מביא לי פרנסה? אני אומר לך

152
00:17:41,976 --> 00:17:48,689
שהקדוש ברוך הוא, ודרך אגב, זה דבר מאוד
מאוד- חשבון מאוד פשוט- הגמרא אומרת

153
00:17:49,609 --> 00:17:57,291
,אנחנו הגברים תלויים בקדוש ברוך הוא
הפרנסה שלנו תלויה בו, והאישה- הפרנסה

154
00:17:57,305 --> 00:18:04,503
שלה תלויה בגבר. אם אתה מייקר את מי
שתלוי בך, הקדוש ברוך הוא מייקר את

155
00:18:04,550 --> 00:18:11,110
מי שתלוי בו שזה אתה. אם אתה יודע לפרגן
.לצד השני, הקדוש ברוך הוא יודע לפרגן לך

156
00:18:12,840 --> 00:18:20,409
אמרתי לו- תשמע, ברכה לא תעזור פה, לא
תעזור ברכה. עד שלא תדע ותלמד איך

157
00:18:20,425 --> 00:18:27,280
להתייחס בבית.. הקדוש ברוך הוא רוצה
שתשתנה. ברכות זה עניין אחד אבל אם

158
00:18:27,298 --> 00:18:34,117
אתה לא תשתנה, שום דבר לא ישתנה. אותו דבר
אצל אישה, אישה באה ואומרת- קשה לי, קשה

159
00:18:34,131 --> 00:18:43,117
,לי, בעלי בעלי בעלי.. אני אתן לכם דוגמא
במה אישה יכולה להשתפר. הבעל בא לשיעור

160
00:18:43,312 --> 00:18:50,618
שעה אני משכנע את הגבר- תקנה פרחים
לאשתך. -למה פרחים? גם ככה היא זורקת

161
00:18:50,682 --> 00:18:56,541
גם ככה זה.. גם ככה זה.. השתכנע. עד
שהצלחתי להוציא מים מהסלע, הבחור

162
00:18:56,560 --> 00:19:05,131
השתכנע, קנה פרחים לאשתו. מגיע הביתה, מה
הצדקת אומרת לו? -למה פרחים? לא חבל על

163
00:19:05,148 --> 00:19:13,138
הכסף? וזה הפרחים שמצאת? לא היו לך פרחים
אחרים? עוד שנתיים אני אדבר איתו, אני

164
00:19:13,152 --> 00:19:17,185
.כבר לא אצליח לשכנע אותו לקנות פרחים
הרסה את כל העבודה ש.. לפחות הבעל

165
00:19:17,195 --> 00:19:22,990
הזה ניסה לעשות משהו בחיים שלו. או אתה
בא לגבר- וזה דרך אגב, נשים יקרות תקשיבו

166
00:19:23,032 --> 00:19:31,545
טוב! אתן רוצות להשתנות שנה הבאה? אתן
..רוצות שנה טובה? תקשיבו. בא הגבר- הרב

167
00:19:31,934 --> 00:19:37,755
,וזה מעשים בכל יום! כל יום באים אליי
לצערי כמה וכמה זוגות- שלום בית, שלום

168
00:19:37,769 --> 00:19:42,628
בית, בעלי לא אוהב אותי, אשתי זרקה אותי
.מהבית. למה? היא אומרת שאין לי כסף

169
00:19:42,661 --> 00:19:47,623
אמרתי לו- זה שטויות. היא מרוויחה יותר
ממנו, זרקה אותו מהבית, בגלל זה היא

170
00:19:47,635 --> 00:19:51,352
.זרקה אותו מהבית. אמרתי לו- זה שטויות
הוא אומר לי- מה זאת אומרת? היא אומרת

171
00:19:51,369 --> 00:19:56,477
.לי- אני זורקת אותך מהבית כי אין לך כסף
אמרתי לו- זה לא נכון! הוא אומר לי- אז מה

172
00:19:56,494 --> 00:20:01,788
,כן נכון? -אתה לא יודע להתייחס אליה
אתה פשוט לא יודע להתייחס אליה. אתה

173
00:20:01,797 --> 00:20:07,715
מזלזל בה, אתה לא מכבד אותה אז יצא לה
הזעם בעניין הכסף אבל מפריע לה היחס

174
00:20:07,734 --> 00:20:12,858
שלך כי גם אם תתייחס אליה יפה, גם אם אין
לך כסף, היא תאהב אותך. שכנעתי אותו- לך

175
00:20:12,880 --> 00:20:19,065
הביתה, קנה מתנה, איזה גלידה טובה לאשתך
שהיא אוהבת ותגיד לה- אשתי היקרה, את

176
00:20:19,077 --> 00:20:23,475
-האישה הכי יפה בעולם. אבל הוא אומר לי
היא לא הכי יפה בעולם.. - לא משנה, תגיד

177
00:20:23,491 --> 00:20:29,348
שהיא הכי יפה בעולם, מה איכפת לך? תגיד
?לה. עולה לך כסף? -לא, אבל מותר לשקר

178
00:20:30,296 --> 00:20:36,134
אמרתי לו- תירגע, מותר. תגיד, אתה תעשה-
מה שאני אומר לך. מותר, מצווה. נכון שאישה

179
00:20:36,150 --> 00:20:41,256
אוהבת לשמוע שהיא הכי יפה בעולם? אישה
...תמיד אוהבת לשמוע את זה. היא באה

180
00:20:42,388 --> 00:20:46,724
ואמרתי לו עוד כמה טיפים- תגיד לה.. אישה
אוהבת שבעלה מחמיא לה. עשתה אוכל

181
00:20:47,402 --> 00:20:51,451
הכינה לך עכשיו נגיד דגים מרוקאיים, תגיד
לה- אשתי, זה דג מרוקאי הכי טעים שטעמתי

182
00:20:51,470 --> 00:20:58,437
בחיים. -יותר טוב מאימא שלך? -יותר טעים
מאימא שלי. כן, תגיד לה. והצדיק הזה באמת

183
00:20:58,454 --> 00:21:06,971
רוצה לתקן, בא הביתה, אומר לאשתו- איזה
אוכל! בחיים שלי לא טעמתי כזה אוכל! -כן

184
00:21:06,985 --> 00:21:12,270
..כן כן, שמענו עליך, שמענו עליך. אתה
לא לא, באמת! -אני מכירה אותך, אתה-

185
00:21:12,287 --> 00:21:16,120
כולך.. כן- מה אתה רוצה עכשיו? אתה צריך
משהו. עכשיו, ההוא מסכן, גם ככה אין לו

186
00:21:16,143 --> 00:21:20,477
,בטחון עצמי, עד שהוא מנסה לעשות משהו
באה הגברת, שתי סטירות לחי, מורידה לו

187
00:21:20,494 --> 00:21:27,490
את כל.. ואחרי זה היא טוענת- למה הוא לא
מכבד אותי? תסתכלי במראה ותביני כשמישהו

188
00:21:27,505 --> 00:21:31,028
מנסה לכבד אותך, תראי איך את מגיבה
אליו ואז תראי למה הוא לא מכבד אותך. אז

189
00:21:31,037 --> 00:21:36,100
נכון שהוא אמור להיות מתמיד יותר ולהמשיך
ולא להפסיק אבל תסתכלו על שני הצדדים

190
00:21:37,021 --> 00:21:42,600
כל אחד, הגברים יסתכלו על עצמם והנשים
.יסתכלו על עצמן, כל אחד מאיתנו צריך לתקן

191
00:21:43,484 --> 00:21:52,210
כולם. האם המלכנו את חברינו עלינו? אם את
נכנסת הביתה ולא מרגישה שהבעל שלך

192
00:21:52,571 --> 00:21:59,642
זה מצרך יקר בבית שצריך לכבד אותו, זאת
אומרת שאת צריכה להשתנות ואפשר

193
00:21:59,658 --> 00:22:07,938
,להשתנות. הכול תלוי בך. אותו דבר לגבי גבר
אם אתה מזלזל באשתך, תדע לך- עכשיו זה

194
00:22:07,948 --> 00:22:14,430
הזמן שתתחיל ללמוד להעריך אותה כי מי שנתן
לך את אשתך, זה מלך מלכי המלכים הקדוש

195
00:22:14,447 --> 00:22:21,510
ברוך הוא. ומי שנתן לך את בעלך, זו לא
השדכנית, זה מלך מלכי המלכים הקדוש

196
00:22:21,534 --> 00:22:27,663
ברוך הוא. אם אנחנו לא נלמד להעריך אחד את
?השני, למה שהקדוש ברוך הוא יעריך אותנו

197
00:22:28,440 --> 00:22:37,130
אם אני מזלזל או לדוגמא: אישה שמבקשת בגד
לחג- ואני מכיר כאלה אנשים שמוציאים לה את

198
00:22:37,143 --> 00:22:44,475
הנשמה. פשוט מאוד, הוא נותן לה את הכסף
אבל הוא מתחקר אותה ולמה וכמה ומה עם

199
00:22:44,555 --> 00:22:48,748
הבגד שקנית שנה שעברה? ולפני שנתיים
והחתונה של דודה שלי וסבתא שלי גם

200
00:22:48,771 --> 00:22:53,296
קנית בגד, למה עוד אחד? ועושה לה חקירות
שתי וערב ואחרי שעשה לך חקירה, הוא מוציא

201
00:22:53,312 --> 00:22:57,828
-שטר מאתיים שקל- בבקשה. היא אומרת לו
מה אני אעשה עם מאתיים שקל? זה בקושי

202
00:22:58,138 --> 00:23:02,420
התפירות הראשונות של הבגד. ואז הוא מוציא
עוד מאתיים ועוד מאתיים, מוציא- נתן לה

203
00:23:02,454 --> 00:23:09,162
שמונה מאות שקל, המסכן- הוציא לה את כל
המיץ. גיבור. אין בעיה. בא הקדוש ברוך הוא

204
00:23:09,185 --> 00:23:15,818
ואומר.. שומע אותו ושומע תפילה- ריבונו של
עולם, תן לי פרנסה. הוא אומר- רגע, מגיע

205
00:23:15,832 --> 00:23:22,682
לך? אבל קיבלת שנה שעברה. גם קיבלת לפני
שנתיים. כמו שהוא אמר לאשתו.. אבל לא נגמר

206
00:23:23,654 --> 00:23:27,370
כשמגיעה הפרנסה של אותו אחד, אומר לו
הקדוש ברוך הוא- אני אוציא לך את המעיים

207
00:23:27,395 --> 00:23:32,705
עד שאני אתן לך את הפרנסה. אתה הוצאת
..לאחרים את המעיים עד שנתת להם את ה

208
00:23:33,284 --> 00:23:40,645
לאשתך את מה שמגיע לה- אותו הדבר, אני
אעשה גם לך. מידה כנגד מידה. מידה כנגד

209
00:23:40,656 --> 00:23:45,480
מידה. אז אם אתם שואלים, למה קשה לכם
בפרנסה? אל תשאלו את הקדוש ברוך הוא

210
00:23:45,496 --> 00:23:52,456
למה קשה לכם בפרנסה, תשאלו את עצמכם למה
קשה לכם בפרנסה. תשאלו את עצמכם. אני

211
00:23:52,465 --> 00:23:57,077
,יודע על הורים שילד או הילדה באה לאבא
אומר לו- אבא, אני צריך מחברות לבית ספר

212
00:23:57,635 --> 00:24:02,757
אני צריך ספר לבית ספר. שעה האבא
משחק איתו- אין לי, יש לי, יש לי, אין

213
00:24:02,769 --> 00:24:08,774
לי. קשה לו להוציא את הכסף מהארנק. הקדוש
.ברוך הוא מתנהג איתו במידה כנגד מידה

214
00:24:09,675 --> 00:24:15,254
אומר הקדוש ברוך הוא- אתה לא נותן, אתה
מקשה על הסובבים אותך, אתה מקשה עליהם

215
00:24:15,265 --> 00:24:22,331
את החיים? אני אקשה עליך את החיים. ואז בן
אדם בעצם, לא מבין למה לא הולך לו. למה לא

216
00:24:22,348 --> 00:24:27,555
!הולך לך? כי אתה ככה מתנהג עם אחרים
ורבותיי היקרים, הנקודה שאני רוצה בעצם

217
00:24:27,574 --> 00:24:34,341
להגיד עכשיו- שאפשר לשנות את זה. אפשר
לשנות. אם אנחנו נהיה רגישים לסובבים

218
00:24:34,360 --> 00:24:38,757
אותנו.. מה זה נקרא 'רגישים לסובבים
אותנו'? כשהבת שלי באה לבקש ממני

219
00:24:40,536 --> 00:24:45,905
אני אגיד לכם את האמת, אני חוויתי בילדות
קשיים כאלה של עוני ואני זוכר את עצמי

220
00:24:45,938 --> 00:24:52,056
,בשביל סנדלים.. אז יצאו סנדלים תנכיות
התנכיות ה.. קראו להם תנכיות עם שתי

221
00:24:52,068 --> 00:24:57,116
,הרצועות עור האלה ככה. זה היה במודה אז
כן? ואני בתור ילד- כל הילדים היו הולכים

222
00:24:57,127 --> 00:25:02,780
עם סנדלים תנכיות ואני- החלום שלי היה
להגיע לסנדלים תנכיות. כמה הייתי צריך

223
00:25:02,795 --> 00:25:07,418
לשכנע בכל מיני טצדקי וכמה סיבות כדי
שאולי בעזרת השם אחרי שלושה

224
00:25:07,430 --> 00:25:13,345
.חודשים של מסע שכנועים, לקבל את הסנדלים
אפילו את החנות בשכונת התקווה שזכיתי ללכת

225
00:25:13,364 --> 00:25:20,392
לקנות את הסנדלים התנכיות. היום אני
מרגיש- אני רוצה שהילדות שלי או שאשתי

226
00:25:20,407 --> 00:25:27,087
או שהסובבים אותי או מישהו שאני אצטרך
לשלם לו כסף, הגיע זמן תשלום. אחד

227
00:25:27,096 --> 00:25:32,312
העובדים או אחד.. מישהו שעשה פה עבודה או
אצלי בבית שעוד לפני שהוא יסיים את העבודה

228
00:25:32,331 --> 00:25:37,680
אני כבר עם הכסף מוכן לו ביד לתת לו את
ההרגשה הטובה, הוא מקבל את הכסף בלי

229
00:25:37,696 --> 00:25:43,658
רגע, שנייה אחת של הרגשה לא טובה שאני אמור
לתת לו ברגע נתינת הכסף כי אני רוצה שיהיה

230
00:25:43,668 --> 00:25:50,327
לו טוב. אני רוצה שיהיה לו טוב. למה אני
רוצה שיהיה לו טוב? כי אני הייתי רוצה

231
00:25:50,343 --> 00:25:55,635
שגם לי יעשו טוב. תאר לך שאני עכשיו באתי
לאיזה שיעור וסיכמו שיתנו לי איזה סכום

232
00:25:55,661 --> 00:26:02,181
מסוים. ובסוף השיעור אני עומד ומחכה
לסכום ובא הגבאי עם המעטפה ועושה

233
00:26:02,200 --> 00:26:08,061
לי- אה, כבוד הרב, זה שלך. חמש דקות, רגע
.רגע רגע. הולך, חוזר אליי- כבר כבר כבר

234
00:26:08,202 --> 00:26:15,209
?אני עומד כמו גולם ומחכה לכסף. זה נעים
זה לא נעים. יש מצבים שאתה אומר- לא צריך

235
00:26:15,261 --> 00:26:20,661
את הכסף, אני הולך. אני לא רוצה שיעשו לי
הרגשה כזו לא נעימה, למה שאני אעשה

236
00:26:20,677 --> 00:26:27,170
אותה לאחרים?! למה שכשהאישה שלך מבקשת ממך
משהו או שבעלך אומר לך- אשתי היקרה, תגהצי

237
00:26:27,190 --> 00:26:35,425
לי חולצה, תעשי לי משהו. -אני אראה לו מה
זה, אני אראה לו מה זה. אני- הוא חושב

238
00:26:35,435 --> 00:26:43,534
,שככה בחינם הוא יקבל? -אין בעיה גברת
זה בסדר גמור. יצאת גיבורה. ניצחת אבל

239
00:26:43,550 --> 00:26:48,930
כשאת תגידי לקדוש ברוך הוא- ריבונו של
.עולם, אני רוצה לידה קלה, תעשה טובה

240
00:26:49,555 --> 00:26:54,550
אומר לך הקדוש ברוך הוא- אני אראה לך מה
.זה, אני אראה לך מה זה! מידה כנגד מידה

241
00:26:55,320 --> 00:27:04,856
!מידה כנגד מידה. ותדעו לכם, אפשר לתקן
גם אם יש לנו בפנים רצון לפעמים לנקום וזו

242
00:27:04,863 --> 00:27:12,040
הנקודה השנייה שאני רוצה לדבר עליה- מידת
הכעס. מידת הכעס. מה זה מידת הכעס? איך

243
00:27:12,050 --> 00:27:19,202
?בן אדם שיש בו מידת הכעס יכול להשתנות
הרי אדם שהוא כעסן ותגיד לו- צדיק, אתה

244
00:27:19,218 --> 00:27:24,440
חייב לתקן את המעשים, אתה חייב להפסיק
לכעוס. ודרך אגב, מה זה 'תשובה'? תשובה

245
00:27:24,461 --> 00:27:33,983
פירושה שאתה אומר- אני יותר לא עושה את
!זה. אדם שאכל חזיר- יו, אכלתי חזיר, איי

246
00:27:35,270 --> 00:27:40,348
איך חוזרים בתשובה? הוא אומר- ריבונו של
עולם, חטאתי, עוויתי, פשעתי. אני מבין את

247
00:27:40,360 --> 00:27:46,570
הטעות שלי. אני מבקש ממך סליחה. אני
.מתוודה ומבקש ממך סליחה. אני מתחרט

248
00:27:53,496 --> 00:27:59,312
זו מהות התשובה. ואם אנחנו הורגלנו ובזה
אני רוצה רגע לסגור את הפינה של השלום

249
00:27:59,329 --> 00:28:10,070
,בית- אחים יקרים, מי שיהיה לו שלום בבית
שכינה תשרה אצלו בבית. שכינה תשרה

250
00:28:10,084 --> 00:28:19,265
אצלך בבית, הכול יהיה לך בבית. אל תזלזלו
בזה כי אם אתם חושבים שהמקצוע שלכם

251
00:28:19,282 --> 00:28:25,870
מביא לכם פרנסה או החוכמה שלכם מביאה לכם
פרנסה או הידיים שלכם מביאות לכם פרנסה

252
00:28:25,880 --> 00:28:32,658
אתם טועים. שלמה המלך אמר: "לא לחכמים
לחם", מי שמחליט שתהיה לנו פרנסה או לא

253
00:28:32,672 --> 00:28:37,414
תהיה לנו פרנסה, זה מלך מלכי המלכים
בכבודו ובעצמו ביום ראש השנה. "ולא

254
00:28:37,430 --> 00:28:44,301
מצא הקדוש ברוך הוא כלי מחזיק ברכה לישראל
יותר מהשלום". "לא מצא הקדוש ברוך הוא כלי

255
00:28:44,315 --> 00:28:49,305
מחזיק ברכה לישראל יותר מהשלום". אתם
רואים כלי? הקדוש ברוך הוא רוצה להכניס

256
00:28:49,312 --> 00:28:58,562
.ברכה לתוך בית, הוא צריך שיהיה כלי בבית
אם יהיה שלום, יש ברכה. אין שלום, הכלי

257
00:28:58,578 --> 00:29:06,988
,שבור, הכול יוצא. אם יש בעל ואישה מאוחדים
אוהבים, אוהבים ומעריכים, כשאתה הולך

258
00:29:06,997 --> 00:29:12,828
לישון בלילה, אתה הולך לישון בהודיה להשם
.יתברך שנתן לך את אשתך. זה נקרא מעריך

259
00:29:13,275 --> 00:29:19,440
כשאת הולכת לישון בלילה, את הולכת לישון
בהרגשה שזכית שהתחתנת עם בעלך. זה

260
00:29:19,456 --> 00:29:27,623
,נקרא להעריך. כשמעריכים, כשיש שכינה בבית
יש ברכה בבית, אני אומר את זה בוודאות

261
00:29:27,952 --> 00:29:35,689
פרנסה מובטחת בבית הזה. אני עובר לנקודה
אחרת: מידת הכעס. מידת הכעס, יש בתוכנו

262
00:29:35,701 --> 00:29:44,962
.כולם. גברים בחלק שלהם ונשים בחלק שלהן
הדבר הראשון שאומר לך בן אדם כעסן- איך

263
00:29:45,054 --> 00:29:52,004
אני יכול לתקן את מידת הכעס? זה הרי
בלתי אפשרי, זה משתלט עליי. אני לא

264
00:29:52,014 --> 00:29:57,461
רציתי להתעצבן אבל היום הקדוש ברוך הוא
זימן לי כל כך הרבה אנשים ולא רק אנשים

265
00:29:57,501 --> 00:30:04,400
,האנשים הכי מעצבנים בעולם! עיצבנו אותי
לא רציתי להתעצבן, עיצבנו אותי. איך

266
00:30:04,677 --> 00:30:15,670
חוזרים בתשובה במידת הכעס? אני אתן לכם
עצה נפלאה שהיא בעצם עצה לכול: בכוח

267
00:30:15,684 --> 00:30:25,430
האמונה, האמונה הפשוטה- אפשר לבטל את מידת
.הכעס מליבך. ואני לא מדבר על כעס חיצוני

268
00:30:26,541 --> 00:30:32,065
,אם אתם שומעים אותי עכשיו מדבר על כעס
.אתם בטח אומרים לעצמכם- אני לא כועס

269
00:30:32,736 --> 00:30:39,917
,אני לא צועק על אנשים, אני לא שובר דברים
אני לא שובר כלים, הפוך- אני מדבר מאוד

270
00:30:39,945 --> 00:30:50,618
בנחת. עדיין יש בנו את הכעס, זה נקרא 'כעס
הפנימי'. אם אנחנו היה לנו רדאר שמגלה את

271
00:30:50,625 --> 00:30:58,167
המחשבות של בני אדם, הייתם רואים עכשיו
אנשים שבתוך- יושבים בתוך אולם אבל במוח

272
00:30:58,171 --> 00:31:05,282
,שלהם, הם כל כך מאחלים לזה ומאחלים לזה
כועסים על זה וכועסים על זה, זה נקרא 'כעס

273
00:31:05,294 --> 00:31:14,668
הפנימי'. אחים יקרים, התשובה הטובה ביותר
למידת הכעס, זו פשוט מאוד- אמונה. אמונה

274
00:31:14,677 --> 00:31:21,094
זה לדעת שהקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם
ואין אדם נוגע במוכן לחברו".. שאל אותי"

275
00:31:21,110 --> 00:31:28,995
בן אדם היום- אדם שחייב לו סכום של מאה
אלף שקל, מאה אלף שקל ולא משלם לו את

276
00:31:29,002 --> 00:31:35,322
החוב. איך אני יכול שלא לכעוס עליו? איך
אני יכול שלא לכעוס עליו? זה יפה מאוד

277
00:31:35,341 --> 00:31:45,440
להגיד 'אל תכעס' ודרך אגב, כעס זה ראש לכל
המחלות. ראש לכל המחלות וראש לכל הצרות

278
00:31:45,468 --> 00:31:53,712
כי כשאדם כועס הוא מדבר שטויות, כשאדם
מדבר שטויות מתחילות הצרות. איך אפשר

279
00:31:53,724 --> 00:31:58,091
לא לכעוס על בן אדם שלקח לו מאה אלף
שקל? לא החזיר וגם מאוד יכול להיות

280
00:31:58,131 --> 00:32:07,680
שגם לא יחזיר. אמרתי לו, מה שהגמרא אומרת
במסכת יומא בדף לח עמוד ב': "אין אדם נוגע

281
00:32:07,705 --> 00:32:15,129
במוכן לחברו כמלוא נימה". אני לא יכול
לקחת שקל מהתיק של מישהו מכם, שקל

282
00:32:15,138 --> 00:32:21,850
אחד, לולא הקדוש ברוך הוא הרשה לי לקחת
שקל משם. בראש השנה נגזר על הבן אדם

283
00:32:21,884 --> 00:32:27,180
.כמה כסף הוא ירוויח וכמה כסף הוא יפסיד
הקדוש ברוך הוא החליט שאתה השנה

284
00:32:27,195 --> 00:32:33,978
!תפסיד מאה אלף שקל, לא יעזור לך בית דין
מלך מלכי המלכים בכבודו ובעצמו הוא זה

285
00:32:33,983 --> 00:32:39,632
שגזר עליך. אתה יכול לכעוס על הבן אדם עד
?מחר אבל בסופו של דבר, אתה כועס על מי

286
00:32:40,258 --> 00:32:45,992
על מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. ממש
על הקדוש ברוך הוא. אם מישהו ביזה אותך

287
00:32:46,287 --> 00:32:51,790
אם מישהו העליב אותך, אם אשתך הרימה עליך
את הקול בבוקר כשהיא העירה אותך ויש לה

288
00:32:51,818 --> 00:33:00,152
לפעמים אם אתה לא קם בזמן, פתאום איזה
?עקיצה- קום! ואתה כועס. על מה אתה כועס

289
00:33:01,150 --> 00:33:06,120
אתה חושב שאשתך מדברת אליך. זו לא אשתך
.מדברת אליך, זה הקדוש ברוך הוא מדבר אליך

290
00:33:06,644 --> 00:33:16,990
-ותזכרו תמיד, רבותיי היקרים, דוד המלך
זה כתוב בספר 'מלכים'- דוד המלך

291
00:33:17,040 --> 00:33:23,480
כששמעי בן גרא קילל אותו קללה נמרצת, היו
לו את כל הסיבות שבעולם לכעוס אבל הוא

292
00:33:23,498 --> 00:33:33,220
לא כעס. הוא אמר: "השם אמר לו קלל מי יאמר
לו מה תעשה". כשהילד שלך, אישה יקרה, לא

293
00:33:33,235 --> 00:33:39,943
נכנס להתקלח גם אחרי עשר פעמים שאמרת
להם להתקלח. והנה, הגיע הזמן סוף סוף

294
00:33:39,955 --> 00:33:46,210
להוציא עליהם קצת את העצבים- עכשיו אני
אראה להם מה זה. וזה יכול להיות בשולחן

295
00:33:46,244 --> 00:33:52,510
שבת, זה יכול להיות במקלחות, זה יכול
להיות בלהתלבש, כל אחד יש לו את

296
00:33:52,527 --> 00:33:58,520
הסף עצבים שלו שבו הוא כועס והוא מתחיל
לדבר בטונים גבוהים ולצערנו הרב, גם

297
00:33:58,536 --> 00:34:04,940
מדבר דברים לא טובים. אם אנחנו נקיים את
מה שדוד המלך העיד על עצמו: "שיוויתי השם

298
00:34:04,950 --> 00:34:11,650
לנגדי תמיד כי מימיני בל אמוט". דוד המלך
ראה את הקדוש ברוך הוא בכל רגע ורגע

299
00:34:11,660 --> 00:34:17,562
כל מי שדיבר איתו, הוא ידע שבעצם, הקדוש
ברוך הוא מדבר איתו. מי ששיבח אותו, הוא

300
00:34:17,588 --> 00:34:22,670
ידע שהקדוש ברוך הוא משבח אותו. מי שביזה
אותו הוא ידע שהקדוש ברוך הוא מבזה אותו

301
00:34:22,691 --> 00:34:27,091
מי שנתן לו כסף, ידע שהקדוש ברוך הוא
נתן לו את הכסף, מי שלקח ממנו, הוא ידע

302
00:34:27,108 --> 00:34:33,934
-שהקדוש ברוך הוא לקח ממנו את הכסף. זה
שיוויתי השם לנגדי תמיד". אם אנחנו נדע"

303
00:34:34,555 --> 00:34:40,637
שהקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם ואם הוא
מנהיג את העולם הוא יודע בדיוק, מה טוב

304
00:34:40,677 --> 00:34:47,020
בשבילנו. ואם הוא הביא לי את הדבר הזה
עכשיו, זה הכי טוב בעולם בשבילי, אני

305
00:34:47,035 --> 00:34:56,247
מקבל באהבה ואני רגוע, אני לא כועס. אחים
יקרים, זה לא קל אבל אפשר לתקן את מידת

306
00:34:56,256 --> 00:35:04,555
הכעס. ואני אומר לכם, עצה של אוהב- מי
שיצליח לתקן את המידה הזו בתוכו, חלק

307
00:35:04,592 --> 00:35:11,310
גדול מאוד מכל המידות הרעות ייעלמו. חלק
גדול מאוד מהמידות הרעות פשוט יעלם כי

308
00:35:11,371 --> 00:35:15,640
כעס משתלט על בן אדם ואתה עושה- יכול
!לעשות את הטעויות הכי גדולות בחיים

309
00:35:15,891 --> 00:35:23,011
אני יודע, זוגות שהתגרשו, זוגות שהתגרשו
בגלל פעם אחת שהבעל התעצבן ואמר

310
00:35:23,040 --> 00:35:29,437
-משפט שהאישה לא יכלה לסלוח לו וכן ההיפך
האישה התעצבנה, אמרה לו משפט ברגע של

311
00:35:29,472 --> 00:35:36,531
,כעס, ברגע של כעס. אמרה משפט לא במקום
פוגע מאוד- הוא לא יכול היה לסלוח, הרס

312
00:35:36,578 --> 00:35:46,103
בית בישראל. אפשר, העצה היא ללמוד הרבה
אפילו לדבר עם חברים, בדיבוק חברים. מה

313
00:35:46,112 --> 00:35:52,040
זה דיבוק חברים? דיבוק חברים, זה שאת באה
לחברה ואומרת לה- אחותי היקרה, איזו עצה

314
00:35:52,056 --> 00:35:59,000
?יש לך היום כדי שאני לא אכעס בבית שלי
חברה. אתה בא לחבר שלך, אתה אומר לו

315
00:35:59,362 --> 00:36:06,110
תן לי עצה שאני אוכל, בעזרת השם, בשנה-
הבאה להיות אדם רגוע יותר, שליו יותר

316
00:36:06,124 --> 00:36:19,562
ומועיל יותר. נקודה חשובה שצריך לתקן, זה
גזל. כולנו. כולנו. אומרת הגמרא: "סאה של

317
00:36:19,576 --> 00:36:31,694
עוונות מקטרגים גזל מקטרג בראש". "גזל
מקטרג בראש", אחים יקרים, כשהתפילה

318
00:36:31,708 --> 00:36:37,607
שלנו עולה לקדוש ברוך הוא, אתם יודעים מה
מקטרג שבא לפני הקדוש ברוך הוא? עשרה

319
00:36:37,616 --> 00:36:45,442
שקלים, עשרה שקלים שלקחנו מהשכנים, היינו
צריכים לקנות לחם וחלב אז שלחנו את הילד

320
00:36:45,461 --> 00:36:54,000
להביא מהשכנים עשרה שקלים ושכחנו. והשכן
הזה, הוא אדם נזקק והוא מחכה לעשרה שקלים

321
00:36:54,010 --> 00:37:01,529
שתחזיר לו ואתה ביום הכיפורים- שכחת מזה
ואתה הולך להתפלל ואתה אומר- איזה צדיק

322
00:37:01,538 --> 00:37:05,290
אני, השנה הייתי מקסים, הייתי מלאך. אבל
באים עשרה שקלים לפני הקדוש ברוך הוא

323
00:37:05,305 --> 00:37:12,160
ואומרים- ריבונו של עולם, הבן אדם הזה
.גנב, הוא לקח עשרה שקלים ולא החזיר

324
00:37:13,908 --> 00:37:21,623
?לא שווה. לא שווה. אז מה אתם אומרים
רוב האנשים אומרים- אני לא גונב. בחיים

325
00:37:21,661 --> 00:37:26,835
שלי לא גנבתי מבן אדם אגורה! אני ראיתי
.ארנק זרוק על הרצפה, הלכתי והחזרתי

326
00:37:27,588 --> 00:37:32,489
אם ראיתי כסף מונח באיזשהו מקום, לא
נגעתי. ואם אני נמצא עכשיו פה ורואה

327
00:37:32,501 --> 00:37:38,458
איזה ארנק- מה, נראה לכם שאני אגע בכסף
שהוא לא שלי? אני גנב? בחיים לא. אז תדעו

328
00:37:38,470 --> 00:37:45,482
לכם, אחים יקרים, שגנב זה לא נקרא אחד ששם
מסכה על הראש ובא באמצע הלילה דרך החלון

329
00:37:45,534 --> 00:37:54,181
ופורץ לבית וגונב. זה גנב אבל יש.. זה גנב
?גדול, יש גנב קטן. מה זה נקרא גנב קטן

330
00:37:55,651 --> 00:38:03,771
,אדם שבא למקום העבודה, מדפיס כרטיס
.חמש דקות לוקח את הילד לרופא וחוזר

331
00:38:05,381 --> 00:38:12,360
זה גנב בלי מסכה אבל. זה אותו גנב אבל בלי
?מסכה. מה ההבדל בין גנב כזה לגנב כזה

332
00:38:12,971 --> 00:38:19,595
אתה מקבל משכורת שלושים שקל לשעה וחצי
שעה מתוך זה, לא עבדת כי לקחת את הילד

333
00:38:19,618 --> 00:38:26,562
לקופת חולים, לקחת חמישה עשר שקלים מבעל
.הבית כשלא מגיע לך לקבל חמישה עשר שקלים

334
00:38:27,908 --> 00:38:34,157
זה נקרא גזל. אני לא בא להפחיד, אני אומר
מה צריך לתקן. אדם שעובד במקום עבודה

335
00:38:35,077 --> 00:38:43,044
וודאי וודאי שכדאי לפני ראש השנה להגיע
למעסיק ולהגיד לו- מעסיק יקר, יכול להיות

336
00:38:43,056 --> 00:38:50,197
שבמהלך השנה, פה נמנמתי, פה יצאתי, פה
אכלתי שלא בזמן, פה אולי עשיתי שיחת

337
00:38:50,216 --> 00:38:56,870
טלפון לא במקום- אלו דברים שצריך לתקן
לפני ראש השנה. אני בטוח שהמעסיק יבין

338
00:38:56,884 --> 00:39:02,980
לליבכם כי אם אתה, בסך הכול עובד מסור אז
המעסיק יבין שלפעמים יש לנו קצת נפילות

339
00:39:03,218 --> 00:39:10,472
..קצת ירידות אבל לבקש סליחה מהמעסיק
ואני אתן לכם עצה טובה- אם אתם מתביישים

340
00:39:10,491 --> 00:39:16,670
מהמעסיק, בשנה הבאה או בשנה הזאת, אם יש
.לכם שעות נוספות, אל תחייבו את המעסיק

341
00:39:17,901 --> 00:39:23,090
ככה הייתי עושה כשאשתי הייתה עובדת, הייתי
אומר לה- שעתיים בחודש של שעות נוספות

342
00:39:23,108 --> 00:39:29,174
תורידי, אל תחייבי את בעל הבית. למה? כי
יכול להיות שבמהלך החודש היו איזה שעתיים

343
00:39:29,609 --> 00:39:35,120
שפה דיברת בטלפון, שפה עשית כך, פה עשית
כך, למה לנו, חס ושלום, לקחת משכורת שלא

344
00:39:35,138 --> 00:39:41,762
מגיעה לנו? לכן, זה דבר ראשון. יש הרבה
סוגים של גזל, אדם למשל, שלא מחזיר

345
00:39:41,774 --> 00:39:49,694
..הלוואות בזמן. ואמרתי לכם, לקחת הלוואה
אני לא מדבר שלא מחזיר בכלל, שזה וודאי

346
00:39:49,722 --> 00:39:55,289
לא בסדר, אני מדבר אפילו על אחד שלא מחזיר
בזמן. כשאתה לא מחזיר הלוואה בזמן וגם לא

347
00:39:55,301 --> 00:40:03,040
.מתנצל, זה אומר שאתה מזלזל בממון של חברך
למשל: אחד שלקח ממני הלוואה, אלף שקלים

348
00:40:04,054 --> 00:40:07,990
האלף שקלים, הוא אומר לי- אני מחזיר לך
שבוע הבא. אני יודע שבשבוע הבא, אני

349
00:40:08,025 --> 00:40:12,941
צריך לקנות בגדים לילדים לחתונה אז אמרתי
לו.. אמרתי לעצמי- שבוע הבא, הבן אדם

350
00:40:12,960 --> 00:40:19,767
יחזיר לי את האלף שקלים, אני אקנה בגדים
לחתונה. הוא לא מגיע. זאת אומרת שלא

351
00:40:19,783 --> 00:40:27,150
.איכפת לו מהממון של חברו, הוא לא מחזיר
הוא לא מתכוון לגנוב, חלילה, הוא רק פשוט

352
00:40:27,178 --> 00:40:35,640
אומר- אני אחזיר בזמן הנכון, בזמן שמתאים
לי, בזמן שיהיה לי נוח. זה מאוד מאוד מאוד

353
00:40:35,689 --> 00:40:44,260
מעכב בראש השנה כי אמרתי לכם: "גזל מקטרג
בראש". מה.. איך מתקנים? דבר ראשון- אני

354
00:40:44,275 --> 00:40:51,890
-אגיד לכם משפט פשוט- אותי זה מאוד משכנע
מי שמזלזל בממון חברו, הקדוש ברוך הוא

355
00:40:51,912 --> 00:40:58,780
מזלזל בממונו. אם אני צריך לשלם למישהו
אלף שקל, חוב שאני חייב לו ואני אדחה לו

356
00:40:58,795 --> 00:41:02,660
את זה בשבוע, זאת אומרת שלא איכפת לי
שיכול להיות ששבוע ימים הוא יישאר בלי

357
00:41:02,675 --> 00:41:09,002
הכסף, הקדוש ברוך הוא באותה מידה יתנהג
איתכם. לא יהיה איכפת לקדוש ברוך הוא

358
00:41:09,018 --> 00:41:17,195
.שתחכה עוד שבוע לכסף שלך. ותבדקו ותראו
בא לי פעם יהודי אחד, הייתי צריך סכום

359
00:41:17,216 --> 00:41:23,700
?מסוים של כסף והוא אומר לי- מה הבעיה
תשלם שוטף פלוס שלושים, שוטף פלוס

360
00:41:23,715 --> 00:41:28,230
-שישים, שוטף פלוס מאה עשרים. אמרתי לו
?מה זה שוטף פלוס עשרים.. פלוס שישים

361
00:41:29,049 --> 00:41:32,454
,אמר לי- מישהו, אתה צריך לשלם לו עכשיו
מישהו עשה לך עבודה, אתה צריך לשלם לו

362
00:41:32,520 --> 00:41:38,538
,אל תשלם לו מזומן, דחה אותו לעוד חודשיים
דחה אותו לעוד שלושה. אמרתי לו- למה? מסכן

363
00:41:38,555 --> 00:41:43,164
.הבן אדם עשה עבודה, אשלם לו במקום
למה לדחות אותו? -עזוב אותך, ככה כולם

364
00:41:43,170 --> 00:41:46,444
עושים. תשלם לו, תפרוס לו את זה, תדחה
אותו. אמרתי לו- אני לא משלם- אני משלם

365
00:41:46,468 --> 00:41:50,529
,מזומן. אני חייב כסף, יש לי את הכסף- קח
תהיה בריא. למה לא? מגיע לו, שתהיה לו

366
00:41:50,543 --> 00:41:58,930
ברכה. הסתקרנתי. איך.. מה המצב שלו? אחרי
שבוע הוא מתקשר אליי, אומר לי- יש לך עשרת

367
00:41:58,948 --> 00:42:03,955
אלפים שקל הלוואה בשבילי? אמרתי לו- אבל
כבודו משלם שוטף פלוס שישים, שוטף פלוס

368
00:42:03,997 --> 00:42:08,630
מאה עשרים, מה אתה צריך הלוואות?! הוא
אומר- כן, מה אני אעשה? כמעט כל חודש

369
00:42:08,656 --> 00:42:14,211
,מאז הוא מתקשר אליי- הלוואה, הלוואה
הלוואה, הלוואה. אמרתי לו- צדיק, אתה

370
00:42:14,797 --> 00:42:19,496
שולח את האנשים.. יש לך כסף, במקום לשלם
לבן אדם.. עכשיו בא בן אדם, מביא לך סחורה

371
00:42:19,712 --> 00:42:25,340
יש לך כסף, שלם לו! -לא לא לא! עוד שלושה
חודשים. כשם שאתה עושה לאחרים- בעוד

372
00:42:25,360 --> 00:42:29,540
שלושה חודשים, ככה הקדוש ברוך הוא עושה
איתך, ישלם לך רק בעוד... קח הלוואות ועוד

373
00:42:29,560 --> 00:42:35,731
פעם הלוואות ו... את מה שמגיע לך, הקדוש
ברוך הוא מגלגל לך. למה? הרי אומרת

374
00:42:35,757 --> 00:42:40,816
הגמרא: "אין אדם נוגע במוכן לחברו", אם
אתה לוקח שקל, אדם עלה לאוטובוס, עלה

375
00:42:40,832 --> 00:42:47,122
לאוטובוס- קרה לי את זה בשוויץ, עלינו
לאוטובוס אני ואשתי, האוטובוס היה מפוצץ

376
00:42:47,145 --> 00:42:52,818
,עלינו בדלת האחורית. שלוש תחנות
השווייצרים -ישתבח שמו- על כל

377
00:42:52,835 --> 00:42:57,620
נסיעה אתה משלם בפרנקים, אתה משלם טבין
ותקילין. שבע פרנק עלתה נסיעה של שלוש

378
00:42:57,644 --> 00:43:05,945
תחנות. שלושים שקל בערך. ירדנו, הגענו
לתחנה, ירדנו, אני לא הספקתי להגיע לנהג

379
00:43:05,964 --> 00:43:11,545
לשלם. יכולתי- הכול בסדר, ישתבח שמו, אף
אחד לא בא אליי, אין כרטיסנים, אין כלום

380
00:43:11,557 --> 00:43:18,550
,ממשיך הלאה. אבל אז חשבתי לעצמי- רגע
הרי מה שמגיע לי, מגיע לי, מה שלא מגיע

381
00:43:18,571 --> 00:43:25,505
לי, לא מגיע לי. זאת אומרת, יש לי פה שבע
פרנק- עשרים ושמונה שקלים, שאני אמור

382
00:43:25,520 --> 00:43:31,421
לשלם לנהג הזה. אני אשאיר אותם בכיס, הם
ילכו לי גם ככה כי זה לא מגיע לי, נכון או

383
00:43:31,442 --> 00:43:38,230
לא? יש לי פה עשרים ושמונה שקל, העשרים
ושמונה שקלים האלה, לא שלי! אני אמור

384
00:43:38,251 --> 00:43:43,941
לשלם אותם לנהג. נסעתי, נהניתי. אני אשאיר
אותם בכיס, בסופו של דבר, אני לא איהנה כי

385
00:43:43,957 --> 00:43:49,574
הקדוש ברוך הוא אמר- זה לא שלך. איזה טיפש
ישאיר את הכסף הזה בכיס? הרי גם ככה זה

386
00:43:49,611 --> 00:43:54,962
..ילך לך. אתה לא יכול לקחת, מה שמגיע
הארבע, השבע פרנק האלה, מגיעים לחברה

387
00:43:54,976 --> 00:43:59,672
,השוויצרית של האוטובוסים. לא יעזור כלום
אתה תשלם להם. אם תשלם להם כמו גבר

388
00:43:59,835 --> 00:44:04,760
תלך לנהג ותשלם וזכיתי גם לעשות מצווה של
קידוש השם, הוא לא האמין הנהג. אני רדפתי

389
00:44:04,774 --> 00:44:08,990
אחריו 'אקסקיוז מי אקסקיוז מי'- עצור עצור
עצור! הוא אומר לי- מה קרה? אומר לו- לא

390
00:44:09,002 --> 00:44:14,760
שילמתי. הוא אומר לי- מה לא שילמת? הסברתי
לו- עליתי, לא הגעתי.. עד ש..  טוב, הוציא

391
00:44:14,778 --> 00:44:21,411
.לי כרטיס, שילמתי לו. זה גם קידוש השם
זאת אומרת, אם אדם מבין, אתה עולה

392
00:44:21,425 --> 00:44:24,970
,לאוטובוס, אני רואה בן אדם עולה לאוטובוס
בן שלושים ושתיים עוד מעט, זקן, הוא אומר

393
00:44:24,985 --> 00:44:31,223
?הוא פחות מגיל שמונה עשרה. איך הגעת לזה
?עכשיו הנהג, לא נעים לו להתווכח איתו, למה

394
00:44:31,237 --> 00:44:35,315
עכשיו הוא יבקש ממנו תעודת זהות, מה
.הוא יגיד לו? אין לי. -טוב, תזמין משטרה

395
00:44:35,837 --> 00:44:38,770
,יאללה, עכשיו הוא יעצור את כל העולם-
?יאללה תעלה תעלה. אז מה עשית בזה

396
00:44:38,792 --> 00:44:44,943
אז אה.. גבר, דפקת את 'דן', דפקת את
אגד'. מה עשית בזה? הרי אתה תשלם'

397
00:44:44,960 --> 00:44:49,682
על זה, מותק שלי. לא תשלם על זה פה, אתה
תשלם על זה שם. שווה לך להסתבך בשביל

398
00:44:49,703 --> 00:44:55,590
שטות של כמה שקלים? לפעמים בא בן אדם
אומר לך- אין לי ברכה בכסף, אין לי ברכה

399
00:44:55,637 --> 00:45:00,322
כל דבר- עד שהוא הרוויח כמה שקלים, בא
הביתה הלכה לו המכונת כביסה. הרוויח כמה

400
00:45:00,341 --> 00:45:04,494
,זה, הבת שלו באה צריכה גשר לשיניים
ארבעת אלפים שקל גשר לשיניים. אתה

401
00:45:04,510 --> 00:45:12,240
יודע נשמה, למה אין לך ברכה? תבדוק אם יש
לך כסף שלא שלך. תבדוק. זה גזל ותתקן את

402
00:45:12,256 --> 00:45:17,705
זה עכשיו, רבותיי היקרים. ומי שגזל ולא יודע
ממי גזל.. יש בן אדם אומר לך- אני בן

403
00:45:17,722 --> 00:45:23,192
ארבעים, אני בן חמישים. אני יודע עכשיו
?כמה פעמים נסעתי באוטובוס ולא שילמתי

404
00:45:23,428 --> 00:45:29,470
ישנם נהגים שהם לא בסדר. נסעתי לכותל
המערבי, היה עמוס, לא יכולתי להגיע לנהג

405
00:45:29,562 --> 00:45:35,028
-בסוף הנסיעה הגענו לכותל, אני מגיע לנהג
אני אומר לו.. אני וארבעה ילדים נסענו- לא

406
00:45:35,040 --> 00:45:39,755
צריך, לא צריך, הוא אומר לי. מה זאת אומרת
לא צריך'? לא יודע מה, אולי עצבני על'

407
00:45:39,769 --> 00:45:44,130
-אגד', לא יודע מה, עשה איתם ברוגז, אמר'
לא... אז אני יכולתי להגיד- ישתבח שמו

408
00:45:44,152 --> 00:45:50,517
על הראש של הנהג אבל מה וכי הנהג- אם הוא
.גזלן, מותר לי לגזול? אז להתעקש ולשלם

409
00:45:51,261 --> 00:45:57,320
לשלם. אבל עכשיו בן אדם, מסכן, גזל ולא
יודע ממי גזל. קורה, כל בן אדם, במיוחד

410
00:45:57,352 --> 00:46:02,449
,אנשים שחוזרים בתשובה, במהלך השנים
לך תדע, לקחו פה, לקחו שם. יש כאלה

411
00:46:02,461 --> 00:46:08,110
היו אומרים לי- היו הולכות לסופרפארם, הן
רוצות קצת בושם, חבל לקנות בושם, זה יקר

412
00:46:08,127 --> 00:46:13,690
הולכות לסופרפארם, 'מרביצות' חצי שעה בושם
.בושם בושם והולכות. זה לא פשוט שזה מותר

413
00:46:13,705 --> 00:46:18,781
?הרי למה הם מרשים לך לשים כזה 'טסט' כזה
על תקווה שהוא יוציא ממך כמה שקלים, אולי

414
00:46:18,800 --> 00:46:23,818
תקנה. אבל אם אתה נכנס לחנות ואתה יודע
אתה לא קונה, מותר לך עכשיו ללכת לחנות

415
00:46:23,868 --> 00:46:29,750
.ולשים ככה חצי קילו בושם? וודאי שזה אסור
למי זה נועד כל הטסטים האלה? הם מוכנים

416
00:46:29,771 --> 00:46:34,700
,לתת לך לבדוק כדי שאולי בסיעתא דשמיא
יוציאו ממך כמה שקלים, תקנה מהם איזה

417
00:46:34,712 --> 00:46:42,472
בושם. אבל אם אתה יודע בוודאי שממך לא
יוציאו שום דבר אז גם.. כל הדברים הקטנים

418
00:46:42,489 --> 00:46:49,160
.האלה, אומרת הגמרא- יעסוק בצורכי הרבים
מה הפתרון במקרה כזה? הפתרון היום בזמנינו

419
00:46:49,183 --> 00:46:55,411
מאוד פשוט: אדם למשל יודע- אני.. הוא, חס
ושלום לקח בסביבות אלף שקל כל החיים

420
00:46:55,440 --> 00:47:00,350
שלו מ'דן', מ'אגד', מהבריכה העירונית, יש
.כאלה -ישתבח שמו- היו קופצים לבריכה

421
00:47:01,392 --> 00:47:05,320
יש כניסה.. אחד היה אומר לי- היה לי
מנוי לבריכה, דרך הגדר הוא היה

422
00:47:05,380 --> 00:47:10,790
קופץ, כל הזמן דרך המנוי של הגדר, כל
?הזמן דרך הגדר. אז אה, זה מותר לעשות

423
00:47:10,809 --> 00:47:15,820
אסור לעשות את זה! צריך לשלם. אתה מעריך
כל הפעמים שהיית בבריכה- אלף שקלים, קח

424
00:47:15,842 --> 00:47:23,463
.אלף שקלים, תן אותם לעניים עמלי תורה
תלמידי חכמים שעמלים בתורה שזו הצדקה

425
00:47:23,480 --> 00:47:29,912
הגדולה ביותר, אתה לא נותן אותם לזכות
שלך, אתה נותן אותם לזכותם של אותם

426
00:47:29,936 --> 00:47:36,341
אנשים שגזלת מהם- הרי הצדקה הזו הולכת
לזכותם. אבל תזכרו, צריך לתת את זה לצדקה

427
00:47:36,665 --> 00:47:42,280
?למעלה הגדולה ביותר שזה עמלי תורה. למה
אני אומר בעצמי- אם הייתי עכשיו הולך לאותו

428
00:47:42,301 --> 00:47:47,130
אחד שהוא הבעלים של 'אגד' שאני חייב לו את
הכסף, הייתי אומר לו- תשמע צדיק שלי, אני

429
00:47:47,145 --> 00:47:52,810
,לא מצאתי אותך. שמתי את זה לצדקה להצלחתך
.אתה מסכים? וודאי, כל יהודי היה אומר כן

430
00:47:54,115 --> 00:47:57,898
יש יהודי בעולם היה אומר- לא הייתי רוצה
שייתן את זה להצלחתי? אז וודאי וודאי

431
00:47:57,912 --> 00:48:04,461
שזה מועיל, מקרה כזה יעשה מה שאמרנו, ייתן
את הצדקה להצלחת אותם אנשים. ישנם אנשים

432
00:48:05,776 --> 00:48:13,150
שלצערנו, לפעמים קצת מקללים. מה אני
מתכוון 'מקלל'? לא חלילה מנבל את הפה

433
00:48:13,169 --> 00:48:18,195
לא על זה אני מתכוון. מקלל זה מאחל
.איחולים לא כל כך טובים לחבר שלו

434
00:48:19,851 --> 00:48:26,650
..וזה דבר שחייבים לשנות. אה, אחד אומר
לא יודע, אני אפילו לא רוצה להזכיר את

435
00:48:26,668 --> 00:48:35,781
..זה בפה. מאחל 'איחולים'- חמתו.. גיסתו
דודתו.. לשכנים.. קצת בשעת כעס הוא

436
00:48:35,814 --> 00:48:42,665
קצת ככה מתעצבן על מישהו, מאחל לו איחולים
לא כל כך טובים. אז קודם כל, תדעו שזה לאו

437
00:48:42,680 --> 00:48:50,650
?מהתורה, אדם שמקלל יהודי, מה זה מקלל
לדוגמא: אני אומר את זה לתועלת, אני

438
00:48:50,675 --> 00:49:02,261
משתדל מאוד לא להגיד את זה הרבה אבל
שאלוקים ייקח אותו. שמעתי כאלה אנשים-

439
00:49:03,428 --> 00:49:09,660
או -הלוואי יקבל תאונה. כל מיני משפטים
כאלה מוזרים. השם ירחם ויציל. סליחה

440
00:49:09,675 --> 00:49:13,660
שאמרתי את זה, כן? אבל אמרתי את זה אבל
אמרתי את זה כדי להבהיר. אז תדעו לכם

441
00:49:13,672 --> 00:49:20,250
רבותיי היקרים, שזה לאו מהתורה. אדם שאומר
שאלוקים ייקח אותו, זה איסור מהתורה. בתורה

442
00:49:20,265 --> 00:49:28,183
כתוב: "לא תקלל חרש". אומרת הגמרא- חרש
שלא שומע אותך, אסור לך לקלל אותו. אדם

443
00:49:28,200 --> 00:49:36,014
.ששומע אותך, קל וחומר שאסור לך לקלל אותו
ולכן, איך אדם רוצה לתקן את זה? אז דבר

444
00:49:36,030 --> 00:49:45,960
ראשון, בגמרא כתוב כלל: "כל המתפלל על
חברו נענה תחילה". אם אתה מתפלל על

445
00:49:45,974 --> 00:49:52,670
.החבר שלך שיהיה לו טוב, אתה תענה תחילה
..אדם שמקלל את חבר שלו, גם כן נענה תחילה

446
00:49:53,762 --> 00:49:58,343
הקדוש ברוך הוא אומר- אה, אתה רוצה שהוא
יעשה תאונה? בוא נבדוק אם לך לא מגיעה

447
00:49:58,369 --> 00:50:05,423
תאונה. כמו שאמרתי- מידה כנגד מידה. אם חס
ושלום, אדם מאחל דברים רעים לזולת, הדברים

448
00:50:05,447 --> 00:50:10,534
.האלה, בסופו של דבר, חוזרים על עצמם
ואיך אפשר לתקן את זה? איך אדם יכול

449
00:50:10,543 --> 00:50:18,028
לתקן את ה.. לפעמים את הרגעים האלה שאתה
רוצה שיהיה רע לחבר שלך? שזה לא רק בגדר

450
00:50:18,040 --> 00:50:26,040
של קללה אלא הצרות עין. לפעמים אדם מרגיש
שכשהחבר שלו קנה רכב, זה כאילו הוא לקח

451
00:50:26,061 --> 00:50:31,077
ממנו את הרכב. כאילו הוא הוציא לי מהחשבון
בנק וקנה את הרכב. כשאדם בא אליך, אומר

452
00:50:31,124 --> 00:50:36,562
קניתי דירת חמישה חדרים ושילמתי הכול-
מזומן, אתה מרגיש כאילו עכשיו הוציאו לך

453
00:50:36,576 --> 00:50:42,745
מהכיס שלושה מיליון שקלים ושמו לו.. והוא
קנה דירה. כאילו לקח לך את זה. וזו צרות

454
00:50:42,778 --> 00:50:49,614
עין, אחים יקרים. אנחנו צרים עין על
חשבונו של הקדוש ברוך הוא. צרי עין

455
00:50:49,635 --> 00:50:55,792
על חשבונו של הקדוש ברוך הוא, זה אומר
שאנחנו בעצם באים לקדוש ברוך הוא

456
00:50:55,811 --> 00:51:03,489
ואומרים לו- ריבונו של עולם, אל תעשה טוב
לילדים שלך, אל תעשה להם טוב, לא- רק לי

457
00:51:03,562 --> 00:51:10,322
טוב, לילדים האחרים אל תיתן טוב. כמה זה
לא יפה בעיני הקדוש ברוך הוא. כמה הקדוש

458
00:51:10,350 --> 00:51:14,370
ברוך הוא מסתכל על זה ואומר- ריבונו של
?עולם, למה אתה צר עין על החברים שלך

459
00:51:15,049 --> 00:51:21,383
תשמח בהצלחה שלהם, תשמח בזה שיש
לחברים שלך דברים טובים. וזה אחים יקרים

460
00:51:21,397 --> 00:51:27,710
לפני ראש השנה, לפני ראש השנה. אתם רוצים
?"שיקויים בכם הכתוב: "טוב עין הוא יבורך

461
00:51:28,423 --> 00:51:33,049
לאהוב את עם ישראל! אהבת ישראל, אהבת-
ישראל. לעמוד לפני הקדוש ברוך הוא, להגיד

462
00:51:33,075 --> 00:51:41,637
.ריבונו של עולם, אני חוזרת בתשובה-
מעכשיו, מעכשיו אני מאחלת רק טוב

463
00:51:41,649 --> 00:51:49,730
.לכל עם ישראל. אני רוצה שיהיה להם רק טוב
שום דבר רע, רק דברים טובים. זה אדם שחושב

464
00:51:50,498 --> 00:51:56,980
מחשבות טובות על עם ישראל, הקדוש ברוך הוא
מחזיר לו עצמו במחשבות טובות. ישנם אנשים

465
00:51:57,675 --> 00:52:06,703
תקשיבו טוב, אחים יקרים, וזו עצה טובה לכל
המשפחות ששומעות אותי- עכשיו, לפני ראש

466
00:52:06,736 --> 00:52:16,484
,השנה. ישנן משפחות- הבעל חוזר הביתה
יושבים הבעל ואשתו ויש להם נושא שיחה

467
00:52:16,503 --> 00:52:26,496
,אחד: מה חדש בשכונה. מה חדש בשכונה
מרכלים על בני אדם, מדברים לשון הרע

468
00:52:26,512 --> 00:52:36,334
על אנשים, מוציאים שם רע על אנשים, גורמים
סך הכול לקטרוג על עם ישראל. בית כזה, אין

469
00:52:36,350 --> 00:52:44,795
השכינה שורה בו. אין ברכה בבית, ואם אשתך
מדברת חלילה כזה דבר, תרגיע אותה, תגיד

470
00:52:44,809 --> 00:52:51,150
לה- אשתי היקרה, חבל לנו על הפרנסה של
הבית שלנו. זה הורס את הבית כי הקדוש

471
00:52:51,169 --> 00:52:57,724
.ברוך הוא שונא שמלכלכים על הילדים שלו
הקדוש ברוך הוא שונא שמלכלכים.. תאר

472
00:52:57,745 --> 00:53:04,160
לך שאתה רואה עכשיו בקרן זווית, מישהו
שעומד ומלכלך על אבא שלך. כמה זה

473
00:53:04,176 --> 00:53:09,040
כואב לך לראות כזה דבר. אתה רואה מישהו
שמלכלך על אימא שלך, אתה רואה שמישהו

474
00:53:09,061 --> 00:53:14,376
שמדבר רעה על הבנים שלך. הקדוש ברוך הוא
רואה את הגבר ואת האישה עומדים מתפללים

475
00:53:14,390 --> 00:53:18,170
ריבונו של עולם, ראש השנה.. תן לנו, תן-
לנו, תן לנו, תן לנו. אבל תראה מה אתה

476
00:53:18,188 --> 00:53:25,272
עושה כל השנה! אתה כל השנה מדבר צרה על
הבנים שלך על הבנים של הקדוש ברוך הוא

477
00:53:26,025 --> 00:53:30,797
ההוא קנה וזה קנה וזה הלך ואני ידעתי שזה-
גנב וההוא גנב וראש הממשלה וכל... מסכן

478
00:53:30,809 --> 00:53:37,035
ראש הממשלה, כולם.. מספיק! חפש דברים
טובים. חפש דברים טובים, זה הבנים של

479
00:53:37,049 --> 00:53:44,200
אבא! אלו אחים שלנו! אם אני עכשיו רוצה
שיהיה רע ליהודי, זאת אומרת שאני רוצה

480
00:53:44,218 --> 00:53:49,348
רע לקדוש ברוך הוא. כי אם רע ליהודי, רע
לקדוש ברוך הוא. איך אני יכול לאחל רע

481
00:53:49,355 --> 00:53:56,131
ליהודי אם אני, בסופו של דבר מאחל רע
לקדוש ברוך הוא? זה משהו מוזר. אתם

482
00:53:56,152 --> 00:54:01,990
רוצים ברכה בבית? ותבדקו אותי, תראו שבית
שיושבים ומרכלים שם, הבית הזה אין בו

483
00:54:02,007 --> 00:54:10,091
.ברכה. אין בו ברכה. בית שיש בו לשון טובה
?לשון טובה, אתם יודעים מה זה לשון טובה

484
00:54:10,870 --> 00:54:18,350
גם אם אתם שומעים צרחות מהשכנים, צעקות
והילדים שואלים אותך- אבא, מה קרה? אתה

485
00:54:18,367 --> 00:54:23,263
,לא אומר- השכנים הורגים אחד את השני
אתה אומר- כנראה שהם לומדים תורה

486
00:54:23,277 --> 00:54:30,127
בקול או שהוא מחפש אותה והוא לא יודע איפה
אשתו אז הוא קורא לה. תמצא איזו דרך עדינה

487
00:54:30,141 --> 00:54:36,730
,להעביר את המסר, לא בדרך רעה. תאמינו לי
זה כיף. זה כיף. אני- אם הבנות שלי באות

488
00:54:36,872 --> 00:54:45,741
,ואומרות לי- אבא, המורה.. -ששש! קודם כל
המורה צודקת. מה זה המורה? מורה! המורה

489
00:54:45,769 --> 00:54:52,938
,צודקת. הילדה מבינה שפה לא מדברים דברים
מה שרוצים מהפה. לדבר רע על יהודי? זה בן

490
00:54:52,948 --> 00:54:58,350
של מלך מלכי מלכים הקדוש ברוך הוא. אסור
.לדבר רע על יהודי. זה בית שיש בו ברכה

491
00:54:58,992 --> 00:55:05,170
ודרך אגב, זה גם חינוך. אחד שואל- למה
הילד שלי פרא? תבדוק אם אתה לא מתנהג

492
00:55:05,180 --> 00:55:11,214
ככה בבית, אם אתה לא צעקן, אם אתה לא
מדבר על אחרים. ילד ששומע קללות, חס

493
00:55:11,232 --> 00:55:16,249
?ושלום, אולי בבית אתה מדבר בצורה כזו
תבדוק איך אתה מדבר בבית. אולי אתה

494
00:55:16,261 --> 00:55:22,176
מדבר לאשתך או אישה מדברת לבעלה בשפה לא
יפה? בדרך כלל זה עובר לילדים. הילדים לומדים

495
00:55:22,195 --> 00:55:29,068
,את זה ממישהו. וברגע שאדם מתקן את זה
תדעו לכם, זה תלוי רק בנו. אני בתחילת

496
00:55:29,084 --> 00:55:34,411
השיעור אמרתי לכם ששנה הבאה אני רוצה
שתהיה לי פרנסה בשפע. אני לא רוצה לרדוף

497
00:55:34,435 --> 00:55:39,570
אחרי כסף. אני רוצה גם פה, שיביא.. הקדוש
ברוך הוא יביא ל'יביע אומר' בשפע, לא רוצה

498
00:55:39,588 --> 00:55:45,800
לרדוף אחרי אנשים. גם בשביל הבית שלי, אני
.רוצה להיות בריא בלי שפעות, בריא לגמרי

499
00:55:46,818 --> 00:55:54,520
במי זה תלוי? בקדוש ברוך הוא. עכשיו אני
.אומר לכם שזה תלוי בנו. זה תלוי בנו

500
00:55:55,689 --> 00:56:00,940
הקדוש ברוך הוא רוצה לתת בריאות? רוצה לתת
לכם בריאות. רוצה לתת לך בריאות? רוצה לתת

501
00:56:00,955 --> 00:56:06,810
לך שידוך? יותר ממה שאתה רוצה. הוא רוצה
שיהיה לך בית, הוא רוצה שיהיה לך בית בלי

502
00:56:06,820 --> 00:56:13,734
,משכנתא? רוצה הקדוש ברוך הוא? הוא רוצה
נכון? יהודה, הוא רוצה או לא רוצה? הוא

503
00:56:13,740 --> 00:56:19,218
רוצה שתהיה -ישתבח שמו- בתחנות דלק, מוכר
כבר כמו זה.. כל יום תחנת דלק חדשה, ישתבח

504
00:56:19,228 --> 00:56:26,661
שמו. הוא רוצה. הוא מוכר תחנות דלק, מי
שרוצה.. הוא רוצה שימכור תחנות דלק אז

505
00:56:26,682 --> 00:56:31,574
יהודה, למה אין תחנות דלק? אם הקדוש ברוך
רוצה לתת לך תחנות דלק, למה לא הגיעו

506
00:56:31,595 --> 00:56:37,284
התחנות דלק עדיין, למה? בן אדם רוצה להיות
תלמיד חכם, הקדוש ברוך הוא יכול לעשות

507
00:56:37,301 --> 00:56:42,280
אותו תלמיד חכם, למה הקדוש ברוך הוא לא
נותן לו להיות תלמיד חכם? כל מה שאנחנו

508
00:56:42,298 --> 00:56:48,240
רוצים, אחים יקרים, הקדוש ברוך הוא רוצה
יותר מאיתנו לתת לנו. אנחנו עוצרים ממנו

509
00:56:48,263 --> 00:56:53,030
אנחנו בידיים שלנו עוצרים ממנו. הקדוש
ברוך הוא רוצה לתת לך לזכות בלוטו אבל

510
00:56:53,051 --> 00:56:57,421
אתה כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן
מרכל מרכל מרכל או חס ושלום כועס או

511
00:56:57,442 --> 00:57:01,675
חס ושלום פוגע באשתך, אומר הקדוש ברוך
.הוא- מה אני אעשה, המספרים זזו ימינה

512
00:57:03,075 --> 00:57:08,580
רציתי שהמספרים יפלו על שלך אבל אתה בעצמך
בידיים שלך, בהתנהגות שלך בבית שלך או

513
00:57:08,604 --> 00:57:14,670
,בהתנהגות שלך בכסף, בכסף! בן אדם לוקח
לוקח, כל הזמן לוקח ממקומות שלא מגיע לו

514
00:57:14,687 --> 00:57:21,016
אומר הקדוש ברוך הוא- לקחת את מה שאני
רציתי לתת לך בחינם. אנחנו מונעים, אתם

515
00:57:21,030 --> 00:57:28,305
.רוצים בעזרת השם, שנה טובה? זה תלוי בנו
אותו דבר על בריאות, בן אדם רוצה בריאות

516
00:57:28,505 --> 00:57:34,820
!?מי לא רוצה בריאות?! מי לא רוצה בריאות
הצעירים- לא תראה בחור בן שמונה עשרה

517
00:57:35,070 --> 00:57:39,950
יגיד- ברך אותי שאני אהיה בריא. ישתבח שמו
הם עדיין בשיא המרץ, מרגישים שהכול ב.. אבל

518
00:57:39,974 --> 00:57:43,816
בן אדם בן חמישים שישים- קודם כל, ברך
אותי שאני אהיה בריא. הוא כבר יודע

519
00:57:43,825 --> 00:57:50,360
,הכליות, ראומטיזם, הגב, כאבי גב, הצלעות
כל ה... מלחים, סוכרים, כל הלחץ דם בלאגן

520
00:57:51,287 --> 00:57:58,788
תן בריאות. רוצים להיות בריאים? אתן לכם-
עצה טובה, עצה טובה: אחרי שאדם הולך

521
00:57:58,790 --> 00:58:08,050
לשירותים, יש ברכה, קוראים לה 'ברכת אשר
יצר' ואני אספר לכם סיפור- הייתי בקניות

522
00:58:08,077 --> 00:58:14,590
לפני איזה שנתיים, מגיע אליי יהודי- חוץ
מכבודכם- הוא חיזק אותי, הוא חיזק אותי

523
00:58:14,604 --> 00:58:19,350
מאוד ב'ברכת אשר יצר'. אמרתי לו- איפה
נעלמת לי? היית.. חודשיים כמעט לא

524
00:58:19,367 --> 00:58:25,760
ראיתי אותו. הוא אומר לי- תשמע.. הוא קם
בנץ החמה להתפלל, קם להתפלל. בן אדם

525
00:58:25,778 --> 00:58:35,160
,קם מהמיטה, הולך לשירותים, חוץ מכבודכם
.הוא בא לעשות 'קטנים'- לא יוצא. לא יוצא

526
00:58:36,703 --> 00:58:41,454
.מנסה, לא יוצא. הוא הבין שמשהו לא בסדר
.מיד העיר את אשתו, אמר- תזמיני אמבולנס

527
00:58:41,850 --> 00:58:45,960
בית חולים. מגיע לבית חולים והוא צורח
..מכאבים, צורח מכאבים. הוא צריך ל

528
00:58:45,978 --> 00:58:51,800
והוא מרגיש- לא יוצא. הרופא אומר לו- אני
חייב לתת לך זריקת אה... כדי לעשות לך

529
00:58:51,823 --> 00:58:56,260
אה.. דרך הבטן, אני חייב לתת לך זריקת
הרגעה.. זריקת הרדמה. הוא אומר לו

530
00:58:56,280 --> 00:59:02,164
אל תעשה לי זריקה, תחתוך! מרוב הכאב שהיה-
!לו, הוא לא יכול לסבול! הוא אומר לו- תחתוך

531
00:59:04,320 --> 00:59:09,390
ואחרי זה התברר שהיה לו שם איזה שומן שסתם
לו את המערכת, שומן קטן, חתיכת שומן נכנסה

532
00:59:09,407 --> 00:59:15,004
למערכת, סתמה לו את המערכת. אתם יודעים
'איך אני ברכתי 'אשר יצר את האדם בחכמה

533
00:59:15,025 --> 00:59:23,522
אחרי ששמעתי את הסיפור הזה? "אשר יצר את
האדם בחכמה וברא בו נקבים נקבים חלולים

534
00:59:23,557 --> 00:59:29,576
חלולים..", ברא לי לב, ברא לי כליות, ברא
לי ריאות, ברא לי כבד, "גלוי וידוע לפני

535
00:59:29,592 --> 00:59:35,463
כסא כבודך שאם ייסתם אחד מהם.. ברוך אתה
השם" תודה רבה, ריבונו של עולם, "רופא כל

536
00:59:35,475 --> 00:59:42,330
,בשר ומפליא לעשות"! כשאדם אומר תודה רבה
כך אומר ה'חפץ חיים', עליו השלום, כשאדם

537
00:59:42,357 --> 00:59:49,220
אומר תודה רבה על הבריאות, מברך, מודה
.להשם על הבריאות, זהו. אתה תהיה בריא

538
00:59:50,105 --> 00:59:55,260
.סגולה הכי טובה לפרנסה.. לרפואה- סליחה
סגולה הכי טובה לרפואה. פשוט להגיד תודה

539
00:59:55,287 --> 00:59:59,945
רבה לקדוש ברוך הוא על הבריאות. כמובן
שצריך לשמור על הבריאות אבל אם אנחנו

540
00:59:59,969 --> 01:00:04,251
נדע להגיד תודה רבה על הבריאות, כשאנחנו
נדע להעריך, הקדוש ברוך הוא ייתן לנו את

541
01:00:04,270 --> 01:00:13,345
זה. אני לא יכול להקיף את כל את כל
הנושאים אבל אני אגיד לכם דבר אחד

542
01:00:14,258 --> 01:00:22,280
עצה שהיא סגולה נפלאה שהקדוש ברוך הוא ייתן
לכם חיים, סגולה נפלאה שהקדוש ברוך הוא

543
01:00:22,298 --> 01:00:36,760
ייתן חיים: אומרת הגמרא: "כל המעביר על
מידותיו מעבירים לו כל פשעיו". אם אדם

544
01:00:36,962 --> 01:00:44,962
הוא סלחן, סלחן, הוא לא קפדן, הקדוש ברוך
הוא מתנהג איתו באותה מידה, הוא לא מקפיד

545
01:00:44,978 --> 01:00:52,910
איתו. אם יש לכם איזה משהו על הלב, מישהו
שמאוד מאוד עשה לכם רע וקשה לכם לסלוח

546
01:00:53,247 --> 01:00:58,870
קשה לכם למחול, אם אתם תעשו את העבודה
הזאת ותצליחו למחוק את זה מהלב שלכם

547
01:00:59,590 --> 01:01:04,322
גם הקדוש ברוך הוא ימחל לכם. וזה לא חייב
להיות באיזה מישהו שעשה לכם משהו נורא

548
01:01:04,338 --> 01:01:11,470
ואיום, זה יכול להיות אפילו בילד הקטן
שלך שדיבר אליך בזלזול ואתה מוחל

549
01:01:12,152 --> 01:01:19,011
ואתה לא כועס עליו וחס ושלום, אשתך שדיברה
'אליך בצורה לא יפה. בכביש, מישהו 'חתך

550
01:01:19,025 --> 01:01:24,980
אותך ויש לך את כל הסיבות שבעולם לכעוס
עליו ואתה מעביר על מידותיך, אתה מוחל

551
01:01:25,757 --> 01:01:32,540
אומר הקדוש ברוך הוא- כשם שהוא מוחל, כך
אני גם אמחל לו. כשם שהוא מוחל לבני אדם

552
01:01:32,557 --> 01:01:41,089
אחרים שפוגעים בו, כך אני אמחל לו. בדרך
שאדם הולך- מודד, כך מודדים עימו. ברגע

553
01:01:41,098 --> 01:01:47,588
שאדם מוותר, אדם הוא וותרן, וותרן? הקדוש
ברוך הוא מוותר לו. לסיום, אני רוצה להגיד

554
01:01:47,597 --> 01:01:52,930
-לכם דבר מאוד מאוד יפה שאותי מאוד מחזק
השנה מישהו פגע בך אפילו מישהו גזל אותך

555
01:01:53,738 --> 01:01:59,263
,מישהו לקח ממך הלוואה ולא החזיר לך
תוותר. אל תוותר על הכסף אבל תסלח

556
01:01:59,294 --> 01:02:04,743
בצורה כזו שהקדוש ברוך הוא, חס ושלום, לא
יקפיד עליו. שהוא לא ייענש בגללך. ברגע

557
01:02:04,757 --> 01:02:09,970
שאתה מרחם על אחרים, הקדוש ברוך הוא מרחם
עליך. והלוואי שבזכות זה שאנחנו מרחמים על

558
01:02:09,985 --> 01:02:14,802
אחרים, הקדוש ברוך הוא ירחם עלינו וייתן
.לנו שנה טובה ומתוקה, אמן כן יהי רצון

כתוביות

*לחיפוש ביטוי מדויק יש להשתמש במירכאות. לדוגמא: "טהרת המשפחה", "הרב זמיר כהן" וכן הלאה