הרב אהרון שווב

הרב אהרון שווב - תהילים פרק ד': מחלוקת כואבת

הרב אהרון שווב

טיפולוגיה של אישיות: מי הם שלושת סוגי האנשים הקיימים בעולם, וכיצד הם קשורים לנאמר בפרק ד' בתהילים? שיחה מרתקת מפי הרב אהרון שווב