המקובל הרב יעקב עדס

כיצד להביא את האור לנשמה? פרק נ"ב - המקובל הרב יעקב עדס

המקובל הרב יעקב עדס

המקובל הרב יעקב עדס בסדרת שיעורים לאור תורת הקבלה.