הרב ישי וליס

הרב ישי וליס - פרקי אבות חלק ד'

הרב ישי וליס

שיעור מרתק במסכת אבות - היא המסכת התשיעית בסדר נזיקין. שלא כשאר המסכתות (המבארות דינים והלכות למיניהם), מדברת מסכת זו על ענייני מוסר, קניית מידות טובות ודרך ארץ.

הרב ישי וליס - פרקי אבות חלק ט"ז

הרב ישי וליס - פרקי אבות חלק י"ג

הרב ישי וליס - פרקי אבות חלק י"ב

הרב ישי וליס - פרקי אבות חלק ח'

הרב ישי וליס - פרקי אבות חלק ז'

הרב ישי וליס - פרקי אבות חלק א'

הרב ישי וליס - פרקי אבות חלק ב'

הרב ישי וליס - פרקי אבות חלק ג'

הרב ישי וליס - פרקי אבות חלק ה'

הרב ישי וליס - פרקי אבות חלק ו'

פרק ב' - הכרות עם הנפש האלוקית

אימון ואמונה

פרק א: תניא - הכרות עם הנפש הבהמית - ד"ר עודד קרבצ'יק

פרקי אבות - תוכנית א'

פרקי אבות - מעלת השלום ואהבת הבריות חלק ב'

פרקי אבות - מעלת השלום ואהבת הבריות

מוסר האדם מול מוסר אלוהי

פרקי אבות - פרק ה משניות ד - ה - הרב זמיר כהן

פרקי אבות - פרק ד משניות יט - כב - הרב זמיר כהן

פרקי אבות - חלק א' - הרב זמיר כהן

משנה ב' - מיהו האדם השלם? – הרב אהרון לוי

משנה ד' - שלושה תנאים להתפתחות רוחנית – הרב אהרון לוי

משנה ה' - אומנות הנתינה – הרב אהרון לוי

משנה ו' - אמנות קבלת הביקורת – הרב אהרון לוי

משנה ז' - רק לא להתייאש – הרב אהרון לוי

משנה ח' - לראות ולהאמין – הרב אהרון לוי

משנה ט' - בצדק תשפוט עמיתך – הרב אהרון לוי

משנה י' - השינוי בהישג יד – הרב אהרון לוי

משנה י"א - כח הדיבור

משנה י"ב - איך עושים שלום? – הרב אהרון לוי