הרב הרצל חודר

מי מציל את העולם? - מוסר ברגע - הרב הרצל חודר

הרב הרצל חודר

הרב הרצל חודר בפינה יחודית מעביר מסר מיוחד בדקה וקצת והפעם: מי מציל את העולם?