x
הרב יצחק גלר

לשון הקודש - בר כוכבא

הרב יצחק גלר

מי היה בר כוכבא, מהו פירוש שמו, ואיזה מבחנים הוא עבר על מנת להתקבל לצבא? הרב יצחק גלר על דמותו של בר כוכבא