x
הרב בועז שלום

הרב בועז שלום - פרשת שמיני: כוחה של תפילה

הרב בועז שלום

כיצד היצר מפיל את האדם ומונע ממנו להתפלל? מדוע גנז חזקיה את ספר הרפואות אם בכוחו להציל חיים? מדוע סמך אביי על הנס כשהביא את ר' אחא לגרש את השד המזיק שבעירם? ולסיום – מחקר מרתק מאוניברסיטת קולומביה על כוחה של תפילה בריפוי עקרות!