מה המקור לל"ט אבות מלאכות שבת?

כ"ה אדר א' התשע"ד | 25.02.14 16:02

שאלה

אומרים כי ל"ט אבות מלאכה נלמדו ע"י חכמי המשנה מתוך סמיכות פרשיות של שבת ומלאכת המשכן. עניין זה נראה לי סותר את האמונה, כי פירוט המצוות בכללותו ניתן למשה בע"פ בסיני. אם המקרה של שבת, נתנה המצווה של שבת בתורה שבכתב ופורטו עיקריה ע"פ בתורה שבע"פ, מדוע היו צריכים חכמים להסיק לגבי המלאכות האסורות, האם הן לא ניתנו כבר למשה בע"פ בסיני?

תשובה

שלום וברכה,

אכן, ל"ט מלאכות שבת נמסרו למשה בסיני בעל פה, אמנם, דרכם של חכמי ישראל למצוא היכן רמוזות ההלכות בתורה, כי באמת ה' יתברך רמז בתוך התורה שבכתב את דברי התורה שבעל פה.

הא לך דברי רבינו האור החיים הקדוש  ויקרא יז' לג'
הן אמת שכל דבר תורה נאמר למשה, ואין חכם יכול לדעת יותר ממה שידע משה, והגם שתצרף כל דורות ישראל מיום מתן תורה עד שתמלא הארץ דעה אין חידוש שלא ידעו משה, אבל ההפרש הוא כי משה נתן לו ה' תורה שבכתב ותורה שבעל פה, והנה האדון ברוך הוא בחכמתו יתברך רשם בתורה שבכתב כל תורה שבעל פה שאמר למשה, אבל לא הודיע למשה כל מה שנתן לו בעל פה היכן הוא רמוז בתורה שבכתב, וזו היא עבודת בני ישראל עמלי תורה שיישבו ההלכות שנאמרו למשה בסיני והסודות והדרשות כולן יתנו להם מקום בתורה שבכתב, ולזה תמצא באו התנאים וחברו תורת כהנים וספרי וכו', וכל דרשתם בכתובים אינם אלא על פי ההלכות והלבישום בתורת ה' תמימה שבכתב, ואחריהם ועד היום זו היא עבודת הקודש בני תורה לדייק המקראות וליישבם על פי המאמרים שהם תורה שבעל פה, וזו היא עבודת התורה הנקראת ארץ החיים:
 וענין זה לא נמסר למשה כולו לדעת כל תורה שבעל פה היכן היא כולה רמוזה בתורה שבכתב, ולזה אמרו ז"ל (שם) שדרש רבי עקיבא דרשות שלא ידעם משה, אין הכוונה שלא ידע משה עקרן של דברים הלא ממנו הכל אפילו מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש, אלא שלא ידע סמיכתם ודיוקם היכן רמוזים בתורה, וזה לך האות מה שלפנינו שדרש הלל מהכתוב ההלכה שנאמרה למשה בעל פה, ולא גילה ה' למשה עיקרה בכתוב ובא הלל ודרשה, ודברים אלו נכונים הם: עכ"ל.


בברכה,
מנשה בן פורת

דרגו את השאלה:

ממוצע 4.4 (102 מדרגים)

כותרות מומלצות

הנקראים ביותר