הלכות ומנהגים

האם מותר לאדם לישון לבד?

  • כ"ה אדר א' התשע"ד
אא

שאלה

ראיתי פעם בקיצור שולחן ערוך שאסור לאדם לישון בבית לבד. האם זה באמת אסור גם היום או שרק עדיף שלא? כי אני עושה את זה כבר. תודה

תשובה

שלום רב,

מובא במסכת שבת (דף קנא עמוד ב) שאסור לישון בבית יחידי, וכל הישן בבית יחידי אוחזתו לילית (סוג של מזיק). והובא להלכה במשנה ברורה (סימן רלט סק"ט).

וגם נשים צריכות להיזהר בזה (אמנם האשל אברהם שם הסתפק בזה. אולם בכף החיים שם אות יז כתב שאין חילוק בזה בין איש לאישה כי גם באישה מתדבקים החיצונים אם היא לבדה ומזיקים אותה. ע"ש).

ולכן העצה היא שתדליקי קצת אור בחדר, או שתדליקי אור בחדר אחר באופן שיאיר מעט לתוך חדרך, ואז תוכלי לישון לבד ללא חשש.

מקורות: יסוד ההיתר לישון יחידי כאשר יש אור דולק הוא עפמש"כ במסכת בברכות (דף מג עמוד ב) לאחד נראה (השד. רש"י) ומזיק, לשנים נראה ואינו מזיק, ואבוקה כשנים בהדי דידיה. ע"ש. וכן כתב היתר זה הגר"ד פארדו זצ"ל בספרו מזמור לדוד יורה דעה (סימן קטז) והאשל אברהם (סימן רלט) והכף החיים (שם אות טוב). וכן הביאו היתר זה בשו"ת דובב מישרים חלק א' (סימן עט) ובשו"ת חלקת יעקב (חלק אורח חיים סוף סימן נז) ובשו"ת בצל החכמה חלק ד' (סימן עו) ובשו"ת באר משה חלק ג' (סימן מה) ובשו"ת אז נדברו חלק ו' (סימן נ אות ג) ובספר מאור ישראל חלק א' (מסכת שבת דף קנא עמוד ב) ובספר חזון עובדיה יום טוב (עמוד נז) ובספר אור לציון חלק ב' (פרק מו סעיף סז). וכן כתב בספר אשרי האיש חלק א' (פרק מב סעיף כח) בשם הגרי"ש אלישיב זצ"ל. וכן ראה בספר ארחות רבנו חלק א' (עמוד צז) שכן נהג הגר"י קניבסקי זצ"ל, ובספר הליכות שלמה חלק א' (פרק יג הערה 63) שכן נהג הגרש"ז אויערבאך זצ"ל. 

אמנם יש לציין מה שהובא בספר ארחות רבנו (שם עמוד צח) ובספר דינים והנהגות (פרק ח סעיף י) שהחזון איש זצ"ל הקפיד שלא לישון יחידי בלילה אף כשהיה אור דלוק בחדרו. וע"ע בשו"ת עולת יצחק חלק ב' (סימן קנז).

ואם יש אור מחוץ לחדר שמאיר לתוך החדר - אמנם בספר הליכות שלמה שם כתב שהגרש"ז אויערבאך זצ"ל היה מדליק מנורה קטנה בחדר כשהיה ישן לבד, אע"פ שהאיר פנס הרחוב לתוך החדר. אולם ראה באשל אברהם שם, שאפשר לישון יחידי בלילה באופן שאור הלבנה מאירה דרך הזכוכית היטב. וכן כתב בכף החיים הנ"ל להתיר על ידי אור הלבנה. וכן ראה בשו"ת באר משה (שם) שכתב, שאפשר גם להדליק אור בחדר אחר באופן שיאיר להחדר שבו הוא ישן. וכ"כ בשו"ת אז נדברו (שם) שמסתבר שיש להקל גם אם נכנס אור ממקום אחר. וכ"כ בספר אור לציון (שם) שאפשר לישון לבד בבית אם מגיע אור לחדר מאור שבחצר או מאור הלבנה.

בברכה,

הלל מאירס


להרחבה ושאלות נוספות, ניתן לפנות אל רבני שו"ת הידברות במייל rav2@htv.co.il
תגיות:לילהשינה

כתבות שאולי פספסת

הידברות שופס

מסע אל האמת - הרב זמיר כהן

60לרכישה

מוצרים נוספים

מגילת רות אופקי אבות - הרב זמיר כהן

המלך דוד - הרב אליהו עמר

סטרוס נירוסטה זכוכית

מעמד לבקבוק יין

אלי לומד על החגים - שבועות

ספר תורה אשכנזי לילדים

לכל המוצרים

*לחיפוש ביטוי מדויק יש להשתמש במירכאות. לדוגמא: "טהרת המשפחה", "הרב זמיר כהן" וכן הלאה