הלכות ומנהגים

האם צריך לפתוח את הטיטולים של הילדים לפני שבת?

ל' אדר א' התשפ"ב | 03.03.22 00:00

שאלה

שלום רב,

1. אני עובדת במגדל בקומה 28, ויוצא לי לפעמים להיות במעלית ביחד עם גבר. ממתי ובאילו תנאים השהייה עם גבר במעלית אסורה?

2. שאלה בהלכות שבת:
האם יש צורך לפתוח את הטיטולים של לילדים לפני שבת מבחינה הלכתית?
האם מותר להשתמש במגבונים מלכתחילה? מה הדין בעניין

3. שאלה בכשרות:
שמעתי שיש עונות שאפשר לאכול את התותים עם הקליפה ויש עונות שחייבים לקלף. מה הדין כרגע, לקלף לגמרי או מספיק לצחצח עם מי סבון?

תודה רבה ותזכו למצוות.

חודש טוב ושבת שלום!!

תשובה

שלום רב,

1. איסור יחוד הוא אף אם מתייחדים זמן מועט ביותר, כל שיש אפשרות להישאר ביחידות למשך זמן של דקה וחצי.

אמנם במקום שאין אפשרות לשהות שיעור זמן זה, או כאשר קיימת האפשרות שתוך זמן זה יופרעו על ידי אנשים שיעצרו את המעלית מבחוץ בקומות שבינתיים, אין בזה משום יחוד. לפיכך ברוב המעליות המצויות בינינו אין איסור יחוד.

כל האמור להתיר הוא דווקא בשעות העבודה כשמצויים אנשים שעולים ויורדים במעלית, אבל באמצע הלילה כשאין בני אדם מצויים שם כלל יש להיזהר בזה (יעויין מה שהביא בזה בספר מנחת איש על הלכות יחוד חלק א' פרק יד).

2. לכתחילה יש לפתוח את המדבקות של הטיטולים לפני שבת, ותכף אפשר להחזירן ולהדביקן, ואז בשבת אפשר לפתוח שנית את המדבקות ולהדביקן על מקומן הרגיל, ובדיעבד אם לא פתחת את המדבקות לפני שבת, יש מקום להקל לפותחן בשבת (שמירת שבת כהלכתה חלק א' פרק טו סעיף  פז).

ולפי דעת הרב עובדיה יוסף זצ"ל, מותר לכתחילה לפתוח את המדבקות של הטיטולים בשבת, ורק מהיות טוב נכון לפותחן מערב שבת (שו"ת יחוה דעת חלק ו' סימן כד).

דעת רוב הפוסקים לאסור להשתמש במגבונים לחים בשבת משום איסור סחיטה (יעויין שו"ת מנחת יצחק חלק י' סימן כה, שו"ת עמק התשובה חלק ג' סימן יג, שו"ת מחזה אליהו חלק ב' סימן יד-טו, שו"ת אמרי יעקב חלק א' סימן נא, שו"ת נזר כהן חלק א' סימן כו, אשרי האיש חלק ב' פרק כח סעיף יב, חוט שני שבת חלק ב' עמודים רט-רי, וארחות שבת חלק א' פרק יג סעיף מו).

אמנם דעת הרב עובדיה יוסף זצ"ל להתיר, ובתנאי שנזהרים לנגב בנחת, ולא לדחוק בחזקה, משום איסור סחיטה (חזון עובדיה שבת חלק ד' עמוד קמח), ואם את נוהגת כדעתו בכל ההלכות - תוכלי להקל בכל האמור.

3. ראי https://www.hidabroot.org/article/1150493

בברכה,

הלל מאירס

 

 

 

כותרות מומלצות

*לחיפוש ביטוי מדויק יש להשתמש במירכאות. לדוגמא: "טהרת המשפחה", "הרב זמיר כהן" וכן הלאה