שבת

האם מותר להשתמש בסיר בישול איטי (קראק-פוט) בשבת?

  • ד' אדר התשפ"א
אא

שאלה

ישנם שני סוגי סיר לבישול איטי - "קראק-פוט" יש עם הבסיס הנמוך מאוד שמכסה רק את החלק המאוד תחתון של הסיר ויש את הגדול יותר שמכסה את כל הסיר. האם ישנה עדיפות לקטן? האם הגדול הינו לכתחילה? האם אין בזה שאלה של הטמנה? או כל שאלה אחרת? מה התנאים לשימוש בו או עצה להימנע מחששות? האם יש הבדל בין אשכנזים לספרדים. תודה רבה רבה!!

תשובה

שלום רב,

אשתדל לעשות סדר בעניין, ובקיצור נמרץ עד כמה שאפשר -

א. לגבי איסור הטמנה - לפי מנהג האשכנזים - מעיקר הדין מותר להשתמש גם בסיר בישול איטי שמכסה את כל הסיר, ואין בזה משום איסור הטמנה. ועיקרי אדני ההיתר הם:

1. על פי הרמ"א (סימן רנג סעיף א) שאפילו אם הסיר עומד על גבי האש ממש, כל זמן שהיא מגולה למעלה אין זה נקרא הטמנה ומותר, ושכן המנהג. ע"ש. ולפי זה גם כאן שמגולה מלמעלה - מותר.

2. על פי דברי המשנה ברורה והשער הציון (סימן רנז ס"ק מג) שמותר להעמיד תבשיל בערב שבת בגומא שנעשית על התנור, ולכסותה בבגדים - אם יש אויר מפסיק בין הסיר לדופן הגומא. ע"ש. ולפי זה גם בסיר בישול איטי שיש הפסק אויר בין שני הסירים - מותר.

ואמנם דעת הרב שלמה זלמן אויערבאך זצ"ל לאסור בזה, כיוון שכן הוא הדרך לבשל גם בימות החול, ולדעתו זה נחשב ממש הטמנה בדבר המוסיף הבל, ואין להקל אפילו במבושל כל צרכו (שולחן שלמה סימן רנז אות יג), 

אולם רוב הפוסקים האשכנזים נקטו שמעיקר הדין אפשר להקל בזה, כך דעת הרב שמואל הלוי וואזנר זצ"ל בשו"ת שבט הלוי חלק ט' (סימן נב-נג), וכן דעת הרב משה פיינשטיין זצ"ל, הרב חיים פנחס שיינברג זצ"ל והרב יהושע נויבירט זצ"ל, כמו שהביא בספר הלכה ברורה חלק י"ד (עמודים שסד-שסה), ולהבדיל בין חיים לחיים הרב משה שטרנבוך שליט"א בשו"ת תשובות והנהגות חלק ג' (סימן קו ד"ה ומה ששואל) והרב יחזקאל ראטה שליט"א בשו"ת עמק התשובה חלק ד' (סימן יא אות ב). 

והרוצה לצאת ידי חובת כל הדעות, יגביה את הסיר הפנימי כדי שתהיה בולטת החוצה מלמעלה, ואין מקום לחשוש לכל הדעות (שמירת שבת כהלכתה חלק א' פרק א הערה רנה שכן אמר לו הרב יוסף שלום אלישיב זצ"ל).

ולפי מנהג הספרדים - למרות שדעת השלחן ערוך (סימן רנג סעיף א) שאפילו הטמנה במקצת שמה הטמנה, מכל מקום כתב הרב עובדיה יוסף זצ"ל בספרו חזון עובדיה שבת חלק א' (עמודים סד-סה) שמותר להשתמש בסיר בישול איטי לצורך חמין הנאכל בשחרית של שבת, מכוח ספק ספיקא, שמא הלכה כמו הדעות שכל שמטמין לצורך מחר אין איסור הטמנה, ושמא כל שאינה מכוסה למעלה בבגדים לא נחשב הטמנה. ומכל מקום התיר רק בתנאי שיכסה את כפתור ההפעלה.

ב. כל האמור אינו אלא לעניין הטמנה, אבל לעניין דין שהייה מערב שבת, דין סיר בישול חשמלי כדין הנחה על גבי אש גלויה. ואף על פי שגופי החימום שבתוכו מכוסים במתכת, מכל מקום כיוון שדרך לבשל עליו הרי האש שבו נחשבת כאש גלויה, ואסור להשהות עליו תבשיל במצבים מסוימים. 

ומכל מקום אם שם בתוכו טס של מתכת להיכר, ומניח את הסיר על גביו, נחשב סיר זה לכירה קטומה, ומותר להשהות עליו מערב שבת כל תבשיל, ובלבד שאין בו וסת חום אוטומטי (תרמוסטט), שאז אסור להשתמש בו בשבת, מחמת חשש איסורי הבערה וכיבוי (הלכה ברורה חלק י"ד עמוד שסו).

ג. והוא הדין בזה לעניין להחזיר תבשיל בשבת אל סיר בישול חשמלי על מנת לחממו, שמכיוון שדרך לבשל בו, אף על פי שאין גופי החימום נראים, מכל מקום נחשבת האש שבו כאש גלויה, ואסור להחזיר אל סיר כזה כל תבשיל, ואפילו הוא תבשיל יבש ומבושל כל צרכו, ורק אם יניח בתוכו טס של מתכת להיכר, ויניח את הסיר עליו, נחשב סיר זה ככירה קטומה, ומותר להחזיר לתוכו בשבת תבשיל יבש שנתבשל כל צרכו, ובלבד שאין בו וסת חום וכנ"ל. ולא מועיל אם יניח בתוכו נייר אלומיניום, ורק אם יניח כמה שכבות של נייר אלומיניום יש להקל (שם עמודים שסו-שסז).

בברכה,

הלל מאירס


להרחבה ושאלות נוספות, ניתן לפנות אל רבני שו"ת הידברות במייל rav2@htv.co.il
תגיות:הטמנהשהייה וחזרהסיר בישול איטיקראק-פוט

כתבות שאולי פספסת

הידברות שופס

מסע אל האמת - הרב זמיר כהן

60לרכישה

מוצרים נוספים

מגילת רות אופקי אבות - הרב זמיר כהן

המלך דוד - הרב אליהו עמר

סטרוס נירוסטה זכוכית

מעמד לבקבוק יין

אלי לומד על החגים - שבועות

ספר תורה אשכנזי לילדים

לכל המוצרים

*לחיפוש ביטוי מדויק יש להשתמש במירכאות. לדוגמא: "טהרת המשפחה", "הרב זמיר כהן" וכן הלאה