הלכות ומנהגים

למה גוי אוסר את היין במגעו?

ב' אלול התשע"ט | 02.09.19 00:00

שאלה

בס"ד
שלום וברכה,
ברצוננו לברר לגבי יין נסך
מדוע נגיעה של גוי או מחלל שבת פוסלת אותו?
מדוע זה נחלק למבושל ולא מבושל?
איזה איסור יש בזה במידה ושותים יין נסך? האם עד כדי כך יש בזה עבירה? למה התורה הזהירה כל כך בזה?

תשובה

שלום רב,

1. חז"ל אסרו יין שנגע בו גוי משום שדרכם היה לנסך אותו לעבודת כוכבים, ויין כזה אסור מדאורייתא. וכן גזירה משום שמא יבוא להתחתן עם בנותיו (רמ"א יורה דעה סימן קכג סעיף א, וש"ך סק"א).

גם מחלל שבת בפרהסיא או שאינו מאמין בדברי רבותינו ז"ל אוסר את היין במגעו (בית יוסף יורה דעה סימן קיט בשם תשובת הרשב"א). ואמנם אין חשש עבודה זרה במחלל שבת, וגם מותר להתחתן עם בנותיו, מכל מקום חז"ל אסרו יין זה משום קנס (שו"ת חתם סופר חלק יורה דעה סימן קכ, וחזון איש חלק יורה דעה סימן מט אות ז).

2. יין מבושל שנגע בו גוי מותר בשתייה, כיוון שיין כזה אינו מצוי כל כך, ולא גזרו בו חכמים (בית יוסף יורה דעה סימן קכג בשם הרא"ש).

3. כתב החכמת אדם (כלל עה סעיף א) שאיסור זה של יין נסך אף על פי שהוא קל בעיני העולם ודימוהו לשאר איסור דרבנן, אבל באמת האיסור חמור מאוד, והשותה אותו עוקר נשמתו ממקום שנשרש בו בקדושה ביין המשומר בענביו ואין לו חלק לעולם הבא. עיין שם עוד בדברי קדשו.

בברכה,

הלל מאירס

כותרות מומלצות

*לחיפוש ביטוי מדויק יש להשתמש במירכאות. לדוגמא: "טהרת המשפחה", "הרב זמיר כהן" וכן הלאה