נשים - שאל את הרב

מה המקור שלא לגלות הריון עד שלושה חודשים?

י"ד אדר א' התשע"ט | 19.02.19 00:00

שאלה

שלום רב, ברצוני לדעת מה המקור ההלכתי לאיסור גילוי ההריון עד שלושה חודשים?

תשובה

שלום רב,

אין איסור הלכתי לגלות את ההריון בשום שלב. 

אלא שיש נוהגים שלא לספר על ההריון, זאת לאור דברי חז"ל במסכת בבא מציעא (דף מב עמוד א) והשלחן ערוך אורח חיים (סימן רל סעיף ב) שאין הברכה שורה אלא בדבר הסמוי מן העין (וע"ע בט"ז ביורה דעה סימן קפה סק"ב, ובש"ך שם סק"ה).

ויש שמקפידים שלא לספר רק בתחילת ההריון, היות ואז זקוקים יותר לסיעתא דשמיא שהכל יעבור ללא תקלה (וע"ע בספר תורת היולדת עמוד תיט שהביא מספר יגדיל תורה תשובה ס, שאשה מעוברת לא תפרסם את הריונה עד שתיכנס לחודש החמישי. וכן הוא בספר שערי הלכה ומנהג חלק אבן העזר עמודים לז-לח. וע"ע בספר סגולות רבותינו עמוד 263 בתשובות הגר"ח קניבסקי שליט"א, ובהערה שם).

בברכה,

הלל מאירס

דרגו את השאלה:

ממוצע 12.5 (2 מדרגים)

כותרות מומלצות

הנקראים ביותר