הלכות ומנהגים - שאל את הרב

ביצה קלופה שעבר עליה הלילה מה בדיוק הכוונה?

כ"ט שבט התשע"ח | 14.02.18 00:00

שאלה

שלום, ידוע לי שאסור לאכול בצל שום וביצה חשופים שעבר עליהם לילה.
רציתי לקבל יותר פירוט בנושא. והאם ביצה שעירבבתי בבלילה של פנקייק והשארתי במקרר מותר לאכול למחרת? מה הכוונה בצל, שום, ביצה חשופים?

תשובה

שלום רב,

אין להשתמש כלל בבצל או שום או ביצה קלופים לגמרי שעבר עליהם הלילה. גם אם הנ"ל היו מכוסים או בתוך מקרר, ועבר עליהם הלילה, הם נאסרים באכילה.
 
והעצה כדי שהם לא יהיו אסורים באכילה, היא: להשאיר עליהם חלק מהקליפה או מהשורש, או לערב אותם בתוך מאכלים אחרים (לפני שיגיע עלות השחר) כגון סלט וכדומה.

ולכן אם עירבת את הביצה עם אוכל או משקה לפני עלות השחר - היא מותרת באכילה.
 
מקורות: כך מפורש בגמרא במסכת נדה (דף יז עמוד א) בשם ר"ש בר יוחי שמי שאוכל שום קלוף ובצל קלוף וביצה קלופה שעבר עליהן הלילה מתחייב בנפשו ודמו בראשו. ומפורש שם עוד, שגם אם הם צרורים וחתומים רוח רעה שורה עליהן. וכן הוא להלכה בשלחן ערוך הרב (הלכות שמירת הגוף ונפש סעיף ז). וכ"כ בספר שמירת הגוף הנפש (סימן ג סק"ה) ובשו"ת ברכת יהודה חלק ב' (חלק יורה דעה סימן ז אות ח) לגבי מקרר. וע"ע בשו"ת יביע אומר חלק י' (חלק יורה דעה סימן ט) ובספר שמירת הגוף והנפש הנ"ל (במילואים שבסוף חלק ב' עמוד תתא).
 
והעצה להשאיר חלק מהקליפה או מהשורש מפורש גם כן במסכת נדה הנ"ל, והובא להלכה בשלחן ערוך הרב הנ"ל.
 

והעצה לערב אותם בתוך מאכלים אחרים, מקורו בסמ"ק (סימן קעא). וכ"כ הבן איש חי (שנה שניה פרשת פנחס אות יד) ובכף החיים חלק יורה דעה (סימן קטז אות צב) ובשו"ת יביע אומר חלק ב' (חלק יורה דעה סימן ז אות ט) ובשו"ת אבן ישראל חלק ט' (סימן קכו אות ג). וכן הובא בשם החזון איש זצ"ל בספר שמירת הגוף והנפש חלק א' (עמוד כה בשולי העמוד). וכן ראה עוד בספר שלחן יוסף (עמוד צה סעיף לג) שהביא בשם הגר"ע יוסף זצ"ל, שאם עירבו בצל בתוך סלט, ועבר עליו הלילה, שהוא מותר באכילה.

בברכה,

הלל מאירס

דרגו את השאלה:

ממוצע 5 (90 מדרגים)

כותרות מומלצות

הנקראים ביותר