הלכות ומנהגים - שאל את הרב

האם מותר להתחתן עם גרושתו של אחי?

ט"ו טבת התשע"ח | 02.01.18 00:00

שאלה

האם מותר לי ללכת עם גרושתו של אחי?

תשובה

שלום רב,

יש איסור גמור מן התורה להתחתן עם גרושתו של אחיו - ראה ספר ויקרא (פרק כ פסוק כא), ע"ש. וכן הוא ברמב"ם (הלכות איסורי ביאה פרק ב' הלכה א) אשת אחיו ערוה עליו לעולם בין מן האירוסין, בין מן הנישואין, בין בחיי בעליהן, בין אחר מיתת בעליהן חוץ מאשת אחיו שלא הניח בן, בין שנתגרשו, ע"ש. וכן הוא בשלחן ערוך אבן העזר (סימן טו סעיף כב) אשת אחיו בין מן האב בין מן האם, בין מן הנישואין בין מן הזנות, אסורה מן התורה, ע"כ.

בברכה,

הלל מאירס

 

כותרות מומלצות

הנקראים ביותר