חגים ומועדים - שאל את הרב

האם מותר ללכת לבריכות בימי בין המצרים?

י"ט תמוז התשע"ז | 13.07.17 00:00

שאלה

שלום כבוד הרב, רציתי לשאול: האם מותר ללכת לבריכות בימי בין המצרים? ואם לא, מדוע?

תשובה

שלום רב,
 
לפי מנהג הספרדים, מותר ללכת לבריכה והוא הדין לים בימי בין המצרים, ואפילו בשבוע שחל בו תשעה באב (שו"ת יביע אומר חלק ה' חלק אורח חיים סוף סימן מא, ושו"ת יחוה דעת חלק א' סימן לח, וספר חזון עובדיה על ארבע תעניות עמוד רלח).
 
אולם לפי מנהג האשכנזים, מותר ללכת לבריכה וכן לים רק עד ראש חודש אב (שו"ת תשובות והנהגות חלק ב' סימן רסג).
 
ולכל המנהגים נכון ליזהר שבעתיים בימים אלו לא לשוט ולהתרחץ במקומות שיש חשש סכנה, כי הימים מסוגלים רחמנא ליצלן לדברים בלתי רצויים (ראה מה שהביא בזה בספר פסקי תשובות חלק ו' סימן תקנא אות מו).

בברכה,

הלל מאירס

 

כותרות מומלצות

הנקראים ביותר