תפילה וברכות

האם מברכים שהחיינו על קניית ספרי קודש?

ו' תמוז התשע"ז | 30.06.17 00:00

שאלה

שלום הרב, מותר לברך על סט גמרא (כל הש"ס) שהחיינו אם הוא שמח בזה מאוד. חבר אמר שבחזון עובדיה רשום שמותר ובילקוט יוסף סימן רכג סעיף ו רשום שאסור. תודה רבה

תשובה

שלום רב,

החזון עובדיה ברכות (עמוד שצח) כתב, הקונה ספרים חדשים ושמח בהם, יש אומרים שצריך לברך עליהם שהחיינו, ולא נהגו כן. ומכל מקום המברך, יש לו על מה שיסמוך (ובהערה ג שם הביא מספר הליכות שלמה חלק א' עמוד רפג בשם הגרש"ז אויערבאך זצ"ל, שהקונה ספר חדש ושמח בו הרבה, כגון שקנה ש"ס חדש, וכיוצא בזה, רשאי לברך שהחיינו. אולם נראה שדעת החזון עובדיה שלכתחילה אין לברך שהחיינו גם באופן זה, ורק אם מברך יש לו על מה שיסמוך).

וראה ילקוט יוסף חלק ג' (מהדורת תשס"ד, סימן רכג סעיף ו) שכתב, שגם אם קונה ספרי קודש חדשים ושמח בהם, שאין לו לברך שהחיינו, אולם בשולי הגליון שם הביא מה שכתב בחזון עובדיה הנ"ל שהמברך יש לו על מה שיסמוך.

בברכה,

הלל מאירס

כותרות מומלצות

*לחיפוש ביטוי מדויק יש להשתמש במירכאות. לדוגמא: "טהרת המשפחה", "הרב זמיר כהן" וכן הלאה