הלכות ומנהגים - שאל את הרב

האם מותר לקבל כליה מגוי?

ט"ז אדר התשע"ז | 14.03.17 00:00

שאלה

האם מותר לקבל כליה מגוי או שיש בזה איסור?

תשובה

שלום רב,

מותר לקבל כליה מגוי. אולם אם אין הדבר דחוף, ואפשר להמתין, טוב הדבר להמתין כדי להשיג כליות של ישראל כשר, זאת לאור מאמר חז"ל במסכת שבת (דף לג עמוד ב) שכליות יועצות (שו"ת יביע אומר חלק ח' חלק חושן משפט סימן יא סוף אות א).

בברכה,
הלל מאירס

כותרות מומלצות

הנקראים ביותר