הלכות ומנהגים - שאל את הרב

האם משה רבנו עשה ברית מילה?

כ"ו שבט התשע"ז | 22.02.17 00:00

שאלה

האם משה רבינו עשה ברית מילה ובאיזה גיל?

תשובה

שלום רב,

משה רבנו נולד מהול (מסכת סוטה דף יב עמוד א). אלא שגם מי שנולד מהול צריך לעשות לו הטפת דם ברית (שלחן ערוך יורה דעה סימן רסג סעיף ד. ועיין שם, שרואים ונזהרים היאך מלין אותו, וממתינים לו הרבה, ואין חוששין ליום שמיני שלא יביאוהו לידי סכנה).

בברכה,
הלל מאירס

הנקראים ביותר